Week: 23 van 5 tot en met 11 juni 2011


Nieuws van Internet:
 • Lessen voor een Regionaal Beleidsteam (RBT)
 • Aanpak criminele jongeren in Eindhoven werkt
 • Duikteams brandweer opgeheven
 • Brandweer wil alleen nog beroepsduikers
 • Onderzoek kennis van kernramp in Woensdrecht
 • 'Regenscherm had loods kunnen redden'
 • Veiligheid en toegankelijkheid religieus erfgoed
 • Mosselrock niet meer op Mosseldag
 • Kamer schrapt debat Kamper bypass
 • 'Brandweerpost op industrieterrein Moerdijk is nodig'


 • Onderwerp: Lessen voor een Regionaal Beleidsteam (RBT)
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 6 juni 2011
  Link naar de bron

  Afgelopen week was het NGB aanwezig bij een sessie met Utrechtse burgemeesters. Centraal stond de vraag welke belangrijke lessen er op basis van ervaringen zijn mee te geven aan de burgemeesters in een Regionaal Beleidsteam. Een kort resumé:

 • In de evaluatie van de stroomstoring in de Bommelerwaard wordt gewaarschuwd voor de 'operationele zuigkracht', de neiging van bestuurders om zich te bemoeien met operationele zaken. In het rapport wordt gesteld dat met name de locoburgemeesters eerder geneigd waren om zich met de operationele processen bezig te houden, omdat zij minder ervaren zijn op het gebied van crisisbeheersing. Belangrijk, omdat in een RBT vaak loco's worden afgevaardigd als de burgemeester lokaal aanwezig wil blijven voor bijeenkomsten e.d.

 • In GRIP4 situaties gaat op grond van artikel 39 Wet Veiligheidsregios het gezag van de lokale burgemeester over naar de voorzitter van de Veiligheidsregio die het RBT voorzit. Niet alle burgemeesters, noch alle ondersteunende ambtenaren, zijn zich ervan bewust dat dit een breuk is met de oude Wet Rampen en Zware Ongevallen, waar de burgemeester in alle gevallen het laatste woord had op het eigen gemeentelijk grondgebied. Na de brand in Moerdijk ontstond het beeld dat de burgemeester van Breda de situatie had 'overgenomen'. Deze beeldvorming was een vertekening van de werkelijke gang van zaken; door de opschaling was de burgemeester van Breda de voorzitter van het RBT geworden. Dat zegt als zodanig niets over het functioneren van de burgemeester van Moerdijk.

 • Indien de voorzitter van de Veiligheidsregio is verhinderd, gaat het voorzitterschap over op de plaatsvervangend korpsbeheerder. Immers, de voorzitter wordt in de wet bepaald op basis van het Korpsbeheerderschap. Het coordinerend burgemeesterschap, waarbij de voorzittersrol van een RBT rouleert, was typisch iets onder de oude wet maar is in strijd met de Wet Veiligheidsregio's. Ook de afspraak dat het voorzitterschap overgaat op een vervanger indien de gemeente van de voorzitter zelf betrokken is bij de ramp vindt geen grond in de wet. Zolang de burgemeester in functie is, vervult hij/zij ook de voorzittersrol in het RBT. Is hij afwezig, dan neemt de locoburgemeester deel aan het RBT als regulier lid en gaat het voorzitterschap over op de plaatsvervangend korpsbeheerder.

  Het opstarten van een RBT betekent niet in alle gevallen dat alle (uitvoerende) taken overgaan naar het regionale niveau. Dit zal per regio verschillen. Tussen RBT en gemeentelijke beleidsteams (GBTs) moeten dan afspraken worden gemaakt over de aansturing, de afstemming van de regionale versus lokale communicatie en de mate waarin een burgemeester ruimte krijgt om lokaal ook de boegbeeldfunctie te vervullen.

  Onderwerp: Aanpak criminele jongeren in Eindhoven werkt
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 6 juni 2011
  Link naar de bron

  EINDHOVEN - De extra inzet van politie en andere hulpinstanties heeft de rust in drie wijken in Eindhoven teruggebracht. Het gaat om Vaartbroek, 't Hool en Genderdal.
  In deze stadsdelen zijn ruim honderd criminele jongeren in kaart gebracht. Zij worden sinds een halfjaar intensief begeleid. Een aantal van die jeugdige criminelen zit vast, een enkeling weigert hulp. Omdat de sfeer in de drie Eindhovense wijken is verbeterd, is de politie er gestopt met haar extra toezicht.
  Ondertussen gaat de opvang van de doelgroep 'gewoon' door. Ook de ouders en andere gezinsleden van de jongeren worden hierbij betrokken. Het begeleidingsplan is opgezet en wordt uitgevoerd door het Veiligheidshuis, het Centrum voor Jeugd en Gezin, politie, gemeente, Jeugdzorg, Reclassering Nederland, Justitie en het Woonbedrijf. Enkele jongeren krijgen ook tijdens hun gevangenschap hulp, die vanuit Eindhoven wordt geregisseerd.
  Het college van burgemeester en wethouders antwoordt dit op vragen van de raadsfractie van de PvdA. De sociaal-democraten vroegen zich af of de aanpak van veelplegers die de gemeente Amsterdam in maart presenteerde, vergelijkbaar is met de manier waarop Eindhoven jonge criminelen opspoort en aanpakt. Het Eindhovense college heeft zijn methode onlangs geëvalueerd. De officiële resultaten zijn nog niet bekend.
  B en W melden verder dat ze hun vizier ook hebben gericht op een groep Antillianen, die verantwoordelijk is voor overlast en criminaliteit in het centrum van de stad. Met alle partners wordt op dit gebied nog gezocht 'naar de juiste balans tussen preventie en repressie'.

  Onderwerp: Duikteams brandweer opgeheven
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 7 juni 2011
  Link naar de bron

  CULEMBORG/MAASBOMMEL - De duikteams van de brandweer Gelderland-Zuid in Culemborg en Maasbommel worden opgeheven. De redenen daarvoor zijn dat de taak te zwaar is om door vrijwilligers te laten uitvoeren, de risico's te groot zijn en het maatschappelijk rendement te laag.
  De teams, samen vijftien man, verrichten vanuit Culemborg en Maasbommel hoofdzakelijk bergende taken voor heel Gelderland- Zuid. Maandag waren ze ook actief in Tuil, op zoek naar de automobilist die daar in de Waal is gereden. Volgens Peter Willems, hoofd sector brandweer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, zijn er de afgelopen zes jaar 314 uitrukken geweest, waarbij in twee gevallen levens zijn gered.
  De bestuurders van de veiligheidsregio hebben nu een knoop doorgehakt na een langlopende discussie over de duiktaak van de brandweer. Volgens Willems is het de meest belastende taak. Er moet extra worden geoefend, waarbij de omstandigheden, net als bij de uitrukken, vaak zwaar zijn.
  Dat de omstandigheden voor duikers zwaar zijn, blijkt volgen Willems uit de drie dodelijke ongevallen de afgelopen tien jaar onder brandweerduikers: twee bij een oefening in Utrecht en Urk en een bij een inzet in Terneuzen.
  De brandweerduikers hadden geen reddende, maar een bergende taak met een opkomsttijd van maximaal anderhalf uur. Voor een reddende taak zou de regio vier tot zes duikteams zou moeten hebben om binnen een kwartier ergens te kunnen zijn. Dat is organisatorisch en financieel niet haalbaar.
  Peter Willems, hoofd sector brandweer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid stelt overigens dat duiken geen wettelijk voorgeschreven brandweertaak is. Oppervlaktewaterredding is dat wel en daarvoor heeft de regio Gelderland-Zuid sinds enkele jaren acht snel inzetbare teams actief die goed uitgerust zijn om op groot oppervlaktewater en op ijs te werken. Daarnaast kan elke brandweereenheid een zogeheten grijpredding uitvoeren in water tot anderhalve meter diep en twintig meter uit de kant.
  Daar komt bij dat het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) duikers heeft die bij berging van personen - een plaats delict -wordt ingezet. Voor berging van voertuigen na een ongeval, kan de brandweer een beroep doen op bergingsbedrijven met beroepsduikers.
  De opheffing van het vrijwilige duikteam gebeurt feitelijk pas met ingang van 1 januari 2012, maar in de praktijk betekent het waarschijnlijk dat de duikers vanuit Culemborg en Maasbommel met ingang van deze zomer niet meer worden ingezet.

  Onderwerp: Brandweer wil alleen nog beroepsduikers
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 8 juni 2011
  Link naar de bron

  NIJMEGEN - De duikteams van de brandweer Gelderland-Zuid in Culemborg en Maasbommel worden opgeheven. De taak is te zwaar om door vrijwilligers te laten uitvoeren. Bovendien zijn de risico's te groot en het maatschappelijk rendement te laag.
  De teams, samen vijftien man, verrichten vanuit Culemborg en Maasbommel hoofdzakelijk bergende taken voor heel Gelderland- Zuid. Deze week waren ze ook actief in Tuil, op zoek naar de automobilist die daar in de Waal is gereden. Volgens Peter Willems, van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, zijn er de afgelopen zes jaar 314 uitrukken geweest, waarbij in twee gevallen levens zijn gered.
  De bestuurders van de veiligheidsregio hebben nu een knoop doorgehakt na een langlopende discussie over de duiktaak van de brandweer. Volgens Willems is het de meest belastende taak. Er moet extra worden geoefend, waarbij de omstandigheden, net als bij de uitrukken, vaak zwaar zijn. Dat de omstandigheden voor duikers zwaar zijn, blijkt volgen Willems uit de drie dodelijke ongevallen de afgelopen tien jaar onder brandweerduikers: twee bij oefeningen in Utrecht en Urk en een bij een inzet in Terneuzen.

  Onderwerp: Onderzoek kennis van kernramp in Woensdrecht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 8 juni 2011
  Link naar de bron

  HOOGERHEIDE - De Hogeschool Zeeland en de Universiteit Twente voeren de komende maanden een grootschalige evaluatie uit van de voorlichtingscampagne over de uitgifte van jodiumpillen, die vorig jaar van start ging.
  Daarvoor zijn een kleine vierduizend mensen in vijf gemeenten rond de kerncentrales in Borssele en Doel uitgenodigd om mee te doen met een enquête. In Woensdrecht zijn zo'n 750 mensen gevraagd de vragenlijst in te vullen.
  Volgens Marlies Lampert van de Veiligheidsregio Zeeland moet het onderzoek antwoord geven op de vraag in hoeverre de voorlichting succesvol is. "We willen onder meer weten hoe bekend de campagne is en hoe we de kennis van maatregelen die mensen kunnen nemen in het geval van een stralingsincident, verder kunnen vergroten."
  De evaluatie maakt deel uit van een groter onderzoek naar risicocommunicatie, vertelt Jan Prins, onderzoeker van de Hogeschool Zeeland. "De inname van tabletten is een van de maatregelen die je kunt nemen. We willen met het onderzoek ook achterhalen hoe mensen de risico's van een stralingsincident inschatten en wat voor begrip ze hebben van mogelijke maatregelen. Naast de evaluatie willen we vaststellen wat de zelfredzaamheid van mensen is."

  Onderwerp: 'Regenscherm had loods kunnen redden'
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 9 juni 2011
  Link naar de bron

  ZEVENBERGEN - Directeur Cock Don van Europe Pallet heeft geen goed woord over voor de brandweer. In zijn beleving hadden de loods en het kantoor van zijn bedrijf gered kunnen worden van de vlammenzee die zaterdag 14 mei zijn palletbedrijf grotendeels verwoestte. "De brandweer heeft geen regengordijn aangelegd", zegt Don. "Toen ik tegen 15.45 uur aankwam bij ons bedrijf stond het terrein aan de linkerkant nog niet in brand.
  Maar het werd ook niet voldoende nat gehouden. De brandweer was met groot materieel ter plaatse maar stond maar met weinig slangen op die plek te blussen."
  Bij Europe Pallet brak zaterdag 14 mei rond 14.00 uur brand uit. Honderdduizenden pallets gingen in vlammen op. Ook het naastgelegen palletbedrijf Wihamij is getroffen door de brand. Ook daar gingen een paar honderdduizend pallets verloren.
  Don erkent dat hij geen verstand heeft van het blussen van een brand. "Maar wij moeten ons houden aan veel wettelijke regels. Met name voor de brandveiligheid. Zo staan de pallets in compartimenten van 2500 vierkante meter. Tussen de compartimenten moet minimaal vijftien meter ruimte zitten. Dat is voor de brandveiligheid. Daar waar de brand is overgeslagen zat er wel veertig meter ruimet tussen. Volgens mij was het overslaan van de brand niet nodig geweest."
  Jack van Dorst, Officier van Dienst bij de brandweer op de bewuste zaterdag, zegt dat het onmogelijk was om de loods en het kantoor te redden. "De eerste brandweerwagens zijn direct ingezet om de linkerkant van het terrein te behouden. Ook vanwege chocoladefabriek Katjang die daar vlakbij zit. Maar al vrij snel begonnen de pallets aan die kant uit te dampen. Als brandweer weet je dan genoeg. Dan staat het in mum van tijd in de brand. Het was écht niet te voorkomen." Wel zijn er nog computers uit de loods gehaald en een aantal vorkheftrucks.
  Ook bij de brandweer staat de eigen veiligheid voorop. "Daar heb ik die dag nog eens extra op gewezen. Er is slechts één weg voor de aan- en afvoer van wagens. De hitte was enorm. Het was niet verantwoord om met wagens het terrein op te rijden. Voordat je het weet sluit je jezelf in. Een regengordijn aanleggen was om die reden niet mogelijk."
  Dorst is van mening dat er heel veel wél gespaard is gebleven. Hij doelt op de andere loodsen waar onder meer een machine in staat die pallets maakt. Don stelt dat die loodsen vooral door de oplettendheid van zijn eigen mensen aan de vlammenzee zijn ontkomen.

  Onderwerp: Veiligheid en toegankelijkheid religieus erfgoed
  Thema: crisismanagement
  Datum: 9 juni 2011
  Link naar de bron

  Eind 2009 startte het Huis voor de Kunsten Limburg het project 'Veiligheid en Toegankelijkheid Religieus Erfgoed Limburg'. Dit project werd mogelijk gemaakt met steun van de Provincie Limburg en de Mondriaan Stichting. Een uniek project vanwege de multidisciplinaire aanpak van de veiligheidsadviseurs van RidderHorst Crisismanagement, de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) en de consulenten van het Huis voor de Kunsten Limburg. Bijna twee jaar later is het tijd om een tussenbalans op te maken. Hoe is het gesteld met bijvoorbeeld de inbraakpreventie, de brandveiligheid en de wet- en regelgeving rondom het religieus erfgoed? Mede dankzij de gespecialiseerde risicoanalyses en uitgebreide veiligheids-, onderhouds- en beheersadviezen op maat is een duidelijker beeld ontstaan van de veiligheid en toegankelijkheid van het religieus erfgoed in Limburg.
  Kerken zijn naast liturgische ruimten en ontmoetingsplaatsen voor de geloofsgemeenschap, ook schatkamers van kunst en historisch erfgoed. Ze herbergen kunstvoorwerpen en cultuurschatten die men wil tonen, waarmee men wil pronken ('bronken') in processies, kerken en schatkamers. Veel kerken zijn overdag gesloten voor het publiek, want deze cultuurschatten vragen om bescherming. Het Huis voor de Kunsten Limburg heeft met het project Veiligheid & Toegankelijkheid Religieus Erfgoed Limburg aandacht besteed aan het veiliger en meer toegankelijk maken van het religieus erfgoed in Limburg. Het toegankelijk maken van religieus erfgoed brengt risico's met zich mee. Zodra de kunstschatten worden tentoongesteld, worden ze ook blootgesteld aan het risico van vandalisme, diefstal of natuurlijk verval. Toegankelijkheid en veiligheid gaan hand in hand. Vandaar dat er tijdens het project ook de nodige aandacht werd besteed aan de veiligheidszorg voor het gebouw en het roerend erfgoed in kerken en schatkamers in Limburg. Kerkbesturen en -beheerders kregen in vijf plenaire bijeenkomsten informatie over te nemen maatregelen rondom diefstal, brand, verval van de collectie, herstel van de collectie, etc. Daarnaast werden alle 33 deelnemende kerken bezocht door veiligheidsadviseurs en inspecteurs van de SRAL voor een advies op maat voor wat betreft het verbeteren van zowel de veiligheid in de kerk als het behoud en beheer van de collectie.
  Denkt men aan het verbeteren van de veiligheid van kerken, schatkamers en roerend erfgoed, dan denkt men al snel aan het nemen van kostbare, technische maatregelen (alarminstallatie, hang- en sluitwerk, etc.). Tijdens het project is echter gebleken dat van alle te nemen maatregelen de maatregelen betreffende de organisatie het meest belangrijk en effectief zijn. Deze maatregelen zijn tevens het moeilijkst te handhaven, want zij hebben te maken met menselijk gedrag. Overdracht van kennis en elkaar voortdurend informeren is, zoals in veel organisaties, een groot probleem. Het goed ordenen en toegankelijk maken van informatie over afspraken, procedures en contacten is voor duurzaam beheer echter onontbeerlijk.
  Daarnaast blijkt uit het project dat een goede voorbereiding op noodsituaties vaak het halve werk is! Daarom ronden de 33 deelnemende kerken binnenkort het project af met een zelf opgesteld calamiteitenplan. Uniek in Nederland, uniek in de rest van Europa. Een project dat zelfs op het ICOM-CC (International Council of Museums - Conservation Committee) congres in Lissabon in september 2011 de aandacht krijgt die het verdient.

  Onderwerp: Mosselrock niet meer op Mosseldag
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 juni 2011
  Link naar de bron

  YERSEKE - Het Mosselrockfestival in Yerseke moet noodgewongen breken met een jarenlange traditie.
  Het muziekevenement kan vanwege veiligheidseisen niet meer op Mosseldag worden gehouden.
  Dat betekent dat de komende editie van het festival niet, zoals elk jaar, op de derde zaterdag in augustus plaatsvindt, maar twee weken later. Aanleiding is de aanscherping van de veiligheidseisen, vastgelegd in de Wet Veiligeheidsregio's (Wvr) die sinds 1 oktober 2010 van kracht is. De Veiligheidsregio Zeeland heeft de Mosseldag aangemerkt als een zogeheten C-evenement, een kwalificatie die ook van toepassing is op bijvoorbeeld Concert at Sea. Daar komt een waslijst aan veiligheidsmaatregelen bij kijken en die zouden de organisatie van de Mosseldag 60 à 70.000 euro kosten. Dat geld is er niet, waarna deze week is besloten het festival - inclusief het dance-evenement WatchOut dat aan de vooravond van Mosseldag plaatsvindt - te verplaatsen. Een enorme domper voor de organisatie, zegt voorzitter Anja van Ast van Mosselrock. "We doen dit al bijna twintig jaar zo, er is nog nooit iets gebeurd." Volgens Van Ast gaat het vooral om het dance-evenement dat door de Veiligehiedsregio als risicovol wordt ingeschat. "Maar ook daar zijn nooit problemen geweest."
  Voor Mosselrock heeft het besluit grote gevolgen. "We vrezen dat dit veel publiek gaat schelen. Bovendien is ons avondprogramma naar de knoppen, want die bands kunnen niet op 3 september. Het is vervelend dat we dit veel te laat hebben gehoord."
  Volgens de Reimerswaalse burgemeester Jan Huisman is het feit dat er nooit problemen zijn geweest iets om te koesteren. "We hebben nu eenmaal te maken met die wetgeving en anders zouden we worden geconfronteerd met hele hoge veiligheidseisen. Dit was de enige oplossing, bovendien vind ik dat je op het gebied van veiligheid geen concessies moet doen." Huisman vindt het jammer dat de muziekevenementen moeten uitwijken, maar ook niet meer dan dat. "De nadruk ligt op de promotie van de mossel."
  Anja van Ast heeft zich inmiddels neergelegd bij de situatie. "Er is één lichtpuntje, we vallen nu niet meer samen met Lowlands."

  Onderwerp: Kamer schrapt debat Kamper bypass
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 10 juni 2011
  Link naar de bron

  DEN HAAG/KAMPEN/ZWOLLE - De Tweede Kamer weigert voorlopig met staatssecretaris Joop Atsma te praten over de opzienbarende plannen voor een bypass van de IJssel bij Kampen. De Kamer is boos omdat Atsma (CDA) een nadrukkelijk verzoek om een integraal onderzoek naar de samenhang en effecten van alle voorgestelde maatregelen langs de IJssel, in de IJsseldelta en Ketel- en IJsselmeer nog steeds niet heeft gehonoreerd.
  De plannen voor de IJsseldelta alleen kosten al ruim 500 miljoen euro.
  SP, VVD, SGP, GroenLinks en PvdA hebben het initiatief genomen om een debat dat voor 16 juni op de agenda stond, te schrappen. De andere partijen hebben daarmee ingestemd.
  Op de achtergrond speelt ook mee de commotie die is ontstaan over het uitgraven van de IJssel, waarover deze krant uitgebreid berichtte. "Er is onenigheid tussen deskundigen en autoriteiten. Er zijn allerlei krachten aan het werk. Des te meer reden goed na te denken en het beste besluit te nemen", vindt Paulus Jansen, Tweede-Kamerlid voor de SP.
  Volgens Jansen is dit geen politieke discussie. "Terwijl er miljarden moet worden bezuinigd in Nederland en er onvoldoende geld is voor waterveiligheid zien we ruim 200 miljoen rijksgeld naar een project gaan waarvan de effecten twijfelachtig zijn. Er zijn zelfs deskundigen die een averechts effect voorspellen. Dat is niet te verkopen. We willen weten of die bypass optimaal werkt en of het vele geld alleen voor waterveiligheid is bestemd. Oneigenlijk gebruik van miljoenen voor de waterveiligheid accepteren we niet."
  De Kamer heeft al in december gevraagd om een integraal onderzoek met alternatieven. Die 'opdracht', zoals Jansen het inmiddels noemt, is een maand geleden herhaald. Volgens Atsma zijn er geen alternatieven. De Tweede Kamer is daar niet van overtuigd. Zo worden genoemd de aanleg van een schermdijk in het IJsselmeer (tussen Lelystad en Lemmer), en een stormkering bij de Ketelbrug om opstuwing tegen te gaan.
  Atsma zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het nog veel te vroeg vindt om al te kijken naar dit soort maatregelen. Dat wil hij pas doen als er een besluit is genomen over de verhoging van het waterpeil in het IJsselmeer.
  Volgens Paulus Jansen onderschat Atsma de scepsis in de Tweede Kamer. "Hij gaat veel te makkelijk om met serieuze kritiek maar komt hier echt niet mee weg."

  Onderwerp: 'Brandweerpost op industrieterrein Moerdijk is nodig'
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 11 juni 2011
  Link naar de bron

  ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk zet in op een brandweerkazerne op het industrieterrein Moerdijk, uitbreiding van de beroepsbrandweer en permanente aanwezigheid van een blusvaartuig op het Hollandsch Diep. Moerdijk geeft dat mee aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
  De gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio is deze week vastgesteld door de gemeenteraad. Wel zijn er enkele zienswijzen ingediend die voor de gemeente Moerdijk van belang zijn. Het college had het raadsvoorstel aangepast omdat de politiek in de eerder gehouden commissievergadering had aangegeven de zienswijzen niet afdoende te vinden. Burgemeester Jan Mans gaf dat deze week ruiterlijk toe. "Mea Culpa, het eerste voorstel was niet echt goed. Maar ik heb goed naar jullie geluisterd en de zienswijzen aangepast."
  De situatie van de gemeente Moerdijk is zeer specifiek vanwege de haven en het industrieterrein met daarop een groot aantal risicovolle bedrijven, oordeelt de raad. De risicokaart van de gemeente is mede daarom onlangs aangepast. De raad wil dat die aangepaste versie wordt opgenomen in het risicoprofiel van de veiligheidsregio.
  Het industrieterrein en de haven maken het volgens de raad noodzakelijk dat er extra voorzieningen komen in Moerdijk. In de zienswijze pleit de gemeente voor een brandweerkazerne op het industrieterrein. Ook moet de beroepsbrandweer worden uitgebreid en moet er meer aandacht komen voor de volksgezondheid.
  Verder grenst de gemeente aan het drukbevaren Hollandsch Diep. De brandveiligheid daar wordt nu geregeld vanuit Dordrecht. De gemeenteraad van Moerdijk wil dat er een blusvaartuig permanent aanwezig is op het Hollandsch Diep.
  In elke kern van de gemeente blijft een brandweerkazerne zo staat in de algemene regeling van de Veiligheidsregio. Elk kern krijgt ook een tankautospuit ter beschikking.
  Het industrieterrein krijgt er een blusvoertuig bij. Er moet door het bestuur van de Veiligheidsregio nog een beslissing genomen worden over het type. Het wagenpark van de brandweer wordt uitgebreid met een schuimblusvoertuig of een industrieel blusvoertuig.


 • Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.