Week: 21 van 22 tot 28 mei 2011


Nieuws van Internet:
 • Zes ton voor overstromingsproject
 • Lonink: 'Snel evacuatie plan voor riviercruises op Westerschelde
 • Arjen Littooij directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Gemeenteraad Alkmaar vraagt om evaluatie veiligheidshuis
 • Veiligheidsregio's en netbeheerders slaan handen in een
 • Koopmans ongerust over waterveiligheid in Limburg
 • Oefening hulpverleners bij Jaarbeurs in Utrecht
 • Genisten trainen ontsmetten radioactieve containers
 • Openstelling tunnels is taak van de minister
 • VNCI wacht onderzoek ongevallenraad af
 • Brand Chemie-Pack verkeerd aangepakt
 • Brand Chemie-Pack begon bij luchtdrukpomp
 • Groen Links eist onderzoek naar 'verkeerd blussen' Chemie-Pack
 • Ruim 4 ton aan kosten Breda door brand Chemie-Pack
 • Nieuwe werkwijze 112-centrales
 • Chemie-Pack: brandverzekering voor 2,5 miljoen
 • Veiligheidshuis Alkmaar heeft niet stil gezeten


 • Onderwerp: Zes ton voor overstromingsproject
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 mei 2011
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - De Provincie Zeeland kan samen met de Veiligheidsregio Zeeland, het Watersnoodmuseum en partners uit Vlaanderen en Engeland van start met het project Flood Aware.
  De realisatie van het project is mogelijk door een Europese subsidie van 601.837,00 subsidie. Het project wil inwoners en bedrijven meer bewust maken van overstromingsrisico''s en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden.
  In het Watersnoodmuseum wordt een publieksinformatiecentrum ingericht. Ook wordt informatie voor doelgroepen digitaal beschikbaar gemaakt en worden 3D-overstromingsanimaties ontwikkeld.

  Onderwerp: Lonink: 'Snel evacuatie plan voor riviercruises op Westerschelde
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 mei 2011
  Link naar de bron

  TERNEUZEN - In de scenario's voor de hulpverlening op de Westerschelde en de overige Deltawateren moet snel ook de evacuatie van passagiers van riviercruiseschepen worden opgenomen. Dat zegt vice-voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland naar aanleiding van de aanvaring tussen het cruiseschip River Concerto en de binnenvaarttanker Margaux, zondagochtend om één uur op de Rijn bij Emmerich. De River Concerto meert ook regelmatig af in Terneuzen.
  Het cruiseschip liep schade op aan de waterlijn. Bij de botsing raakten twee opvarenden gewond. De kapitein zag kans naar een verderop gelegen steiger te varen, waar de brandweer de passagiers evacueerde.
  Zaterdag kwam op de Donau (ter hoogte van Deggendorf) ook al een passagiersschip met aan boord meer dan honderd mensen in aanvaring met een Nederlands binnenschip. Lonink: ,,De situatie op de Rijn en de Donau is misschien niet te vergelijken met de ruwere, bredere en diepere Westerschelde. Hier kunnen de gevolgen een graadje erger zijn. Daarom moeten we ons snel bezinnen op evacuatiemaatregelen."

  Onderwerp: Arjen Littooij directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 mei 2011
  Link naar de bron

  Op 1 augustus zal Arjen Littooij aan de slag gaan als Algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
  In de afgelopen 15 jaar heeft hij eerst bij de afdeling OOV en daarna bij de directie Veiligheid zich met hart en ziel ingezet voor een veiliger Rotterdam.
  Over zijn afscheid zegt hij: "Een stap waarbij ik met pijn afscheid neem van een directie die mij zeer na aan het hart ligt en waar ik trots op ben. Maar ook een overstap naar een organisatie die toonaangevend is in Nederland en waar Veiligheid hoog in het vaandel staat. Een veiligheidsregio waar ik met veel enthousiasme aan de slag kan om in Rotterdam en de regio de veiligheid te blijven waarborgen."
  Arjen Littooij kijkt terug op de directie Veiligheid als een organisatie die is gegroeid: "Met het Vijfjarenactieprogramma 2010-2014 is een visie geformuleerd waarin samenwerken aan een veilig Rotterdam centraal staat. De directie is een club die met de uitvoering op tafel in staat is bestuurlijk en strategisch te kunnen organiseren en te adviseren. De directie Veiligheid staat als een huis. De mensen en de cultuur zijn voor mij de reden geweest om 15 jaar lang fluitend naar mijn werk te gaan."

  Onderwerp: Gemeenteraad Alkmaar vraagt om evaluatie veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 24 mei 2011
  Link naar de bron

  ALKMAAR - De gemeenteraad heeft in een motie gevraagd om een vervroegde evaluatie van het Veiligheidshuis Regio Alkmaar. Bureau Twijnstra Gudde heeft deze taak op zich genomen, en de uitkomsten in een rapport verwerkt. De evaluatie is nodig, omdat in de raadsvergadering van 9 juni een beslissing wordt genomen over de toekomst.
  Het Veiligheidshuis Regio Alkmaar bestaat sinds 2009 en bevindt zich in de 'opstartfase'. Het is een samenwerkingsverband van gemeente, politie, Openbaar Ministerie en zorgpartners. Gelet op de bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd, wil de raad ook de bijdrage aan het Veiligheidshuis bezien. De oorspronkelijke evaluatie stond gepland voor begin 2012. Dan kon worden besloten over de jaren daarna. Een evaluatie binnen twee jaar komt te vroeg om zinvolle uitspraken over de resultaten en effecten te doen. Het veiligheidshuis is een kansrijk concept dat zich in het land heeft bewezen.
  De uitkomsten van landelijke onderzoeken wijzen op een betekenisvol effect op recidive. Sinds januari 2011 draait het VHHrA productie en sinds april 2011 is het volledig operationeel. De opbrengsten van deze periode komen te laat om meegenomen te worden in de evaluatie. De partners van het Veiligheidshuis verwachten dat het de gewenste resultaten gaat bereiken. De deelnemende partners vinden de aanpak tot nu toe gedegen en gedurfd. Ook B&W wil er mee doorgaan. Er zijn in 2010 al resultaten geboekt binnen het thema Mensenhandel. Verdachten zijn vervolgd, slachtoffers geholpen.

  Onderwerp: Veiligheidsregio's en netbeheerders slaan handen in een
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 mei 2011
  Link naar de bron

  De veiligheidsregio's gaan op regionaal niveau gedetailleerde werkafspraken maken met de beheerders van de gas- en elektriciteitsnetten. Veiligheidsregio, Politie en de Netbeheerders stemmen af hoe ze omgaan met een mogelijke verstoring of uitval van gas of elektriciteit.
  Deze week is in Friesland de eerste samenwerkingsovereenkomst tussen een veiligheidsregio en netbeheerder gesloten. De komende maanden volgen de andere veiligheidsregio's. 'In elke regio worden heel concreet samenwerkingsafspraken gemaakt, die zien er dus in Friesland heel anders uit dan in Rijnmond, waar je te maken hebt met veel industrie,' zegt woordvoerder Marbus van de netbeheerders. Vorig jaar is een raamovereenkomst gesloten die nu per regio wordt uitgewerkt.
  Een van de praktische problemen, waar netbeheerders na grootschalige stroomuitval mee te maken krijgen is de afzetting van de politie. 'Het gebeurt wel dat de monteurs niet langs de politieafzetting komen omdat ze dan niet worden herkend als de voor dat gebied geëigende monteurs; dan moeten ze omrijden via een sluiproute om aan het werk te kunnen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling,' zegt Marbus.
  De energievoorziening wordt beschouwd als 'vitale infrastructuur' van het land, net als het drinkwater. Daarom zijn de netbeheerders voortaan 'partner' bij de bestrijding van crises en rampen. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over bereikbaarheid ten behoeve van alarmering en melding. Maar ook wordt capaciteit vrij gemaakt voor het gezamenlijk ontwikkelen van scenario's ten behoeve van opleiden, trainen, en oefenen.
  Ook kan de regionale netbeheerder bij grootschalige en langdurige onderbrekingen coördinerend optreden bij het inzetten en aansluiten van noodenergie. Hiervoor moet de Veiligheidsregio dan weer prioriteiten hebben gesteld.

  Onderwerp: Koopmans ongerust over waterveiligheid in Limburg
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 25 mei 2011
  Link naar de bron

  24 mei, mondelinge vragen - Waarom voldoet nog maar 70% van Limburg aan de norm voor waterveiligheid? Koopmans (CDA) wil weten wat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur) hieraan gaat doen. Ik blijf er met voortvarendheid aan werken, aldus Atsma: de ambitie is dat in 2020 alles op orde moet zijn.
  Koopmans is ongerust over de situatie in Limburg. 70% is de laagste prestatie van alle provincies. Bovendien is bekend dat het consortium dat bij de Grensmaas werkzaamheden uitvoert in problemen verkeert door de tegenvallende zand- en grindmarkt. Hoe lost de staatssecretaris dit op? Is geld het probleem? Bij grote investeringen is geld altijd een probleem, aldus Atsma: wij moeten roeien met de riemen die wij hebben. Goed nieuws is dat de effecten van de genomen maatregelen duidelijk zichtbaar zijn.

  Onderwerp: Oefening hulpverleners bij Jaarbeurs in Utrecht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 mei 2011
  Link naar de bron

  Utrecht - Op zaterdag 28 mei aanstaande vindt op het terrein van Jaarbeurs Utrecht een multidisciplinaire crisisoefening plaats. Deze oefening wordt georganiseerd door de Veiligheidsregio Utrecht in samenwerking met gemeente Utrecht, Jaarbeurs Utrecht en Politie Utrecht.
  Het multidisciplinaire doel van deze oefening is het trainen en het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende hulpdiensten (brandweer, GHOR, politie), de gemeentelijke crisisprocessen én de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) van Jaarbeurs Utrecht. Zo is een belangrijk oefendoel de overdracht van slachtoffers door de BHV van de Jaarbeurs aan het gemeentelijke opvangproces. Hiervoor worden ongeveer 150 figuranten ingezet. Een ander doel is het beoefenen van de reddingsoperatie en verzorging van gewonden door de brandweer respectievelijk de GHOR. Ook de crisiscommunicatie rond het incident wordt beoefend door de woordvoerders van politie, VRU en gemeente. Daarnaast zal het Klantcontactcentrum van gemeente Utrecht geënsceneerde publieksvragen beantwoorden.
  Het is mogelijk dat op deze dag veel ambulances, politiewagens en brandweervoertuigen rond het complex van Jaarbeurs Utrecht rijden. De toegangswegen rond de locatie van de oefening zijn gewoon vrij toegankelijk. Bewoners in de directe omgeving van de Jaarbeurs zijn geïnformeerd middels een brief van de Jaarbeurs.

  Onderwerp: Genisten trainen ontsmetten radioactieve containers
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 mei 2011
  Link naar de bron

  Rotterdam - Specialisten van defensie (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair) hebben gisteren het ontsmetten van radioactive containers geoefend op de Rotterdamse Maasvlakte.
  Na de kernramp in het Japanse Fukushima raakten zeecontainers lichtbesmet met radioactieve deeltjes. Speciale detectiepoorten in de Rotterdamse haven, waar elke container langsgaat, sloegen aan op deze verontreiniging. Bij kleine aantallen, zoals nu het geval is, wordt een particulier bedrijf ingeschakeld voor deze schoonmaakklus. Als het om grote hoeveelheden containers gaat en onder tijdsdruk moet de hulp van Defensie worden ingeroepen.
  "Ik herinnerde me de taken van de NBC-compagnie uit mijn eigen diensttijd", vertelt douanemedewerker Jacques Bonewit, de initiatiefnemer van de samenwerking. "Ik was benieuwd welke rol Defensie kan spelen in het geval van een grootschalige schoonmaak." Bonewit klopte aan bij de Officier Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Via deze 'tussenpersoon' bij civiele aanvragen aan Defensie, kwam hij uit bij 101 CBRN-verdedigingscompagnie.
  Het resultaat is deze nauwe samenwerking op de Maasvlakte tussen verschillende civiele autoriteiten zoals douane, brandweer, Rijkwaterstaat, veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Defensie. "Ideaal om elkaar zo beter te leren kennen", zegt majoor Hermen de Haan, de compagniescommandant van 101. "Wij kunnen oefenen volgens een reëel scenario en tegelijkertijd aan de civiele autoriteiten laten zien wat we allemaal kunnen. Op deze manier winnen we elkaars vertrouwen."
  Bij het ontsmetten spuiten de genisten van het derde peloton van 101 CBNR-compagnie uit Wezep een schuimlaagje over de roestplekjes van de zeecontainer. Met borstels worden de ruwe plekken en de hoekjes van de container nabehandeld. "Het schuim kapselt de radioactieve deeltjes in", legt korporaal Rowdy Snijder uit. "Daarna spoelen we het schuim met water eraf en is de container weer schoon."

  Onderwerp: Openstelling tunnels is taak van de minister
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 26 mei 2011
  Link naar de bron

  ZOETERMEER - Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gaat de regie over tunnelveiligheidsbeleid zoveel mogelijk zelf in handen nemen om een effectievere besluitvorming te realiseren. Dit heeft zij gisteren tijdens het AO in de Tweede Kamer over tunnelveiligheid nogmaals aangegeven. Verladersorganisatie EVO en TLN steunen de minister van harte in de door haar ingezette lijn. Met haar besluit tilt de minister de regie terecht naar het landelijk niveau. Wel vinden de verladers en vervoerders het jammer dat de minister het besluit over de openstelling van tunnels nog wel aan lokale bestuurders over lijkt te willen laten.
  Er worden steeds meer tunnels gebouwd en er zijn nog veel plannen daartoe in aantocht. Door de te scherpe veiligheidseisen die sommige lokale bestuurders voor nieuwe tunnels hanteren, loopt de openstelling van tunnels vaak vertraging op. Ook krijgen tunnels veelal een onnodig zware veiligheidscategorie toebedeeld in het kader van het vervoer van gevaarlijke stoffen. We lopen in Europa weer onnodig voorop. Hierdoor wordt het vervoer van gevaarlijke stoffen belemmerd en wordt vrachtverkeer gedwongen om te rijden. Dit zorgt, naast inefficiëntie door omrijdkilometers, voor onnodig veel uitstoot van schadelijke stoffen.
  Ook zorgt het voor geluidsoverlast en verkeersveiligheidsrisico's, doordat vrachtverkeer dan vaak in dichtbevolkt gebied terecht komt. Dat de minister heeft aangekondigd slechts één adviseur over de veiligheid te laten gaan en standaard veiligheidsnormen te willen hanteren, komt volgens EVO en TLN de snelheid en helderheid van het proces alleen maar ten goede.
  EVO en TLN vinden het belangrijk dat decentrale partijen niet langer de verantwoordelijkheid hebben voor het al dan niet openstellen van een tunnel. Er is een afweging te maken, maar die overstijgt het lokale belang. Een tunnel staat niet op zich maar is een onderdeel van een nationaal en internationaal netwerk. Daar komt bij dat kennis over tunnelveiligheid zeer specifiek is en ver af staat van de aanwezige lokale deskundigheid, maar beter te beleggen is bij het departement omdat hier een betere coördinatie van kennis kan plaatsvinden.
  Daarom willen EVO en TLN dat de minister ook gaat over de uiteindelijke openstelling en de bijbehorende veiligheidsafweging maakt. Het feit dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de externe veiligheid hoeft geen bezwaar te zijn. Een concrete afspraak met hem of haar over de verwachtingen, het aangaan van een prestatieverplichting als het gaat om aanrijdtijden van brandweer en ambulances e.d. lost dat probleem eenvoudig op.

  Onderwerp: VNCI wacht onderzoek ongevallenraad af
  Thema: bedrijfsbrandweren
  Datum: 26 mei 2011
  Link naar de bron

  De VNCI vindt het te vroeg om uitspraken te doen over wat er fout is gegaan bij het blussen van de brand bij Chemie-Pack. Dat meldde zij 26 mei 2011 in gesprek met Radio 1 bij monde van beleidsmedewerker veiligheid Macco Korteweg Maris. "Daarvoor moet echt het onderzoek van de Ongevallenraad afgewacht worden", aldus de beleidsmedewerker.
  Deze week werd op basis van onderzoek door de NOS bekend dat de brand bij Chemie-Pack in januari dit jaar niet goed aangepakt is. Volgens de onderzoekers is de chemiebrand bestreden met grote hoeveelheden bluswater, hetgeen ingaat tegen de voorschriften die het bedrijf, gemeenten en brandweer zelf hebben opgesteld. Door gebruik te maken van schuim of door het vuur gecontroleerd te laten uitbranden was de schade minder groot geweest, zeggen deskundigen.
  De VNCI streeft, ongeacht de uitkomst van het onderzoek door de Ongevallenraad, wel naar verdere professionalisering van de brandweer, zeker in relatie tot incidenten bij chemische bedrijven. "Als industrie vinden wij publiek-private samenwerking van groot belang", stelt Korteweg Maris.
  "Cefic, de Europese koepelorganisatie voor de chemische industrie, heeft daarom al in de jaren 90 het ICE-programma opgezet om de publieke brandweer te ondersteunen bij incidenten met gevaarlijke stoffen. In Duitsland werkt dat systeem goed. Zo wordt bij incidenten met gevaarlijke stoffen de bedrijfsbrandweer van BASF vaak als eerste gevraagd om het incident te bestrijden."
  Volgens Korteweg Maris zijn we in Nederland nog niet zo ver, maar zit er wel schot in de zaak. "In december 2010 is een rapport verschenen over het verbeteren van het Landelijk Informatiepunt Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen. Op basis van een sterkte-zwakteanalyse van de systemen in Nederland, Duitsland en België zijn verbeteringen aangedragen. Ook vinden wij het erg belangrijk dat publieke en bedrijfsbrandweer op een terrein van een chemisch bedrijf oefenen. Dit komt vooral de communicatie en kennis over de risico's op de terreinen ten goede."

  Onderwerp: Brand Chemie-Pack verkeerd aangepakt
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 26 mei 2011
  Link naar de bron

  De brandweer in Moerdijk heeft de brand bij Chemie-Pack in januari dit jaar niet goed aangepakt. De chemiebrand is bestreden met grote hoeveelheden bluswater. Dat is tegen de voorschriften die het bedrijf, de gemeenten en de brandweer zelf hebben opgesteld. Door gebruik van schuim of gecontroleerd laten uitbranden was de schade veel minder groot geweest, zeggen diverse deskundigen.
  Volgens hen heeft het gebruik van veel water in het begin van de brand de zaak alleen maar erger gemaakt. De kwestie is onder meer van belang in verband met de vraag wie er opdraait voor de schoonmaakkosten van het bluswater.
  De NOS sprak afgelopen maanden met een aantal deskundigen op het gebied van chemiebranden. De meesten wilden alleen praten op voorwaarde van anonimiteit. Ze willen de brandweermannen in Brabant niet openlijk afvallen. Maar in hun oordeel zijn ze unaniem: zolang een brand met chemische stoffen zoals bij Chemie-Pack nog beheersbaar lijkt, moet je proberen het met schuim te blussen. Lukt dat niet meer, laat het dan gecontroleerd uitbranden.
  Zodoende is de verbranding van gevaarlijke stoffen optimaal en is de pluimstijging het grootst. Dat laatste is belangrijk in verband met de eventuele aanwezigheid van giftige stoffen in de rook: hoe hoger de rook, hoe meer hij verwaait en verdunt. Water mag alleen gebruikt worden om de brand te begrenzen (de contouren te bepalen door de gebouwen die je wilt sparen te koelen).
  Als de vrijwillige brandweer van Moerdijk op 5 januari om 14.38 uur als eerste bij Chemie-Pack arriveert, zoekt Hans de Koning, de veiligheidscoördinator van het bedrijf, meteen contact met de Officier van Dienst. De Koning is als geen ander op de hoogte van de risico's in het bedrijf, hij weet onder meer waar de meest brandbare spullen staan.
  De Koning meldt dat het gaat om een grote plasbrand (een grote brandende plas vloeistof) en vraagt met klem om geen water te gebruiken, maar schuim. Hij wil dat de tankautospuit wordt aangesloten op de schuiminstallatie van de zogeheten Vloeistofhal. Daar staan de meest brandbare stoffen en De Koning realiseert zich dat er geen houden meer aan is als het vuur de Vloeistofhal zou bereiken.
  Maar de brandweer besluit anders: de slangen worden uitgerold, aangesloten op de drukleiding aan de overkant van de weg en er wordt water op het vuur gespoten. Volgens de deskundigen was dat heel onverstandig.
  Jan Meissen, veiligheidskundige in de chemie en lector Risk Management aan de hogeschool Rotterdam, is één van de weinige specialisten die er openlijk iets over wil zeggen: "Het effect is dat de brandbare vloeistof op het water gaat drijven en meestroomt, waardoor er een veel groter oppervlak brandbare vloeistof ontstaat en dus ook het totale brandoppervlak groter wordt. Het verbaast me wel dat er geen stadium is geweest dat men heeft gezegd: En nu stoppen met water erin spuiten en laat het maar gecontroleerd uitbranden."
  Blussen met water was ook in strijd met de voorschriften van het Rampenbestrijdingsplan voor het Industrieterrein Moerdijk. In het bedrijfsspecifieke deel voor Chemie-Pack staat:
  Bij verticale pluimstijging geen brandweer inzet omdat bij hoge temperaturen de schadelijke stoffen vollediger verbranden en minder toxische stoffen vrijkomen.(…) Indien de pluim schadelijke effecten geeft voor de bevolking dient een blusactie gestart te worden. Belangrijk hierbij is dat de bluswateropvang beperkt is. Bij een lange blussing het (giftig) bluswater opvangen/indammen. (Bron: RPB Industrieterrein Moerdijk (Chemie-Pack B.V, pag 6, december 2008)
  In totaal is er die middag, avond en nacht 55 miljoen liter bluswater gebruikt. Een groot deel is in het oppervlaktewater terechtgekomen, omdat de opvang van Chemiepack beperkt was tot 650.000 liter. Volgens de afspraken in het Veiligheidsrapport, dat elk jaar voor Chemie-Pack gemaakt wordt, had dat niet mogen gebeuren. Het Veiligheidsrapport is goedgekeurd door de Gemeente Moerdijk.
  Verontreiniging van oppervlaktewater is alleen mogelijk, indien de brandweer zou besluiten een brand met zeer grote hoeveelheden water te blussen. Dit water zou dan over de Vlasweg moeten lopen en de sloot aan de overkant moeten bereiken. Terwijl is afgesproken dat bij falen van het blussysteem alleen bedreigde nog niet in brand geraakte onderdelen zullen worden gekoeld en men de brand zelf zal laten uitbranden. (Bron: Veiligheidsrapport Chemie-Pack Nederland B.V., deel 1, pag 47, april 2010) En:
  Aangezien is afgesproken dat bij falen van het blussysteem alleen bedreigde nog niet in brand geraakte onderdelen zullen worden gekoeld en men de brand zelf zal laten uitbranden, wordt deze wijze van verontreiniging van oppervlaktewater buiten beschouwing gelaten. (Bron: Veiligheidsrapport Chemie-Pack Nederland B.V., deel 3, pag 5, april 2010)
  De rekening voor het schoonmaken van het bluswater is opgelopen tot 13 miljoen euro. Rijkswaterstaat en het waterschap Brabantse Delta willen dat Chemie-Pack het opruimen en reinigen van het bluswater betaalt. Ze hebben beslag laten leggen op de verzekeringsbedragen van het bedrijf.
  Chemie-Pack vindt dat oneerlijk: het besluit om met veel water te blussen is immers genomen door de brandweer, in strijd met de afspraken, in strijd met algemene kennis over chemiebranden en tegen het dringende advies van de veiligheidscoördinator in.
  Vrijdag begint in Den Bosch het hoger beroep van Chemie-Pack tegen het beslag door Brabantse Delta. Chemie-Pack vreest dat het binnen enkele weken failliet zal gaan.

  Onderwerp: Brand Chemie-Pack begon bij luchtdrukpomp
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 26 mei 2011
  Link naar de bron

  Hans de Koning is de veiligheidscoördinator van Chemie-Pack. Het volgende verhaal is zijn versie van het ontstaan van de brand bij het bedrijf:
  Op woensdagmiddag 5 januari was het niet druk bij Chemie-Pack. In deze eerste week na de jaarwisseling hebben sommige medewerkers nog vrij. Ook de directeur is weg, hij is met zijn gezin op wintersport in Oostenrijk.
  Veiligheidscoördinator en bhv'er Hans de Koning zit in zijn kantoor aan de straatkant van het Chemie-Pack-complex, als om 14.27 uur uit de portofoon de mededeling knettert dat er brand is op het middenterrein.
  De Koning loopt meteen zijn kantoor uit, langs de receptie en zegt dat 112 gebeld moet worden. "Is al gebeurd", antwoordt de receptioniste. De Koning haast zich naar het middenterrein en ziet dat een luchtdrukpomp in brand staat.
  Een paar minuten eerder was een medewerker in de overkapte ruimte naast de Vloeistofhal begonnen met het overpompen van een harsachtige vloeistof van de ene 00 liter-tank in een andere. Met een druk op de knop van de afvulmachine had hij de pomp, die in de buitenlucht op het binnenterrein staat, in werking gezet.
  Het eentonige blaasbalgachtige geluid van de luchtdrukpomp bewijst dat hij het doet. Na een paar minuten waarschuwt opeens een vorkheftruckchauffeur dat de pomp in brand staat. Hoe dat kan is een raadsel, het product waarmee gewerkt wordt, kan immers pas vlamvatten bij een temperatuur van tweehonderd graden.
  De operator pakt meteen een poederblusser en probeert het vuur te doven. Dat lukt pas als De Koning arriveert en meehelpt. Opluchting. Maar dan ziet De Koning achter een muurtje ook straling, met een nieuwe blusser dooft hij het daar beginnende vuurtje.
  Terug buiten bij de pomp blijkt deze opnieuw in brand te staan. En dan gaat het echt mis... een kunststofcontainer met xyleen die vlakbij staat, begeeft het en duizend liter zeer brandbaar spul stroomt de binnenplaats op. In no time staat dat in vuur en vlam.
  Met een man of vijf proberen de Chemie-Packers het vuur te bedwingen. Maar dan bezwijkt een tweede container... en een derde... er is geen houden meer aan. Het vuurtje op de binnenplaats is een plasbrand met metershoge vlammen geworden.
  "Ontruimen, iedereen naar buiten", roept De Koning tegen zijn ploegje bedrijfshulpverleners. Hij rent naar de pompkamer vlakbij de ingang van het bedrijfsterrein om de voor de brandweer relevante papieren over Chemie-Pack op te halen, alsmede een usb-stick met daarop de actuele voorraadlijsten.
  De Koning zet alle systemen om de branddeuren te sluiten van de loodsen aan, hoort de kleppen opengaan en ziet dat alles naar behoren werkt. Daarna sluit hij volgens voorschrift het hoofdriool af, zodat er geen chemische stoffen in het oppervlaktewater kunnen komen.
  Omdat het vuur vooralsnog beperkt is tot een plasbrand op het middenterrein kan De Koning nog een ronde maken langs alle loodsen en kantoren om te controleren of er nog personeel is achtergebleven. Tot zijn grote opluchting is iedereen weg. De meesten hebben zich verzameld aan de overkant van de Vlasweg, sommigen maken opnames met hun mobiele telefoon.
  Om 14.38 uur arriveert de eerste bluswagen, van de vrijwillige brandweer uit Moerdijk, kort daarna vrijwilligers uit Zevenbergen en Klundert. De Koning meldt zich bij de officier van dienst en zegt dat hij als veiligheidscoördinator alle ins en outs van het bedrijf kent.
  Hij vraagt om de tankautospuit aan te sluiten op het schuimblussysteem. Dan kan de Vloeistofhal volgespoten worden en kan volgens hem worden voorkomen dat de meest brandbare stoffen vlam vatten. Maar de officier van dienst beslist anders: de slangen worden uitgerold, aangesloten op de daarvoor bestemde brandkranen aan de overkant van de weg en met de eerste straal water probeert de brandweer de brand te blussen.
  De Koning probeert de brandweer ervan te overtuigen dat dát niet slim is, maar in zijn beleving wordt er niet meer naar hem geluisterd. Ook voor de papieren en de USB-stick is geen belangstelling.
  Meer brandweerwagens arriveren en rollen meer slangen uit, meer water op de brand, later ook op de daken van de gebouwen. Toch gaat de ene loods na de andere er aan en als in de avond ook de muur naar buurman Wärtsilä bezwijkt valt ook dat bedrijf ten prooi aan de brand.

  Onderwerp: Groen Links eist onderzoek naar 'verkeerd blussen' Chemie-Pack
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 26 mei 2011
  Link naar de bron

  MOERDIJK/DEN HAAG - De fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer wil een diepgravend onderzoek naar de wijze waarop de enorme brand bij Chemie-Pack in Moerdijk is bestreden. Uit publicaties in BN DeStem en de NOS blijkt dat de brand met grote hoeveelheden bluswater is bestreden.
  De schade zou veel kleiner zijn geweest als er met schuim zou zijn geblust, of als de brandweer de brand gecontroleerd had laten uitbranden.
  "Dit moeten we tot op de bodem uitzoeken", vindt GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren. "Ik wil daarom dat de regering onafhankelijk onderzoek laat doen naar de bestrijding van de brand."
  Directeur Gerard Spiering van Chemie-Pack gaf onlangs in deze krant de brandweer er de schuld van dat zijn bedrijf begin januari helemaal is afgebrand. Volgens hem was de beginnende brand nog te blussen geweest, maar heeft de brandweer de voorschriften genegeerd en 'totaal verkeerd' aangepakt. "Toen de brandweer aankwam, stond er buiten een vloeistofplas in brand. Dan moet je met schuim blussen, zoals in de milieuvergunning staat beschreven. Maar de brandweer heeft meteen water gebruikt. Daarmee verspreid je de brandende vloeistof en maak je het probleem alleen maar erger", zei Spiering toen.
  Deskundigen die de NOS over de brand heeft geraadpleegd, zijn het met Spiering eens. Volgens hen had er met schuim moeten worden geblust. En toen het blussen niet lukte, had de brandweer het complex moeten laten uitbranden. Door de hogere temperaturen zouden schadelijke stoffen dan voor een groter deel zijn verbrand. Doordat de brandweer met water bleef blussen, kwamen veel gifstoffen terecht in de lucht en in het oppervlaktewater.
  Van Tongeren: "Ik ben geen expert brandbestrijding. Ik verwacht ook niet van de minister en staatssecretaris dat ze alle vragen meteen kunnen beantwoorden. Maar ik vraag wel om een gedegen en onafhankelijk onderzoek. Het is zaak dat we in de toekomst veel en veel beter voorbereid zijn op calamiteiten. De regering moet de regie nemen en alles op alles zetten om lessen te trekken uit de brand in Moerdijk," aldus Van Tongeren.

  Onderwerp: Ruim 4 ton aan kosten Breda door brand Chemie-Pack
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 mei 2011
  Link naar de bron

  BREDA/MOERDIJK - Breda heeft 425-duizend euro moeten uitgeven aan de nasleep van de brand bij Chemie-Pack. De gemeente heeft de Veiligheidsregio inmiddels een factuur gestuurd.
  Dit blijkt uit de Voorjaarsnota die donderdag werd gepresenteerd. Vanaf het moment van opschaling naar Grip 4 heeft de gemeente Breda een groot aantal medewerkers moeten inzetten, gedurende een aantal weken.
  De Bredase burgemeester Peter van der Velden was destijds plaatsvervangend coördinator van de Veiligheidsregio. Coördinator en burgemeester Noordanus was destijds op vakantie.
  De gemeente heeft berekend dat ze 3415 extra manuren heeft moeten maken, zowel doordeweeks als in het weekend. Ook de materiële kosten wil Breda declareren bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

  Onderwerp: Nieuwe werkwijze 112-centrales
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 mei 2011
  Link naar de bron

  LEIDEN - De 112-alarmcentrale van de veiligheidsregio Hollands Midden is deze week overgestapt op een nieuwe werkwijze bij het aannemen van binnenkomende meldingen.
  Centralisten van de meldkamer ambulancezorg vragen voortaan verder bij meldingen van slachtoffers en onwelwordingen. Dit gebeurt volgens een vast protocol. De alarmcentrale kan de melder hierdoor beter helpen terwijl de melding al wordt overdragen aan het personeel van de ambulance.
  Het protocol, het Advanced Medical Priority Dispatch System (AMPDS), wordt wereldwijd in 3200 meldkamers toegepast. Hollands Midden is de eerste 112-meldkamer ambulancezorg in Nederland die overstapt op de nieuwe werkwijze.

  Onderwerp: Chemie-Pack: brandverzekering voor 2,5 miljoen
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 28 mei 2011
  Link naar de bron

  MOERDIJK - Chemie-Pack is voor 2,5 miljoen euro verzekerd tegen brandschade. Dat bleek vrijdagmorgen tijdens de hoger beroepszaak van Chemie-Pack tegen het waterschap Brabantse Delta in Den Bosch.
  Het bedrag staat in geen verhouding tot de bedragen die worden geclaimd door het waterschap en Rijkswaterstaat. Beide zeggen samen in totaal zo'n 15 miljoen euro van Chemie-Pack te goed te hebben. De waarde van het onroerend goed van Chemie-Pack, ondergebracht in een aparte BV, bedraagt 3,5 miljoen euro.
  Inmiddels zijn twintig van de 42 werknemers van Chemie-Pack ontslagen. Dat zei de raadsman van het bedrijf, mr. M. Littooij, tijdens de zitting gisteren. Chemie-Pack wil dat het beslag van het waterschap op de eventueel uit te keren verzekeringsgelden wordt opgeheven. Het bedrijf is met het waterschap in conflict geraakt over de saneringskosten van de grond na de grote brand op Moerdijk. Volgens Chemie-Pack is de angst bij de schuldeisers dat er bij het bedrijf geen geld meer valt te halen misplaatst.
  Het waterschap op zijn beurt vraagt het gerechtshof het beslag, dat eerder door de rechtbank in Breda werd opgelegd, te handhaven. Volgens raadsvrouw mr. E. Van de Kuilen-Stap van het waterschap hoopt Chemie-Pack tegen beter weten in verzekeringsgeld te krijgen door van het beslag af te komen. Met het beslag hoopt het waterschap wil voorkomen dat het geld misloopt bij een eventueel faillissement van Chemie-Pack. Het gaat ervan uit dat de verliezen bij het bedrijf verder zullen oplopen.
  Gedeeltelijk opheffen van het beslag voor het uitbetalen van lonen, een onderliggende eis, kan volgens het waterschap alleen als er bewijzen komen over de hoogte van de loonkosten. Het zou gaan om een bedrag van ongeveer 3,5 ton. Chemie-Pack krijgt tot dinsdag de tijd om de bewijzen te overlegggen. Het waterschap Brabantse Delta beslist dinsdag of het instemt met het vrijgeven van dit bedrag. Het hof doet vervolgens uiterlijk volgende week vrijdag uitspraak.

  Onderwerp: Veiligheidshuis Alkmaar heeft niet stil gezeten
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 28 mei 2011
  Link naar de bron

  ALKMAAR - Bijna 500 zaken heeft het veiligheidshuis na de opening eind 2009 afgehandeld. Een kleine honderd gevallen zijn nog in behandeling. Daarmee is bewezen dat men niet heeft stilgezeten en het Veiligheidshuis niet alleen een papieren instelling is. De gemeenteraad beslist op 09 juni of de medefinanciering wordt voortgezet. Het gaat om een bedrag van € 80.000 op jaarbasis.
  Het 'Veiligheidshuis regio Alkmaar' op Overstad is een samenwerkingsverband van gemeente, politie, Openbaar Ministerie en zorgpartners. Prioriteit wordt gegeven aan mensenhandel, huiselijk geweld, aanpak van criminelen en overlastgevende jeugd. In 2010 zijn goede resultaten geboekt op het gebied van mensenhandel.
  Zo zijn er slachtoffers geholpen met een uitstapprogramma om een nieuw leven op te bouwen. Ook is in sommige gevallen voldoende informatie verzameld om een verdachte strafrechtelijk te kunnen vervolgen. Bij sommige gevallen ging het om iemand die bemiddelde in mensenhandel.
  Hiermee is de opstartfase van het veiligheidshuis voorbij en nu heeft de gemeenteraad via een motie gevraagd om een vervroegde evaluatie om binnenkort te kunnen beslissen over de medefinanciering van de instelling. Het gaat om € 80.000 aan extra geld voor het jaar 2012. In de begroting is al een bedrag van € 120.000 uitgetrokken en het ministerie van Justitie draagt € 160.000 bij.
  De eerder genoemde resultaten kunnen daarbij niet volledig worden meegenomen in het evaluatierapport omdat alleen over het jaar 2010 de resultaten zijn onderzocht. En daarmee komt de evaluatie eigenlijk te vroeg om zinvolle uitspraken over de resultaten en effecten te doen.
  Maar het veiligheidshuis heeft zich landelijk al bewezen en wethouder van Integrale Veiligheid Martin Hagen verwacht dat het Alkmaarse veiligheidshuis nu snel verder op stoom komt.
  Hij denkt dan ook dat de conclusie van de evaluatie binnen de raad niet zal leiden tot een afwijzing van de medefinanciering. Want, hoewel er ook leerpunten in het rapport staan is er sprake van een unaniem positieve waardering voor het functioneren van het Veiligheidhsuis regio Alkmaar door alle betrokken partijen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.