Week: 30 van 24 tot en met 30 juli 2011


Nieuws van Internet:
 • Kerncentrale Borssele bijna veilig
 • Tijd voor waterveiligheid
 • Nieuwe crisissite op komst
 • Falend crisis.nl krijgt crisismanager
 • Tilburgse kermis 2011: het Veiligheidshuis ook druk bezocht!
 • Onderzoek naar oorzaken en gevolgen KPN storing
 • Storing in telefonienetwerk KPN
 • KPN storing in Rotterdam voorbij
 • Kapot kastje oorzaak KPN storing
 • Stand van zaken brandveiligheid bij opslagen gevaarlijke stoffen
 • Sybrand van Haersma Buma op bezoek bij Veiligheidshuis Almere
 • Taakstraffen zorgen voor schoon kermisterrein


 • Onderwerp: Kerncentrale Borssele bijna veilig
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 25 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Borssele - Nederland kan opgelucht ademhalen nu de veiligheid van de kerncentrale in Borssele na een eigen onderzoek door exploitant EPZ is getest en goedgekeurd. Na de kernramp bij Fukushima in Japan lag ook Borssele onder vuur. Dit vooral bij de milieuorganisaties die van de Zeeuwse kerncentrale af willen. In de 'stresstest' werd vooral gekeken naar de veiligheid bij een mogelijke aardbeving of overstroming. Naar voren gekomen zijn vijftien punten waar verbetering nodig is. Zo is bijvoorbeeld de mobiele dieselgenerator kwetsbaar omdat deze nu nog op de bedrijfslocatie staat. De effectiviteit van de beschikbare externe noodpompen (als alle andere systemen hebben gefaald) moet duidelijker worden aangetoond. Maar het belangrijkste is wel de noodkoeling. Als je een centrale uitschakelt zonder noodkoeling kan hij te heet worden en smelten. Dus moet het periodiek testen van reservekoelwatersystemen nog verder worden aangescherpt. Aan het eind van dit jaar zullen alle vijftien punten moeten zijn doorgevoerd om aan de Europese onafhankelijke stresstest te kunnen voldoen. Dit geldt ook voor andere kenrcentrales. Die tests zullen onder toezicht staan van het atoomagentschap IAEA.

  Onderwerp: Tijd voor waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 26 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een principebesluit 'Nieuwe normering waterveiligheid' voor. Dit principebesluit is één van de vier prioritaire Deltabeslissingen die in het kader van het Deltaprogramma zijn geformuleerd. Naar verwachting wordt het concept principebesluit in het najaar van 2011 uitgebracht. De minister heeft aan de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur gevraagd om vanuit bestuurlijk en maatschappelijk perspectief over het concept principebesluit advies uit te brengen. De raden hebben deze vraag breed opgevat en adviseren over het hele veiligheidssysteem voor de beheersing van overstromingsrisico's. Onderdeel daarvan is de normering voor primaire waterkeringen. De vraag is hoe de waterveiligheid van Nederland beter te waarborgen is. Daartoe werken de raden in dit advies een strategie uit om de overstromingsrisico's te minimaliseren. De raden richten zich op de binnendijkse gebieden. Het advies wordt half september 2011 uitgebracht.

  Onderwerp: Nieuwe crisissite op komst
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 26 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  AMSTERDAM - Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe versie van crisis.nl, meldt de NOS op basis van interne stukken van het ministerie. Deze overheidssite moet bij rampen burgers informeren Een nieuwe site is nodig omdat bij de huidige site, die is opgericht in 2005, nogal wat mis is. Zo was hij onbereikbaar tijdens de brand in Moerdijk, volgens de overheid een gevolg van menselijke fouten. Het is de bedoeling dat de nieuwe site over een half jaar operationeel te hebben. Een van de eisen is dat de nieuwe website een 'ijzersterke' hosting moet hebben. Het ministerie heeft twee maanden geleden een externe projectleider aangesteld om het traject te begeleiden. Naar aanleiding van het bericht meldt een woordvoerder van minister Ivo Opstelten (Veiligheid) dat het proces wordt versneld en dat hierbij beroep wordt gedaan op een externe projectleider. Dit kost geen extra geld volgens de woordvoerder. Wel worden bestaande budgetten ''naar voren gehaald''. De nieuwe website moet onder meer ook geschikt zijn voor social media, zoals Facebook en Twitter, om informatie met elkaar te delen.

  Onderwerp: Falend crisis.nl krijgt crisismanager
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 26 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Overheidswebsite Crisis.nl, die plat ging door het vele bezoek tijdens crisissen, staat onder curatele. Het ministerie van Veiligheid wijst extra geld toe voor nieuwbouw en benoemt een crisismanager.
  Het is onbekend hoeveel extra fondsen er nu in Crisis.nl worden gestoken. Met dat geld wordt een nieuwe website opgebouwd, compleet met "een ijzersterke hosting". Dit meldt de NOS op basis van uitgelekte documenten van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar de waarschuwingssite onder valt.
  De nieuwe site zou eerst in 2013 live moeten gaan, maar dat wordt versneld. Het vernieuwde Crisis.nl, met 'rampbestendige' hosting, moet eind dit jaar klaar zijn. Daarbij is een externe projectleider aangetrokken. Zowel de versnelde oplevering als de crisismanager kosten volgens het ministerie van Veiligheid officieel geen extra geld. Een woordvoerder legt aan BN De Stem uit dat "de budgetten naar voren zijn gehaald".
  Crisis.nl heeft in de eerste drie jaar van zijn bestaan een half miljoen euro gekost. Dat was voor de ontwikkeling van die site in 2005 en de hosting ervan tot aan 2009. Dit heeft de NOS boven tafel gekregen via een wob-verzoek (wet openbaarheid bestuur). Het is niet bekend hoeveel de rampeninformatiesite daarna heeft gekost.
  In de overheidspapieren ontbreekt namelijk het hostingcontract dat nu nog loopt. Overigens stond in het oorspronkelijke driejarige contract dat dit slechts twee keer verlengd mocht worden, en dan telkens één jaar. Het toenmalige hostingbedrijf draait de site nu nog steeds.
  Het is al wel bekend dat de hosting niet bepaald optimaal is. Crisis.nl is begin dit jaar bij de Moerdijkbrand hard onderuit gegaan. Dat bleek niet door de massale toestroom van burgers die crisisinformatie zochten, maar door eigen toedoen. Een configuratiefout heeft zowel de site zelf als het gebruikte cms offline gehaald.
  De site werd door een fout ingevoerde redirect doorverwezen naar een beheer-url van het cms (in plaats van een content-url). Daardoor was de site onbereikbaar en zorgde de toestroom aan bezoekers ervoor dat het cms platging. Dit falen bij de grote chemiebrand heeft kritiek van de ministers Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) opgeleverd.
  Downtime van Crisis.nl is volgens de bewindslieden onacceptabel. "Dat kan niet en dat mag niet", schreven zij in een gezamenlijke brandbrief aan de beheerders van de site. "De website is bedoeld om burgers te informeren tijdens calamiteiten en rampen. Het is daarom van het grootste belang dat de site voortaan niet meer uitvalt."
  Overigens spelen er al problemen sinds de lancering in september 2006. Toen kon Crisis.nl de stormloop van nieuwsgierige burgers niet goed aan. Het toen verantwoordelijke ministerie heeft Webwereld daarna verzekerd dat de daadwerkelijke inzet van de site bij rampen heel anders zou gebeuren. Na de storing bij de lancering zijn er maatregelen genomen "zodat de site ook onder extreem gebruik in de lucht blijft".
  Begin 2007 heeft Crisis.nl echter weer gehaperd, door piekbezoek van in totaal 8,4 miljoen hits. De website is formeel in beheer bij het Nationaal CrisisCentrum, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In de praktijk is TDCLightHouse verantwoordelijk voor de software en het cms, en wordt de hosting verzorgd door ASP4All. De content op Crisis.nl is afkomstig van de gemeenten waar een crisis zich voordoet.

  Onderwerp: Tilburgse kermis 2011: het Veiligheidshuis ook druk bezocht!
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 26 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het was (roze) maandagmorgen the place to be voor verdachten van lichte vergrijpen: het zorg- en veiligheidshuis Tilburg. Zes personen kregen een likopstuk-reactie. Ze moeten morgenochtend weer terug naar de kermis, maar dan met een bezem in de hand.
  Op steenworp afstand van het kermisterrein meldden zich vanmorgen zes personen, overwegend afkomstig uit Tilburg. Zij werden dit weekend op of rondom het kermisterrein aangehouden voor relatief eenvoudige strafbare feiten. De verdachten van belediging/belemmering, (steek)wapenbezit en mishandeling kregen van de Tilburgse politie meteen hun uitnodiging voor de taakstrafzitting op maandag. Vanmorgen kwamen zes van de acht uitgenodigde verdachten voor het aanbod van zes uur werkstraf. Alle zes accepteerden de werkstraf, te voldoen op het kermisterrein in samenwerking met het BAT, Brabants Afval Team. Ze zullen er schoonmaakwerkzaamheden moeten verrichten.
  Morgen worden vooralsnog twee verdachten verwacht. Zij werden aangehouden vanwege de diefstal van een discobal.

  Onderwerp: Onderzoek naar oorzaken en gevolgen KPN storing
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Naar aanleiding van de KPN-storing van afgelopen nacht in de regio Rotterdam laat het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek doen. Het ministerie wil van alle partijen weten welke oorzaken en gevolgen de storing had op de hulpverleningscommunicatie.
  Dit eerste onderzoek zal in de loop van de week beschikbaar zijn. Tevens zal de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid onderzoek doen naar deze KPN-storing. De Inspectie is toezichthouder op het C2000 netwerk. Dit onderzoek zal eind augustus gereed zijn.
  Deze onderzoeken zijn nodig om alle feiten op tafel te krijgen en lessen te kunnen trekken voor de toekomst. Hulpdiensten zijn afhankelijk van het C2000 netwerk en het functioneren van het netwerk is van fundamenteel belang voor hun werk.

  Onderwerp: Storing in telefonienetwerk KPN
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Storing in telefonienetwerk KPN in veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid verholpen
  Op woensdag 27 juli is rond 01:00 uur in de ochtend een storing ontstaan in het telefonie netwerk van KPN. Als gevolg van de storing konden tot 06:35 uur mobiel en vaste telefoonverbindingen niet gegarandeerd worden. Mensen die alarmnummer 112 wilden bellen konden hier problemen mee ondervinden. Ook waren de verbindingen die normaal gebruikt worden voor alarmering en contact met hulpdiensten op straat gedeeltelijk verstoord. De storing is in Zuid-Holland-Zuid inmiddels verholpen.
  De storing trad op in de gehele Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en ook in delen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Hollands-Midden. 112 was vanaf 06:35 uur in de regio ZHZ weer bereikbaar via zowel de mobiele als vaste lijn.
  De volgende maatregelen zijn genomen in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: Uit voorzorg waren de vrijwillige posten van de brandweer en de KNRM in de regio tot 07:40 uur bemand en paraat gehouden. Er werd gebruik gemaakt van alternatieve verbindingsmiddelen als mobiele telefonie. Het coördinatieteam van de gezamenlijke hulpdiensten (brandweer, GHOR, politie en gemeenten) van de veiligheidsregio ZHZ, het Regionaal Operationeel Team dat vanaf 01:00 actief was, is om 07:40 uur opgeheven.

  Onderwerp: KPN storing in Rotterdam voorbij
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De problemen door de storing in het telefoonnetwerk van KPN in de regio Zuid-Holland-Zuid zijn voorbij. Dat meldde de Veiligheidsregio vanochtend even na acht uur. De metro in Rotterdam is rond tien uur weer voorzichtig gaan rijden.
  Volgens een woordvoerster reed de metro vanaf dat tijdstip mondjesmaat maar is de verwachting dat na ongeveer een uur weer volgens schema wordt gereden.
  De RET zet extra bussen in tussen het oosten van de stad en het centrum en vanuit het centrum naar Rotterdam-Zuid. De metro is in Rotterdam het meestgebruikte openbare stadsvervoermiddel. Op een normale dag reizen ongeveer 600.000 mensen met de ondergrondse verbinding.
  Naast de metro's kampt ook het tram- en busvervoer in Rotterdam met problemen. In totaal tienduizenden reizigers hebben last van de gevolgen van de storing, maar het leidt niet tot een chaos, omdat het door de vakantieperiode rustiger is dan normaal.
  De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) heeft vanwege de storing de staat van de hulpverlening verhoogd naar een zogenoemde grip 4, de hoogste staat van paraatheid. 'We hebben dat vooral gedaan omdat onduidelijk is hoe lang het nog gaat duren en wat de impact is op de maatschappij', aldus een woordvoerster.
  Een grip-4 wordt afgekondigd als een calamiteit de gemeentegrenzen en de grenzen van veiligheidsregio's overschrijdt.
  Door de storing, die rond een uur vannacht was ontstaan, vielen ook diverse mobiele en vaste telefoonverbindingen uit, waaronder het communicatiesysteem van de politie. Die problemen zijn volgens de Veiligheidsregio nu dus voorbij. Een woordvoerder hield echter 'een slag om de arm' en kon niet garanderen dat klanten geen problemen met de verbindingen meer hadden.
  Door de storing in het telefoonnetwerk van KPN konden medewerkers van het vervoersbedrijf RET geen portofoons gebruiken, wat tot onveilige situaties zou kunnen leiden.'
  Door de storing was het volgens de politie mogelijk dat iemand die in de regio Rotterdam het alarmnummer 112 belde, de meldkamer niet te spreken kreeg. 'De communicatie hapert en dat beïnvloedt ook de 112-telefoontjes', aldus een woordvoerster vanmorgen. Ook de hulpdiensten onderling ondervonden problemen met de communicatie.
  'De bus- en tramchauffeurs kunnen we bereiken met gsm. We proberen de bussen en trams zo goed mogelijk te laten rijden, maar de dienstregeling kunnen we niet garanderen', aldus de woordvoerder. De RET zet extra personeel in om de mensen die met de metro willen reizen te informeren.
  Ook de zogenoemde E-lijn, die Rotterdam en Den Haag verbindt, reed niet. Het treinverkeer had geen last van de storing, omdat zij het p2000-systeem niet gebruiken.
  Vannacht werd al duidelijk dat de communicatiesystemen p2000 en c2000 van politie, brandweer en ambulance waren verstoord in een groot deel van Zuid-Holland.
  Door de telefoonstoring konden de hulpdiensten elkaar minder goed bereiken. Vooral de communicatie tussen de meldkamer en de hulpverleners en wagens op straat liep spaak. Het gaat om de regio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en een deel van Hollands-Midden (de stad Gouda en het gebied ten zuiden daarvan).
  Die diensten moesten ook improviseren bij de communicatie. Soms moesten medewerkers verschillende keren inbellen met hun mobilofoon en werd onderling per gsm gebeld. In de regio Hollands-Midden werd eerst een coördinator mobiel gebeld, waarna die via de mobilofoon de hulpdiensten kon aansturen. 'Wagens hebben namelijk onderling wel contact', meldt een woordvoerster. Andere regio's bevestigen dat de mobilofoon 'redelijk te volgen is'.
  De storing begon iets na half 2. De laatste keer dat p2000 ernstig werd belemmerd, was in Zeeland in 2007.

  Onderwerp: Kapot kastje oorzaak KPN storing
  Thema: veiligheidregio
  Datum: 27 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Een kapot 'cross-connectkastje' is de oorzaak van de storing in het communicatienetwerk van de hulpdiensten in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid van woensdagochtend.
  Het kastje maakt deel uit van de KPN-centrale in de Rotterdamse Waalhaven. Op dit knooppunt komen 6200 lijnen bij elkaar. Door het kapotte kastje vielen verbindingen weg en daarmee communicatiesystemen uit. Van de kastjes bestaat geen back-up.
  Door de telefoonstoring konden de hulpdiensten elkaar minder goed bereiken. Vooral de communicatie tussen de meldkamer en de hulpverleners en wagens op straat liep spaak.
  Tienduizenden reizigers konden woensdagochtend niet met de metro reizen, omdat bestuurders van de voertuigen niet konden communiceren met de verkeersleiding. De RET besloot daarop uit veiligheidsoverwegingen geen enkele metro te laten rijden.
  Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid stellen een onderzoek in naar de problemen.

  Onderwerp: Stand van zaken brandveiligheid bij opslagen gevaarlijke stoffen
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 28 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Onderzoek ter vaststelling in hoeverre de situatie is verbeterd ten opzichte van de situatie die door de VI in 2010 is gerapporteerd. De bedrijven met een PGS 15-opslag die beschikken over een bedrijfsbrandweer zijn in deze actualisatie buiten beschouwing gelaten.

  Onderwerp: Sybrand van Haersma Buma op bezoek bij Veiligheidshuis Almere
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 29 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Sybrand van Haersma Buma, voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede kamer, brengt op dinsdag 2 augustus een werkbezoek aan Almere.
  De ochtend begint in het veiligheidshuis. Burgemeester Jorritsma en wethouder Smidt (Participatie, zorg en inkomen) informeren de heer Van Haersma Buma over het integrale veiligheidsbeleid van onze stad en de centrale rol van het veiligheidshuis. Het veiligheidshuis Almere is een samenwerkingsverband met als doel het terugdringen van overlast en criminaliteit. In het veiligheidshuis werken gemeente, politie, OM, Zorg en Onderwijs op één locatie samen. De aanpak is persoonsgebonden en richt zich vooral op veelplegers, jeugdcriminaliteit en huiselijk geweld.
  Na de lunch wandelt de heer Van Haersma Buma, samen met wethouder Smidt en burgemeester Jorritsma via het stadscentrum naar atelier Almere 2.0. Wethouder Adri Duivesteijn (Duurzame Ruimtelijke Ordening) zal de heer Van Haersma Buma een toelichting geven op de plannen rond de groei van Almere.
  Tussen 14.00 uur en 15.00 uur laat wethouder Duivesteijn de heer Van Haersma Buma het resultaat zien van vijf jaar zelfbouw in het Homeruskwartier (Almere Poort). Tijdens de wandeling worden twee soorten zelfbouwwoningen bezocht. U bent van harte welkom bij dit onderdeel van het programma. U wordt verwacht om 14.00 uur op de Damoclesstraat ter hoogte van nummer 21. Vanuit daar wandelen we naar de Polluxstraat.
  Het bezoek eindigt in het Klokhuis.

  Onderwerp: Taakstraffen zorgen voor schoon kermisterrein
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 30 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Tot nu toe hebben twintig personen zich kandidaat gesteld voor het schoonmaken van het Tilburgse kermisterrein. De verdachten van lichte vergrijpen meldden zich deze week op het zorg- en veiligheidshuis Tilburg. Het Openbaar Ministerie Breda en Reclassering Nederland stonden klaar met een likopstuk-reactie: het volbrengen van een taakstraf op het kermisterrein.
  Voor relatief eenvoudige strafbare feiten als belediging/belemmering, wapenbezit, diefstal of mishandeling werden de straf aangeboden. De medewerker van Reclassering Nederland geleidde de taakgestraften door naar het BAT, Brabants Afval Team, om gedurende een aantal uur nuttig werk voor de gemeenschap te doen.
  De eerste nieuwe kandidaat heeft zich al aangediend, hij wordt maandagochtend 1 augustus verwacht op het zorg- en veiligheidshuis Tilburg, met wellicht nog verdachten die die weekend aangehouden worden.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.