Week: 25 van 19 tot en met 25 juni 2011


Nieuws van Internet:
 • Regio West-Friesland krijgt veiligheidshuis
 • Wat doet BOB in het beleidsteam?
 • Meer acties bij Brandweer Velzen
 • Rapport 'De Appelaar' binnenkort openbaar
 • Kostenstijging brandweer Zeeland baart zorgen
 • Burgemeesters weigeren extra bezuinigingen VR Rotterdam-Rijnmond
 • Waterveiligheid boven alles tijdens debat over Deltawet
 • Petitie brandweer Velzen voor een krabbel langs de deuren
 • Duikteam regio verplaatst naar Breda
 • Veiligheidshuizen in Duitsland?
 • Nieuw informatiesysteem voor hulpdiensten
 • Vrijwillige brandweer Haarlem-Oost gered tot 2015


 • Onderwerp: Regio West-Friesland krijgt veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 20 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  HOORN - West-Friesland krijgt per 1 januari een Veiligheidshuis. Door nauwe samenwerking van hulpverlening en justitie moet het huis een eind maken aan de ad-hoc aanpak van jongerenoverlast.
  Het Veiligheidshuis moet ook herhaling van drama's als bij de falende hulpverlening rond Pascal Keijzer voorkomen.
  Overal in het land worden Veiligheidshuizen opgericht. Doel van het kabinet is dat de criminaliteit hierdoor met 25 procent terugloopt.
  Het Veiligheidshuis gaat zich bezig met veelplegers, huiselijk geweld, nazorg aan ex-gedetineerden en criminele jeugdgroepen/overlast. Deze thema's zijn landelijk bepaald.

  Onderwerp: Wat doet BOB in het beleidsteam?
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 20 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Recent was het NGB aanwezig bij een aantal oefeningen van gemeentelijke beleidsteams. Onder normale omstandigheden schuiven wij zelden tot nooit aan in beleidsteams, omdat onze advisering vaak op afstand plaatsvindt. Bovendien betreft veel van onze ondersteuning de kleine incidenten met een grote maatschappelijke impact, waar niet altijd een beleidsteam voor in het leven wordt geroepen. Vandaar dat het ons goed leek om eens aan te schuiven bij een oefening en de manier van werken in het crisisteam nog eens aan den lijve te ervaren.
  Als relatieve buitenstaander viel op dat de teams tegenwoordig volgens de BOB-structuur werken. Het is de structuur waarbij eerst een rondje Beeldvorming wordt gemaakt, gevolgd door Oordeelsvorming en Besluitvorming. In alle oefeningen bleken Oordeelsvorming en Besluitvorming in elkaar over te lopen. De scheiding kwam gekunsteld over en kwam niet uit de verf.
  Waarschijnlijk werkt BOB prima voor operationele omgevingen. Maar ik heb twijfels of het ook de meest geschikte manier van werken voor een beleidsomgeving is. De beleidsomgeving heeft immers niet te maken met een brand die "aan" of "uit" is, maar heeft te maken met een buitenwereld waarin percepties over de crisis continu worden bijgesteld. De burgemeester zal zelf ook een perceptie van de situatie hebben, bijvoorbeeld door informatie die hij/zij in de auto op weg naar het gemeentehuis heeft opgevangen; vreemd genoeg werd in alle bijgewoonde oefeningen eerst een rondje gemaakt waarbij het team de burgemeester ging vertellen wat er was gebeurd. Niet het beeld van de burgemeester was de start, maar het beeld van het team.
  Dat is opvallend. De burgemeester zal als voorzitter van het Gemeentelijk Beleidsteam de experts willen benutten om zijn/haar eigen communicatieve 'duiding' van de situatie scherp te krijgen. Dan is het logischer om je eigen beeld als startpunt en referentie te nemen. Operationele dilemma's liggen bij het ROT, dus wat overblijft zijn grotendeels de communicatievraagstukken waar de burgemeester over naar buiten treedt. Dan is het logisch om ook het beeld dat de burgemeester zelf heeft als start van de vergadering te nemen.
  Een burgemeester zal het team ook willen gebruiken om te anticiperen op toekomstige scenarios en knelpunten inzichtelijk te krijgen. Het heeft weinig tot geen meerwaarde om daarin het Oordeel en Besluit uit elkaar te trekken; per knelpunt kan de situatie direct worden vertaald in een actiepunt, een opdracht of een gevraagd besluit aan een ander team.
  Het komt ook gekunsteld over om de besluitvorming op alle onderdelen aan het eind van de vergadering te plannen. Waar mogelijk zal het Gemeentelijk Beleidsteam primair besluiten willen nemen over de dilemma's van een ROT, zodat het ROT zo snel mogelijk door kan met het implementeren van de beslissingen. Tenzij dit buiten de vergadering omgaat en de Informatiemanager en Burgemeester zich inderdaad ontwikkelen tot de cruciale tandem in de crisisbeheersing die ik voorzie (zie hierover het artikel "Informatiemanagement vanuit Burgemeestersperspectief" in het Magazine Nationale Veiligheid & Crisisbeheersing februari 2011). Maar vooralsnog heeft de Informatiemanager nog niet in alle regio's de rol van "duider" van de operationele processen. In dat geval is het wenselijk om de Besluitvorming niet tot het eind van de vergadering uit te stellen, maar de operationele besluiten waar mogelijk al aan het begin van de beleidsteamvergadering te nemen.

  Onderwerp: Meer acties bij Brandweer Velzen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  IJMUIDEN - Eerder steunden de Velsense raad en het college unaniem het voorstel van Veiligheidsregio Kennemerland de vrijwillige brandweerpost Velsen-Zuid weg te bezuinigen. Nu de brandweermensen zelf naar buiten treden over de veiligheid in de gemeente lijkt twijfel te ontstaan over die steun.
  Bij het winkelend publiek aan de Lange Nieuwstraat leek afgelopen weekeinde geen enkele twijfel te bestaan. Dat zei massaal nee tegen het voorgenomen opheffen van de brandweerpost. In luttele uren verzamelden de vrijwilligers 1625 handtekeningen voor hun petitie tegen de bezuiniging. Deze petitie zal op 27 juni worden aangeboden aan de gemeenteraad. Deze week gaat het inzamelen van handtekeningen door.
  Het besluit van college en gemeenteraad is puur gebaseerd op informatie die Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) hen heeft verstrekt. ,,We gaan uit van het principe 'ter goeder trouw' en van de brandweermensen zelf hebben we aanvankelijk niks gehoord'', zegt fractievoorzitter Marianne Vos van Velsen Lokaal. ,,Ze treden nu pas naar buiten nu het besluit en zienswijzen reeds zijn ingediend. Wat ik nu allemaal hoor is erg veel voor de leek. Ik denk dat we ons achter de oren moeten krabben. We moeten inventariseren wat deze signalen betekenen en wat we nu nog kunnen doen.''

  Onderwerp: Rapport 'De Appelaar' binnenkort openbaar
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  HAARLEM Het langverwachte rapport van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) over hoe de brand in de Haarlemse parkeergarage De Appelaar is bestreden, wordt naar verwachting volgende week openbaar gemaakt.
  De resultaten van het onderzoek, verricht in opdracht van de Veiligheidsregio Kennemerland, is keer op keer uitgesteld omdat er onenigheid was tussen de Veiligheidsregio en de opstellers van het rapport over hoe de term 'brandveiligheid' moet worden uitgelegd.
  De gemeente Haarlem heeft het rapport inmiddels in handen maar treedt nog niet naar buiten met de conclusies. Hoogstwaarschijnlijk wachten ze daar mee tot na de vergadering die voor halverwege volgende week gepland staat. Het ventilatiesysteem zal naar alle waarschijnlijkheid veel aandacht krijgen in het rapport. Die zou volgens een aantal deskundigen niet goed hebben gewerkt.
  De brandweerlieden die op 26 oktober vorig jaar betrokken waren bij de bestrijding van de brand kijken erg uit naar de conclusies van het rapport, zo laten ze aan RTV Noord-Holland weten. Een brandweerman liet vlak na de brand weten dat hij 'een hoop warmte heeft gevoeld, maar zo warm...'
  De brand ontstond hoogstwaarschijnlijk door kortsluiting in de motor van een startende auto. In totaal stonden er zo'n 275 auto's in de garage geparkeerd, op het getroffen parkeerdek vatten meerdere daarvan (zeker 26) brand. Door de rookontwikkeling was het zicht voor de brandweer beperkt, en door de grote hitte kon de brandweer de garage niet betreden. Bij de brand vielen geen gewonden.

  Onderwerp: Kostenstijging brandweer Zeeland baart zorgen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  TERNEUZEN - De brandweer wordt steeds duurder en dat baart zorgen.
  In Terneuzen kost het korps nu 89 euro per inwoner. De verwachting is dat daar de komende jaren zeker een tientje bij komt. D66-raadslid Charles ten Hengel vindt dat verbazingwekkend.
  Het raadslid: "Met de overgang naar de Veiligheidsregio Zeeland, die nu voor de deur staat, zouden we goedkoper uit zijn. De kosten zouden zelfs met tien tot vijftien procent dalen." Die overgang van de korpsen van alle dertien Zeeuwse gemeenten is gepland voor 1 januari 2012. Ten Hengel: "Tot mijn verbazing wordt nu zelfs uitgegaan van een verhoging naar 99 euro, omgerekend een stijging van elf procent. Terwijl ons eerder werd verteld dat die 'verhuizing' budgettair neutraal zou verlopen." Hij weet zich gesteund door andere raadsleden.
  Burgemeester Jan Lonink (ook vice-voorzitter van de Veiligheidsregio) deelt de zorgen van Ten Hengel.

  Onderwerp: Burgemeesters weigeren extra bezuinigingen VR Rotterdam-Rijnmond
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  De extra bezuinigingen voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaan vooralsnog niet door. Dat hebben de burgemeesters van de regiogemeenten besloten.
  Een merendeel van de burgemeesters wilde de bezuinigingen op taken van de brandweer in eerste instantie wel doorvoeren, maar burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam weigerde om nog meer geld te schrappen.
  Hij vindt dat met de extra bezuinigingen de veiligheid in het gebied in gevaar komt. Er komt nu een nader onderzoek naar de kosten. De bezuinigingen gaan over de bijdrage voor duikteams van de brandweer en het eventueel sluiten van brandweerkazernes.

  Onderwerp: Waterveiligheid boven alles tijdens debat over Deltawet
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 21 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  20 juni 2011 - De Kamer wil dat geld uit het Deltafonds niet gebruikt wordt voor maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en wateroverlast te verminderen. Alleen het waarborgen van de zoetwatervoorziening en de waterveiligheid mag eruit betaald worden. Een amendement van Anne-Wil Lucas van de VVD kan op brede steun rekenen van de andere partijen, zo bleek maandagavond tijdens een debat over de Deltawet.
  Met die Deltawet wordt een fonds ingesteld, waar vanaf 2020 een miljard euro per jaar in gestort zou moeten worden. Dat is het voornemen, maar of dat inderdaad gaat gebeuren is nog maar de vraag. "Ik hoop dat we dat waar kunnen maken", zo zei staatssecretaris Atsma maandagavond. Atsma wil een beroep doen op private partijen en lokale overheden. Er kan ook gedacht worden aan het aantrekken van vreemd vermogen, zo antwoordde Atsma op vragen van Elbert Dijkgraaf (SGP). We hebben ten slotte een waterschapsbank, zo merkte hij op. De Kamer wil dat hij een achtervang heeft voor als er daar niets te halen valt.
  En zelfs als het geld er is, is het de vraag waar het blijft. De Kamer denkt dat het al snel uitgegeven wordt aan alles wat ook maar met water te maken heeft. Vandaar de steun voor het amendement van Lucas, waar Atsma zich ook wel in kon vinden. Overigens is er ook steun voor het voornemen van Atsma om wel het beheer van en onderhoud aan de dijken uit de grote pot te gaan betalen. Een voorstel van Ad Koppejan (CDA) om dat er ook uit te halen kon op weinig steun van collega's rekenen.
  Met de Deltawet is er ook een Deltacommissaris gekomen, een hoge ambtenaar die alle maatregelen op het gebied van waterveiligheid en zoet water coördineert en in gang zet. Er is altijd veel te doen geweest over deze man. Heeft hij nu wel of niet genoeg status? Volgens Atsma was het de bedoeling dat hij het onderwerp waterveiligheid boven de waan van de dag uit zou tillen en is hem dat gelukt. In het centrum van Den Haag staat een groot kantoor met daarvoor een groot bord met Deltacommissaris erop maar toch heeft hij volgens Atsma maar een staf van 15 mensen en kost hij maar ongeveer 2 miljoen euro per jaar. Kan dat niet wat minder in tijden tijd van bezuinigingen?, vroeg Koppejan. De Deltacommissaris doet gewoon mee met de bezuinigingsrondes die nu door de Rijksoverheid waren, zo zei Atsma.
  Voor de rest stond Atsma relatief welwillend tegenover veel amendementen: hij laat het oordeel over aan de Kamer, zo heet dan dan. Zo mag de Kamer bepalen dat de Deltacommissaris voor twee keer zeven jaar wordt benoemd en dat hij niet werkzaam mag zijn in de private sector. Ook kon Atsma zich vinden in het voorstel dat de Kamer een vinger in de pap heeft bij het verdelen van kosten over de waterschappen. De Kamer is voor een 'evenwichtige verdeling', waarmee bedoeld kan worden dat mensen die in het oosten en zuiden van het land wonen meebetalen aan de veiligheid van inwoners van Dordrecht en Almere. Over de vraag of dat juist is kan een interessant debat worden gevoerd, wat maar niet gebeurt. Atsma leek meer over de verdeling van de kosten binnen een waterschap over de verschillende groepen te denken.
  Atsma was op een gegeven moment zo enthousiast dat hij een motie van Richard de Mos zelfs 'overnam', zoals hij het zei. Dat kan niet in staatsrechtelijke zin, zo fluisterde de griffier vervolgens in het oor van de voorzitter. Maar dat Atsma hem steunde was duidelijk. De motie stelt dat de regering geen getijdewerking in het Haringvliet mag toestaan. De indruk werd gewekt dat het om echte serieuze getijden ging, maar wellicht is dat stiekem niet zo. De huidige regering is zoals bekend tegen het Kierbesluit, waarbij de sluizen op een kier worden gezet. Hier gaat het water ook van bewegen, al is het maar heel licht (3 centimeter of zo). De vraag is dus: wat is getijdewerking? Waterdunen nee.
  Met andere moties van De Mos kon Atsma minder goed leven. Zo was hij tegen het idee van De Mos dat het project de Waterdunen in Zeeuws-Vlaanderen moet worden gestopt, hoewel Atsma waarschijnlijk ook niet veel op heeft met dit project, waarbij boeren uitgekocht en polders onder water worden gezet. Het is echter vooral een regionale aangelegenheid. Ook met de stelling van De Mos dat een Deltacommissaris geen lid van een politieke partij mag zijn had Atsma niet veel, net zomin als de collega's van De Mos. 'Dat is tegen de grondwet', zo was de opinie. "We kennen allemaal die malle ambtenaar die ontslag nam vanwege de PVV", zo zei De Mos in de Kamer, refererend aan opmerkingen van directeur Water Annemieke Nijhof, die overigens naast de staatssecretaris zat.
  Voor Groenlinks haalde de staatssecretaris nog een ongewenst konijn uit de hoge hoed. "Als blijkt dat de vispassages die onder in de Haringvlietsluizen zitten niet doen wat ze moeten doen, dan moet we er over nadenken of ze niet beter gesloten kunnen worden". Dit betekent in gewoon Nederlands: 'Ik vind dat ze dicht moeten'.

  Onderwerp: Petitie brandweer Velzen voor een krabbel langs de deuren
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  VELSEN - Maar liefst 801 handtekeningen haalden de vrijwilligers van brandweer Velsen gisteravond op. Samen met Frits Korf (Christenunie) liepen de mannen met hun petitie van deur tot deur in de straten rond het stadhuis. Met de petitie hopen ze te voorkomen dat de brandweerpost moet sluiten als gevolg van een bezuinigingsactie bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Slechts één persoon weigerde de petitie te tekenen. Voor de rest waren de reacties allemaal positief, meldt Peter Iskes, die ook de actiewebsite bijhoudt. Daarop valt te lezen dat er in totaal nu 3673 handtekeningen zijn binnengekomen. ,,We hoeven de mensen niet uit te leggen waar we voor komen. Ze vinden het ronduit belachelijk dat we worden wegbezuinigd en zijn heel verbaasd.'' De handtekeningen gaan overhandigd worden aan de raadsleden. Wanneer en hoe dit zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

  Onderwerp: Duikteam regio verplaatst naar Breda
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  BREDA - De brandweer Breda krijgt de taken van duikteams van andere posten in de portefeuille. Duikteams in Tilburg, Bergen op Zoom en Willemstad verdwijnen. De reorganisatie moet ongeveer 3 tot 4 ton opleveren.
  Voor de Bredase brandweer heeft dit tot gevolg dat ze vaker moet uitrukken voor waterongelukken waarbij duikers nodig zijn. Omdat de regionale duikteams worden opgeheven, duurt het daarnaast langer voordat een duikteam ter plaatse is.
  Volgens clustercommandant van Tilburg Marcel Appeldoorn is het besluit een afweging tussen risico's en kosten. "Als er een echt duikteam nodig is, zal het inderdaad langer duren voordat dit ter plaatse is", stelt hij.
  In plaats van de duikteams wil de Veiligheidsregio Midden en West Brabant, waar de brandweer onder valt, nu extra oppervlaktereddingsteams instellen. "Die kunnen snel bij waterongevallen waar geen duikers voor nodig zijn ter plaatse komen", aldus Appeldoorn.
  De veiligheidsregio kreeg de opdracht om de werkzaamheden tegen het licht te houden. "Dat kon nu omdat we als Veiligheidsregio sinds vijf jaar een geheel vormen", legt de commandant uit.
  Er vallen geen ontslagen bij de posten waar het duikteam verdwijnt. "Maar een aantal brandweermannen vindt het wel jammer dat dit specialisme uit hun pakket verdwijnt", stelt Appeldoorn. "Ze hebben de taak met veel passie en gedrevenheid vervuld."

  Onderwerp: Veiligheidshuizen in Duitsland?
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 22 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  Sinds 16 jaar komen professionals op het gebied van criminaliteitspreventie in een conferentie bij elkaar. Afgelopen week heeft Julia Mölck, ketenmanager Veiligheidshuis regio Alkmaar, op deze conferentie, de 16. Deutsche Präventionstag, een lezing over veiligheidshuizen gehouden. Haar lezing was afgestemd met de landelijke programmamanager veiligheidshuizen, Ingrid Peters. Het publiek (ca. 40 professionals uit alle windstreken van Duitsland) was enthousiast.
  Komt er nu ook het Veiligheidshuis in Duitsland? Er is al een JeugdJustitieHaus in een stadsdeel van Frankfurt en de Hamburgse politie nodigt om de week partners uit voor casusoverleg veelplegers. Deze twee initiatieven worden nog niet door andere steden opgepakt.
  De goede werking van de Nederlandse veiligheidshuizen is inmiddels volgens wetenschappelijke methodes bewezen en de veiligheidshuizen worden door het ministerie van Veiligheid & Justitie gestimuleerd. Juist de uniforme werkwijze van de veiligheidshuizen met tegelijkertijd de mogelijkheid om innovatieve initiatieven te ontplooien is de succesformule van Nederland. De drie meest integrerende feiten van de 16e Duitse Preventiedag: integrale veiligheid/criminaliteitspreventie is vooral opdracht van de politie, er is geen centrale aansturing door het ministerie met het gevolg dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt, er zijn legio projecten en programma's - geëvalueerd worden ze maar zelden.

  Onderwerp: Nieuw informatiesysteem voor hulpdiensten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  REGIO - De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gaat gebruik maken van een landelijk informatiesysteem voor hulpdiensten.
  Daartoe hebben de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Peter Bos, en de directeur van het landelijk project Netcentrisch Werken, Frits Gronsveld, een overeenkomst ondertekend. Hiermee kunnen alle eigen hulpdiensten en die van andere veiligheidsregio"s beschikken over actuele crisisinformatie.Het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) wordt gebruikt bij een crisis, grootschalig incident of evenement om informatie te delen tussen de verschillende teams in de crisisorganisatie. Iedereen beschikt dan gelijktijdig over het actuele totaalbeeld. Voordeel van het LCMS is de effectieve inzet van mensen en middelen en het snel en betrouwbaar kunnen informeren van burgers.
  Betrouwbare en tijdige informatie-uitwisseling over het incident is cruciaal. Diverse oefeningen en incidenten, zoals de brand Moerdijk, hebben de noodzaak van een goed informatiesysteem aangetoond. Eind dit jaar moet de nieuwe werkwijze bij de crisispartners (zoals nutsbedrijven) en de gemeenten in de regio zijn ingevoerd.

  Onderwerp: Vrijwillige brandweer Haarlem-Oost gered tot 2015
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 juni 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht

  HAARLEM De vrijwillige brandweer in Haarlem-Oost is gered tot in ieder geval 2015. De gemeenteraad van Haarlem heeft 200.000 euro op de begroting gevonden zodat de brandweerlieden de komende jaren kunnen blijven blussen in Schalkwijk en in de andere oostelijke stadsdelen.
  De raad heeft verder besloten dat alle andere bezuinigingsvoorstellen, zoals die op de Veiligheidsregio Kennemerland, wel door zullen gaan. Haarlem is een van de laatste van de tien gemeenten in de Veiligheidsregio die over de begroting heeft gestemd. Ook Haarlemmerliede moet er nog over vergaderen.
  Bernt Schneiders, naast burgemeester van Haarlem ook voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, zal later deze maand met zijn collega's de definitieve bezuinigingen vaststellen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.