Week: 20 van 15 tot en met 21 mei 2011


Nieuws van Internet:
 • Moerdijk negeerde Rotterdam
 • Rotterdam kreeg Brabant niet aan de lijn bij brand Moerdijk
 • Wet geeft provincie geen veiligheidstaken
 • Brandweer stopt acties
 • Veiligheidsregio zwijgt over kritiek Rotterdam
 • Gemeenteraad Etten-Leur tegen bezuinigingen brandweer
 • HZ Delta Academy zoekt betrokkenen bij calamiteit
 • Keiharde bank vindt plek bij vistrap
 • OM wil aanpak overlastgevende jeugd in Ede
 • Ernstige zorgen over brandweer Gilze en Rijen
 • Parkeergarage Appelaar van roetzwart naar glanzend grijs
 • Waterschap houdt 12,5 miljoen euro over
 • Tekort veiligheidshuis Bergen op Zoom
 • Resultaat Veiligheidshuizen onderzocht
 • Wooncorporaties en crisismanagement
 • Kritiek op rapport Megabrand Moerdijk
 • Onenigheid over Moerdijk-rapport
 • Raad Baarle Nassau op de bres voor brandveiligheid
 • Roep loodsplicht riviercruises
 • Burgemeesters kritisch over nieuwe tunnelwet
 • Wijchen sluit zich aan bij veiligheidshuis
 • Tilburg wil 600 mensen extra aan het werk krijgen
 • Meer geld nodig voor veiliger Hoorn
 • Subsidie voor overstromingsproject
 • VVD: geen bezuinigingen op brandweerpost Oost
 • Jeugdbendes niet in twee jaar van de straat
 • Veiligheidshuis Alkmaar op schema
 • Rhenen tevreden over concept beleidsplan VRU
 • Agent is vaker slachtoffer in Gelderland-Midden


 • Onderwerp: Onderwerp: Moerdijk negeerde Rotterdam
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 mei 2011
  Link naar de bron

  Er is tijdens de brand bij Chemie Pack in Moerdijk op 5 januari van dit jaar van alles misgegaan tussen de diverse veiligheidsregio's.
  Uit een evaluatierapport van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond(pdf), dat in handen is van de NOS, blijkt dat de regio's die het meest betrokken waren, Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland Zuid, tijdens de brand onbereikbaar waren. Daardoor is onder meer het aanbod om blusmateriaal te leveren niet tijdig doorgekomen.
  Rotterdam-Rijnmond was weliswaar niet rechtstreeks betrokken bij de brand in Moerdijk, maar ondervond wel de gevolgen van de rook die overtrok. Bovendien is nergens zoveel kennis beschikbaar over de bestrijding van chemiebranden als in het Rotterdamse havengebied. De Gezamenlijke Brandweer had dan ook al meteen na de melding, rond 15.00 uur 's middags, een planning klaar om te helpen.
  Burgemeester Aboutaleb wilde actief bijstand bieden aan de getroffen regio's, maar in Brabant werd de telefoon niet opgenomen, omdat men druk was. "De vraag is of men binnen Midden- en West-Brabant gerealiseerd heeft wat Rotterdam-Rijnmond kon betekenen", schrijft men in het rapport op pagina 18.
  Uiteindelijk heeft Rotterdam-Rijnmond om 18.00 uur maar een eigen verbindingsofficier naar Moerdijk gestuurd. Na overleg zijn er later op de avond alsnog twee wagens met schuimblusmiddel naar Moerdijk gestuurd.

  De opmerkelijkste conclusies uit het evaluatierapport:
 • Rotterdam Rijnmond is over de brand niet geïnformeerd door een van beide andere veiligheidsregio's, maar vernam het via Twitter en kreeg de bevestiging van nu.nl.
 • De operationele teams van de veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland Zuid waren langdurig niet bereikbaar: "operationele communicatie is niet of nauwelijks aanwezig tussen de drie betrokken regio's".
 • Het computersysteem LCMS, dat actuele informatie zou moeten verschaffen, wordt slecht bijgehouden door de veiligheidsregio's, waardoor Rotterdam-Rijnmond niet wist wat er op de regio afkwam. De verschillende veiligheidregio's gebruiken elk ook verschillende gedeeltes van het systeem.
 • Door de vele tegenstrijdige informatie en het ontbreken van informatie was het vrijwel onmogelijk in scenario's te denken.
 • De coördinatie vanuit het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en het Nationaal Crisis Centrum (NCC) kwam te laat op gang. Het bericht dat het NCC de coördinatie op zich zou nemen, kwam pas later op de avond, toen Rotterdam-Rijnmond al had afgeschaald.

  Toen Rotterdam-Rijnmond bijstand aanbood, reageerde alleen het LOCC met de mededeling dat de bijstand hun domein was. Het ontsluiten van de lijst gevaarlijke stoffen bleek erg lastig te zijn bij dit incident. De betrokken veiligheidregio's vinden het desgevraagd nog te vroeg om inhoudelijk te reageren op het rapport. Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, is geschrokken van het evaluatierapport. "Dan is er een grote brand, hebben we alle benodigde blusapparatuur in een bepaald gebied vlak in de buurt en dan krijgen we het niet voor elkaar om af te spreken wat nou handig is", zegt ze. Het Kamerlid gaat staatssecretaris Atsma van Infrastrutctuur en Milieu vragen om snel in actie te komen om de communicatie te verbeteren. Van Tongeren: "Ik vind dit onacceptabel en ik vind dat de regering ervoor verantwoordelijk is om te zorgen dat die regio's dat beter gaan doen. Of het systeem versimpeld wordt, het maakt mij niet uit hoe ze het oplossen. Maar het kan gewoon niet zo zijn dat in Nederland bij zo'n grote brand de respons zo slecht georganiseerd is." Officiële rapporten
  In de zomer verschijnen de eerste officiële onderzoeksrapporten naar de toedracht van de brand bij Chemie Pack. Met name het verslag van de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid zal dan ook ingaan op de samenwerking tussen de regio's.

  Onderwerp: Rotterdam kreeg Brabant niet aan de lijn bij brand Moerdijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 mei 2011
  Link naar de bron

  Bij de bestrijding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in januari is van alles misgegaan in de communicatie tussen de veiligheidsregio's. Dat blijkt uit een evaluatierapport van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In het rapport, in handen van de NOS, staat dat Rotterdam de getroffen regio's wilde bijstaan bij de brand die het chemiebedrijf in Moerdijk in de as legde, maar dat in Brabant de telefoon niet werd opgenomen omdat men te druk was. De meest betrokken regio's Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland waren niet bereikbaar, zodat het aanbod om blusmateriaal te leveren niet op tijd doorkwam.
  De regio Rotterdam Rijnmond was volgens het rapport niet geïnformeerd over de brand, terwijl juist daar veel kennis beschikbaar is over het bestrijden van chemiebranden, in verband met het Rotterdamse havengebied. De brandweer in Rotterdam moest het nieuws van Twitter lezen en kreeg de bevestiging van NU.nl. Actuele informatie wordt verspreid via computersysteem LCMS, dat slecht wordt bijgehouden door de veiligheidsregio's. Daardoor wist Rotterdam-Rijnmond niet wat er op de regio afkwam. De verschillende veiligheidsregio's gebruiken ook elk verschillende gedeeltes van het systeem. Ook het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en het Nationaal Crisis Centrum (NCC) krijgen kritiek te verduren in het rapport. De NCC zou de coördinatie op zich nemen, maar dat bericht kwam was later op de avond, toen Rotterdam-Rijnmond al had afgeschaald.
  Eerder had de directeur van Chemie-Pack, Gerard Spiering, felle kritiek op de brandbestrijding. Volgens hem en zijn advocaat Robert van 't Zelfde was de brand nooit zo groot geworden als de brandweer vanaf het begin niet met water maar met schuim had geblust.
  Ook vonden Spiering en Van 't Zelfde het 'onbegrijpelijk' dat de veiligheidscoördinator van het bedrijf zelf niet vanaf het begin bij het overleg over de bestrijding van de brand was betrokken. "De man is zelfs bijna gearresteerd omdat hij zich bleef opdringen aan de brandweer," zei Van 't Zelfde vorige maand.
  Bij de brandweer zelf was ook al eerder kritiek. Regionaal commandant Martin Hudephol, van brandweer Midden- en West-Brabant zei dat de bestrijding van de brand niet goed was georganiseerd. De gevolgen van de brand zouden volgens Hudephol minder ernstig zijn geweest als er een gezamenlijke brandweer en een betere regie was geweest.

  Onderwerp: Wet geeft provincie geen veiligheidstaken
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 mei 2011
  Link naar de bron

  De provincie Limburg krijgt met PVV'er Antoine Janssen een gedeputeerde veiligheid. Wat kan en doet zo'n gedeputeerde?
  Een gedeputeerde voor veiligheid en leefbaarheid was een wens van de PVV Limburg. Volgens het Limburgse coalitieakkoord moet de gedeputeerde, het Brunssumse oudraadslid Antoine Janssen, zorgen voor veilige en leefbare wijken en buurten. Hij moet volgens het PVV-programma de krachten van gemeenten en andere partners in de veiligheidsketen bundelen zodat iedereen 24 uur per dag veilig over straat kan. Daarvoor heeft de gedeputeerde een budget van 40 miljoen euro, om hennepteelt en inbraken te bestrijden, en loverboys en overlast aan te pakken. Ook moet hij zorgen voor meer verkeersveiligheid. Hoe dit zich verhoudt tot wettelijke taken en afspraken blijft in het coalitieakkoord onduidelijk. De coalitie van PVV, CDA en VVD vindt dat de provincie zich op kerntaken moet concentreren, maar veiligheid is volgens het regeerakkoord van deze partijen geen provinciale kerntaak. Veiligheid is wettelijk een taak van gemeenten, in het bijzonder van de burgemeester en de regioburgemeester als voorzitter van de veiligheidsregio.
  'De voorzitter van de veiligheidsregio heeft dé veiligheidstaken gekregen in de veiligheidsregio. Met die wet heeft de commissaris van de koningin een beperkte positie gekregen', zegt Ruud van Bennekom van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. 'Ook de provinciewet geeft de provincie geen veiligheidstaken. Integendeel, er ligt zelfs een wetsvoorstel bij de Kamer waarin juist de gemeentelijke regie op het veiligheidsbeleid wordt verstevigd door de burgemeester een zorgplicht te geven voor het veiligheidsbeleid.'
  De provincie heeft volgens Van Bennekom slechts beperkte bevoegdheid om de verkeersveiligheid te bevorderen en in de sfeer van de zogeheten fysieke veiligheid, zoals het vergroten van de milieuveiligheid rond chemiebedrijf DSM. Veiligheid en leefbaarheid is een speerpunt van de Lijst Borger, de lokale partij waarvoor gedeputeerde Janssen raadslid was. Het gaat dan om gemeentelijke taken als het aanpakken van scooter- en bromfietsterreur, het beperken van wildgroei van verkeers- en reclameborden, verbetering van openbare verlichting, het snoeien van hoge struiken, het verbod op coffeeshops en een verkoopverbod van drugs op straat.

  Onderwerp: Brandweer stopt acties
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 mei 2011
  Link naar de bron

  BEVERWIJK - De vrijwillige brandweer van Beverwijk heeft maandagmiddag de symbolische bezetting van de kazerne aan de Spoorsingel beëindigd.
  De actie was een protest tegen het nieuwe zogenaamde blokkenrooster dat is ingevoerd als bezuinigingsmaatregel van de Veiligheids Regio Kennemerland (VRK). Door de nieuwe werktijden dreigde een situatie waarin er doordeweeks elke ochtend van half acht tot acht uur geen gegarandeerde brandweerzorg is. Dit omdat de diensten van de vrijwillige- en de beroepsbrandweer niet meer op elkaar aansluiten.
  Na een gesprek met districtscommandant Mario Schoonderwoerd is er nu zo goed als zeker een oplossing. Door het schuiven in de piketdiensten kan de bezetting van de kazerne worden gegarandeerd. Dit heeft wel als gevolg dat de piketdiensten van de leden van de vrijwillige brandweer een half uur per dag worden verlengd. Ook zal een aantal van hen s middags een half uur eerder op moeten komen. Van alle kanten wordt verwacht dat het lukt om nieuwe roosters te maken waar iedereen zich in kan vinden.

  Onderwerp: Veiligheidsregio zwijgt over kritiek Rotterdam
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 mei 2011
  Link naar de bron

  BREDA - De directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Nico van Mourik, weigert in te gaan op de kritiek vanuit Rotterdam op zijn organisatie bij de bestrijding van de brand bij Chemie-Pack, begin januari.
  Uit een rapport van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond dat afgelopen weekeinde uitlekte, blijkt dat Van Mouriks veiligheidsregio in de eerste uren van de brand onbereikbaar was. Pogingen van de brandweer en andere hulpdiensten in de Maasstad om met West-Brabant in contact te komen, mislukten aanvankelijk volkomen omdat de telefoon niet werd opgenomen en de mail onbeantwoord bleef. Rotterdam had onder andere grote schuimblusvoertuigen in de aanbieding voor de bestrijding van de brand. Maar in de eerste uren werd vergeefs gepoogd het vuur met water te blussen, pas veel later lukte het de brandweer om met behulp van een schuimdeken het vuur onder controle te krijgen.
  Zolang de onderzoeken naar de brand nog lopen, onthouden wij ons van commentaar, voortijdig gaan speculeren heeft geen zin, zegt Van Mourik, doelend op de meer dan tien onderzoeken die nog gaande zijn naar de oorzaak van de brand en de handelwijze van de diverse overheidsdiensten.
  Ook de veiligheidsregio's Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond onthouden zich van commentaar.

  Onderwerp: Gemeenteraad Etten-Leur tegen bezuinigingen brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 mei 2011
  Link naar de bron

  ETTEN-LEUR - Etten-Leur gaat niet akkoord met de bezuinigingen op het eigen brandweerkorps.
  Die duidelijke boodschap gaf de gemeenteraad maandagavond mee aan burgemeester Heleen van Rijnbach.
  Zoals verwacht heeft de raad tegen het beleidsplan, de begroting en het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gestemd. Van Rijnbach gaat met de Veiligheidsregio, waar Etten-Leur in op moet gaan, onderhandelen over het materieel en het personeel van de brandweer. Etten-Leur moet een spuitwagen en een kwart van de vrijwilligers inleveren en dat is tegen het zere been van de gemeenteraad. Arno Mol (PvdA): "De plannen zijn opgesteld door specialisten en wij moeten er dan maar op vertrouwen dat alles goed gaat. Daar kunnen we niet mee akkoord gaan. We hebben het gevoel dat we aan de goden zijn overgeleverd."

  Onderwerp: HZ Delta Academy zoekt betrokkenen bij calamiteit
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 17 mei 2011
  Link naar de bron

  Het lectoraat waterveiligheid van de Delta Academy van Hogeschool Zeeland is op zoek naar inwoners die betrokken zijn geweest bij een calamiteit, zoals een grote brand, een overstroming of een evacuatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het onderzoeksproject 'de professional en de zelfredzame samenleving in Zeeland'. Om inzicht te krijgen in wat inwoners van hulpverleners verwachten tijdens een grote calamiteit wordt gezocht naar Zeeuwen die deel willen nemen aan dit onderzoek.
  Begin dit jaar is het lectoraat waterveiligheid van de HZ Delta Academy gestart met het onderzoeksproject 'de professional en de zelfredzame samenleving in Zeeland'. Een onderzoeksteam analyseert hoe de professionele hulpverleners tijdens een calamiteit kunnen inspelen op en gebruik kunnen maken van de kennis en vaardigheden van de (zelfredzame) burgers. Hoe herkennen ze die? Hoe kunnen zij mensen inzetten en hoe kunnen hulpverleners aansluiten bij datgene wat de meer of minder zelfredzame burgers zelf of met elkaar hebben georganiseerd? Nadat de onderzoekers inzicht hebben gekregen in wat inwoners van hulpverleners verwachten tijdens een grote calamiteit wordt bekeken wat hulpverleners van burgers verwachten.

  Onderwerp: Keiharde bank vindt plek bij vistrap
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 17 mei 2011
  Link naar de bron

  Dalen - In zes landen rond de Noordzee stond afgelopen zaterdag in het teken van vismigratie. In Nederland waren er activiteiten op 15 locaties, waaronder bij de nieuwe vistrap van waterschap Velt en Vecht aan het Drostendiep. Daar aan de Reindersdijk, tegenover de ingang van Plopsa Indoor Coevorden, staat ook de derde Drentse waterschapsbank.
  De bank werd rond half twee onthuld door ontwerper en kunstenares Marieke Geerlings en waterschapsbestuurder Jan Nicolai; zij gebruikten hengels om het doek te verwijderen en zo de bank zichtbaar te laten worden. Geerlings nam eind vorig jaar een zwerfkei als uitgangspunt voor de bank, de voorwaarde die zij van Velt en Vecht meekreeg. 'Rollen is een kenmerk voor een zwerfkei', zegt zij. 'Nadat ik diverse zwerfkeien in de omgeving had bekeken, bedacht ik een platte vorm en zo ontstond de bank, die als geheel een beweging suggereert.'
  Rondom de vistrap werd voor jong en oud een doe-dag gehouden. Zij konden vissen vangen en luisteren naar tips en trucs van vismeesters. IVN was aanwezig bij het vangen van waterbeestjes en sportvisserij Oost-Nederland heeft een demonstratie elektrisch vissen gegeven, waarbij een grote snoek uit het water werd gehaald. Een medewerker van Velt en Vecht legde uit hoe een vistrap precies werkt: 'Voor onder meer zalm, zeeforel, steur en paling is een vrije beweging tussen zout en zoet water noodzakelijk. Hun reis wordt vaak vroegtijdig onderbroken door stuwen, dammen en sluizen, die gemaakt zijn voor o.a. onze waterveiligheid. De huidige situatie wordt nu verbeterd door vispassages aan te leggen rond de verschillende barrières om de vissen hun reis te laten vervolgen.'

  Onderwerp: OM wil aanpak overlastgevende jeugd in Ede
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 17 mei 2011
  Link naar de bron

  EDE - De overlast van jongeren in Ede is in 2010 toegenomen. Het Openbaar Ministerie probeert daarom op korte termijn de overlast terug te dringen. Bovendien wil het OM minstens 25 procent minder overvallen.
  Onder het motto 'misdaad mag niet lonen' komt er een Afpakteam om crimineel geld bij overvallers terug te halen. Dat maakte het OM maandag bekend tijdens de presentatie van het jaarbericht 2010.
  Het OM regio Arnhem-Zutphen, waar ook de gemeente Renkum, Wageningen en Ede deel van uitmaken, gaat zich de komende jaren richten op een paar hotspots, zo bleek tijdens de presentatie.
  In 2010 is de overlast van jongeren in Ede toch weer toegenomen. Die overlast komt vooral door groepen jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar en komt vooral voor op plekken als Victoria Vesta Park, Soembaplein, Rozenplein en Valkenstein en omgeving. De overlast bestaat vooral uit intimiderend gedrag richting bewoners en bijvoorbeeld door het gooien van stenen en het ingooien van ruiten. De gemeente Ede, politie, het OM, het Veiligheidshuis West Veluwe-Vallei, Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg hebben nu de handen ineengeslagen om korte termijn de overlast terug te dringen.
  Op 12 januari dit jaar werd een overval gepleegd op een woning aan de Stationsweg in Ede. De bewoner kwam bij deze overval om het leven. Dit onderzoek loopt nog. Verder heeft zowel de verdachte als het OM hoger beroep ingesteld in de zaak naar de dood van een 72-jarige vrouw in Bennekom (20 januari 2010).
  Het aantal overvallen in 2010 is ten opzichte van 2009 wel iets gedaald, maar volgens het OM is deze daling nog lang niet genoeg. Het maakt zich vooral zorgen over de slachtoffers zoals huiseigenaren en (kleine) ondernemers. Het OM wil overvallen keihard bestraffen. Fungerend hoofdofficier John Lucas: ,,Heel veel criminaliteit is er gewoon omdat men denkt dat het snel geld oplevert. Wij willen maatregelen om ervoor te zorgen dat misdaad niet loont.''
  Om dat voor elkaar te krijgen gaan er speciale 'overval-officieren' aan de slag. Daarnaast komt er een zogenaamd High Impact Crime Team. Hiermee wil het OM de pakkans vergroten door meer heterdaadkracht, burgerparticipatie en het opstellen van zwarte lijsten van verdachte personen. Verder zullen er hogere straffen worden geëist en wil het OM meer voorlichting gaan geven aan ondernemers over veiligheid, samen met onder andere politie, besturen van ondernemersverenigingen en het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat het aantal overvallen dit jaar nog afneemt met ruim 25%.
  Hoofdofficier Nicole Zandee die ook namens het OM aanwezig was, wijst op de impact van een overval. ,,Vroeger waren het de banken. Nu zie je een 'daling' daarvan richting woningen, pizzakoeriers, tankstations en snackbars. Het levert vaak zeer weinig op maar de slachtoffers zitten met de gevolgen. Daar willen we vanaf.'' Om dat te bewerkstelligen gaat het OM meer afnemen van de overvallers. Een speciale ontnemingsofficier gaat zich daarom speciaal bezighouden met de overvalverdachten. Het OM benadrukt dat het hier zowel om grote bedragen gaat als ook om kleine. Lucas: ,,Een overval die een paar tientjes oplevert, moet uiteindelijk ook niet lonen.''

  Onderwerp: Ernstige zorgen over brandweer Gilze en Rijen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 mei 2011
  Link naar de bron

  RIJEN - De raadscommissie Middelen in de gemeente Gilze en Rijen maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid vanwege de op handen zijnde bezuinigingen bij de brandweer. "Wij vrezen dat we mindere kwaliteit krijgen tegen hogere kosten", zegt Dick Carol (VVD). De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waar de brandweer van Gilze en Rijen onder valt, moet voor 2015 6,3 miljoen euro bezuinigen.
  Bovendien stijgen de kosten jaarlijks met circa 3 miljoen euro. Om de bezuinigingen voor elkaar te krijgen, leveren verschillende standplaatsen hun tweede tankautospuit in. Ook de post Rijen levert een tankautospuit in. Dit betekent dat er tien vrijwilligers verdwijnen. In Gilze verdwijnt het hulpverleningsvoertuig en vier vrijwilligers. De raadscommissie besprak gisteravond voor een volle publieke tribune de consequenties van de bezuinigingen.
  "We gaan materieel en menskracht inleveren", zegt Carol. "We gaan van 54 naar 40 vrijwilligers. Dat is een daling van 26 procent. Gaan we ook een kwart minder doen? Het is onacceptabel dat we met minder middelen dezelfde taak moeten uitvoeren." Jan de Wee (Gemeentebelang): "Het gaat hier om een grote reorganisatie. Wordt het veiliger tegen minder kosten? Het gaat hier om de veiligheid van onze inwoners. We hebben een spoor, de vliegbasis en een aantal fabrieken." Kern '75 vreest dat de brandweerposten onvoldoende bezet zullen zijn. "Als de tankautospuit hulp moet verlenen op de A58 dan is de post in Gilze onbemand", zegt Freek van Baardwijk. "Moet Alphen dan bij ons komen blussen? En zijn de risico's op de vliegbasis wel meegenomen? De tweede tankautospuit in Rijen is specifiek bedoeld voor een eventuele vliegtuigcrash."
  Burgemeester Jan Boelhouwer vindt dat er geen vrijwilligers aan de kant mogen worden gezet. "Zij staan altijd paraat en zijn bereid om de nek uit te steken. Ik vind dat de veiligheidsregio de waardering voor deze vrijwilligers ook gewoon moet uiten."
  Nico van Mourik, directeur van de veiligheidsregio, meent dat de afvloeiing van vrijwilligers op een humane manier moet verlopen. "Maar ik ben realistisch. Ik heb de opdracht van gemeenten gekregen om te bezuinigen. Je kunt dan niet met minder materieel wel uitgaven blijven doen voor vrijwilligers, omdat het zo leuk is dat ze er zijn. Je kunt eraan denken om bijvoorbeeld in te zetten voor preventieve taken." Van Mourik kan de zorgen niet geheel wegnemen. Volgende week beslist de gemeenteraad of ze instemt met het nieuwe beleidsplan.

  Onderwerp: Parkeergarage Appelaar van roetzwart naar glanzend grijs
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 mei 2011
  Link naar de bron

  HAARLEM - Een lichte brandgeur hangt er nog steeds. Maar verder ziet de Appelaar inmiddels er weer bijna uit zoals voor de brand eind oktober. Bijna, want tal van installaties zoals de liften, branddetectie-apparatuur en de kasten voor de parkeerkaartjes, zijn nog niet geïnstalleerd.
  De komende dagen worden de vloeren afgewerkt met een nieuwe coating. Daarna volgen nog veiligheidstesten. De overdracht is op 16 juni, maar of dat ook de openingsdatum wordt hangt af van de testresultaten. Intussen is het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) naar de oorzaak van de brand en de inzet van de brandweer nog steeds niet afgerond. Het NIFV en de Veiligheidsregio Kennemerland, waar de brandweer Haarlem onder valt, hebben een blijkbaar lastig te overbruggen meningsverschil over de interpretatie van brandvoorschriften. Noch de gemeente, noch het NIFV wil details geven over dit geschil. De datum waarop het rapport openbaar wordt gemaakt, wordt steeds naar voren geschoven.

  Onderwerp: Waterschap houdt 12,5 miljoen euro over
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 18 mei 2011
  Link naar de bron

  ZWIJNDRECHT/H.I.AMBACHT - Waterschap Hollandse Delta sluit het financieel jaar 2010 af met een positief resultaat van 12,7 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening.
  Het positieve resultaat is het gevolg van diverse meevallers in 2010. Daarnaast heeft het waterschap ook bewust gestuurd op besparingen. Het geld wordt gebruikt om reserves aan te vullen, waardoor de waterschapstarieven de komende jaren minder stijgen.
  Het rekeningresultaat wordt onder andere veroorzaakt door voordelige aanbestedingen, opnieuw prioriteren van projecten en besparingen op het gebied van personeelskosten. Daarnaast werkt Hollandse Delta steeds meer samen met externe partijen, zoals gemeenten en andere waterschappen. Hierdoor wordt er efficiënter gewerkt en kosten bespaard.
  Het waterschap reserveert de 12,7 miljoen onder meer om toekomstige kostenstijgingen op te vangen voor dijkversterkingprojecten, extra onderhoud van de wegen en voor de effecten van het Bestuursakkoord Water met Vuur. Door dit bestuursakkoord nemen de waterschappen in de komende jaren structureel 200 miljoen euro over van de rijksuitgaven voor waterveiligheid.
  In 2010 heeft het waterschap zowel reguliere werkzaamheden als projecten uitgevoerd. Reguliere werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het baggeren van watergangen, het inspecteren en onderhouden van dijken en het zuiveren van afvalwater. Maar het waterschap controleert ook de waterkwaliteit, houdt de waterstanden in sloten en singels op peil en onderhoudt wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.
  In de jaarrekening 2010 staan ook de projecten beschreven waaraan het waterschap in 2010 heeft gewerkt. Een voorbeeld is het steenstorten langs de Dordtsche Kil. Om te voorkomen dat het zand onder water wegspoelt, heeft Hollandse Delta aan beide zijden van de Kil onder water steen laten storten. Hierdoor zijn de oevers weer stevig genoeg om de bewoners op het Eiland van Dordrecht en in de Hoeksche Waard te beschermen tegen hoog water. Ook heeft Hollandse Delta de waterkwaliteit in Rotterdam-Pendrecht verbeterd. De duiker aan het einde van de Burghsluissingel is vergroot, zodat het water nu beter kan doorstromen en sneller kan worden afgevoerd. Meer informatie over de projecten van het waterschap is te vinden op www.wshd.nl.
  Waterschap Hollandse Delta zorgt in Zuid-Holland zuid voor stevige dijken, goede wegen, schoon en voldoende water, zodat iedereen in het gebied nu en in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren.

  Onderwerp: Tekort veiligheidshuis Bergen op Zoom
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 18 mei 2011
  Link naar de bron

  BERGEN OP ZOOM - Het Veiligheidshuis heeft haar boekjaar 2010 afgesloten met een verlies van 100.000 euro. Dat heeft de gemeente Bergen op Zoom, die als penningmeester van het Veiligheidshuis optreedt, bekend gemaakt. De zes betrokken gemeentes hoeven echter niet financieel bij te springen. "De tekorten vangen we op met het overschot van de afgelopen twee jaar. Daarnaast wachten we nog op een subsidie van 80.000 euro van de provincie", aldus het Bergse college.

  Onderwerp: Resultaat Veiligheidshuizen onderzocht
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 18 mei 2011
  Link naar de bron

  Sinds medio 2005 zijn er veiligheidshuizen in Nederland. Een veiligheidshuis is geen gebouw, maar een netwerk van organisaties die (strafrechtelijke en zorg) interventies met elkaar verbinden en op elkaar afstemmen. Het doel van de veiligheidshuizen is een bijdrage leveren aan het terugdringen van de criminaliteit. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie gaf opdracht om de resultaten van de veiligheidshuizen te evalueren en in april 2011 verscheen een rapportage van de evaluatie van het BVTO (Bureau voor Toegepast Veiligheids Onderzoek). De resultaten: de afstemming en samenhang van interventies is verbeterd. Maatschappelijke problemen worden sneller gesignaleerd en de veiligheidshuizen leveren een bijdrage aan verbetering op leefgebieden van clienten, vooral als het gaat om veelplegers. Maar er is ook een groot aantal problemen en knelpunten.
  Deze evaluatie kwam tot stand door een inventarisatie van bestaande onderzoekskennis over de resultaten van veiligheidshuizen.
  De betrokken professionals blijken het met elkaar eens te zijn dat de samenwerking in het veiligheidshuis bijdraagt aan de kwaliteit van de gepleegde interventies, doordat er meer afstemming en samenhang in de uitvoering is. Maatschappelijke problemen lijken eerder te worden gesignaleerd en sneller te worden opgepakt door de structuur van het veiligheidshuis. Op het vlak van maatschappelijke opbrengsten geeft het onderzoek aan dat veiligheidshuizen bijdragen aan verbeteringen op leefgebieden van cliënten (vooral vastgesteld bij veelplegers) en dat -dientengevolge ook- sprake is van daling van recidive in deze groep. Over andersoortige criminaliteitsverminderende effecten van veiligheidshuizen is heel weinig bekend.
  Naast positieve resultaten rapporteren de beschikbare studies ook een groot aantal problemen en knelpunten. Uit de zeer overvloedige lijst van genoemde problemen is een top-7 van meest genoemde knelpunten gedestilleerd:
  - de (interne) informatievoorziening ten aanzien van de casussen is niet op orde;
  - het functioneren van en de afstemming met de moederorganisaties is gebrekkig;
  - de aansturing en organisatie van het veiligheidshuis is gebrekkig;
  - relevante partijen ontbreken in de samenwerking;
  - voorzieningen voor nazorg/veelplegers ontbreken of zijn onvoldoende;
  - de doelformulering is vaag;
  - de (interne) communicatie is niet op orde.

  Uit deze 'research synthese' komt ook naar voren dat het onderzoek naar de resultaten van veiligheidshuizen sterk verbeterd zou kunnen worden. De aanbeveling van de onderzoekers is veiligheidshuizen de tijd te gunnen.

  Onderwerp: Wooncorporaties en crisismanagement
  Thema: crisismanagement
  Datum: 18 mei 2011
  Link naar de bron

  Vanmorgen sprak het NGB op de Corporatiedag, de landelijke bijeenkomst van alle wooncorporaties. In mijn workshop ging ik in op het snijvlak van gemeente en wooncorporaties ten tijde van crises. Daarbij pleitte ik voor nauwe samenwerking over-en-weer, zodat beide partijen elkaar snel weten te vinden als ze in een (gezamenlijke) crisis terechtkomen.
  Er zijn legio voorbeelden van situaties waarin een wooncorporatie te maken kreeg met de gemeente. Denk aan de koolmonoxidevergiftiging in een flat in Meppel, een gasexplosie in een flat in Alphen aan den Rijn en een ontruiming van een verzorgingsflat in Stein na een grote brand in een winkelcentrum. In die gevallen trekken wooncorporaties en gemeenten vaak samen op; niet alleen voor de eerste opvang van bewoners, maar ook in de nasleep van een calamiteit. Van informatieavonden voor de bewoners tot de uiteindelijke terugkeer.
  Verder zijn er ook situaties waarin bevoegdheden van burgemeesters ingrijpen op de bewoners van woningen van een woningbouwvereniging. Te denken valt aan de terugkeer van zedendelinquenten, maar ook aan woningen die op last van de burgemeester worden dichtgetimmerd, zoals in onderstaand voorbeeld:
  In de workshop pleitte ik voor korte lijnen tussen beide organisaties. Zodat bij een echte calamiteit de contacten niet blijven hangen op het niveau van de storingsdienst, maar de beslissers aan tafel komen om samen met de gemeente de crisis in goede banen te leiden.

  Onderwerp: Kritiek op rapport Megabrand Moerdijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 mei 2011
  Link naar de bron

  MOERDIJK - De burgemeester van Dordrecht, Arno Brok, heeft hard uitgehaald naar de opstellers van een kritisch rapport over de aanpak van de brand bij Chemie-Pack op industrieterrein Moerdijk, begin januari.
  Deze week lekte de inhoud van een vertrouwelijk rapport van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond uit waarin korte metten wordt gemaakt met de manier waarop in de eerste uren van de brand werd opgetreden. Zo valt in het rapport te lezen dat de veiligheidsregio's West- en Midden-Brabant en Zuid-Holland Zuid enigetijd onbereikbaar waren, zowel telefonisch als via de mail.
  Rotterdam-Rijnmond had onder andere grote schuimblusapparaten klaar staan voor de bestrijding van de chemische brand, maar omdat contact uitbleef kwam daar aanvankelijk niets van terecht.
  Brok die tevens voorzitter is van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, stelt in een reactie dat het rapport 'standpunten en verwijten zonder enige bewijsvoering en validering' bevat. Bovendien zou er geen hoor en wederhoor toepast.
  Brok betreurt de berichtgeving in de media. Hij wil de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond echter nog de gelegenheid geven het rapport aan te passen, terug te nemen of te staven met bewijs.
  Eerder deze week gaf voorzitter Nico van Mourik van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant al aan niet te willen reageren op de kritiek vanuit Rotterdam.

  Onderwerp: Onenigheid over Moerdijk-rapport
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 mei 2011
  Link naar de bron

  Het evaluatierapport van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond over de chemiebrand bij Moerdijk is slecht gevallen bij de andere veiligheidsregio's. Zuid-Holland Zuid (ZHZ) en Midden-West Brabant (MWB) proberen Rotterdam-Rijnmond (RR) al maanden zover te krijgen dat ze haar rapport aanpast. Dat blijkt uit een brief die de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maandag heeft gestuurd naar de leden van het algemeen bestuur.
  Volgens Zuid-Holland Zuid bevat het rapport "standpunten en verwijten zonder enige bewijsvoering en validering". De NOS publiceerde het evaluatierapport afgelopen weekend. De belangrijkste conclusie was dat de brandweerleiding in Rotterdam niet of nauwelijks contact kon krijgen met de leiding in de andere regio's.
  In de brief staat dat Zuid-Holland Zuid het rapport meteen na de afronding in februari heeft gekregen van Rotterdam-Rijnmond. Vlak daarna heeft een ambtenaar van Zuid-Holland Zuid contact gelegd met de directie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Vervolgens is, aldus de brief, de algemeen directeur van Rotterdam-Rijnmond in een gesprek verzocht het rapport verder te onderbouwen.
  Vorige maand stuurde Zuid-Holland Zuid nog een memo met opmerkingen, net als Midden West Brabant: "De bedoeling van een en ander was, de VRR alsnog collegiaal de gelegenheid te geven haar inzichten aan te passen". Maar tot op heden heeft Rotterdam-Rijnmond niet gereageerd.
  Rotterdam-Rijnmond heeft haar evaluatierapport ook gestuurd naar de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de officiële onderzoeken naar de toedracht van de chemiebrand doen. Zuid-Holland Zuid was daarover niet geraadpleegd.
  De voorzitter van Zuid-Holland Zuid benadrukt in de brief dat de veiligheidsregio op de avond van de brand in Moerdijk wel degelijk voortdurend en via meerdere kanalen bereikbaar was. Maar Rotterdam-Rijnmond is in haar evaluatierapport vooral kritisch over de slechte bereikbaarheid bij het begin van de brand, tussen 14.30 uur en 18.00 uur. Daarna had Rotterdam-Rijnmond een eigen liaison in Moerdijk en liep de communicatie beter.
  Ten slotte wordt in de brief uitgelegd waarom Zuid-Holland Zuid en Midden-West Brabant niet individueel hebben gereageerd op het verzoek tot commentaar van de NOS. Men wilde graag de eenheid bewaren: "Wij, VRZHZ en MWB, vonden het niet passen ten overstaan van derden in discussie te gaan over het rapport, noch leek ons dat wenselijk in het perspectief van lopende inspectieonderzoeken."
  De NOS heeft in de uitzendingen gemeld dat de betrokken veiligheidsregio's, gelet op nog lopend onderzoek, het te vroeg vinden om inhoudelijk op het evaluatierapport te reageren.

  Onderwerp: Raad Baarle Nassau op de bres voor brandveiligheid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 mei 2011
  Link naar de bron

  Op voorstel van burgemeester Jan Hendrikx (CDA) heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau gisteravond unaniem tegen de ontwerpbegroting 2012 gestemd van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waarin de brandweerkorpsen samenwerken.
  Volgens het gemeentebestuur zetten de plannen van de regio de brandveiligheid in Baarle-Nassau op de tocht. Raadslid Ad Severijns van de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB): "Als het over risico's gaat, is door de regio helemaal niet gekeken naar Baarle-Hertog. Bijvoorbeeld de vuurwerkwinkels daar zijn buiten beschouwing gebleven. Dat kan natuurlijk niet."
  De vrijwillige brandweer van Baarle-Nassau zou een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig bij de regio in moeten leveren. "Allebei spiksplinternieuw, kosten 470.000 euro. Daar krijgen we een reservetankautospuit voor terug", lichtte brandweercommandant Edwin van der Werf toe. "We krijgen met een langere opkomsttijd van de brandweer te maken. De wagens komen voortaan uit Tilburg of Breda. De slagkracht gaat achteruit. Minder materieel, minder personeel en dat allemaal voor hetzelfde geld."
  VPB'er Severijns: "Ik vrees dat er over tien jaar helemaal geen vrijwillige brandweerkorpsen in de dorpen zijn. Dat is dan de tol voor de professionalisering." Volgens VVD'er Ben Wentink 'wordt Baarle-Nassau gepakt'. "We hebben een perfect uitgeruste brandweer. Die gaan we niet verkwanselen aan de regio." Als het aan de raad en burgemeester Hendrikx ligt, is er op 30 mei samen met Baarle-Hertog een raadsbijeenkomst waarin de directeur van de veiligheidsregio uitleg geeft.

  Onderwerp: Roep loodsplicht riviercruises
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 mei 2011
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - De Permanente Scheldecommissie onderzoekt of voor riviercruiseschepen op de Westerschelde een loodsplicht moet worden ingevoerd.
  Dat gebeurt op dringend verzoek van Vlaams minister Hilde Crevits van Mobiliteit.
  De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse en Vlaamse vaarwegbeheerders. Een woordvoerder van Crevits zei gisteren: "De minister vindt dat op die plaats moet worden beslist over bijkomende maatregelen. Overleg met haar Nederlandse collega van Verkeer en Waterstaat lijkt voorlopig dan ook niet aan de orde."
  Vicevoorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland kaart de kwestie morgenavond aan tijdens gepland overleg met de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel.
  Lonink maakt zich vooral zorgen over de hulpverlening en evacuatie bij een calamiteit. "Daarvoor ontbreekt het materieel." Ook hij wil snel een onderzoek naar loodsplicht voor de riviercruiseschepen, omdat gebleken is dat de bemanning in de meeste gevallen weinig ervaring heeft met het varen op de drukke rivier én de taal nauwelijks machtig is. De hulpverlening aan de passagiersschepen krijgt ook extra aandacht in het project Slagkracht, dat de 'incidentenbestrijding' op de Westerschelde stroomlijnt. De Permanente Scheldecommissie verbiedt cruiseschepen nu al uit te varen bij een zicht minder dan 1000 meter en een golfhoogte van meer dan 1,5 meter. De kapiteins hebben een meldingsplicht bij de verkeersposten en moeten daarbij ook het aantal passagiers opgeven. Spreekt de kapitein de taal niet, dan kan een vaarverbod worden opgelegd.

  Onderwerp: Burgemeesters kritisch over nieuwe tunnelwet
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 19 mei 2011
  Link naar de bron

  Het Veiligheidsberaad heeft in een brief minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) kritiek geuit op de nieuwe Tunnelwet die in voorbereiding is. De zogeheten 'tunnelburgemeesters' voelen zich niet gehoord. De minister heeft volgens het Veiligheidsberaad niet gereageerd op de standpunten die de burgemeesters hebben ingebracht.
  De minister had het Veiligheidsberaad, de NVBR (brandweer) en GHOR (geneeskundige hulpverlening) gevraagd te reageren op het concept van de nieuwe Tunnelwet (Warvw). De drie hebben hun reacties gebundeld in één visie. Belangrijkste kritiek is dat het wetsvoorstel een verlaging betekent van het veiligheidsniveau van tunnels ten opzichte van het niveau dat de laatste jaren is bereikt. Daarnaast beperkt de nieuwe wet de mogelijkheden van het bevoegd gezag, de colleges van B & W, om tunnels bij de openstellingsvergunning te toetsen aan veiligheidseisen. Het Veiligheidsberaad wil dat de veiligheidsvoorzieningen voor tunnels bepaald worden in overeenstemming met het bevoegd gezag en niet slechts na overleg.
  Het Veiligheidsberaad vindt ook dat er een onafhankelijke, deskundige instantie moet komen, waarin de kennis- en adviesfunctie is gebundeld en die op afstand staat van alle betrokken partijen. Deze instantie moet in de plaats komen van de commissie Tunnelveiligheid, die wordt opgeheven. De minister is van plan de kennis- en adviesfunctie te splitsen. Een woordvoerder van het Veiligheidsberaad wil niet spreken van een conflict met het ministerie. 'Het is niet gezegd dat het ministerie niks doet met onze reactie.'
  Het Veiligheidsberaad fungeert als leidend bestuur in de ontwikkeling van veiligheidsregio's. Het is het aanspreekpunt voor het Rijk om afspraken met het veld te maken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

  Onderwerp: Wijchen sluit zich aan bij veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 19 mei 2011
  Link naar de bron

  WIJCHEN - Wijchen sluit zich per 1 juli aan bij het Veiligheidshuis Nijmegen. Dit is een (virtuele) plaats waar politie, openbaar ministerie, gemeente, reclassering en hulpverleningsinstellingen overleggen. Doel is het veiliger maken van de politiedistricten Nijmegen en Tweestromenland.
  "Overlastgevende jongeren kunnen zo in alle gemeenten waar ze actief zijn, op dezelfde manier worden aangepakt", zegt burgemeester Gosse Noordewier.
  Veiligheidshuizen spelen in op specifieke lokale problemen; deelname van Wijchen maakt gemeentelijke inbreng mogelijk. Meedoen kost Wijchen dit jaar 5.500 euro. Hiervoor heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de provincie . Komt dat geld er niet, dan wordt het betaald uit het budget GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen). De opstartkosten bedragen 14.000 euro en worden betaald uit de pot voor nazorg aan ex-gedetineerden. Het Veiligheidshuis zal zich ook bezighouden met deze groep.

  Onderwerp: Tilburg wil 600 mensen extra aan het werk krijgen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 19 mei 2011
  Link naar de bron

  TILBURG - Burgemeester en wethouders van Tilburg willen dit jaar nog 600 extra werklozen aan een baan helpen. Het gaat om drie plannen om samen met werkgevers uitkeringsgerechtigden in probleemwijken aan werk te helpen. Sinds dit jaar werkt de gemeente Tilburg met nieuwe manieren om mensen versneld aan werk te helpen.
  De gemeente wil vanaf juni ruim 560 mensen vier weken een hulp bieden om zo snel mogelijk een reguliere baan te vinden. Dit moet gebeuren nog voordat die werklozen een uitkering krijgen. Ook willen burgemeester en wethouders 80 tot 100 mensen laten begeleiden door speciale casemanagers. Het gaat dan om mensen die in het verleden agressief en intimiderend gedrag hebben vertoond en om dak- en thuislozen. De casemanagers gaan hiervoor samenwerken met het Veiligheidshuis, politie en justitie.
  Het al bestaande project MOM@Work in de Kruidenbuurt en Groenewoud wil de gemeente ook in Stokhasselt en de andere probleemwijken gaan toepassen. Bij MOM@Work worden werkgevers en werklozen in de wijk bijeen gebracht. Volgens de gemeente heeft dit het laatste jaar goede resultaten geboekt. Verwacht wordt dat dit voor 40 mensen betekent dat zij regulier werk zullen vinden. Verder wordt in september in alle probleemwijken in Tilburg een banenmarkt georganiseerd.

  Onderwerp: Meer geld nodig voor veiliger Hoorn
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 19 mei 2011
  Link naar de bron

  HOORN - Het college van B en W van Hoorn wil stevig investeren in een scherpe veiligheidsambitie voor de stad. De prioriteiten: veilig wonen, veilig uitgaan en partnerschap. Voor het eerst wil Hoorn ook een realistisch en meetbaar veiligheidsniveau vaststellen in overleg met de stad.
  In januari organiseerde het college van B en W met politie en justitie een themadag voor de raad en andere veiligheidspartners. De uitkomsten van deze dag zijn verwerkt in de nieuwe Veiligheidsambitie 2013.
  Omdat de middelen niet onbeperkt zijn, wil het college gericht te werk gaan. Daarom legt het de prioriteit bij veilig wonen, veilig uitgaan en partnerschap met bewoners en ondernemers. Voor het eerst wil Hoorn ook een realistisch en meetbaar veiligheidsniveau vaststellen in overleg met de stad. Het college hoopt dat de raad in juni instemt met het voorstel.
  Veel veiligheidsproblemen in Hoorn hangen samen met uitgaan. Dit gaat om geweld en vernieling, zowel in de horecagebieden als op de weg daar naartoe en terug naar huis. Samen met de horecaondernemers, bewoners en partners gaat de gemeente analyses en actieplannen maken. Een voorbeeld is het invoeren van de kwaliteitsmeter veilig uitgaan (KVU).
  Ook een veilige woonomgeving krijgt een hoge prioriteit. 'Dat vraagt wel om realistische verwachtingen,' legt burgemeester Onno van Veldhuizen uit. 'Honderd procent veilig bestaat niet.' Het college gaat zich vooral richten op de minder scorende gebieden. In de beter scorende gebieden laten zij vooral de ruimte voor bewoners en ondernemers zelf om met initiatieven te komen, eventueel met hulp van de gemeente.
  Belangrijke voorwaarde is volgens het college een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen en belanghebbenden. 'We moeten partners zijn,' zegt wethouder sociale veiligheid Michiel Pijl. 'Veiligheid is van ons allemaal. Hoe meer iedereen zijn eigen aandeel hierin neemt, hoe veiliger onze stad is. Heb je geen goede sloten op je deur, draag je bij aan je eigen onveiligheid. De samenwerking met de horeca in de aanpak in het uitgaansgebied en ook onze recente investering in Burgernet zijn voorbeelden van hoe wij partnerschap met bewoners en ondernemers willen versterken.'
  Samen met het presenteren van de nieuwe veiligheidsambities vraagt het college de raad ook om extra budget voor nieuwe maatregelen. Zo wil het college van start met het Veiligheidshuis, waarin betrokken partijen samenwerken aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlenen. Ook vraagt het college geld voor cameratoezicht in de horecagebieden. Het doel is om zo het Horeca Interventie Team meer vrij te spelen om ook buiten de horecagebieden actief te kunnen zijn. En tot slot moeten er twee troubleshooters bij Team Veiligheid komen om de complexere veiligheidsproblemen in kaart te brengen en aan te pakken in overleg met partners en bewoners.
  Burgemeester Van Veldhuizen hoopt dat de raad zich kan vinden in de ambitie en de voorstellen om Hoorn veiliger te maken. 'Hoorn staat al te lang in de verkeerde lijstjes als het om veiligheid gaat. Dit is ons een doorn in het oog en we zijn dan ook bereid om hierin te investeren. Het is belangrijk dat wij samen met de raad en de stad een stevige, maar ook realistische ambitie uitspreken. Het pakket aan maatregelen zal zeker een bijdrage leveren aan een veilig Hoorn.'

  Onderwerp: Subsidie voor overstromingsproject
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 mei 2011
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - De Provincie kan samen met de Veiligheidsregio Zeeland, het Watersnoodmuseum en partners uit Vlaanderen en Engeland van start met het project Flood Aware. Flood Aware richt zich op betere risicocommunicatie over overstromingen.
  Het INTERREG IVa 2 Zeeën programma heeft de provincie voor dit project een subsidiebedrag van € 199.818 toegekend vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Zeeland is goed beschermd tegen overstromingen. Ondanks alle maatregelen kan een overstroming niet worden uitgesloten. Goed voorbereid zijn kan schade en slachtoffers voorkomen.
  Het project Flood Aware wil inwoners en bedrijven meer bewust maken van overstromingsrisico's en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. In het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk wordt daarom een publieksinformatiecentrum ingericht. Daarnaast wordt informatie voor specifiek doelgroepen digitaal beschikbaar gemaakt.
  In het project worden nieuwe methodes ontwikkeld en getest om overstromingsbewustzijn te vergroten en om mensen te motiveren voorbereidingen te treffen. Zeeland richt zich hierbij specifiek op het Midden en Kleinbedrijf. Een van die methodes is het ontwikkelen van 3D-overstromingsanimaties. Deze laten op lokaal niveau zien waar en hoe hoog het water kan komen bij een overstroming.
  Flood Aware start op 1 juni 2011 en eindigt in februari 2013 en sluit aan op de herdenking van 65 jaar Watersnoodramp. Provincie Zeeland is lead partner en werkt naast het Watersnoodmuseum en de Veiligheidsregio Zeeland samen met de BZW (NL), Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) - afdeling Kust (B) en Somerset County Council (UK).

  Onderwerp: VVD: geen bezuinigingen op brandweerpost Oost
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 mei 2011
  Link naar de bron

  HAARLEM - Collegepartij VVD noemt de bezuiniging op de brandweerpost in Haarlem-Oost onaanvaardbaar. Daarmee gloort er hoop voor de achttien vrijwillige brandweerlieden.
  VVD-raadslid Rob de Jong zei donderdagavond tijdens de raadscommissie bestuur namens zijn fractie dat er naar alternatieven moet worden gezocht voor de bezuiniging. De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) kampt met een miljoenentekort. Een van de voorstellen is een bezuiniging van 200.000 euro op de brandweerpost aan de Floris van Adrichemlaan in Schalkwijk.
  VVD'er De Jong liet weten dat zijn partij veiligheid als een kerntaak ziet en dat daarin geen bezuiniging past op de brandweerpost in oost. ,,Wij willen dat er andere bezuinigingsvoorstellen komen. De brandweerlieden hebben zelf alternatieven op tafel gelegd. Daar moet naar worden gekeken. De VRK moet in gesprek gaan met die mensen. Wij verwachten van de voorstellen van de brandweerlieden'', aldus De Jong.
  Burgemeester Bernt Schneiders zei donderdagavond geen alternatieven te zien voor de bezuiniging van 200.000 euro. ,,Ik ken de voorstellen niet van de brandweerlieden. Maar zorgt u er voor dat ze alsnog bij mij terecht komen, dan kunnen we er naar kijken.''

  Onderwerp: Jeugdbendes niet in twee jaar van de straat
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 20 mei 2011
  Link naar de bron

  UTRECHT - Het Utrechtse Veiligheidshuis gelooft niet dat minister Opstelten slaagt in het aanpakken van jeugdbendes. De minister beloofde donderdag alle jeugdbendes binnen twee jaar van de straat te halen.
  Het Veiligheidshuis, waarin onder meer gemeenten en de politie samenwerken, denkt dat de jeugdbendes onderling sterk verschillen. De bestrijding vraagt daarom een andere aanpak dan de minister voor ogen heeft, aldus een woordvoerder.
  In de provincie Utrecht zijn 166 groepen geteld: 106 hinderlijke, 43 overlastgevende en 17 criminele jeugdbendes. Een daarvan heeft de politie in de stad Utrecht sinds dit najaar op de korrel.
  De minister richt zijn pijlen nu vooral op jeugdbendes. Maar volgens het Veiligheidshuis hebben wijkbewoners vaak meer last van de hinderlijke en overlastgevende groepen. Binnenkort volgt een overleg met de minister.

  Onderwerp: Veiligheidshuis Alkmaar op schema
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 20 mei 2011
  Link naar de bron

  De gemeenteraad van Alkmaar heeft, via een motie, gevraagd om een vervroegde evaluatie van het Veiligheidshuis Regio Alkmaar (VHHrA). Bureau Twijnstra Gudde heeft deze taak op zich genomen, en de uitkomsten in een rapport verwerkt. De evaluatie is nodig, omdat in de raadsvergadering van 9 juni een beslissing wordt genomen over het al dan niet voortzetten van cofinanciering van het Veiligheidshuis in 2012.
  Het Veiligheidshuis Regio Alkmaar (VHHrA) bestaat sinds 2009 en bevindt zich in de 'opstartfase'. Het is een samenwerkingsverband van gemeente, politie, Openbaar Ministerie en zorgpartners. Gelet op de forse bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren, wil de raad nu eerder dan gepland een goede afweging maken in hoeverre zij in 2012 cofinancier van het Veiligheidshuis blijft. De oorspronkelijke evaluatie stond gepland voor begin 2012.
  Een evaluatie binnen twee jaar, komt te vroeg om zinvolle uitspraken over de resultaten en effecten te doen. Het veiligheidshuis is een kansrijk concept dat zich in het land heeft bewezen. De uitkomsten van landelijke onderzoeken wijzen op een betekenisvol recidiveverminderend effect, maar ook op een positieve kosten-batenratio. Sinds januari 2011 draait het VHHrA productie en sinds april 2011 is het volledig operationeel. De opbrengsten van deze periode komen te laat om meegenomen te worden in de evaluatie. De partners van het VHHrA verwachten dat het VHHrA de gewenste resultaten gaat bereiken en dat de maatschappelijke effecten hiervan snel zichtbaar zullen worden in de regio Alkmaar. Daarmee willen ze zich dan ook graag blijven inzetten voor deze samenwerking. De deelnemende partners vinden de aanpak tot nu toe gedegen en gedurfd.
  "Nu de opstartfase voorbij is, verwacht ik dat het Veiligheidshuis snel op stoom komt. Door deze constructie kunnen de mensen die onze aandacht verdienen niet meer ontsnappen. Als je na een misstap wat van je leven wilt maken, dan bieden we hulp. Als je die hulp niet aanvaardt en doorgaat met het uithalen van rottigheid dan kom je aan de beurt", aldus Martin Hagen (Trots op Nederland), wethouder integrale veiligheid.
  Er zijn in 2010 al resultaten geboekt binnen het thema Mensenhandel. Zo zijn er slachtoffers geholpen met een uitstapprogramma om een nieuw leven op te bouwen. Ook is in sommige gevallen zelfs voldoende informatie verzameld om een verdachte strafrechtelijk te kunnen vervolgen. Bij sommige gevallen ging het om iemand die bemiddelde in mensenhandel. Ook al kon men in deze gevallen nog niet overgaan tot een strafrechtelijke vervolging, toch zijn er maatregelen genomen en barrières opgeworpen om deze betrokkenen te belemmeren deze activiteiten voort te zetten.
  Twijnstra Gudde concludeert dat het Veiligheidshuis in de opstartfase zit en er sprake is van een unaniem positieve waardering voor het functioneren van dit Veiligheidshuis door alle betrokken partijen. Er zitten ook leerpunten in het rapport. De beoogde resultaten van het VHHrA zijn in veel gevallen niet concreet geformuleerd. Hierdoor is het moeilijk om te bepalen of die resultaten inderdaad zijn behaald. Aanscherping en concretisering van de doelen zijn nodig. Deze zijn reeds terug te vinden in het werkplan 2011.

  Onderwerp: Rhenen tevreden over concept beleidsplan VRU
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 mei 2011
  Link naar de bron

  RHENEN - De gemeente Rhenen stemt in principe in met het concept beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2012-2015. Het plan past binnen de gemaakte afspraken om gezamenlijk te komen tot het realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten.
  Het bestuur van de VRU stelt iedere vier jaar een beleidsplan op. Het concept beleidsplan vormt het (strategisch) beleidskader voor de periode 2012-2015. In het plan is richting gegeven aan de ambities van de VRU op het terrein van risicobeheersing, crisisbeheersing en brandweerzorg.
  De gemeente Rhenen gaat voor een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie, reden waarom wordt geparticipeerd in de VRU. Het doel van de VRU is het realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten
  De gemeente Rhenen is uitgenodigd om zienswijzen te geven op het concept beleidsplan. Het plan ligt tegelijkertijd ook voor bij de netwerkpartners in de regio en de aangrenzende veiligheidsregio's. Het beleidsplan is een plan op hoofdlijnen. De uitwerking van de hoofdlijnen zullen terug te vinden zijn in de programmabegroting waarvan door middel van een planning en control cyclus aan het bestuur verantwoording wordt afgelegd.
  Nadat de ontvangen reacties zijn verwerkt, zal het beleidsplan op 27 juni 2011 ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de VRU. Volgens planning zal de gemeenteraad in oktober 2011 een beslissing nemen over het concept beleidsplan.

  Onderwerp: Agent is vaker slachtoffer in Gelderland-Midden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 mei 2011
  Link naar de bron

  ARNHEM - Agenten in de politieregio Gelderland-Midden worden steeds vaker beledigd, bedreigd of mishandeld. De politie pikt het niet meer: bij fysiek of verbaal geweld tegen agenten, maar ook tegen andere hulpverleners, wordt resoluut opgetreden.
  Vorig jaar deden 246 agenten van Gelderland-Midden aangifte van geweld. In 2010 waren dat er 150. Brandweer- en ambulancepersoneel in Gelderland-Midden heeft minder last van toegenomen agressie. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt het sporadisch voor dat ambulancepersoneel of brandweermensen met agressie te maken krijgen. Aangifte is daar nog nooit van gedaan.
  Dit jaar hebben al 125 politieagenten gemeld dat ze te maken hebben gehad met verbaal of fysiek geweld. In de eerste helft van 2010 lag dat cijfer op 66. In 110 gevallen liep de diender geen letsel op (52 in de eerste helft van 2010), in tien gevallen licht letsel (elf in de eerste helft van 2010), vijf keer was sprake van ernstiger letsel (3 tot juni 2010). Geen enkele agent raakte zwaargewond, net als in de eerste helft van 2010. In de tweede helft van vorig jaar raakten twee agenten ernstig gewond.
  Volgens een politiewoordvoerder zijn er twee verklaringen voor het toegenomen aantal meldingen. "Allereerst merken we dat er meer geweld wordt gebruikt. Collega's worden daar steeds vaker mee geconfronteerd. Anderzijds is er ook meer aandacht voor het probleem. Dat leidt er toe dat politiemensen eerder melding maken van voorvallen."
  Vrijdag ging een nieuwe afspraak in tussen de politie Gelderland- Midden en het openbaar ministerie (OM) Arnhem-Zutphen om harder op te treden bij geweld hulpverleners en andere medewerkers met een publieke taak.


 • Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.