Week: 26 van 26 juni tot en met 2 juli 2011


Nieuws van Internet:
 • Overschot van Veiligheidsregio Zeeland terugstorten
 • Nationaal Congres Spoedzorg op 23 september
 • Boeiende Waternetwerkdag van CDA in Leiden
 • Ondernemers aan de slag met virtuele training voor hulpverleners
 • Evaluatie veilig onder de grond
 • Directeur Chemie-Pack aangehouden
 • Kritiek raad Steenbergen op risicorapport Veiligheidsregio
 • Aleid Wolfsen nieuwe voorzitter Veiligheidsberaad
 • Brandweerkorpsen in Drenthe naar veiligheidsregio
 • Tweede Kamer neemt Deltawet aan
 • Rotterdamse studenten in 'pressure cooker' voor waterveiligheid Heijplaat
 • Veiligheidshuis Breda en omstreken breidt uit
 • Politie: 'Minder overlast op straat in Etten-Leur'
 • Digitale en sociale media maken het moeilijker voor bedrijven om een crisis te managen
 • Gemeenteraad van Drimmelen pikt begroting veiligheidsregio niet
 • Regionaal Crisisplan voor veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • Opheffen vrijwillige brandweer in Velzen voorbarig
 • Steenbergen wil op voorhand geen geld vrijmaken voor brand Moerdijk
 • Compromis brandweerdukers in Noord-Holland Noord
 • Rivierverruiming voor Doorwerthsche waarden
 • Expertmeeting Veiligheidsberaad over brand Moerdijk
 • Overlast gevende jeugd Rucphen krijgt rood


 • Onderwerp: Overschot van Veiligheidsregio Zeeland terugstorten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  HEINKENSZAND - De gemeente Borsele blijft op haar standpunt staan om het overschot van zeven ton van de jaarrekening van de Veiligheidsregio terug te storten op de rekeningnummers van de Zeeuwse gemeenten.
  Borsele staat echter vrijwel alleen in haar standpunt. De overige gemeenten willen het overschot storten in een reservepot om de reorganisatiekosten te betalen.
  De jaarrekening moet nog formeel worden vastgesteld. "Borsele blijft hardnekkig op haar standpunt staan dat het geld teruggestort moet worden", aldus burgemeester Jaap Gelok.

  Onderwerp: Nationaal Congres Spoedzorg op 23 september
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 27 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Op 23 September 2011 vindt het elfde nationale Congres Spoedzorg, plaats in het Educatorium van de Universiteit Utrecht. Dit congres gaat over de recente internationale, nationale en regionale ontwikkelingen in beleid, veld en onderzoek en is bedoeld voor professionals, directeuren, beleidsmedewerkers en alle anderen die werkzaam zijn op of interesse hebben in het brede werkterrein van de Spoedzorg. Na een overzichtscollege van ondergetekende volgen vijf thema's waar in 10 plenaire presentaties worden gegeven. De eerste twee thema's betreffen grootschalige spoedzorg, te weten:
  1. Bestuurlijke organisatie van de nationale veiligheid en acute zorg en
  2. Recente ontwikkelingen crisisbeheersing in zorgsector. De overige drie thema's komen jaarlijks aan de orde en betreffen de nieuwe recente oogst aan kennis over
  3. Goede voorbeelden van innovatief aanbod van spoedzorg,
  4. Recente ontwikkelingen in de Triage bij spoedzorg en
  5. Recente ontwikkelingen in (het meten van) de kwaliteit van spoedeisende hulpafdelingen.

  Onderwerp: Boeiende Waternetwerkdag van CDA in Leiden
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 27 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Vrijdag 24 juni vond bij het hoogheemraadschap Rijnland de jaarlijkse Waternetwerkdag voor CDA-bestuurders plaats. Deze dag stond in het teken van het Bestuursakkoord Water. De bijeenkomst richtte zich op het verzamelen van een aantal punten uit het Bestuursakkoord die om een nadere uitwerking vragen of zorgen baren. Deze punten zullen op korte termijn met staatssecretaris Joop Atsma worden besproken. CDA-Kamerlid Ad Koppejan was aanwezig om daarbij behulpzaam te zijn.
  Er bleek veel onvrede met het overgaan tot indirecte verkiezingen via gemeenteraadsleden. De bizarre gang van zaken rond de Eerste Kamerverkiezingen hebben duidelijk gemaakt dat dat zoiets uit de tijd is. Beter lijkt het systeem van directe verkiezingen, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen: een grijs stemformulier voor de gemeenteraad en en een blauw stemformulier voor het waterschapsbestuur.
  Een ander belangrijk punt vormt de kostentoedeling. Allereerst dient de weeffout voor het toerekenen van de infrastructuur aan het ongebouwd te worden hersteld. Daarnaast moet worden uitgewerkt hoe de korting op de kosten voor de waterveiligheid het beste kunnen worden toebedeeld. De waterschappen zouden de ruimte moeten krijgen om hiervoor met een eigen voorstel te komen.
  Als derde punt kwam naar boven, dat het lastig wordt om de stijging in de waterschapslasten gematigd te houden. Er is niet alleen sprake van een flinke korting op de kosten voor de waterveiligheid, maar ook van een stevige korting vanwege te bereiken doelmatigheidswinst. Deels moet dit opgevangen worden door een kostenreductie in de (afval)waterketen, maar hiervoor is de medewerking van gemeenten nodig. Het mag echter niet zo worden, dat de bezuinigingen door het Rijk bij de burger terecht komen in de vorm van een vergelijkbare lastenstijging.
  De bijeenkomst is afgesloten door een inspirerende bijdrage door onze nieuwe voorzitter Ruth Peetom die makkelijk kon aansluiten omdat zij in haar Groningse Statenperiode het beleidsveld Water in de portefeuille had. Ruth attendeerde op de vernieuwingsprocessen die al binnen het CDA in gang zijn gezet en riep iedereen op om in beweging te komen.

  Onderwerp: Ondernemers aan de slag met virtuele training voor hulpverleners
  Thema: veiligheid
  Datum: 27 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Hulpverleners die trainen in een 3D-omgeving, die virtueel rampen oefenen of in gamevorm leren omgaan met een bepaalde situatie; dit zijn drie voorbeelden van 17 projecten die financiële ondersteuning krijgen van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de haalbaarheid van hun project te onderzoeken.
  De projecten krijgen de ondersteuning vanuit het Small Business Innovation Research (SBIR)-programma 'Simulatie en Serious Gaming'. Voor de haalbaarheidsonderzoeken is in totaal ongeveer 40.000 euro per project beschikbaar.
  "Voorbereiden, oefenen en trainen, daar draait het om voor onze hulpverleners. Zo kunnen ze op elke situatie inspelen. 'Real life' trainen is vaak zeer kostbaar. Dankzij virtuele trainingen gaat kostenbesparing niet ten koste van kwaliteit, aldus minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.
  Elk SBIR-programma bestaat uit drie fasen, namelijk onderzoek naar de haalbaarheid van een innovatie, onderzoek en ontwikkeling van de innovatie, en tot slot het op de markt brengen van een product, dienst of proces. Aan deze laatste fase draagt de overheid niet bij.
  SBIR wordt namens de Rijksoverheid uitgevoerd door Agentschap NL. De SBIR 'Simulatie en Serious Gaming' is onderdeel van Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid (MIA-V). De MIA-V is een samenwerkingsverband van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Veiligheid en Justitie.

  Onderwerp: Evaluatie veilig onder de grond
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  TERNEUZEN - In het Scheldetheater in Terneuzen wordt donderdag de slotconferentie gehouden van het Europese project Up Safety.
  Doel van dit project was de veiligheid in ondergrondse ruimten zoals tunnels en parkeerkelders te verbeteren. Een dag eerder worden bij de Universiteit en brandweer in Gent rampenoefeningen gehouden met incidenten in ondergrondse ruimten. De provincie Zeeland heeft de leiding bij dit project, waarbij ook de Veiligheidsregio Zeeland en de Westerscheldetunnel betrokken zijn

  Onderwerp: Directeur Chemie-Pack aangehouden
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 28 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  MOERDIJK - De politie heeft dinsdagochtend de directeur van het bedrijf Chemie-Pack aangehouden in verband met de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk op 5 januari 2011. Ook de productieleider, de productiechef en een coördinator zijn opgepakt. Volgens justitie is de brand bij Moerdijk onnodig geescaleerd door falen van de directie.
  De directeur en drie medewerkers worden ervan verdacht dat ze opzettelijk grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben opgeslagen, bewerkt en verwerkt op plaatsen waar dit volgens de milieuvergunning niet mocht. Zo zouden driehonderd vaten met chemische stoffen illegaal op het terrein in Moerdijk hebben gelegen. Bovendien waren de genomen veiligheidsmaatregelen volgens justitie niet voldoende. Chemie-Pack probeerde daarmee, volgens het OM de kosten te drukken.
  Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen die een bedrijf als Chemie-Pack moet nemen zijn het aanbrengen van brandblusvoorzieningen, een vloeistofdichte vloer en opvangvoorzieningen voor lekkages. Dit soort maatregelen waren onvoldoende genomen. Dat zou blijken uit onderzoek van de politie, de arbeidsinspectie en een inspectieam van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
  De extra risico's die de activiteiten met zich mee brachten waren niet in kaart gebracht en vastgelegd in het veiligheidsbeleid en het veiligheidsbeheerssysteem. In het interview met Omroep Brabant zei de directeur dat het bedrijf al enkele jaren in gesprek was met onder andere de gemeente over het aanstellen van een bedrijfsbrandweer.
  Naast de directeur, productieleider en productiechef is ook een zogeheten KAM-coördinator opgepakt. Dat is de functionaris die verantwoordelijk is voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu binnen het bedrijf. Ze zijn vanochtend vroeg van hun bed gelicht en aangehouden. Volgens de strafadvocaat van Chemie-Pack Ronald Drenth zijn de aanhoudingen een complete verrassing. "Dit hadden we echt niet zien aankomen. We zijn overvallen door het nieuws." Drenth zegt nog bezig te zijn de situatie te inventariseren en wil daarom verder nog niet reageren op de arrestaties.
  De interim-directeur van Chemie-Pack, Ruud van der Poel was ook met stomheid geslagen door het nieuws. Hij laat weten dat het bedrijf zich niet herkent in het beeld dat justitie schetst. Ondanks de aanhoudingen gaat het werk van Chemie-Pack op de locatie in Oud-Gastel gewoon door. Volgens een woordvoerder van justitie zitten de vier verdachten in ieder geval de komende dagen nog vast. Jan Mans, waarnemend burgemeester van Moerdijk wil nog niet reageren op de arrestaties. "Pas als alle onderzoeken over de brand openbaar worden, eind deze zomer, zullen we inhoudelijk reageren.''
  Eerder zei de aangehouden directeur tegen Omroep Brabant dat hij zijn verantwoordelijkheid zal nemen als hem iets te verwijten valt. "Feit is dat de brand bij ons is ontstaan, maar het is nog onduidelijk hoe dat is gebeurd. De brand is vanaf het begin een maatschappelijk probleem, dit moeten we met z'n allen oplossen", aldus Spiering.
  Het NOS Journaal reconstrueerde de brand bij het bedrijf uit Moerdijk. Een medewerker was op 5 januari bezig met het overpompen van vloeibaar hars. De brand ontstond toen hij even weg was. Spiering betwijfelde deze conclusie. "Daar zijn onze bedrijfshulpverleners meteen gaan blussen, maar de vraag is of daar de grote brand is ontstaan."
  In de buurt van de pomp stonden opslagtanks met brandbaar vloeistof. Volledig legaal, zo zei Spiering eerder: "Het was een normale situatie. Wij hebben op het terrein diverse afvullijnen staan waar we allemaal verschillende producten afvullen. Zo werken wij altijd, ook die bewuste dag."
  De directeur van ChemiePack ging er eind mei nog vanuit dat het bedrijf nog jaren mee zal gaan. "We bestaan niet voor niets zestig jaar. We hebben bewezen dat we bestaansrecht hebben, maar het wordt moeilijk." Begin juni bepaalde het hof dat Chemie-Pack gebruik kon maken van een deel van het verzekeringsgeld. Zonder dit verzekeringsgeld zou het bedrijf naar eigen zeggen failliet zijn gegaan.
  De gemeente Moerdijk verweet eind april de advocaat van Chemie-Pack 'onnodige procedures' te hanteren. De advocaat zou uitstel willen veroorzaken en verwarring willen zaaien. Moerdijk houdt rekening met een groot aantal rechtszaken.

  Onderwerp: Kritiek raad Steenbergen op risicorapport Veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  STEENBERGEN - Geen 1,4 miljoen euro reserveren voor de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. En elk dorp een eigen brandweerkazerne en ook alert zijn op de risico's rondom het Schelde-Rijnkanaal.
  Dat zijn de belangrijkste punten van kritiek van de Steenbergse gemeenteraad op de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant die vorig jaar in het leven is geroepen.
  De raad plaatst de kanttekeningen bij het brandrisicoprofiel dat de Veiligheidsregio aan alle deelnemende gemeenten heeft gepresenteerd.
  De gemeente Steenbergen vindt dat de kosten van de brand die bij Chemie-Pack in Moerdijk gewoed heeft nog steeds niet te overzien zijn.

  Onderwerp: Aleid Wolfsen nieuwe voorzitter Veiligheidsberaad
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de gelijknamige veiligheidsregio, is voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad. Als de vergadering op 23 september instemt met de voordracht, volgt hij Thom de Graaf op, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het Veiligheidsberaad is het landelijke overleg van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.
  Thom de Graaf draagt het voorzitterschap officieel over op vrijdag 23 september, tijdens een vergadering van het Veiligheidsberaad. Hij is dan vier jaar voorzitter geweest.
  De 25 veiligheidsregio's bestaan officieel sinds 1 oktober 2010, toen de Wet veiligheidsregio's in werking trad.
  Openbare orde en veiligheid horen wettelijk tot de portefeuille van de burgemeester. Wolfsen heeft veel affiniteit met de rampenbestrijding en crisisbeheersing: 'Veiligheid is vooral gebaat bij preventie, bij goed voorbereid zijn op het onverwachte. In deze tijd van nieuwe interregionale samenwerking en organisatorische veranderingen bij politie en brandweer, zijn het elkaar kennen, het samen optrekken en kennisuitwisseling onmisbaar bij het verder professionaliseren van het crisismanagement in ons land. Eén van belangrijkste voorwaarden voor crisisbeheersing is de kwaliteit van de communicatie tussen de hulpdiensten. De toekomst van de meldkamer is daarbinnen een groot onderwerp dat nu op onze agenda staat. En juist in deze tijd van ingrijpende herinrichtingen zijn een goede relatie en afstemming met de Rijksoverheid van vitaal belang.'
  Als voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid blijft De Graaf lid van het Veiligheidsberaad. 'De veiligheidsregio's en het Veiligheidsberaad merken dat we in een periode verkeren waarin er echt heel veel gebeurt, zodat je het met recht een transitieperiode kunt noemen' aldus de scheidend voorzitter. 'De veiligheidsregio's zijn er pas sinds 1 oktober 2010, maar komen in een nieuwe wereld terecht. De regionalisering van de brandweer, ontwikkelingen in de publieke gezondheid, de vorming van de nationale politie en de bezuinigingen op de rijksmiddelen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing vragen om grondig nadenken, om visieontwikkeling en om een strategische agenda van de veiligheidsregio's. Daarbij is één ding is zeker', stelt hij. 'Honderd procent veiligheid tegen zeventig procent financiering kan niet, hoe goed we ook ons best doen.'
  De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg wil samen met de brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio), de politie en de gemeenten komen tot een slagvaardige organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Veiligheidsberaad is het aanspreekpunt voor de minister van Veiligheid en Justitie, om namens de veiligheidsregio's afspraken te maken op dit terrein.

  Onderwerp: Brandweerkorpsen in Drenthe naar veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  ASSEN - De brandweerkorpsen in Drenthe vallen met ingang van 1 januari 2014 onder de Veiligheidsregio Drenthe. Nu nog zijn de gemeenten verantwoordelijk.
  Het plan volgt op een wetsontwerp van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Die wil de brandweer efficiënter aansturen en daardoor de kwaliteit van de korpsen verbeteren. De Drentse burgemeesters hebben regionaal commandant Heerink opgedragen met voorstellen te komen om de overgang soepel te laten verlopen. Voor de brandweerlieden zal er hoegenaamd niets veranderen.

  Onderwerp: Tweede Kamer neemt Deltawet aan
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 29 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Ons land nu en in de toekomst beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde houden. Dat is het doel van de Deltawet die vandaag met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen. De Deltawet vormt de wettelijke basis voor het Deltafonds waarmee de zoetwatervoorziening en hoogwaterbescherming van de toekomst gefinancierd kunnen worden. Ook markeert de wet de rol van de Deltacommissaris. Die moet ervoor zorgen dat er elk jaar een Deltaprogramma wordt opgesteld en dat er over de voortgang wordt gerapporteerd.
  Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) ''Waterveiligheid en zoetwatervoorziening zijn zaken van wezenlijk belang voor Nederland. Zij vragen een lange-termijn aanpak. De Deltawet garandeert dit.''
  De afgelopen eeuw is de zeespiegel gestegen, de bodem gedaald en het is warmer geworden. Dat zet door, blijkt uit de cijfers van het KNMI. Hevigere weersomstandigheden, zoals meer regen en periodes van droogte, zijn zaken om rekening mee te houden. Het Deltaprogramma is er om de huidige veiligheid op orde te krijgen en ervoor te zorgen dat ons land is voorbereid op de toekomst. En om daarbij de juiste maatregelen te nemen voor een veilig en aantrekkelijk Nederland met voldoende zoetwater. In het Deltaprogramma werken het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten. Dit gebeurt onder regie van de Deltacommissaris. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is de coördinerend bewindspersoon voor het Deltaprogramma.
  Naast de lopende programma's, zoals Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, Zwakke Schakels Kust en Hoogwaterbeschermingsprogramma, staan in het Deltaprogramma vijf deltabeslissingen centraal. Voor 2015 worden die voorgelegd aan het kabinet. Deze beslissingen gaan over de normen van onze belangrijkste dijken en andere waterkeringen en de strategieën voor onze waterveiligheid, over de beschikbaarheid en verdeling van zoetwater, over het peil van het IJsselmeer, over de manier waarop het Rijnmond- en Drechtstedengebied veilig kan blijven zonder aan economische waarde in te boeten en over hoe bij de bouwen van buurten en wijken rekening kan worden gehouden met water.
  Het Deltafonds is bedoeld voor uitgaven op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In de Deltawet is geregeld dat tot 2020 de gelden uit het Infrastructuurfonds die al voor dit doel gereserveerd waren, worden overgeheveld naar het Deltafonds. Het kabinet heeft in het aanvullend beleidsakkoord afgesproken dat vanaf 2020 tenminste jaarlijks 1 miljard euro beschikbaar komt voor het Deltafonds.

  Onderwerp: Rotterdamse studenten in 'pressure cooker' voor waterveiligheid Heijplaat
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 29 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  "Het is best lastig om te bepalen hoever je moet gaan met het beveiligen van een relatief klein gebied", zegt Laurence Koetsier (22), hbo-student Watermanagment aan de Hogeschool Rotterdam. Hij is één van de 32 tweede- en derdejaars studenten die zich deze week over een uitdagend waterveiligheidsvraagstuk buigt. De studenten moeten binnen enkele dagen een plan presenteren met oplossingen voor de waterveiligheid van het voormalige dorpje Heijplaat bij Rotterdam. De opdracht voor een 'duurzaam en waterveilig Heijplaat' is uitgegeven door DHV en corporatie Woonbron. De laatstgenoemde heeft een concept strategisch masterplan opgezet voor het gebied, de studenten mogen een stedenbouwkundige uitwerking maken. Daarbij kijken ze in verschillende groepjes naar bestemmingsplannen, klimaatadaptieve bouwmethoden, flexibele waterkeringen, economische aspecten, maar ook bijvoorbeeld verzekeringen.

  Onderwerp: Veiligheidshuis Breda en omstreken breidt uit
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 30 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  ZUNDERT - De burgemeesters van de gemeenten Etten-Leur, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Rucphen en Zundert hebben woensdagmiddag het Convenant Veiligheidshuis Breda en omstreken ondertekend. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de districtelijke driehoek in het gemeentehuis van Zundert.
  Het Veiligheidshuis bediende deze gemeenten eigenlijk al, maar dat was nog niet formeel vastgelegd. Met de ondertekening is de aansluiting van de vijf gemeenten bij het Veiligheidshuis Breda en omstreken nu officieel een feit.
  Het Veiligheidshuis Breda en omstreken is een netwerkorganisatie waar organisaties samen problemen te lijf gaan. Ze richten zich met name op veelplegers, risicojongeren, geweldplegers, zedendelinquenten, betrokkenen bij huiselijk geweld en ex-gedetineerden.
  Een jongere die bijvoorbeeld voor het eerst met justitie in aanraking komt moest vroeger eerst van loket naar loket. In het Veiligheidshuis kan er meteen worden gewerkt aan een behandelplan, in samenwerking met bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar en jeugdzorg.
  Begin 2006 ging de gemeente Breda samen met de politie, het Openbaar Ministerie, Bureau Jeugdzorg, Halt, Novadic-Kentron, de Raad voor de Kinderbescherming, de reclassering en Surplus Welzijn van start in het Veiligheidshuis Breda. Dat was toen nog gevestigd aan de Fellenoordstraat. Op 21 februari van dit jaar sloten de Dongemondgemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem zich aan. Ook de stichtingen Valkenhorst en Maatschappelijke Opvang Breda, het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn en de GGZ Breburg werden partners in het Veiligheidshuis. Alle partners ondertekenden toen een convenant voor de samenwerking in het nieuwe pand van het Veiligheidshuis aan Stadserf 2 in Breda. Gisteren sloten ook de gemeenten Etten-Leur, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Rucphen en Zundert zich formeel aan.

  Onderwerp: Politie: 'Minder overlast op straat in Etten-Leur'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 30 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  ETTEN-LEUR - Het nieuwe waarschuwingssysteem van de politie tegen overlastgevende hangjeugd, lijkt te werken. Het systeem bestaat uit drie kaarten. Blauwe kaarten worden uitgedeeld aan jongeren om hen te attenderen geen overlast te veroorzaken. Als een jongere toch rommel maakt, te veel herrie produceert of iets anders uitspookt, krijgt hij of zij een gele kaart als waarschuwing.
  Bij een gele kaart worden ook de ouders ingeseind. Als de overtreding zwaarder is, wordt een rode kaart uitgereikt. Dat betekent dat er sowieso een bekeuring of een zwaardere straf volgt. Ook informeert de politie dan niet alleen de ouders, maar ook de burgemeester, het Veiligheidshuis en Bureau Halt.
  Ruim twee maanden na de introductie van het kaartensysteem merkt de politie dat het rustiger is in de deelnemende gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert. "Het loopt tot nu toe naar wens. Vuilnisbakken worden opeens gebruikt, er is minder overlast. We merken dat met name het benaderen van de ouders in de praktijk goed uitpakt. Vaak weten ze niet wat hun kinderen uitspoken, totdat wij het ze vertellen", vertelt wijkagent Peter Smaardijk, een van de initiatiefnemers van het kaartensysteem. Tot nu toe zijn er in de drie gemeenten 156 blauwe kaarten (waarvan 80% in Etten-Leur) uitgedeeld, acht gele en twaalf rode kaarten. De rode kaarten zijn allemaal geïncasseerd door hangjeugd in Rucphen.

  Onderwerp: Digitale en sociale media maken het moeilijker voor bedrijven om een crisis te managen
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 30 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Vijfenzestig procent van de beslissers van bedrijven denkt dat de nieuwe media crises moeilijker te managen maken en maar 54 procent van de respondenten heeft een crisismanagementplan. Dit zijn een paar van de bevindingen van de Crisis Preparedness Studie van Burson-Marsteller, een wereldwijd leidend full-service communicatiebureau, en haar dochterbedrijf Penn Schoen Berland, een wereldwijd onderzoeksbureau. Zesenzestig procent van de respondenten gelooft dat nieuwe media de kosten van een crisis verhogen. De resultaten van dit onderzoek zijn deze week gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor crisiscommunicatie professionals in Barcelona.
  "Sommige crises bouwen zich geleidelijk op terwijl anderen inslaan zonder een waarschuwing. Hoe dan ook, een uitgebreid plan kan het verschil maken wat betreft de impact op de reputatie van het bedrijf en op het vermogen te herstellen van een crisis," zegt Jeremy Galbraith, CEO Burson-Marsteller Europa, Midden Oosten & Afrika. "Hoewel veel bedrijven de nieuwe media zien als een bedreiging als het om crisiscommunicatie gaat, biedt de digitale wereld een kans snel te reageren op een crisis en direct contact te leggen met de stakeholders."
  Deze studie wijst uit dat maar 54 procent van de bedrijfsrespondenten een crisiscommunicatieplan heeft. Van de 59 procent van de respondenten waarvan de bedrijven in het verleden een crisis heeft ervaren, was er meer kans op een omzetdaling voor degenen die geen crisisplan hadden (41%) dan degenen die er wel een hadden (30%). Van de vier ondervraagde regio's leidt Asia Pacific met 64 procent op het gebied van 'crisis preparedness' door het hebben van een crisisplan. Iets meer dan de helft van de Europese (51%) en de Amerikaanse (55%) respondenten heeft een crisisplan. Zuid-Amerika is het minst voorbereid (29%). Zelfs onder bedrijven die een crisismanagementplan hebben, zegt 47 procent dat hun plannen tot op zekere hoogte voldoen, maar gaten bevatten.
  "De bevindingen van dit jaar komen overeen met de trend die door ons in 2009 is geïdentificeerd in ons Crisis Preparedness onderzoek. Slechts 20 procent van de bedrijven heeft plannen die sterk genoeg zijn om een crisis te weerstaan. Een uitgebreid crisisplan is goed voor een aantal factoren zoals: evaluaties van scenario's, actieplannen, financiële plannen en het monitoren van issues," zegt EMEA Corporate en Crisis Communicatie Practice Chairman Eric Gerritsen. "Het nieuwe medialandschap is complex om te managen, maar wij hebben nu de mogelijkheid issues en crises real-time te monitoren en te plannen waarbij we gebruik maken van de beste sociale en multimedia kanalen om direct onze boodschap te communiceren. Het is belangrijker dan ooit een plan klaar te hebben hoe je deze nieuwe mediakanalen kunt activeren in een crisis."
  Bijna de helft van de respondenten (49 procent) denkt dat de opkomst van digitale communicatie de kwetsbaarheid van bedrijven voor een crisis vergroot, terwijl maar 38 procent van de wereldwijde respondenten aangeeft dat zij een digitaal crisiscommunicatieplan heeft om effectief op de nieuwe media te reageren.

  Onderwerp: Gemeenteraad van Drimmelen pikt begroting veiligheidsregio niet
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  MADE - De Drimmelense raad heeft donderdagavond de begroting van de Veiligheidsregio afgekeurd.
  Op het CDA na tekenden alle partijen het amendement van Groen Drimmelen (VP/D66), waarbij het bestuur van de Veiligheidsregio wordt opgedragen zich te houden aan de bezuinigingsafspraken die eerder met alle West- Brabantse gemeenten zijn gemaakt. Het doorvoeren van deze afspraken mag vervolgens niet ten koste gaan van de operationele slagkracht van de brandweer in Drimmelen. Dat laatste voegden de partijen aan het amendement toe na een waarschuwing hierover van burgemeester Gert de Kok.

  Onderwerp: Regionaal Crisisplan voor veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  DRECHTSTEDEN - Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft deze week het Regionaal Crisisplan (RCP) vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe bij bestrijding van een crisis of ramp de samenwerking tussen de verschillende instanties is geregeld.
  In het RCP wordt de inrichting van de regionale crisisorganisatie beschreven. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de hulpdiensten en gemeenten zijn vastgelegd. De in het plan beschreven organisatie past zich aan het type en de grootte van het incident aan. Het regionaal crisisplan vervangt de oude rampenplannen van de 19 regiogemeenten.
  Het Regionaal Crisisplan is bedoeld voor iedereen, die betrokken is of kan raken bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. We hebben het dan over onder andere de brandweerzorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg, etc.. Ook de relaties met de buurregio's, en crisispartners die betrokken zijn bij crisisbeheersing in Zuid-Holland Zuid (bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven of elektriciteitsbedrijven), zijn opgenomen in dit plan.
  De veiligheidsregio's hebben vorig jaar met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's een wettelijke basis gekregen. Daarin is de veiligheidsregio opgedragen een drietal belangrijke plannen vast te stellen, het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Crisisplan en het Regionaal Beleidsplan. Het Risicoprofiel was al eerder vastgesteld; het Crisisplan en het Beleidsplan zijn afgelopen week vastgesteld.
  De samenwerking, die in het RCP wordt beschreven gaat over een aantal hoofdtaken, zoals opschalen/commandovoering, bronbestrijding, effectbestrijding, geneeskundige hulpverlening, openbare orde, verkeer en strafrechtelijk onderzoek, bevolkingszorg, communicatie en ondersteuning. Het plan treedt 1 oktober in werking. Tot die tijd worden Brandweer, Politie, GHOR en gemeenten voorbereidt op de nieuwe werkwijze en worden handboeken van medewerkers aangepast. Wie belangstelling heeft voor deze regionale plannen kan ze vinden op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid www.vrzhz.nl.

  Onderwerp: Opheffen vrijwillige brandweer in Velzen voorbarig
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  VELSEN - ,,Nu al beslissen over wegbezuinigen van vrijwillige brandweerpost Velsen-Zuid is voorbarig'', zegt raadslid Frits Korf van de Christenunie. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) blijkt op dit moment bezig te zijn met de inventarisatie van het Velsense crisisbeheersplan en de effecten van bezuinigingen van Veiligheidsregio Kennemerland daarop.
  ,,In het najaar komen de onafhankelijke deskundigen van de IOOV met een conclusie. Dat is het moment waarop wij als raadsleden pas met goed onderbouwde zienswijzen op het bezuinigingsvoorstel kunnen komen'', zegt Korf.
  Een van de kritiekpunten op het bezuinigingsvoorstel van Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) op de vrijwillige brandweer was dat een beleidsplan en dekkingsplan bij het voorstel ontbraken. ,,Nu blijkt dat Velsen wel degelijk over een beleidsplan beschikt'', zegt Korf. ,,Het is nooit in de gemeenteraad gebracht omdat het deels op een verouderde situatie is gebaseerd. (in het plan wordt nog uitgegaan van de aanwezigheid van de ammoniakopslag van DSM Agro welke inmiddels niet meer bestaat) Het bevat echter wel informatie die een rol had kunnen spelen in het advies van de raad over de bezuiniging.
  Bijvoorbeeld over aanrijdtijden van de brandweer. Kortom, in de kwestie rond de bezuinigingen van VRK is dit nieuwe informatie.'' Claims
  Korf, in het dagelijks leven technisch inspecteur, stelt dat de conclusie van de IOOV essentieel is. ,,Zeker met het oog op calamiteiten en de eventuele claims van verzekeringsmaatschappijen die daarbij kunnen komen kijken. Met onderbouwing van de IOOV staat de gemeente sterk, zonder niet.''
  Het feit dat VRK met bezuinigingsvoorstellen voorloopt op de IOOV is volgens Korf niet goed, maar ook niet vreemd. ,,Het probleem met alle veiligheidsregio's is dat ze feitelijk voorlopen op de wetgeving rond veiligheidsregio's. Dat komt doordat die veiligheidregio's nog volop in ontwikkeling zijn, daar zitten we nu middenin en deze bezuinigingsronde is daar deel van.'' Procedure
  Komende maandag heeft een grote vergadering plaats in Haarlem met vertegenwoordigers van alle gemeenteraden uit VRK. Korf hoopt de inventarisatie van de IOOV ook daar aan de orde te kunnen brengen. Op 18 juli zal het bestuur van VRK besluiten welke van alle bezuinigingsvoorstellen worden uitgevoerd.
  Met betrekking tot eventuele acties tot behoud van de vrijwilligerspost Velsen-Zuid wil hij ook wachten tot na de conclusie van IOOV. ,,Dan pas kan de gemeenteraad onderbouwd besluiten extra geld beschikbaar te stellen of niet.''

  Onderwerp: Steenbergen wil op voorhand geen geld vrijmaken voor brand Moerdijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  STEENBERGEN - Dat de smart van de grote brand bij Chemie-Pack een gedeelde smart wordt, daar is ook de gemeente Steenbergen wel van overtuigd. Maar om daar nu op verzoek van de Veiligheidsregio en terwijl alle kosten nog niet te overzien zijn, al 1,4 miljoen euro voor te moeten reserveren, gaat de meeste partijen te ver.
  In de gemeenteraad kwamen de jaarrekening van de vorig jaar ingestelde Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan de orde. Die had vorig jaar een overschot en voorgesteld wordt om daar meteen al de op de vijfde dag van dit jaar kostenverslindende hulpbestrijding op Moerdijk mee te betalen. In een door alle partijen opgestelde zienswijze, gaf de raad al te kennen daar grote moeite mee te hebben. De coalitiepartijen CDA, VVD, SteenbergenAnders en D66 gooiden er nog een amendement bovenop. De boodschap luidde: geen reservering voor Moerdijk, maar de 1,4 miljoen euro terug laten vloeien in de algemene reserves van de veiligheidsregio.
  Cors Zijlmans van oppositiepartij GB/DLP had het aanvullend voorstel liever eerder onder ogen gehad. Hij vroeg zich af of er ook zo veel geld moest worden vrijgemaakt voor rampen als bij Chemie-Pack als de Veiligheidsregio vorig jaar geen overschotten had gekend. Willem van den Berge (PvdA) stemde als enige tegen. "We kunnen slechts kennis nemen van de jaarrekening van de Veiligheidsregio. Dat er toevallig in Moerdijk een grote brand was, betekent niet dat we alle druk bij die gemeente moeten leggen."
  Hij vond het niet getuigen van solidariteit als Steenbergen zijn steentje niet zou bijdragen aan de totale kosten, ook al zijn die nog lang niet in kaart. Wel drong Van den Berge erop aan het bedrijfsleven ook op te laten draaien voor de steeds grotere risico's. De fractie Door had niet alleen moeite met een reservering voor Moerdijk, maar feitelijk met alle reserveringen. Alle partijen vonden dat eerst alle onderzoeken naar de brand moesten zijn afgerond alvorens de kostenverdeelsleutel te maken. VVD-raadslid Alex van Pelt zei dat de Veiligheidsregio nu juist zodanig was opgetuigd om deze regionaal overschrijdende calamiteiten te tackelen. Portefeuillehouder Jan Hoogendoorn kon niet anders dan beamen dat zonder de resultaten van de onderzoeken het koffiedik kijken blijft, wie wat moet bij betalen aan de grote brand. Met de PvdA en GB/DLP tegen werd het amendement aanvaardt.

  Onderwerp: Compromis brandweerdukers in Noord-Holland Noord
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  HEERHUGOWAARD - Van de brandweerduikteams in deze regio wordt er één afgeschaft. Dat hebben de 26 gemeenten van de Veiligheidsregio gisteren besloten, aldus wethouder Jan Willem de Boer die Heerhugowaard in de vergadering vertegenwoordigde.
  Volgens De Boer gaat de Veiligheidsregio uit van drie teams. Dat is inclusief het team van de marine, dat door de regio nu en dan wordt ingehuurd. De andere twee teams zijn die van Heerhugowaard en Hoorn. Waar een aantal gemeenten gisteren inzette op alleen het schrappen van het marineteam, is er nu het compromis uit de bus gerold dat er één van de drie verdwijnt. Nog bekeken wordt welke dat moet zijn.
  In ieder geval is de wens van Heerhugowaard ingewilligd dat er 'niets onomkeerbaars zou gebeuren', zoals burgemeester Ter Heegde het uitdrukte. Met het afschaffen van één van de gemeentelijke teams zouden kennis en materieel verdwijnen.

  Onderwerp: Rivierverruiming voor Doorwerthsche waarden
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 01 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  OOSTERBEEK - De Nederrijn krijgt bij de Doorwerthsche Waarden straks meer ruimte. Tijdens een vorige week gehouden informatieavond in restaurant Kleyn Hartensteyn kregen belangstellenden meer praktische feiten over de komende verruimingsmaatregelen voorgeschoteld.
  Onlangs heeft de staatssecretaris de voorkeursvariant voor de ruimte voor de Riviermaatregel bij Doorwerth vastgesteld. Hiermee is het project in een nieuwe fase beland. Naast Doorwerthsche Waarden staan er ook verruimingsplannen bij Elst (Utrecht), Middelwaard en De Tollewaard op stapel.
  Het project bij Lexkesveer bij Wageningen is al enige tijd geleden afgerond. In het hele land zijn er zo'n 30 soortgelijke projecten onder de noemer Ruimte voor de Rivier.
  Naast de inhoudelijke presentatie van de plannen rond Doorwerth maakte Rijkswaterstaat ook bekend welke aannemer het project gaat uitvoeren: Boskalis. Deze zal nauw gaan samenwerken met ingenieursbureau Grontmij. De avond was daarmee ook bedoeld om de sleutelfiguren van Boskalis en Grontmij te introduceren.
  Robert-Jan Jonker van Grontmij voerde het gehoor langs de op stapel staande maatregelen. Bovendien legde hij nog eens uit waarom deze rivierverruimingsmaatregelen nodig zijn. ,,Het primaire doel is waterveiligheid. Na de overstromingen van 1993 en 1995 zijn we tot de conclusie gekomen dat er meer moet gebeuren dan alleen dijken verhogen.''
  Vervolgens liep hij in hoofdlijnen de punten langs waar het straks in 2013 allemaal om te doen is. Bij de Doorwerthsche Waarden wordt de zomerkade meer landinwaarts gelegd. Ter hoogte van de steenfabriek en kasteel Doorwerth worden de oevers verflauwd. Er komen twee ooibossen en er ontstaat een erp. ,,Daarbij is rekening gehouden met de leefwereld van dieren zoals vogels. Verder komt er een extra passantensteiger vlakbij het kasteel en een wandelpad vanaf de A50."
  Jonker legde verder nog uit dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de buurt tijdens de werkzaamheden.,,Wij zijn even uw buurman en te gast. Om te voorkomen dat er voortdurend vrachtwagens door de straten gaan rijden, gaan we de afgegraven grond via het water afvoeren. Verder zullen we ook rekening houden met de werktijden.''
  De rest van dit jaar en 2012 zal vooral in het teken staan van verdere uitwerking. De werkzaamheden starten begin 2013, zo is de verwachting.
  Na de zomer is er een speciale website: www.nederrijn.net

  Onderwerp: Expertmeeting Veiligheidsberaad over brand Moerdijk
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 01 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Op woensdagmiddag 21 september vindt een expertmeeting plaats met de titel 'Evalueren en leren van Moerdijk'. De expertmeeting wordt georganiseerd door het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en het Veiligheidsberaad. Het doel is de opgedane ervaringen met de grote brand in Moerdijk te delen met vakgenoten in het fysieke veiligheidsdomein.
  De brand, die op 5 januari 2011 ontstond brand bij het bedrijf Chemie-Pack in het haven- en industriegebied van Moerdijk, is al het gehele jaar onderwerp van gesprek binnen de veiligheidsregio's en andere organisaties die zich bezig houden met rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hoewel de evaluatie- en onderzoeksrapporten over de brand nog moeten verschijnen, worden de geleerde lessen al volop in de praktijk gebracht.
  Tijdens de expertmeeting worden de brand en de nasleep ervan vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Bovenregionale samenwerking, volksgezondheid, berichtgeving in de media, de verzekeringskant en de veelheid aan onderzoeken en evaluaties. Misschien moeten wij ons zelfs de vraag stellen of al die evaluaties wel zinvol zijn en of het hier en daar ''niet een onsje" minder zou moeten of kunnen zijn. Veel evaluaties geven mogelijk juist aanleiding tot allerlei (onderlinge) discussies die afleiden van de hoofdzaak.
  De expertmeeting vindt plaats bij het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) aan de Kemperbergerweg 783 in Arnhem. Vanaf 12.15 uur bent u welkom voor de lunch en de middag wordt afgesloten met een netwerkborrel vanaf 16.30 uur.

  Onderwerp: Overlast gevende jeugd Rucphen krijgt rood
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 01 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  RUCPHEN - Alleen overlastgevende hangjongeren uit de gemeente Rucphen zijn de afgelopen maanden bestraft met rode kaarten. In de buurgemeenten Etten-Leur en Zundert zijn tot nu toe alleen nog maar blauwe of gele kaarten uitgedeeld aan jongeren.
  Volgens de politie lijkt het nieuwe waarschuwingssysteem tegen de hangjeugd te werken. Wijkagent Peter Smaardijk, een van de initiatiefnemers van het project, zegt dat de politie merkt dat het de afgelopen maanden overal een stuk rustiger is geworden op straat. "Vuilnisbakken worden opeens op de juiste manier gebruikt en er is minder overlast. Het benaderen van de ouders pakt in de praktijk goed uit. Vaak weten ze niet wat hun kinderen uitspoken."
  In de eerste maanden zijn er in de drie gemeenten 156 blauwe kaarten gegeven, waarvan tachtig procent in Etten-Leur. Jongeren worden er met blauw op geattendeerd dat ze geen overlast mogen veroorzaken. Bij een gele kaart, waarvan er acht zijn gegeven, worden ook de ouders ingeseind.
  De zwaarste sanctie is rood. Rucphense jongeren hebben die kleur tot nu toe twaalf keer geïncasseerd. Daar is ook een bekeuring of een zwaardere straf aan gekoppeld. Ook worden de burgemeester, het Veiligheidshuis en bureau Halt geïnformeerd. "Wij zitten er bovenop. In vergelijking met andere gemeenten hebben wij een aantal notoire jongeren die voor overlast zorgen. Met een aantal van hen heeft de burgemeester in het bijzijn van de ouders al gesproken", aldus een woordvoerder van de gemeente Rucphen.
  Niet alle burgers delen de mening van de politie dat het nu rustiger is op straat. "Het kaartensysteem flopt", vindt een Rucphenaar. "Bij de jeu-de-boulesbaan moet bijna dagelijks een enorme berg afval van de avond ervoor worden opgeruimd."


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.