Week: 31 van 31 juli tot en met 6 augustus 2011


Nieuws van Internet:
 • Ministerie en veiligheidsregio's eigen 112-meldsysteem
 • Burgers kunnen beter zelf iets doen aan crisisbeheersing
 • Eerste test NL-alerts in Zoetermeer
 • Bom staat op springen bij Zandvoortse brandweer
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bespaart dubbeltje per inwoner
 • TU Delft: lessen uit Californië over waterveiligheid
 • Arjen Littooij geïnstalleerd als algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Atsma strijdt tegen overmatige begroeiing
 • Inhoudelijke helpdesk omgevingsvergunning stopt op 1 oktober 2011
 • Beuningen bij Veiligheidshuis Nijmegen


 • Onderwerp: Ministerie en veiligheidsregio's eigen 112-meldsysteem
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De beoordeling van 112-meldingen is moeilijk onfeilbaar te krijgen. Veiligheidsregio Hollands Midden werkt daarom sinds kort met een Amerikaans systeem. Terwijl het ministerie van VWS onlangs een eigen meldingsstandaard liet ontwikkelen. Maar welk systeem het beste is, blijft onduidelijk.
  Volgens de veiligheidsregio Hollands Midden, heeft het Advanced Medical Priority Dispatch System (AMPDS), beter bekend als Professional Quality Assurance (ProQA), grote voordelen. Het meldingssysteem, dat in de jaren 70 in de VS is ontwikkeld, biedt de centralisten in de meldkamer weinig ruimte meer voor eigen interpretatie (triage) van de ernst van de melding.
  Hierdoor moeten foute beoordelingen worden voorkomen. Want die beoordeling waarbij centralisten zelf moeten oordelen welke zorg nodig is, leidde tot klachten, bijna-missers en soms zelfs hele missers, zegt Jan de Nooij, medisch manager ambulancezorg bij Hollands Midden. ProQA richt zich op de meldkamer: ambulancedienst, brandweer en politie. De Nooij: 'Uitgangspunt is dat een burger in nood slechts één nummer hoeft te bellen en daarna ongeacht de aard van het probleem kan worden geholpen.'
  Bijkomend voordeel is dat door ProQA ook ambulances minder vaak onnodig hoeven uitrijden. Dat voorkomt gevaarlijke situaties op de weg wanneer ambulances met sirenes en zwaailichten rijden, en bespaart kosten. De veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Rotterdam-Rijnmond, Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant willen dan ook binnen afzienbare tijd op ProQA overstappen. Ook Amsterdam-Amstelland zal naar verwachting op termijn met het systeem gaan werken.
  De Nooij is ervan overtuigd dat het Amerikaanse systeem beter werkt dan het systeem dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft laten ontwikkelen. VWS heeft 5 jaar samen met de ambulance- en huisartsenzorg, de spoedeisende hulp en de GGZ aan een standaard voor de gehele acute zorg gewerkt: de Nederlandse Triage Standaard (NTS). 'Doel is om de patiënt zo veilig mogelijke zorg te bieden en deze vervolgens zo doelmatig mogelijk uit te voeren', zegt Wim ten Wolde, projectcoördinator van de NTS. Volgens het ministerie is in het verleden gebleken dat 'het niet effectief was om met verschillende systematieken te werken, waarbij professionals de taal onderling niet begrepen'. De nieuwe standaard moet daar een einde aan maken.
  De kern van de nieuwe standaard is dat hulpverleners en centralisten een vast stappenplan afwerken, waar ze volgens Ten Wolde 'alleen gemotiveerd' vanaf mogen wijken. Qua opzet is de NTS vergelijkbaar met ProQA, maar waar de laatste zich richt op de meldkamer, regelt de NTS dus de toegang voor de gehele acute zorg: van huisartsen tot ambulancezorg en spoedeisende hulp.

  Onderwerp: Burgers kunnen beter zelf iets doen aan crisisbeheersing
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 03 augustus 20`11
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Burgers moeten niet verwachten dat overheden effectief rampen kunnen bestrijden. Zelf meewerken is beter en ook goed mogelijk.
  Goed dat de rijksoverheid zich voorbereidt op de bestrijding van rampen. De professionaliteit van de nationale samenwerking van onze brandweer, politie en hulpdiensten vereist dat ook. Maar misschien kunnen we ook leren van ervaringen elders in de wereld en meer vertrouwen op de veerkracht van burgers.
  Vorige week bleek de rampensite Crisis.nl in crisis te verkeren. Na een paar minder gelukkige evenementen wordt de site van de rijksoverheid vervroegd vervangen. Fijn dat we in Nederland gelegenheid hebben om ons druk maken over de beschikbaarheid van een overheidswebsite. Hoe je het resultaat ook wilt beoordelen: we hebben sterke regionale en nationale overheden. Die doen niet alleen erg hun best om objectieve informatie te geven, ze hebben ook een apparaat achter de hand dat effectieve actie kan ondernemen. Dat is elders wel eens anders.
  Zo leidden de presidentsverkiezingen in Kenia eind 2007 tot flinke ongeregeldheden toen de zittende president met een gefraudeerde meerderheid van stemmen tot winnaar verklaard werd. In Nederland zou in zo'n geval de koningin op TV komen, maar die verkiezingen gingen nou net om hun equivalent van de koningin, de president. Een paar dagen na de verkiezingen maakten een paar vrijwilligers een website om ooggetuige-verslagen van geweld rondom de verkiezingen in kaart brengen. Letterlijk in kaart. Punaises op een Google map in verschillende kleuren voor rellen, doden, regeringsingrijpen en verkrachtingen. Bij elkaar gebracht door wie maar mee wilde werken en zo zorgvuldig mogelijk geverifieerd door vrijwilligers achter de website. De zwakte van de overheid werd, in ieder geval voor een deel, gecompenseerd door optreden van via het web georganiseerde burgers.
  Crisis is naar, maar vormt ook vaak een opstap naar vernieuwing. De Keniaanse vrijwilligersgroep vormde in 2008 Ushahidi, een non-profit softwarebedrijf. Ushahidi, de naam betekent 'getuigenis', ontwikkelt software voor het volgen van verkiezingen, informatieverzameling en -verspreiding rond rampen en technieken om het trekken van conclusies uit veel informatie te ondersteunen.
  Alle software van Ushahidi is gratis en open source. Op CrowdMap.com, inmiddels beschikbaar in 21 talen, kan iedere passant wereldwijd in een paar minuten zijn eigen crisiskaart maken. Met een halfuurtje koppel je aan je kaart een ingang voor sms-berichten. Vrijwilligers kunnen direct op stap met de apps voor de iPhone en voor Android-telefoons. Met die telefoons kunnen berichten, desgewenst met foto of video, gemaakt worden om direct naar de nieuwe crisiskaart te sturen. En natuurlijk, ontwikkeld voor Afrika, werkt de software voor de telefoons ook als er een tijdje geen internetverbinding is.
  De ervaring in Kenia kwam goed van pas bij de aardbeving in Haïti in 2010. Snel na de aardbeving werd een website ingericht waarop tot en met vandaag ruim 30.000 berichten zijn verzameld over de beschikbaarheid van medicijnen, hulppakketten, opvanglocaties en vermiste personen. Ook de hulpverlening na de aardbeving in Chili werd op vergelijkbare wijze ondersteund. Sindsdien is er nauwelijks meer een crisis geweest waarbij géén gebruik gemaakt is van de in Kenia ontwikkelde software. Specifieke en concrete informatie is in crises letterlijk van levensbelang. Ook bij de kernramp in Japan en bij de burgeroorlogen in Libië en Syrië bijvoorbeeld.
  Bij Nederlandse rampen worden de burgers gevraagd ramen en deuren te sluiten, naar de radio te luisteren of naar de crisis.nl website te surfen. Het is geruststellend te weten dat onze overheid sterker is dan die van Kenia of Haïti. Maar van Japan hadden we wel een hoge dunk. Misschien moeten we onze verwachtingen van overheden bijstellen. Rampen zijn bij uitstek geen routinematige gebeurtenissen: is het überhaupt mogelijk om een organisatie in te richten die in iedere denkbare ramp effectief kan opereren?
  Ruikt u iets raars? Hoort u nu de vijfde brandweerauto met loeiende sirenes aankomen? Hebt u een ontploffing gehoord? Sluit dan niet alleen de ramen, maar kijk direct even op Crowdmap.com. Misschien heeft uw buurvrouw al een kaart gemaakt voor de crisis waar u getuige van bent. Of wacht niet te lang en maak de kaart zelf. Dat is een goed hulpmiddel voor de burgemeester en de korpschef. We kunnen zo gelijk de crisisbeheersende bestuurders en ambtenaren ook een beetje in de gaten houden.

  Onderwerp: Eerste test NL-alerts in Zoetermeer
  Thema: veiligheisdregio
  Datum: 04 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In Zoetermeer zijn de eerste technische tests van NL-Alert begonnen. NL Alert is een nieuw burgeralarmerings-, informerings- en alerteringssysteem van de overheid dat gebruik maakt van de mobiele telefonienetwerken. De tests lopen tot en met 22 augustus.
  Er wordt de komende dagen een aantal tekstberichten op het testkanaal van NL-Alert verstuurd. Naar verwachting zullen inwoners van Zoetermeer geen of hooguit zeer beperkt overlast ervaren van deze tests, omdat mobiele telefoons niet ingesteld staan op dit testkanaal. In de testfase wordt een bericht verspreid met de volgende tekst: "Testbericht Rijksoverheid. U hoeft niets te doen. Voor meer informatie: www.nl-alert.nl."
  Als de tests goed verlopen, wordt NL-Alert in de rest van Nederland ingevoerd. De planning daarvan is afhankelijk van de testresultaten. NL-Alert berichten zijn moeten burgers zo doelmatig mogelijk informeren bij een ramp of crisis. Alle mobiele telefoons in het betreffende gebied ontvangen de berichten automatisch, als de telefoon aan staat, het NL-Alert kanaal is ingesteld en de telefoon bereik heeft. De berichten zijn geen sms-berichten, maar zogenaamde cell-broadcastberichten. Ze worden verzonden via de zendmasten van de mobiele telefonieaanbieders. Aanmelden voor NL-Alert is niet nodig en de dienst is gratis.
  Een NL-Alert bericht komt binnen op de mobiele telefoon en bevat informatie over de aard en de ernst van een calamiteit, de eventuele persoonlijke risico's en wat men kan doen om zichzelf in veiligheid te brengen. NL-Alert komt overigens niet in plaats van het sirenenetwerk. Het huidige sirenenetwerk is nog tot zeker 2017 operationeel.

  Onderwerp: Bom staat op springen bij Zandvoortse brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Nadat er zowat een jaar is gesteggeld over hoe de bezuinigingen bij de Veiligheids Regio Kennemerland moesten worden doorgevoerd met zogeheten menukaarten, heeft het dagelijkse bestuur van de VRK een opmerkelijke beslissing genomen. Terwijl het Zandvoortse korps als beste jongetje van de klas altijd een sluitende begroting en de zaak op orde had, worden zij nu als beloning voor het opgaan in de VRK onevenredig gestraft met het uitfaseren van de ladderwagen. De verslagenheid is groot en de actiebereidheid nog groter. Maar de geest blijft nog even in de fles.
  Het hele verhaal rondom de VRK begint zich te ontpoppen als een slecht theaterstuk. Er spelen veel belangen binnen de Kennemerlandse Veiligheidsregio en Zandvoort is daar maar één van de poppetjes in. Een klein poppetje met een zak geld wat langzaam ondersneeuwt. De doelstelling van de VRK, als onderdeel van de landelijke veiligheidsregio's, is om de fysieke veiligheid te borgen. Dit is inmiddels wettelijk vastgelegd in een wet die medio 2009 is ingevoerd. De Veiligheidsregio's zijn ingedeeld naar voorbeeld van de politieregio's, o.a. vanwege de veel voorkomende samenwerking tussen brandweer, ambulance en politie en deze veiligheidsregio's richten zich op de organisatie voor rampen en crisisbeheersing.
  Echter, volgens zegslieden binnen de Zandvoortse brandweer is de VRK als organisatie op z'n zachtst gezegd mislukt en blijft het een koers varen naar onbekende bestemming. Men dacht in het groot en verwoordde dit in termen van professionalisering, slagkracht, efficiëntie etc. etc. Om nog maar te zwijgen over de mededeling dat de VRK zich wilde plaatsen in de landelijke top 3 voor wat betreft de rampenbestrijding, waarbij de grote vraag rijst hoeveel dit wel niet gekost heeft. De uitspraken tijdens voorlichtingsavonden en oefenavonden bij de Zandvoortse brandweer door diverse hooggeplaatste officieren dat er voor het korps Zandvoort niets zou veranderen, kunnen de Zandvoortse brandweermannen zich allemaal nog goed voor de geest halen. Overigens werd deze opmerking destijds met enig wantrouwen ontvangen door de Zandvoortse brandweerlieden. Terecht blijkt nu.
  De enorme tekorten bij de VRK hebben diverse oorzaken maar volgens ingewijden is de hoofdoorzaak van het financieel probleem bij de VRK het destijds instappen van een aantal brandweerkorpsen met een boekhouding die niet kloppend bleek te zijn. Daardoor gaat de gemeente Zandvoort in de contributie mee betalen aan deze schulden middels het wegbezuinigen op termijn van de ladderwagen. Vrijwilligers vrezen het ergste want wat volgt hierna? Mogelijk dat er in de toekomst één van de twee Tankautospuiten wordt wegbezuinigd of misschien wel een ploeg vrijwilligers. Of mag straks de ladderwagen blijven maar moet er dan maar één van de tankauto's weg? Of wordt er straks in Haarlem een superkazerne gebouwd onder het motto "Doe centraal wat centraal kan en lokaal wat lokaal moet."? Want waar eindigt het met de brandweer en gaan we niet dezelfde kant op als met de voormalige reservepolitie van Zandvoort, een korps wat inmiddels ook al niet meer bestaat.
  Met een nieuw te bouwen kazerne in Zandvoort-Noord is de situering in Zandvoort straks centraler en dus kan men de taak met minder mensen en dus ook minder materiaal af. En bij calamiteiten zoals een uitslaande duinbrand over 80 hectare, daarvoor worden toch gewoon de omliggende brandweerkorpsen voor ingeschakeld? Dat omalief in een portiekflat op 3 hoog geroosterd kan worden door een stevige binnenbrand, dat is dan maar het risico van het wonen in een portiekflat en kunt u dus beter niet doen. Want in Zandvoort staat straks geen ladderwagen meer, die moet zich eerst vanuit Haarlem op zondagmiddag over een geblokkeerde Zeeweg over de fietspaden begeven en dan maar hopen dat de bestuurder van die wagen weet dat er ook een busweg is. Branden met levensgevaar vinden natuurlijk niet plaats op een dinsdagochtend als er niks te doen is. De aanrijtijden voor branden met levensgevaar zullen dus op termijn verhoogd gaan worden. Straks hebben we in Zandvoort niet meer het cijfer acht of negen maar een mager zesje voor de veiligheid. En alleen omdat men bij de VRK bij de top-3 wilde horen van beste veiligheidsregio's in Nederland. Het klinkt als een puberfrustratie en dat heeft klauwen met geld gekost.
  Toen het eenmaal bekend werd dat de VRK in zwaar weer terecht was gekomen in het interne informatieblad van de VRK, werd toegegeven dat sinds de oprichting van de VRK de financiële controle niet in orde bleek te zijn. Er heeft dus een manager zitten te slapen en er is niet aan de spreekwoordelijke koperen brandweerbel getrokken. Dit alles terwijl de organisatie van goed naar zeer goed zou zijn gegaan, "het woord Professionaliteit stond hoog in het vaandel maar langzaam brokkelt het Bastion VRK af tot een zielig hoopje ellende wat ten koste gaat van de veiligheid in Zandvoort.", aldus ingewijden van het Zandvoortse brandweerkorps. De brandweermensen in Zandvoort maar ook elders in de veiligheidsregio voelen zich verkeerd voorgelicht waardoor het vertrouwen in de het Dagelijks Bestuur van de VRK tot een dieptepunt is gedaald.
  Tegen de adviezen en de uitdrukkelijke wensen in van de Zandvoortse politiek heeft het bestuur van de VRK toch anders besloten. Om nog maar te zwijgen over het inmiddels terugdraaien van eerder genomen beslissingen ten gunste van de Haarlemse brandweerlieden m.b.t. duikwagen, ladderwagen Haarlem Oost en de bijbehorende vrijwilligers Oost. Want dat kan dan blijkbaar wel omdat Zandvoort nu toch inlevert en er moeten nu eenmaal keuzes worden gemaakt. Duidelijk wordt nu dat die keuzes niet ten gunste van de veiligheid in Zandvoort zijn. Het komt er op neer met die hele VRK dat Zandvoort steeds meer betaald voor een steeds soberdere dienstverlening op het gebied van de veiligheid in de badplaats. Het beste voor Zandvoort zou misschien nog zijn dat de Zandvoortse brandweer uit de VRK wordt gewrikt en weer gewoon zelfstandig wordt. Zoals het altijd was en zo slecht was dat niet; Beverwijk en Heemstede zullen dit beamen want ook de brandweerkorpsen uit deze plaatsen krijgen in 2012 al te maken met wegbezuinigde redvoertuigen. En daar ben je als gemeente dan maar mooi klaar mee.
  Het Algemeen Bestuur van de VRK, bestaande uit de 10 burgemeesters van de deelnemende gemeenten, heeft ook nog eens te maken met het Dagelijks Bestuur van de VRK en daar zit de burgemeester van Haarlem in als voorzitter, de burgemeester van Haarlemmermeer als vicevoorzitter en voorts de burgemeester van Velsen en twee wethouders van resp. Heemskerk en Bloemendaal. Dus de invloed die Zandvoort kan uitoefenen om de ladderwagen voor Zandvoort te behouden is natuurlijk minimaal. Het meest kwalijke in het hele verhaal is echter dat er een politiek besluit in Zandvoort over genomen is en dat is dat de wagen voor Zandvoort behouden blijft. En die beslissing is gewoon door het VRK-bestuur naast zich neer gelegd. Geen wonder dat er geen vertrouwen meer is bij de vrijwilligers van de Zandvoortse brandweer in het Dagelijks Bestuur van de VRK.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bespaart dubbeltje per inwoner
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZAANDAM - Het Veiligheidsbestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) heeft de begroting 2012 vastgesteld. De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang financieren VrZW voor 65 procent, met een totaalbedrag van bijna 5,3 miljoen euro. Dit gebeurt op basis van het aantal inwoners. Het ministerie van Veiligheid en Justitie financiert ruim dertig procent.
  Vanaf 2012 bezuinigt het ministerie op de veiligheidsregio's. Dit betekent dat in de komende vier jaar de bijdrage wordt beperkt met 1,5% per jaar. Mede door de dalende inkomsten bij de deelnemende gemeenten is Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) daarom genoodzaakt te bezuinigen op de oorspronkelijke plannen.
  De begroting bedraagt in 2012 bijna 9,9 miljoen euro, dat was in 2011 nog 9,8 miljoen euro. Voor dat bedrag voert VrZW de regionale brandweertaak uit zoals de meldkamer brandweer en leiding bij grote branden en ongevallen. Daarnaast houdt zij zich bezig met de voorbereiding op crises en rampen door opleidingen, trainingen en het schrijven van procedures en beleid. Hiermee bereidt VrZW de hulpverleners in de regio voor om bij crises en rampen effectief op te kunnen treden. Ook de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) maakt deel uit van VrZW.
  Bespaard wordt op onder meer de evaluatie van brandweeroptreden, de regionale coördinatie bij oefeningen en de externe waarnemers bij oefeningen. Verder onttrekt VrZW in 2012 ruim een ton uit de algemene reserve. Ook schrapt de veiligheidsregio vacatureruimte en worden innovaties uitgesteld bij onder meer de meldkamer brandweer.

  Onderwerp: TU Delft: lessen uit Californië over waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 04 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Leren van elkaar over de domino effecten na een watersnood en andere grote rampen. Dit is voor CiTG docent Bas Jonkman van de sectie Waterbouwkunde een grote meerwaarde van zijn betrokkenheid bij het onderzoeksproject RESIN (Resilient Sustainable Infrastructure Networks) van de University of California in Berkeley. Jonkman werkt voor zes maanden mee aan dit project dat zich richt op de risico's in de Sacramento - San Joaquin delta in Californië. Deze delta kent vrij extreme problemen op het gebied van waterveiligheid en speelt een belangrijke rol in de zoetwatervoorziening van Zuid-Californië.
  De veiligheid van dijken staat zowel in Nederland als in Californië hoog op de agenda. Om goed te kunnen beslissen over het ontwerp, het onderhoud en aanpassingen van dijksystemen, is van belang om de risico's van deze systemen beter te kunnen beoordelen. "Naast veiligheidsfactoren, risico- en betrouwbaarheidsanalyses die betrekking hebben op dijkdoorbraak wordt binnen RESIN gekeken naar de interacties tussen de aanwezige infrastructuur in de delta (weginfratstructuur, energievoorziening en watervoorziening) en de domino effecten na een grote ramp", licht Jonkman toe. "Een dijkdoorbraak in Nederland kan leiden tot grotere problemen voor andere systemen in een groter gebied. We doen nader onderzoek naar de talloze dijkdoorbraken in de VS uit het verleden. We kijken naar de mechanismen die aan doorbraken ten grondslag liggen en naar mogelijke beoordelingsmethoden voor de betrouwbaarheid van dijken en de risico's in de delta. Dit levert gedetailleerde kennis op voor de wetenschappers in de VS en Nederland. Mijn
  Bas Jonkman heeft samen met studenten aan onderzoeksprojecten in de delta gewerkt en daarbij Nederlandse kennis ingebracht. Op 13 mei organiseerde hij met collega's een symposium voor kennisuitwisseling over dijken en overstromingsrisico's. Het publiek bestond uit circa 50 toonaangevende onderzoekers, technici en beleidsmakers uit Californië en Nederland. De sprekers gingen nader in op manieren om de veiligheid, risico's en betrouwbaarheid te beoordelen en stelden uitdagingen op het gebied van gegevensbeheer en beleidskwesties aan de orde. De besprekingen hebben geleid tot een gezamenlijke onderzoeks- en beleidsagenda. Op basis van deze agenda bekijken Californische en Nederlandse instellingen naar de verdere mogelijkheden voor gezamenlijk onderzoek

  Onderwerp: Arjen Littooij geïnstalleerd als algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Vandaag is Arjen Littooij geïnstalleerd als Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In aanwezigheid van een kleine delegatie van nieuwe collega's werd hij door burgemeester Aboutaleb, voorzitter van het bestuur van de VRR, en Regionaal Commandant Elie van Strien namens de organisatie welkom geheten. Arjen Littooij: "Ik ben apetrots dat ik vandaag kan beginnen. Ik heb er enorm veel zin in. Wat ik de eerste weken wil gaan doen is vooral heel veel gaan luisteren. Ik wil de organisatie in, met veel mensen gaan praten."
  Burgemeester Aboutaleb zei ondermeer: "Voor de Directie Veiligheid is het vertrek van Arjen Littooij natuurlijk een verlies. Nu maakt hij de overstap naar de 'Kop van Zuid' om hier leiding te geven aan de VRR en ik denk dat dat een belangrijke stap is. De VRR is een belangrijke organisatie en vraagt om goede leiding."
  Elie van Strien: "Ik ben heel blij dat Arjen er is. Nu we weer op volle sterkte zijn als directie, kunnen we alle onderdelen waar we verantwoordelijkheid voor hebben, weer oppakken."

  Onderwerp: Atsma strijdt tegen overmatige begroeiing
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 05 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  (Novum) - Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma (CDA) trekt 75 miljoen euro uit om overmatige begroeiing in de uiterwaarden van de grote rivieren aan te pakken. Dat is nodig om de waterveiligheid te garanderen, laat hij donderdag weten.
  "Goed onderhoud van de uiterwaarden is nodig zodat bij hoog water het rivierwater genoeg ruimte heeft", licht de bewindsman toe. Het past in het streven om de rivieren meer de ruimte te geven. De afgelopen jaren zijn de uiterwaarden al verruimd door de dijken verder landinwaarts te leggen. Dat voorkomt wateroverlast in tijden van hoog water.
  Overmatige begroeiing kan de veiligheid negatief beïnvloeden. Tot 2015 wordt er daarom driftig gemaaid, gesnoeid en gekapt in de uiterwaarden. Ook de uiterwaarden met waardevolle natuur worden niet gespaard. Samen met de beheerders van deze zogeheten Natura 2000-gebieden wordt gekeken hoe de wildgroei daar kan worden aangepakt.
  Ook op de lange termijn wil dat Atsma de begroeiing in de uiterwaarden in toom houden. Daarvoor is een wetsvoorstel in de maak. Hij denkt daarbij aan een bijdrage die terreineigenaren kunnen leveren aan een kortgesnoeide uiterwaarden.

  Onderwerp: Inhoudelijke helpdesk omgevingsvergunning stopt op 1 oktober 2011
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 05 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De helpdesk omgevingsvergunning heeft overheden het afgelopen jaar ondersteund met het beantwoorden van procedurele en juridische vragen over de Wabo. Nu er inmiddels 1 jaar ervaring is opgedaan met de Wabo en het aantal vragen steeds verder afneemt, verlengt het ministerie van Infrastructuur en Milieu de helpdesk niet. De helpdesk voor procedurele en juridische vragen over de Wabo stopt per 1 oktober. Om de opgedane ervaring zo veel mogelijk te delen, worden de veelgestelde vragen aangevuld en geactualiseerd. De helpdesk Omgevingsloket online blijft beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de werking van het loket.

  Onderwerp: Beuningen bij Veiligheidshuis Nijmegen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 05 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GEMEENTE, 4 augustus 2011 - In de raadsvergadering van september zal de gemeente Beuningen besluiten om wel of niet aan te sluiten bij het Veiligheidshuis Nijmegen.
  De aanpak van veiligheidshuizen is effectief gebleken. Het kabinet heeft daarom gekozen voor een landelijk dekkend systeem van veiligheids- huizen in 2009: in alle regio's in Nederland zijn nu veiligheidshuizen te vinden. Sinds 1 januari 2009 kent de gemeente Nijmegen een veiligheidshuis. Vanuit de deelnemende partijen is verzocht om deelname van de gemeenten in het district Tweestromenland. Het district Tweestromenland bestaat uit de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen.
  In het veiligheidshuis werken verschillende organisaties samen die bij veiligheid en handhaving zijn betrokken en nu letterlijk onder één dak de werkzaamheden verrichten. Hierdoor vindt vrijwel doorlopend informatie-uitwisseling plaats. Het raadsvoor- stel is om tot deelname te besluiten. Door samen te werken met alle veiligheidspartners in de gehele regio en daarbij één en dezelfde aanpak te tonen en te gebruiken, ontneemt men criminelen en overlastgevers de mogelijkheid om zich te verplaatsen naar buurgemeenten.
  De Veiligheidshuizen moeten een bijdrage leveren aan de doel- stelling om de criminaliteit en overlast met 25 procent te reduceren en de recidive terug te dringen. Het veilig- heidshuis richt de activiteiten zowel op daders als op slacht- offers. Getracht wordt clienten door een combinatie van preventie, repressie en nazorg maatwerk te bieden. Aanleiding voor het traject is vaak een strafbaar feit van een client die te maken kan hebben met problemen op andere terreinen zoals huisvesting, verslaving, werk en inkomen. Het veiligheids- huis richt zich op de aanpak van deze multiproblematiek die vaak een structureel karakter heeft. De achterliggende gedachte is dat repressie slechts effect heeft op de korte termijn. Een intensieve begeleiding door een op maat gesneden zorgtraject levert op langere termijn de beste resultaten op.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.