Week: 27 van 03 tot en met 09 juli 2011


Nieuws van Internet:
 • Brandweervrijwilligers luiden noodklok over Moerdijk
 • Raad Gilze en Rijen akkoord met bezuinigingen brandweer
 • Veiligheid Gilze en Rijnen niet aangetast door bezuinigingen
 • Logius toetst haalbaarheid informatieknooppunt
 • Kwartiermakers regionale en landelijke eenheden van nationale politie aangesteld
 • Zeeland trekt kar bij speciale eenheden voor scheepsbrandbestrijding
 • Betere samenwerking bij rampen
 • Burgemeester reikt groepsverbod uit aan Belemnieterf in Heerlen
 • Stageverslag Anna Doedens bij veiligheidshuis Alkamaar
 • West-Brabantse gemeenten akkoord met regionaal dekkingsplan brandweer
 • Vraagtekens bij benoeming voorzitter veiligheidsregio
 • Eerste resultaten veilig@breda
 • Veiligheidsregio Zeeland vergeet grensstreek
 • Veiligheidsregio akkoord met hervorming regionale brandweer
 • Friese brandweer voldoet weer aan landelijk gestelde norm
 • Burgemeester Bilder zet helden in het zonnetje
 • Twee nieuwe brandweerwagens voor Moerdijk
 • Halt mag niet bij veiligheidsbureau
 • Convenant zeven reddingsbrigades en Veiligheidsregio Kennemerland
 • COT: BHV beter voorbereiden op brandbestrijding


 • Onderwerp: Brandweervrijwilligers luiden noodklok over Moerdijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 3 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  MOERDIJK - De brandweercapaciteit rond industrieterrein Moerdijk is volstrekt ontoereikend. Dat zegt de Vakvereniging Brandweervrijwilligers. Volgens voorzitter Cees van Beek ontbreekt het juiste materieel om chemische branden te bestrijden, zoals bij Chemie-Pack in januari van dit jaar. Hij vindt dat Moerdijk een gezamenlijke bedrijfsbrandweer moet krijgen die is gespecialiseerd in het blussen van industriële branden. Volgens Van Beek wordt er al veel te lang gepraat over de oprichting van een bedrijfsbrandweer op Moerdijk. Alleen de vestiging van de Shell heeft die nu. "Er ligt een industrieterrein met tal van brandgevaarlijke bedrijven. Op dat industrieterrein moet een bedrijfsbrandweer komen als eerste en belangrijke stap. En daar horen we nog niets van. Er wordt al 20 jaar over gesproken, daar zouden meters moeten gemaakt worden.
  Ook de politiek in Moerdijk maakt zich zorgen. Een van de critici is CDA-fractievoorzitter Cors de Visser: "Moerdijk is het vijfde brandrisico gebied van Nederland. En zijn nogal wat chemische bedrijven gevestigd. Je moet de brandweervoorzieningen daarop afstemmen en dat is absoluut niet het geval. Ik maak me dus wel zorgen.
  De 26 burgemeesters verenigd in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant praten donderdag over de nieuwe verdeling van de brandweercapaciteit in de regio. Door bezuinigingen verdwijnen op verschillende plaatsen brandweerauto's en bezettingscapaciteit.
  In het voorstel dat op tafel ligt worden de brandweerposten rond het industrieterrein (Zevenbergen, Klundert en Moerdijk) ontzien. In totaal blijven daar vier tankspuitauto's inzetbaar. Ook het aantal inzetbare brandweerlieden blijft onveranderd.
  Sinds eind maart ligt er ook een plan op tafel om de brandweer in Moerdijk te voorzien van een schuimblusvoertuig en een redvoertuig. Eerder bracht de Veiligheidsregio naar buiten dat het nog drie tot vijf jaar zou duren voordat die er zouden komen.
  Maar volgens directeur Nico van Mourik heeft de gang van zaken rond de brand bij Chemie-Pack er toe geleid dat er nu sneller gehandeld kan worden. Als de burgemeesters donderdag tot aanschaf besluiten zou de bestelling van de wagens nog deze maand de deur uit kunnen gaan. De aflevering zou dan over een halfjaar kunnen zijn.
  In de huidige kazernes is geen plaats voor het nieuwe materieel. Er moet daarom een tijdelijke stalling gezocht worden op het industrieterrein. Daarna denkt Van Mourik aan het bouwen van een nieuwe kazerne die bij voorkeur dicht bij de centrale toegangsweg ligt. Hij wil overleg met de bedrijven op Moerdijk over het delen van de kosten.
  Fractievoorziter Cors de Visser blijft kritisch: "Elke dag kan er wat gebeuren. Er zijn 400 bedrijven gevestigd en elk bedrijf heeft zo z'n eigen risico profiel. Dus volgens mij moet je dat snel goed regelen".

  Onderwerp: Raad Gilze en Rijen akkoord met bezuinigingen brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 5 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  RIJEN - De vrijwillige brandweerlieden moeten via natuurlijk verloop vertrekken. De bluscapaciteit wordt pas afgebouwd als er preventieve maatregelen worden getroffen. En de vliegbasis moet een eigen brandweer behouden. Als aan deze eisen wordt voldaan, stemt de gemeenteraad van Gilze en Rijen in met de bezuinigingen en het nieuwe beleidsplan van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
  De gemeenteraad uitte maandagavond grote zorgen over de toekomst van de brandweerzorg in Gilze en Rijen. Toch is de raad ook realistisch. "Uit het onderzoeksrapport van Falck blijkt dat de tweede tankautospuit niet nodig is", zegt Walter de Vet (Kern '75). "De veiligheidsregio voldoet aan de minimale eisen en dat is helaas minder dan we in het verleden hadden."
  De fracties maken zich zorgen over de capaciteit van het korps in Dorst. "Zodra de post Dorst onvoldoende vrijwilligers heeft, gaan wij dat merken", zegt De Vet. "Dit is de dichtstbijzijnde post die een tweede tankautospuit kan leveren."
  De vliegbasis is een ander pijnpunt in de toekomstige brandweerzorg. "We willen hier geen tweede Herculesramp", zegt De Vet.
  Boelhouwer steunt deze zorg. "We moeten zorgen dat een calamiteit geen ramp wordt. Als defensie besluit te bezuinigen op haar brandweer, dan moet er maar minder worden gevlogen. Het kan niet zo zijn dat de burgerbrandweer op de vliegbasis blust."
  Onder meer de VVD en het CDA willen dat de veiligheidsregio binnen een jaar de brandweerzorg evalueert.
  Donderdag bespreken de burgemeesters in de regio de bezuinigingsvoorstellen met het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.

  Onderwerp: Veiligheid Gilze en Rijnen niet aangetast door bezuinigingen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 5 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  RIJEN - De bezuinigingen op de brandweer leiden niet tot onveiligere situaties in de gemeente Gilze en Rijen.
  Dat blijkt uit onderzoek van het extern bureau Falck AVD die deze studie in opdracht van de gemeenteraad heeft uitgevoerd. Wel adviseert het bureau om de vrijwilligers via natuurlijk verloop te laten vertrekken.
  De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waaronder de brandweer van Gilze en Rijen valt, moet voor 2015 6,3 miljoen euro bezuinigen. Bovendien stijgen de kosten jaarlijks met circa 3 miljoen euro. Voor Gilze en Rijen betekent deze bezuiniging dat een kwart van de verwilligers verdwijnt. Bij de post Rijen verdwijnt de tweede tankautospuit. In Gilze verdwijnt het hulpverleningsvoertuig.

  Onderwerp: Logius toetst haalbaarheid informatieknooppunt
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 5 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Beheerder van overheidsbrede ict-middelen Logius gaat met marktpartijen praten over de haalbaarheid van de realisatie en het beheer van een informatieknooppunt. De haalbaarheidstoets is de voorbode van de aanbesteding 'Logius Portfolio', die begin augustus 2011 in een mantelovereenkomst gegund gaat worden. Logius toetst of het ict-project tot een succes kan leiden en hoe de kans op succes vergroot kan worden.
  Logius gaat in opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie een informatieknooppunt ontwikkelen.
  Het gaat om een samenwerking tussen de departementen Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb), de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) en de interdepartementale samenwerking bij crisisbeheersing tussen DCC's (Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing). Daaronder vallen het NCC (Nationaal CrisisCentrum) en het LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum).
  In de toets zullen diverse aspecten van het informatieknooppunt de revue passeren. Op 16 augustus 2011 vindt in Den Haag de workshop van deze haalbaarheidstoets plaats.

  Onderwerp: Kwartiermakers regionale en landelijke eenheden van nationale politie aangesteld
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 6 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de kwartiermakers van de regionale eenheden en de landelijke eenheid van de nationale politie aangesteld. Onder leiding van de kwartiermaker nationale politie, de heer G. L. Bouman, zullen zij voorbereidingen treffen voor het nieuwe landelijke politiekorps zodat de nationale politie van start kan gaan als het parlement instemt met de nieuwe Politiewet. De 11 kwartiermakers gaan op 1 augustus 2011 aan de slag. De minister heeft de kwartiermakers aangewezen na adviezen van de betrokken regioburgemeesters en hoofdofficieren van justitie. Na inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet worden de kwartiermakers, onder voorbehoud van een positieve beoordeling, voorgedragen voor de functie van politiechef van de regionale eenheid of hoofd van de landelijke eenheid.De kwartiermakers zijn:
 • Noord-Nederland: (Groningen, Fryslân, Drenthe) De heer O.R. (Oscar) Dros (48) Huidige functie: korpschef Groningen
 • Oost-Nederland (IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid) De heer C.J. (Stoffel) Heijsman (58) Huidige functie: korpschef Utrecht
 • Noord-West-Nederland (Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland) Mevrouw mr. E.G.M. (Liesbeth) Huyzer (50) Huidige functie: lid korpsleiding Amsterdam-Amstelland
 • Amsterdam (Amsterdam-Amstelland) De heer P.J. (Pieter-Jaap) Aalbersberg (52) Huidige functie: korpschef IJsselland
 • Flevoland-Utrecht (Midden-Nederland) (Utrecht, Gooi en Vechtstreek, Flevoland) Mevrouw M.H.C. (Miriam) Barendse (47) Huidige functie: korpschef Brabant Noord
 • Haaglanden (Haaglanden, Hollands Midden) De heer mr. H.P. (Henk) van Essen (50) Huidige functie: korpschef Haaglanden
 • Rotterdam Rijnmond (Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid) De heer drs. F. (Frank) Paauw (52) Huidige functie: korspchef Rotterdam-Rijnmond
 • Oost-Brabant (Brabant Zuid-Oost, Brabant-Noord) De heer F.J. (Frans) Heeres (53) Huidige functie: korpschef Midden en West Brabant
 • Limburg (Limburg-Zuid, Limburg-Noord) De heer drs. G.J. (Gerry) Veldhuis (52) Huidige functie: korpschef Limburg Zuid
 • Zeeland-West-Brabant (Midden- en West-Brabant, Zeeland) De heer J.A.J.T. (Hans) Vissers (57) Huidige functie: plaatsvervangend-korpschef Rotterdam-Rijnmond
 • Landelijke eenheid Mevrouw P.M. (Patricia) Zorko (46) Huidige functie: plaatsvervangend-korpschef Korps Landelijke politiediensten Tijdens de voorbereidingen van het nieuwe landelijke politiekorps gaat het dagelijkse politiewerk gewoon door. De kwartiermakers die op dit moment al korpschef zijn van een politieregio die valt binnen hun nieuwe regionale eenheid, blijven de functie van korpschef uitoefenen. Korpschefs die in een andere regionale eenheid aan de slag gaan, worden als korpschef vervangen door hun plaatsvervanger. Als kwartiermaker functioneren zij onder verantwoordelijkheid van minister Opstelten, als korpschef blijven zij hun dagelijkse werk verrichten onder verantwoordelijkheid van de korpsbeheerders.

  Onderwerp: Zeeland trekt kar bij speciale eenheden voor scheepsbrandbestrijding
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 6 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  MIDDELBURG - Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gaan gezamenlijk specialistische brandweerteams (MIRG) oprichten en opleiden voor de bestrijding van scheepvaartincidenten.
  De Veiligheidsregio Zeeland wordt verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van het Europese project.
  De veiligheidsregio ziet in relatie tot het hoge risicoprofiel van Zeeland een duidelijke meerwaarde in de MIRG-teams. Specifiek wordt in dat verband verwezen naar de discussie over de veiligheid van riviercruiseschepen op de Westerschelde.

  Onderwerp: Betere samenwerking bij rampen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 6 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  VELSEN - De zeven lokale reddingsbrigades in deze regio, waaronder die van IJmuiden, gaan nauwer samenwerken met de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).
  Daartoe ondertekenen de reddingsbrigades vrijdag een convenant met de VRK, waaronder hulpdiensten zoals brandweer, ambulancediensten en geestelijke gezondheidszorg vallen.
  Op dit moment hebben de lokale reddingsbrigades contact met hun gemeenten over de werkwijze. Die lopende afspraken kunnen in de gemeente Bloemendaal net iets anders zijn dan in Velsen of Beverwijk, wat in geval van een ramp of een zwaar incident tot verwarring bij de andere hulpdiensten kan leiden. Om tot een uniforme werkwijze te komen is dat convenant opgesteld, zodat alle betrokken weten wat de vaste afspraken zijn.
  Volgens woordvoerder Marjolein Groenenberg van de VRK is het convenant gericht op de toekomst. ,,Leden van de reddingsbrigades kunnen deelnemen aan ons oefenprogramma, of werkgroepen.'' Door het convenant is er voor de veiligheidsregio voortaan maar één gesprekspartner namens de reddingsbrigades, en niet meer zeven uit evenzoveel verschillende gemeenten.
  In de praktijk werken de reddingsbrigades al samen met de VRK, bijvoorbeeld afgelopen dagen bij het opsporen van ampullen met het schadelijke calcium carbide aan de stranden. Over de vondst van deze ampullen waren gisteren nog twee meldingen in Zandvoort en IJmuiden bij Marina Seaport. Maar de verwachting is dat die samenwerking bij zulk soort bedreigingen van de gezondheid nog beter kan verlopen.
  De Veiligheidsredio Kennemerland is doende de samenwerking met andere hulpdiensten zo veel mogelijk te formaliseren. Hiertoe is vorig jaar ook al een landelijk convenant afgesloten met de Kustwacht en de KNRM. Deze uniforme wijze van werken wordt nu op regionaal niveau voortgezet met de reddingsbrigades van IJmuiden, Zandvoort, Bloemendaal, Wijk aan Zee, Heemskerk, Heemstede en Haarlem.
  Het convenant wordt vrijdag om 9.30 ondertekend op de post van de reddingsbrigade Bloemendaal.

  Onderwerp: Burgemeester reikt groepsverbod uit aan Belemnieterf in Heerlen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 6 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Heerlen - Afgelopen vrijdagavond 1 juli heeft op en rond het Belemnieterf in Heerlen een politieactie plaatsgevonden. Hierbij zijn in totaal 9 aanhoudingen verricht en zijn wapens en harddrugs in beslag genomen. Burgemeester Paul Depla heeft een groepsverbod uitgevaardigd, zo meldt de gemeente Heerlen woensdag.
  Het groepsverbod is met name uitgevaardigd om te voorkomen dat de overlast en criminele activiteiten na deze actie hervatten. Diegenen die het opgelegd hebben gekregen, mogen zich voor een periode van 90 dagen (ingaande op 1 juli 2011) tussen 18 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet in een groep van meer dan 4 personen ophouden binnen een groot gebied rond het Belemnieterf.
  Aan alle aanwezige jongeren is tijdens de politieactie een groepsverbod uitgereikt. De overige geregistreerde jongeren hebben het groepsverbod thuis uitgereikt gekregen of ontvangen deze nog.
  Aanleiding voor de actie vormde de ernstige en aanhoudende overlast van de groep jongeren die regelmatig rondhangt rond het trapveld en de parkeerplaats aan het Belemnieterf. Naar aanleiding van diverse klachten van buurtbewoners is de groep van februari tot eind juni van dit jaar regelmatig gecontroleerd door de politie. Daarbij zijn ernstige verstoringen van de openbare orde zoals geluidsoverlast, gebruik van alcohol, soft- en harddrugs, dealgedrag en brandstichting vastgesteld.
  De groep die hiervoor verantwoordelijk was, is groot: vanaf februari 2011 zijn meer dan 100 personen door de politie geregistreerd die zeker tweemaal aanwezig waren op het moment dat er overlast werd veroorzaakt. Niet alle leden van de groep kwamen uit Rennemig; zo'n 20% kwam van buiten de buurt of zelfs van buiten Heerlen.
  Vanwege de aanzuigende werking van de groep en de zorgwekkende situatie heeft de politie met de gemeente, het Veiligheidshuis en het OM maatregelen afgestemd om de openbare orde in het gebied te herstellen. Besloten is om voor de eerste keer in Heerlen een groepsverbod in te stellen.

  Onderwerp: Stageverslag Anna Doedens bij veiligheidshuis Alkamaar
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 6 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Mijn stageopdracht is de nulmeting te verzorgen voor het Veiligheidshuis regio Alkmaar. Deze opdracht wordt ook mijn afstudeerscriptie voor de opleiding Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
  Sinds januari van dit jaar ben ik, Anna Doedens, stagiaire bij het Veiligheidshuis regio Alkmaar en het OM. Voor deze nulmeting breng ik het veiligheidsbeeld van de regio in beeld door middel van cijfers van verschillende ketenpartners, zoals de politie, Bureau Halt, CoMensha en het Steunpunt Huiselijk Geweld. Aan de andere kant beschrijf ik de samenewrking en overleggen in 2009 op de verschillende thema's die nu binnen het Veiligheidshuis behandeld worden. Voor deze beschrijving heb ik informatiue gekregen van 30 professionals van verschillende organisaties.
  De algemene conclusie van mijn onderzoek is dat het Veiligheidshuis vooral op de thema's mensenhandel en nazorg ex-gedetineerden een leemte opvult. Maar ook op andere thema's dragen de professionals verbeterpunten aan waar het Veiligheidshuis haar meerwaarde op kan bewijzen. Als u hier iets meer over wilt weten, verwijs ik u naar de verkorte weergave van mijn scriptie.
  Wilt u er veel meer over weten, dan kunt u ook mijn hele scriptie lezen. Beide stukken staan op http://www.veiligheidshuisalkmaar.nl/.

  Onderwerp: West-Brabantse gemeenten akkoord met regionaal dekkingsplan brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 7 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  BREDA - Vijfentwintig van de 26 gemeenten van de veiligheidsregio in West-Brabant hebben donderdagmorgen ingestemd met het nieuwe risicoprofiel en dekkingsplan voort de brandweer. Alleen de gemeente Rucphen stemde tegen.
  Ook Gilze en Rijen liet een kritisch geluid horen. Daar vreest men vanwege de bezuinigingen bij Defensie ook gevolgen voor de brandweerzorg op de vliegbasis.

  Onderwerp: Vraagtekens bij benoeming voorzitter veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 6 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  De voorgestelde nieuwe wijze van benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio roept grote vragen op. De VNG vindt de nieuwe Politiewet op dit belangrijke punt onduidelijk.
  Het kabinet wil dat de voorzitter van de veiligheidsregio bij Koninklijk Besluit (na het horen van het algemeen bestuur van de regio) wordt benoemd uit de burgemeesters van de regio. Hij of zij kan ook bij KB worden geschorst en ontslagen. In alle gevallen is sprake van een voordracht door de minister van Veiligheid en Justitie.
  Minister Ivo Opstelten heeft er bewust niet voor gekozen de aanwijzing aan de regio zelf over te laten. De positie van voorzitter brengt volgens hem mee dat er een mogelijkheid moet zijn hem of haar te ontslaan. Daarvoor kan bijvoorbeeld aanleiding zijn als er bezwaren uit de gemeenteraad komen en de minister vindt dat de voorzitter bij de uitoefening van zijn gezagsrol grote fouten heeft gemaakt.
  De VNG vreest dat de nieuwe benoemingswijze telkens tot discussies gaat leiden over wie voorzitter van een veiligheidsregio wordt. 'Bovendien creëert deze benoemingsprocedure ruimte voor elke minister om een andere lijn te volgen', aldus de VNG in een al eerder verzonden reactie op het wetsvoorstel.
  Volgens de VNG is de benoeming van de voorzitter gebaat bij een helder criterium waaraan de voordracht van de minister gebonden is: de grootste gemeente levert de voorzitter van de veiligheidsregio, tenzij zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten. In dat geval zou de burgemeester van de hoofdplaats uit de veiligheidsregio in aanmerking moeten komen.
  De VNG heeft deze reactie ook naar minister Opstelten verstuurd. Hij gaat daar dus niet in mee, blijkt uit het wetsvoorstel van de invoerings- en aanpassingswet voor de nieuwe Politiewet dat nu naar de Kamer is gestuurd.

  Onderwerp: Eerste resultaten veilig@breda
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 7 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Geen overlast meer rond Willem Alexanderplein en Scheperij (Teteringen), Jan Darkennisstraat en Calandstraat (Breda-Noord). Een winkelverbod voor vier personen in winkelcentrum Hoge Vucht. En buurtpreventieprojecten in Effen, Prinsenbeek, Muizenberg, Kievitsloop, Ulvenhout-Zuid en Nieuw Wolfslaar. Dat zijn enkele resultaten uit de tussenevaluatie Veilig@Breda waar het college van burgemeester en wethouders kennis van neemt.
  Sinds januari zijn stadsmariniers in de vijf districten in Breda aan de slag. Zij voeren vooral regie op alles wat met veiligheid te maken heeft. Hij of zij heeft in beeld wat speelt in de wijk, verwerft snel informatie en zet die om in concrete acties die het veiligheidsgevoel vergroten.
  De evaluatie beslaat de eerste helft van 2011. Verantwoordelijk wethouder Arbouw: "De eerste resultaten laten zien dat kordate, snelle acties en effectieve samenwerking helpen om aanhoudende overlast in de stad terug te dringen. We hebben dus de goede weg ingeslagen, maar we zijn er nog niet. De tweede helft van dit jaar krijgen ook de wijkveiligheidsplannen verder vorm."
  In Veilig@Breda staat verder dat de stadsmariniers samen met de wijkprojectgroep Hoge Vucht, Doornbos- Linie, de bewonersbelangenvereniging en huurdersbelangenvereniging dit jaar starten met veiligheidsplannen in De Geeren. Ook voor de Haagse Beemden wordt gewerkt aan een wijkveiligheidsplan in samenwerking met de wijk.
  De Veiligheidsmonitor 2011 en de bevindingen van de Stadsmariniers tezamen bepalen voor welke wijken in Breda volgend jaar een wijkveiligheidsplan wordt opgesteld.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zeeland vergeet grensstreek
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 8 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  MIDDELBURG - De burgemeesters Jan-Frans Mulder van Hulst en Jan Lonink van Terneuzen hebben kritiek op het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Ondanks herhaaldelijk aandringen van de grensgemeenten is in het overzicht van taken en aandachtspunten voorbij gegaan aan risico's die de industrie rond Antwerpen en de kerncentrale in Doel vormen voor Zeeland.
  Mulder stemde daarom gisteren in het algemeen bestuur tegen het plan van aanpak voor de komende vier jaar. Lonink had begrip voor die stellige stellingname van zijn collega. Wat hem betreft moet Zeeland niet alleen ook over de landsgrens kijken, maar tevens voorbereid zijn op problemen op de aangrenzende Brabantse bedrijventerreinen, zoals de Moerdijk. Het beleidsplan is sowieso een beetje te algemeen, aldus Lonink. "Dit plan zou bijna voor iedere regio kunnen gelden. Er worden nauwelijks echte prioriteiten gesteld. Niet op industrie, noch nucleair of watergerelateerd. Dat zou wel moeten in een risico-gebied als Zeeland.
  De criticasters namen genoegen met de toezegging dat de komende maanden alsnog de risico's in aangrenzende regio's worden geïnventariseerd en meegewogen in het Zeeuwse veiligheidsbeleid. Als dat er is, stemt ook Hulst in met het beleidsplan beloofde Mulder.

  Onderwerp: Veiligheidsregio akkoord met hervorming regionale brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 8 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  OOSTERHOUT - De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is akkoord met het nieuwe risicoprofiel en dekkingsplan voor de regionale brandweer. Van de 26 betrokken gemeenten stemde gisteren tijdens het overleg in Oosterhout alleen Rucphen tegen.
  Burgemeester M. van der Meer-Mohr van Rucphen vindt dat haar gemeente karig is bedeeld met de brandweerzorg. Rucphen moet een bluswagen en tien formatieplaatsen (van de huidige 32) inleveren. Gelet op de grootte van het natuurgebied in Rucphen vindt zij dat onverantwoord. Zij gaf het voorbeeld van de recente brand op de Kalmthoutse Heide. Met de toekomstige sterkte van de plaatselijke brandweerpost zou een brand in de Rucphense natuur moeilijk in de kiem te smoren zijn. Van der Meer pleitte verder voor een geleidelijke afbouw van het aantal formatieplaatsen.
  Ook de burgemeesters van Gilze en Rijen en Baarle-Nassau waren kritisch, al stemden zij wel voor de hervomring. Volgens waarnemend burgemeester J. Boelhouwer van Gilze en Rijen bestaat de kans dat de militaire brandweerpost op de vliegbasis wordt wegbezuinigd. Met een kleinere post in Rijen kan dat in de toekomst tot problemen leiden. Burgemeester M. Fränzel van Woensdrecht, die ook een vliegbasis op zijn grondgebied heeft, deelt de zorg van Boelhouwer.
  Boelhouwer zei verder dat de grens van het snijden in de regionale brandweerzorg wel zo'n beetje bereikt is. "Er is geen ruimte voor meer bezuinigingen", zei hij. Ook Boelhouwer pleitte voor een geleidelijke afbouw van het aantal formatieplaatsen. Maar daaraan voorafgaande zou er meer aandacht aan brandpreventie gegeven moeten worden.

  Onderwerp: Friese brandweer voldoet weer aan landelijk gestelde norm
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 8 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Brandweer Friesland voldoet weer aan de landelijke Wet op de Veiligheidsregio, zij hebben in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hulpverleningsdienst Fryslân de nieuwe opkomststijden vastgesteld. Deze voldeden niet aan de deze norm.
  De opnieuw vastgestelde opkomsttijden wijken 50% af van de landelijk vastgestelde normen, maar deze afwijking is onder voorwaarden toegestaan. Dit meldt de gemeente Dongeradeel. `Dit afwijken heeft te maken met onze geografische kenmerken: uitgestrekte gebieden met meren en de eilanden zorgen voor een langere opkomsttijd,' verklaart Ferd Crone, voorzitter van Hulpverleningsdienst Fryslân. `In Leeuwarden hanteren we wel de landelijke norm.'
  Brandpreventie is een van de voorwaarden die de wet stelt om te mogen afwijken van de norm. Er is daarom 3,2 miljoen euro begroot om te investeren in rookmelders, sprinklerinstallaties en voorlichting. Deze investering kan (deels) worden gefinancierd door de brandweeruitruk efficiënter te maken.
  In de nota De Friese Norm een aantal scenario's geschetst, waar eventueel sprake kan zijn van het sluiten van enkele kazernes. Daar zullen dit najaar besluiten over worden genomen.

  Onderwerp: Burgemeester Bilder zet helden in het zonnetje
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 8 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Burgemeester Eddy Bilder van gemeente Zwartewaterland heeft op donderdag 7 juli 2011 vier inwoners van Zwartsluis, in het zonnetje gezet. De Sluzigers verleende onlangs eerste hulp, bij een ongeval in Zwartsluis.
  Voor hun heldendaad ontvingen ze uit handen van de burgemeester een ferme handdruk en één van de vele boeken van de befaamde natuurfotograaf Paul van Gaalen uit Zwartsluis. Ook brandweercommandant Gerbrand Jonker gaf de Sluzigers, namens de Veiligheidsregio IJssellland, een aandenken mee.
  Het vijftal, Lucretia Krabbe, John Potuyt, Corne Boender en Michel van Dijk (Robert Schuite was verhinderd) aarzelden op maandag 27 juni jl. geen moment toen er een ongeval plaatsvond aan de Zomerdijk in Zwartsluis.
  De aanleiding hiervoor was, dat één van de bestuurders van een voertuig onwel werd en frontaal op een andere auto botste. Een bestuurder van een bedrijfsbus kon deze auto niet meer ontwijken en botste achterop. Deze auto schoot door de berm en belandde pardoes in het water.
  Door het heldhaftige optreden van deze inwoners werden erger voorkomen. Daarnaast bood de dame in dit gezelschap óók eerste hulp aan een ander slachtoffer. Alle slachtoffers maken het naar omstandigheden goed.

  Onderwerp: Twee nieuwe brandweerwagens voor Moerdijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 8 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  MOERDIJK - De brandweer in de gemeente Moerdijk krijgt twee extra wagens. Er komt een schuimbluswagen voor industriebranden en een hulpverleningswagen, waarin onder meer speciaal gereedschap zit om slachtoffers te bevrijden in fabrieken. De burgemeesters van de 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant gingen donderdagochtend akkoord met de uitbreiding. Volgens de directeur van de veiligheidsregio is de grote brand bij Chemie-Pack niet de directe reden voor de aanschaf, maar geeft het wel aan hoe urgent het is.
  De twee wagens worden snel besteld en in gebruik genomen. Ze komen voorlopig te staan in een van de bestaande kazernes rond het industrieterrein Moerdijk.
  De 26 burgemeesters besloten donderdag diverse brandweerwagens in de regio te verplaatsen naar andere kazernes. Dat moet om ook in de toekomst de wettelijke aanrijdtijden te halen.
  Het is bovendien een bezuinigingsmaatregel. De Veiligheidsregio moet de komende jaren 6,3 miljoen euro bezuinigen. Dat gebeurt door de brandweerwagens efficiënter bij elkaar in kazernes te zetten. Ook wordt er bezuinigd op personeel.
  Momenteel werken er 1500 brandweermensen in de regio Midden- en West-Brabant, veelal vrijwilligers. Dat moeten er 1344 worden. Dat gebeurt onder meer door 90 vacatures niet in te vullen. Over 66 personeelsleden wordt later beslist. Gedwongen ontslagen worden uitgesloten.
  Vijf van de 26 burgemeesters stemden tegen de begroting voor volgend jaar. Zij vrezen dat hun gemeente erop achteruit gaat. De gemeente Rucphen stemde als enige tegen het verhuisplan voor de brandweerwagens omdat het negatieve effecten vreest.
  Moerdijk wordt in de 'verhuizing' ontzien. In het dorp Moerdijk staat één tankautospuit, een gewone bluswagen, net als in Klundert. Dat blijft zo.
  Zevenbergen heeft de grootste kazerne met twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en een verkenningswagen voor metingen. Ook daar verandert niets. Mogelijk komen hier ook de nieuwe voertuigen te staan.
  Bij calamiteiten, zoals op 5 januari bij Chemie-Pack, moeten schuimbluswagens van buiten komen en dat kost tijd. De dichtstbijzijnde staat in Breda.

  Onderwerp: Halt mag niet bij veiligheidsbureau
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Bureau Halt mag van minister Opstelten van Justitie en Veiligheid niet opgaan in de Veiligheidsregio Limburg Noord. Halt moet noodgedwongen opgaan in een grotere organisatie, wil het bureau op langere termijn dezelfde kwaliteit en dienstverlening kunnen bieden.
  Na orientatie op diverse toekomstscenario's koos het bestuur van Halt Limburg Noord voor de Veiligheidsregio als beste kandidaat. De zaken waren met de Veiligheidsregio al zover afgekaart dat het onderwerp vrijdag op de agenda stond van het algemeen bestuur (burgemeesters). Die hoefden echter geen besluit meer te nemen, omdat minister Opstelten er een stokje voor heeft gestoken. Voorzitter Henk Evers van Halt Limburg Noord noemt het besluit "zonde en jammer". Als het ministerie bij zijn standpunt blijft, zal Halt noodgedwongen op zoek moeten naar een andere organisatie. Als voorbeeld noemt Evers Halt Brabant of Halt Zuid-Limburg.

  Onderwerp: Convenant zeven reddingsbrigades en Veiligheidsregio Kennemerland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Op vrijdag 8 juli 2011 ondertekenden de zeven reddingsbrigades uit de regio Kennemerland een convenant met de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De VRK bestaat uit onder meer uit Brandweer Kennemerland, GGD Kennemerland (incl. GHOR/ambulancezorg) en de gemeenschappelijke meldkamer van brandweer, GGD en politie (Meld- informatie- en coördinatiecentrum Kennemerland (MICK).
  Met dit convenant treden de reddingsbrigades op als één regionale gesprekspartner voor de VRK. In het convenant staan afspraken over de voorbereiding op en bestrijding van incidenten op binnenwater, het strand en in het water tot één kilometer vanaf het strand. Het doel is het versterken van de samenwerking. In de praktijk werken de vrijwillige reddingsbrigades al nauw samen met de VRK. Met dit convenant wordt deze samenwerking geformaliseerd.
  Kort gezegd levert het convenant het volgende op:
  - Eén gesprekspartner voor de VRK
  - Betere aansluiting op regionale werkwijze van de VRK
  - Meer uniformiteit in de samenwerking met de reddingsbrigades
  - Het borgen van werkafspraken
  - Deelname aan projecten en werkgroepen van de VRK
  - Deelname aan het oefenprogramma van de VRK
  Onder de regio Kennemerland vallen de volgende reddingsbrigades: Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden, Heemskerk, Wijk aan Zee.

  Onderwerp: COT: BHV beter voorbereiden op brandbestrijding
  Thema: crisismanagement
  Datum: 09 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Ggz-instelling Rivierduinen had veel aandacht voor brandveiligheid, maar de nadruk lag voornamelijk op de veiligheid van gebouwen. Voldoen aan wettelijke normen is niet genoeg om brandveiligheid te garanderen. Daarvoor moeten ook de medewerkers goed getraind zijn, zo concluderen onderzoekers van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT).
  De onderzoekers van het COT presenteerden deze week hun onderzoeksrapport over de brand bij Rivierduinen die woedde in maart dit jaar. Bij die brand kwamen drie bewoners om het leven.
  Volgens onderzoeker Marco Zannoni van COT had Rivierduinen sinds 2006 veel geïnvesteerd in brandveiligheid. Zo werden verbeteringen aangebracht in de panden, werden vergunningen aangevraagd en BHV'ers getraind. "Miljoenen zijn erin gestopt," aldus Zannoni.
  Hij vervolgt: "Er is veel opgebouwd, maar in een volgende stap zorgt een instelling ervoor dat de BHV past bij de specifieke patiëntenpopulatie. Bij deze brand kregen BHV'ers te maken met cliënten die zich verzetten tegen evacuatie, cliënten die na evacuatie weer naar binnen liepen en cliënten die zich verstopten. In de crisisplannen stond over dergelijke situaties niets vermeld. Organiseer op falen en niet op succes van de inzet."
  De respons van de BHV zorgde aanvankelijk voor het in veiligheid brengen van het grootste deel van de bewoners, zo concluderen de onderzoekers in het rapport. Daarna werden de medewerkers verrast door de snelheid waarmee de rook zich verspreidde. Er ontstond in korte tijd een onveilige situatie waarin ze niets meer konden doen. Omdat niet alle bewoners snel genoeg uit het pand waren gehaald, werd de BHV geconfronteerd met de 'loodzware keuze' om zichzelf in veiligheid te brengen, terwijl een aantal bewoners nog binnen was. Het redden van bewoners werd bovendien bemoeilijkt doordat het een gesloten afdeling betrof.
  De onderzoekers stellen dat vervolgens chaos ontstond. Zo was onduidelijk welke bewoners nog binnen waren. Het aantal en de namen die de BHV aan de brandweer doorgaf klopten niet. De chaos werd versterkt door het handelen van de BHV. Zannoni: "Bijna niemand had zijn BHV-hesje aan. Dat lijkt onbelangrijk, maar die hesjes zorgen voor herkenbaarheid. Ze maken duidelijk wie patiënten zijn, wie omstanders en wie BHV'er. Ook voor de brandweer is het belangrijk om te weten wie ze kunnen aanspreken."
  De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen. Zo is het slim om cliënten die zich moeilijk laten redden, of cliënten die in een gesloten kamer zitten, dicht bij de uitgang te plaatsen. Ook moeten er heldere uitgangspunten worden opgesteld met betrekking tot de eigen veiligheid van medewerkers versus het redden of achterlaten van cliënten die niet meewerken aan evacuatie ten einde andere cliënten te helpen. Volgens Zannoni heeft Rivierduinen een groot aantal aanbevelingen al verwerkt in een nieuw rampenplan. (Daan Marselis)


 • Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.