Week:19 van 8 tot en met 14 mei 2011


Nieuws van Internet:
 • Eerste jaarverslag Veiligheidshuis Tiel
 • Nieuw Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum Maastricht in gebruik
 • Gratis rookmelders voor 1001 woningen in Overvecht
 • Eén op de 4,5 bedrijven in de fout
 • Veel draagvlak voor uitvoeringsprogramma externe veiligheid Zuid-Holland
 • Website over risico's en veiligheid Gelderland Noord-Oost
 • Werbezoek minister Opstelten veiligheidsregio IJsselannd
 • UMC opent oefencentrum voor brandweer
 • Inspectie: onvoldoende samenwerking bij natuurbranden
 • Brandweer veiligheidsregio Utrecht wint gouden rookmelder
 • Brandweer Zeeland wil kleinere blusploegen
 • Bestuurlijke conferentie Veiligheidsberaad
 • Veiligheidsregio: raden aan zet
 • Regio Rotterdam geeft crisisinfo via sociale media
 • Spreekuur over sluiting brandweerpost Lage Mierde
 • CU onder vuur na kritiek ASK
 • Vertraging voor plan brandweer Midden- en West-Brabant
 • Bewoners vragen rechter bouw brandweerkazerne Yerseke te stoppen
 • Burger AED een succes, geld geen probleem
 • Gevaren en risico's in kaart gebracht


 • Onderwerp: Eerste jaarverslag Veiligheidshuis Tiel
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 8 mei 2011
  Link naar de bron
  Jaarverslag downloaden

  Het eerste jaar van Veiligheidshuis Rivierenland is een feit. Eind 2009 is het veiligheidshuis officieel geopend en sinds maart 2010 draait het op volle toeren. Van dit eerste jaar is een jaarverslag gemaakt. Dat is een moment om terug te kijken naar de resultaten. Er wordt ingegaan op de organisatie van het veiligheidshuis (doelen, doelgroep, taken), de werkwijze en veranderingen, Ook staan de eerste cijfers op een rij.
  De start van het veiligheidshuis heeft een belangrijke impuls gegeven aan de samenwerking tussen verschillende organisaties rond zorg-, dienst- en hulpverlening enerzijds en politie en Justitie anderzijds. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen hebben tot gevolg dat multi-problem situaties complexer worden. Voor de hulpverlening vraagt dit om meer drang- en dwangmaatregelen in te kunnen zetten. Het is belangrijk dat politie, Justitie en hulpverlening elkaars aanpak kunnen versterken. Veiligheidshuis Rivierenland creëert diverse mogelijkheden om hier op een gedegen wijze een invulling aan te geven. Tijdens de diverse overlegvormen vindt deze afstemming plaats. Ook door gebruikmaking van de locatie door de diverse ketenpartners vindt intensivering van de samenwerking plaats, waardoor een systeemgerichte en integrale aanpak gerealiseerd wordt.
  2010 was het jaar om Veiligheidshuis Rivierenland op 'poten' te zetten. Zowel operationeel, maar ook in het vinden van elkaar. Afspraken maken en deze vastleggen in een convenant. 2010 was het jaar om het veiligheidshuis verder uit te bouwen; nieuwe partners enthousiasmeren om ook binnen het veiligheidshuis te werken, de meerwaarde kunnen laten zien. 2010 was ook het jaar van 'vallen en opstaan', zoeken naar de effectiefste manier van samenwerken. 2010 was op de valreep ook het jaar om de laatste kamer in te richten: Kamer Nazorg ex gedetineerden.

  Onderwerp: Nieuw Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum Maastricht in gebruik
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 9 mei 2011
  Link naar de bron

  Het nieuwe Meld- en Coördinatie Centrum van de gemeenschappelijke hulpdiensten, gelegen bij het hoofdbureau van de politie in Maastricht, is vanaf vandaag het gebouw van waaruit niet alleen dagelijks de hulpverlening bij incidenten wordt geregeld, maar ook de plek van waaruit de rampen- en crisisbestrijding wordt gecoördineerd en aangestuurd. Zuid-Limburg houdt hiermee de lijnen tussen partners binnen de Veiligheidsregio - ambulancedienst, brandweer, politie en de 19 gemeenten - zo kort mogelijk.
  Gisteravond om 23.30 uur startte de verhuizing van de oude locatie in het genoemde hoofdbureau naar het spiksplinternieuwe MCC. Hemelsbreed enkele tientallen meters, maar technisch gezien een iets minder simpele voorstelling van zaken. Het meest spannende tijdens de verhuizing was het overbrengen van de hoofdsystemen. Dan moet worden gedacht aan C2000, interne- en externe telefonie en GMS (Gemeenschappelijke Meldkamer Systeem). Dat technisch overzetten is volgens algeheel coördinator Ard Korste prima verlopen.
  De volledige verhuizing heeft in totaal bijna twaalf uur geduurd. Voor de zekerheid had de KLPD haar Mobiele Communicatie Unit op de binnenplaats van het politiebureau neergezet. De inzet daarvan is niet nodig geweest. Wel heeft de meldkamer in Zuid-Limburg bij het overzetten van de hoofdsystemen hulp gehad van de collega's in Venlo. Daar zijn vannacht tijdelijk enkele functionaliteiten ter overbrugging ondergebracht.

  Onderwerp: Gratis rookmelders voor 1001 woningen in Overvecht
  Thema: veiligheisregio
  Datum: 9 mei 2011
  Link naar de bron

  Burgemeester Aleid Wolfsen geeft startsein voor project op 12 mei - Mitros start samen met De Wissel, Veiligheidsregio Utrecht en het ROC (Regionaal Opleidingen Centrum) met het plaatsen van rookmelders in Overvecht. Het gaat in eerste instantie om een pilot van 1001 woningen in Overvecht Zuidwest waar in iedere woning twee gratis rookmelders komen. Ook krijgen bewoners voorlichting over brandpreventie. Het Brandwondencentrum ontvangt bovendien €0,25 per geplaatste rookmelder.
  Studenten elektrotechniek van het ROCMN plaatsen de rookmelders. Studenten sociaal maatschappelijke dienstverlening (SMD) en de Wijkvoorlichters van het Doe Mee centrum uit Overvecht geven vervolgens voorlichting aan de bewoners over de werking en het onderhoud van de rookmelder en het voorkomen van brand. Er is uitgebreide begeleiding. Zo staan docenten van de Wissel, het leerwerkbedrijf van het ROC, klaar voor de techniekstudenten. Brandweermensen van de Veiligheidsregio Utrecht ondersteunen op hun beurt de studenten en wijkvoorlichters bij de voorbereiding en uitvoering van de voorlichtingscampagne.
  Mitros vindt het belangrijk dat de woonomgeving van bewoners zo veilig mogelijk is. Mitros zet zich hier voor in, maar veel kunnen en moeten bewoners ook zelf doen. Door middel van deze campagne wil Mitros de bewoners bewust maken van de gevolgen van een brand. Maar nog belangrijker: hoe het ontstaan van een brand tot een minimum kan worden beperkt. Met het plaatsen van een tweetal rookmelders in de woning is de eerste stap gezet.
  Op 12 mei kondigt burgemeester Aleid Wolfsen de start van dit project aan met een officiële openingshandeling. Naast de burgemeester zijn ook vertegenwoordigers van Mitros, Veiligheidsregio Utrecht en ROC Midden Nederland aanwezig. De start van het project vindt plaats van 15.45 uur tot 16.45 uur aan de Tiberdreef 28 in Utrecht. U bent van harte uitgenodigd.

  Onderwerp: Eén op de 4,5 bedrijven in de fout
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 9 mei 2011
  Link naar de bron

  BREDA - Van de 67 gevaarlijke bedrijven in Breda hebben er de afgelopen drie jaar vijftien de regels overschreden. Meestal ging het over onvoldoende veiligheidsvoorzieningen, het niet bekend zijn met noodprocedures, het niet op tijd uitvoeren van inspecties van installaties en over bodemzaken.
  Wethouder Wilbert Willems van Duurzaamheid zegt dat hij blij is dat de meeste risicobedrijven zich aan de regels houden.
  Tegelijkertijd moet de wethouder melden dat het vorig jaar niet is gelukt om alle risicobedrijven voldoende te bezoeken. Dat komt doordat er niet genoeg toezichthouders waren. Een tijdelijke vacaturestop vanwege bezuinigingen is daarvoor de reden.
  Willems verwacht dat er binnenkort weer genoeg inspecteurs op pad kunnen om minstens vier keer per jaar alle risicobedrijven te bezoeken.
  Het tekort aan inspectiecapaciteit én de wetenschap dat er wel degelijk regels zijn overschreden, hebben volgens de wethouder niet geleid tot echt grote risico's.
  In Breda zijn 67 risicobedrijven gevestigd. Het gaat om zeventien vuurwerkbedrijven, twaalf bedrijven met propaantanks tot een bepaalde inhoud en 32 bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid. Die laatste groep bestaat uit bedrijven met ammoniakkoelinstallaties, grote propaantanks, opslag van gevaarlijke stoffen, glasflessendepots en LPG-stations.

  Onderwerp: Veel draagvlak voor uitvoeringsprogramma externe veiligheid Zuid-Holland
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 9 mei 2011
  Link naar de bron

  De provincie Zuid-Holland wilde met al haar partners op het gebied van externe veiligheid een gedragen uitvoeringsprogramma 2011 - 2014 opstellen. Een uitvoeringsprogramma waarvan partners zich eigenaar voelen. Een complexe opgave, omdat het een groot aantal partners betreft: 76 gemeenten, zes milieudiensten, vier veiligheidsregio's en verschillende afdelingen binnen de provincie.
  Lysias vervulde de rol van procesbegeleider en penvoerder voor het uitvoeringsprogramma. We hielden interviews op bestuurlijk en ambtelijk niveau, organiseerden ambitiebijeenkomsten in alle regio's, begeleidden de onderhandeling over de middelenverdeling, organiseerden verdiepende themasessies en zorgden ervoor dat de uitkomsten van al deze activiteiten op een goede manier op papier kwamen.
  Dit alles leidde tot een uitvoeringsprogramma externe veiligheid dat gedeputeerde staten vaststelt. De investering in betrokkenheid van partners tijdens het proces, heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma dat door provincie en partners op bestuurlijk en ambtelijk niveau wordt gedragen.

  Onderwerp: Website over risico's en veiligheid Gelderland Noord-Oost
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 mei 2011
  Link naar de bron
  Link naar de website

  DOETINCHEM - Op welke risico's is in Noord- en Oost-Gelderland de meeste kans en wat kunnen inwoners doen? De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, een gebied van Harderwijk tot Winterswijk, heeft een risicowebsite in het leven geroepen. Op de website worden inwoners geïnformeerd over risico's in hun omgeving. De website is ook toegankelijk via de gemeentelijke websites.
  Op de website staat onder andere een risicokaart. Door de postcode van de woonplaats in te vullen kunnen inwoners zien waar bijvoorbeeld risico op natuurbrand is, waar gebouwen zijn waarin zich veel (kwetsbare) mensen bevinden, of waar gewerkt wordt met ammoniak. In de toelichting bij de kaart staat hoe en waarmee inwoners zich kunnen voorbereiden op rampen en crises.
  De website is een samenwerking tussen alle 22 gemeenten uit de regio, de Veiligheidsregio, de Milieuregio's en de GGD Gelre IJssel. Ze zien de website als een belangrijke stap in een betere informatievoorziening over regionale risico's. Tegelijkertijd wordt het voor inwoners makkelijker zelf verantwoordelijkheid te nemen in hun voorbereiding op een calamiteit.

  Onderwerp: Werbezoek minister Opstelten veiligheidsregio IJsselannd
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 mei 2011
  Link naar de bron

  HARDENBERG - Minister mr. I.W. Opstelten van Veiligheid en Justitie brengt woensdag een werkbezoek aan veiligheidsregio IJsselland.
  Hij gaat met leden van het algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland in gesprek over de vorming van de brandweer IJsselland. Ook laat hij zich voorlichten over de stand van zaken in deze veiligheidsregio. Daarna vindt een gesprek plaats met leden van vrijwillige brandweer van de korpsen Hardenberg en Ommen.

  Onderwerp: UMC opent oefencentrum voor brandweer
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 10 mei 2011
  Link naar de bron

  UTRECHT - Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) opent dinsdag een speciaal oefencentrum waar de bedrijfsbrandweer kan oefenen voor als er brand uitbreekt in dit ziekenhuis. Andere zorginstellingen kunnen er ook oefeningen houden. Dit liet een woordvoerder dinsdag weten
  In het Fire Safety Training Center zijn een operatiekamer en een kantooromgeving nagebouwd. ''We hebben besloten om een operatiekamer na te bouwen, omdat de brandweer daar te maken heeft met gassen en stoffen die bij brand voor een ontploffing kunnen zorgen. Bovendien kan daar een patiënt zijn die buiten bewustzijn is en er staat kostbare apparatuur'', aldus de woordvoerder. ''Door een dergelijke situatie te oefenen, kan de brandweer tijdens een incident beter handelen.'' (ANP)

  Onderwerp: Inspectie: onvoldoende samenwerking bij natuurbranden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 mei 2011
  Link naar de bron

  Bij de bestrijding van natuurbranden in Nederland wordt onvoldoende samengewerkt. De meeste veiligheidsregio's in Nederland zijn niet goed voorbereid op het bestrijden van een natuurbrand. Dat is de conclusie van een rapport 'Thematisch onderzoek natuurbranden´van de Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) dat vandaag aan de Tweede Kamer is gezonden.
  De Inspectie OOV vindt dat de voorbereiding op natuurbranden in Nederland 'niet adequaat' verloopt. Uit het rapport blijkt ook dat het aanvragen en leveren van materieel bij natuurbranden niet afdoende geregeld is. Verder is de kennis over natuurbrandbestrijding gering en wordt een natuurbrand op teveel verschillende manieren bestreden. De Inspectie OOV constateert dat de samenwerking tussen openbaar bestuur en natuurbeheerders nog moeizaam verloopt.
  De Inspectie OOV deed onderzoek naar de organisatie van natuurbrandbestrijding in tien veiligheidsregio's.
  De Inspectie OOV doet in het rapport een aantal concrete aanbevelingen aan alle betrokken partijen die met natuurbrandbestrijding hebben te maken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zal op korte termijn met een beleidreactie op het rapport van de Inspectie OOV komen.

  Onderwerp: Brandweer veiligheidsregio Utrecht wint gouden rookmelder
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 mei 2011
  Link naar de bron

  Utrecht - Brandweer Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft op dinsdag 10 mei de Gouden Rookmelder gewonnen voor het project Eerste Hulp Bij Ontruimen (EHBO). Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste preventieactie van de landelijke brandpreventieweken.
  Tijdens een bijeenkomst van de brandpreventieweken besliste het publiek in het voordeel van het VRU-project. Naast de VRU waren ook de preventieacties van veiligheidsregio Haaglanden en Amsterdam-Amstelland genomineerd voor de prijs.
  In het kader van het project is onder zorginstellingen een set verspreid waarmee 'op tafel' een ontruimingsoefening geoefend kan worden. Voordeel van deze manier van oefenen is dat het makkelijk in te passen is in bijvoorbeeld werkoverleggen. Voor veel zorginstellingen is het immers lastig om alle medewerkers regelmatig te betrekken bij het oefenen van een ontruiming. Hoewel de oefening nooit een echte ontruimingsoefening vervangt, maakt het (meer) mensen bewust van hun rol tijdens een incident. Op de website www.eerstehulpbijontruimen.nl staat meer informatie over het project.

  Onderwerp: Brandweer Zeeland wil kleinere blusploegen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 mei 2011
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - De brandweer in Zeeland wil toegroeien naar een kleinere, flexibelere organisatie voor een snelle inzet bij standaardsituaties. De praktijkervaring die (noodgedwongen) is opgedaan met het vrijwilligerskorps van Noord-Beveland en met de introductie van de speciale eenheden voor de Westerscheldetunnel in Terneuzen en Borssele, staat model voor een uniforme aanpak in de regio.
  Woensdag wordt de formele aftrap gegeven voor het haalbaarheidsonderzoek naar die nieuwe organisatie. In januari moeten de mogelijkheden duidelijk zijn, vertelt projectleider Remco Duerink van de Veiligheidsregio Zeeland. ,,We hebben hier al de nodige ervaring met een flexibele voertuigbezetting opgedaan. Nu willen we de volgende stap zetten.''
  Grote brandweerwagens met zes mensen zijn lang niet altijd nodig. In de praktijk kan vaak worden volstaan met een bezetting van vier manschappen en een eenvoudige wagen voor een snelle eerste inzet, aldus Duerink. Uitgangspunt is dat ook de kleinere eenheden als volwaardig team zelfstandig kunnen optreden. ,,Maar waar nodig, zoals bijvoorbeeld bij een woningbrand, zal er altijd een tankautospuit worden bijgeroepen. In een aantal gevallen zal direct de gezamenlijke inzet worden gezocht.''
  Volgens Duerink is de opzet van de nieuwe organisatie niet gedreven vanuit het oogpunt van bezuinigingen. ,,Het is ook niet gezegd dat het straks goedkoper zal zijn. We gaan gebruikmaken van andere voertuigen en nieuwe brandblustechnieken. Dat kost ook geld. Maar wat we ook doen, de veiligheid van onze mensen staat altijd voorop.''
  Landelijk wordt momenteel door bestuurders en vakbonden volop gediscussieerd over de wenselijkheid van een kleinere bezetting op brandweerauto's. In diverse regio's wordt al de proef op de som genomen. Eind deze maand praat de Tweede Kamer over de inzet van snelle interventieteams.

  Onderwerp: Bestuurlijke conferentie Veiligheidsberaad
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 maart 2011
  Link naar de bron

  Toespraak van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ter gelegenheid van de Bestuurlijke Conferentie Veiligheidsberaad in Delft op 9 mei 2011.
  Hartelijk welkom allemaal, in deze prachtige Lindenhof. De eerste Bestuurlijke Conferentie, op 11 oktober 2010 - drie dagen voor het aantreden van het huidige kabinet - vond plaats op Kasteel De Wittenburg in Wassenaar. Bij die gelegenheid was er geen bewindspersoon aanwezig. Ik ben blij dat ik dit `Haagse verzuim' van destijds hier vandaag kan goedmaken. De laatste tijd is er veel aandacht voor de politie. Terechte aandacht, in mijn ogen. Maar dat doet niets af aan het belang dat ik hecht aan de veiligheidsregio's. Daarom ben ik hier en daar wil ik me de komende periode ook voor inspannen. Het is belangrijk en relevant dat wij regelmatig met elkaar de ontwikkeling van de veiligheidsregio's bespreken: gezamenlijk nadenken over de verschillende speerpunten, maar ook over mogelijkheden tot nog verdere verbetering van de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zo komen we stap voor stap dichterbij het ideaalplaatje dat ons voor ogen staat: het opzetten van krachtige Veiligheidsregio's en landelijke rampen- en crisisorganisaties, die staan als een huis. Of liever nog: als deze solide, bijna honderdjarige Lindenhof.
  Het lijkt me een goed moment om weer eens met elkaar van gedachten te wisselen. Niet alleen zijn we zo ongeveer halverwege de implementatie van de Wet Veiligheidsregio's, ook hebben we een roerig jaar achter de rug. Een jaar waarin enkele belangrijke wijzigingen van de Wet Veiligheidsregio's zich aandienden. Ik noem hier het wetsvoorstel Instituut Fysieke Veiligheid en het wetsvoorstel Regionalisering Brandweer. En we zijn inmiddels ook volop voorbereidingen aan het treffen voor de Nationale Politie. Het zijn dan ook deze drie onderwerpen waar ik hier, in mijn bijdrage, graag iets nader op wil ingaan.
  Allereerst het Instituut Fysieke Veiligheid - het IFV. Velen van u, zoals we hier vandaag bij elkaar zijn, hebben aan het wetsvoorstel IFV een waardevolle bijdrage geleverd. Daar wil ik u niet alleen voor bedanken, maar ook mee complimenteren, want het ziet er allemaal solide uit. Met het IFV ontstaat straks één krachtige organisatie, die het veld van de fysieke veiligheid over de volle breedte kan ondersteunen. Een organisatie - laat ik dat hier nog een keer duidelijk stellen - van én voor de Veiligheidsregio's. U gaat er namelijk zelf over: het bestuur is in handen van de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio's. Ik verwacht dan ook stellig dat het IFV een belangrijke rol kan spelen bij de totstandkoming van één landelijke veiligheidsagenda en goede bovenregionale samenwerking. Daar ligt in mijn ogen de belangrijkste méérwaarde van het Instituut Fysieke Veiligheid. Als het aan mij ligt, dan komt dat instituut er ook snel: liefst wil ik dat het op 1 januari 2012 al formeel van start gaat. Of dat gaat lukken, hangt natuurlijk af van de snelheid van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel en de termijn van inwerkingtreding van de wet. Maar we zetten alle zeilen bij, om die deadline van begin 2012 ook daadwerkelijk te halen!
  Een ander recent wetsvoorstel betreft de regionalisering van de brandweer. U weet het allemaal: de gemeentelijke brandweer verdwijnt; alle brandweergerelateerde taken komen te liggen op het niveau van de Veiligheidsregio. Sommige regio's zijn er al eerder toe overgegaan om de brandweer te regionaliseren en hebben er al ervaring mee. Maar ik ben mij ervan bewust dat ik een aantal van U met dit wetsvoorstel voor een stevige uitdaging stel. U zult deze nieuwe, regionale brandweerorganisatie vorm geven. U doet er goed aan dan een beetje te gaan shoppen bij de veiligheidsregio's die al geregionaliseerd zijn. Vind vooral niet het wiel opnieuw uit. Ervaringen te over. Regionaliseer dus aan de hand van de structuur zoals een aantal Veiligheidsregio's die inmiddels al in de praktijk hebben beproefd. (zie ver link bij dit bericht)

  Onderwerp: Veiligheidsregio: raden aan zet
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 mei 2011
  Link naar de bron

  BEVERWIJK - Boze brandweerlieden die het bezuinigingspakket van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) verwerpen, protesteren tegen de verkeerde, betoogt woordvoerster Annia Terpstra van de VRK.
  ,,Wij hebben geen bezuinigingspakket opgesteld, maar in opdracht van het bestuur alle mogelijkheden tot bezuinigen in kaart gebracht. Ons bestuur wordt gevormd door de tien gemeentebesturen in het VRK-gebied. Wij hebben de gevolgen van snijden in onze taken en producten erbij vermeld. Ook heeft onze directie daar een prioritering in aangebracht in groen, oranje en rood. 'Rode' bezuinigingen ontraden wij, maar ook de 'groene' bezuinigingen zijn niet leuk.''
  ,,Nu zijn de tien gemeenteraden in ons gebied aan zet'', gaat Terpstra verder. ,,Op 18 juli moeten zij allemaal besloten hebben over de bezuinigingen die wij moeten ondergaan.''
  Brandweerlieden van de post Beverwijk beleggen volgende week dinsdag een bijeenkomst voor gemeenteraadsleden uit Beverwijk. De spuitgasten protesteren tegen de aankomende bezuinigingen. Door financieel wanbeheer bij de VRK zijn die nodig. Dat gaat volgens de brandweerlui ten koste van de veiligheid van burgers.

  Onderwerp: Regio Rotterdam geeft crisisinfo via sociale media
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 mei 2011
  Link naar de bron

  De veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond steekt 110.000 euro in een proef met het verspreiden van crisisinformatie via sociale media. "We twitteren ons al weken helemaal gek " Naast het optuigen van een speciale crisissite door de gemeente Rotterdam is ook de veiligheidregio Rotterdam-Rijnmond bezig met een eigen crisissite. Via rijnmondveilig.nl maar ook via sociale media als Twitter, Facebook, Hyves en per sms en e-mail moeten inwoners geïnformeerd worden over calamiteiten in de regio. Dit moet gebeuren met één druk op de knop. Dit gebeurt omdat de veiligheidsregio af wil van het idee dat de overheid alleen informeert via sirenes en mogelijk nog een bewonersbriefje.
  "Wij hopen dat we begin juli met de proef kunnen starten", zegt Maurice Lenferink, hoofd communicatie van de veiligheidsregio in een telefonisch interview. De proef loopt een half jaar waarna een evaluatie volgt. De website blijft daarna sowieso in de lucht maar er wordt dan gekeken of er ook wordt doorgegaan met de alarmeringen via sociale media.
  Dat alarmeren gaat op een manier die te vergelijken is met Amber Alert. Inwoners die graag snel willen weten wat er aan de hand is in de buurt als ze veel sirenes horen of een grote rookpluim zien, worden ingelicht via de site. Het proces is ingedeeld in drie categoriën. "We hebben de kat in de boom, dat is P2000, daar doen we verder niks aan', legt Lenferink uit. "Maar we gaan met de burger communiceren op het moment dat wij vanuit de burger geredeneerd denken: dit vindt men wel interessant."
  Mocht zo'n geval zich voordoen dan moet er binnen 10 minuten een eerste bericht op de site staan. Dat kan een heel grof bericht zijn, aldus Lenferink: "Explosie bij de Shell in de Botlek. Vermoedelijk meerdere doden en gewonden. Brandweer is aanrijdend." Daarna loopt de berichtgeving door totdat er, als het incident voorbij is, een samenvatting van de gebeurtenissen wordt geplaatst.
  Voorlopig is gekozen voor een proef waarin alleen wordt gezonden, simpelweg omdat het veel geld kost om 24 uur per dag een aantal werknemers paraat te hebben om te reageren op vragen.
  Het sociale media gedeelte gaat van start als de veiligheidsregio besluit dat het publiek actief geïnformeerd moet worden. Bijvoorbeeld als in een bepaalde wijk alle ramen en deuren gesloten moeten worden. "Dan is hier het adagium om alle beschikbare middelen, zowel bestaand als nieuwe, die we maar kunnen vinden te gebruiken om mensen te alarmeren. Met één druk op de knop en met één boodschap gevalideerd door de overheid."
  Op Twitter is al gestart met het verspreiden van informatie. "Als je op twitter.com/vrrcommunicatie kijkt dan zie je dat we ons de afgelopen weken al helemaal gek twitteren", zegt Lenferink. Dat twitterbericht moet de basis worden voor het bericht op de website en wordt ook de basis van het bericht dat via andere kanalen wordt verspreid. Door de communicatie op deze manier aan te pakken hoopt Lenferink dat het vertrouwen in de overheid weer terugkomt.
  Voor de proef is 110.000 euro uitgetrokken. Dat bedrag zou voornamelijk nodig zijn om de site redundant te hosten. De achterliggende techniek is gebaseerd op die van Amber Alert. "Hadden we dat niet gedaan dan waren de kosten nog vele malen hoger geweest", zegt Lenferink.

  Onderwerp: Spreekuur over sluiting brandweerpost Lage Mierde
  Thema: veiligheisdregio
  Datum: 12 mei 2011
  Link naar de bron

  REUSEL - In het gemeentehuis van Reusel-De Mierden wordt woensdag een spreekuur gehouden dat in het teken staat van de vrijwillige brandweer in Lage Mierde.
  Burgemeester en wethouders gaan dan nogmaals uitleggen waarom zij de brandweerpost in Lage Mierde per 1 juli willen sluiten. De gemeentesecretaris, de commandant van de brandweer Reusel-De Mierden en een vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost schuiven woensdag ook aan om vragen te beantwoorden.
  Er zijn mensen in de gemeente, die bang zijn dat door de sluiting de brandweerzorg in gevaar komt.

  Onderwerp: CU onder vuur na kritiek ASK
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 13 mei 2011
  Link naar de bron

  OLDEBROEK - Voor de tweede keer in korte tijd botsen oppositiepartij VVD en ChristenUnie over het Artillerie Schietkamp.
  Vorige week verwees VVD-leider Henk Kemp het CU-plan om het militaire terrein deels voor recreatie te gebruiken, naar het rijk der fabelen. Deze week uit ChristenUnie kritiek op schietoefeningen op de Oldebroekse heide in droge tijden. Deze oefeningen verdragen zich volgens de partij niet met de recent afgegeven code rood dat bij langdurige droogte als waarschuwing dient. "Defensie is kundig genoeg om dergelijke risico's in te schatten. Dat doen zij door controles van militaire eenheden op gebruik van het terrein, maar ook beperken zij gebruiksmogelijkheden tijdens droogte, zoals het verbod op schieten met brandgevaarlijke munitie. Daarnaast beschikt het ASK over een uiterst professionele bedrijfsbrandweer." Kemp werkt zelf op het ASK, maar benadrukt dat hij als politicus reageert. De enige verklaring die hij voor de krtiek kan bedenken is dat CU het schietkamp op termijn het zwijgen op wil leggen. "Met als mogelijk gevolg dat er een gigantische werkgever de gemeentegrenzen verlaat."

  Onderwerp: Vertraging voor plan brandweer Midden- en West-Brabant
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 mei 2011
  Link naar de bron

  ETTEN-LEUR - Vanwege de zorg over de dreigende bezuinigingen op het lokale brandweerkorps, waarbij een bluswagen en een kwart van het personeel verdwijnt,
  ziet het ernaar uit dat de gemeenteraad maandag tegen het Beleidsplan 2011-2015 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gaat stemmen. De raadsleden, die in april al een motie tegen de inkrimping indienden, krijgen het voorstel om 'niet in te stemmen' met het beleidsplan, de begroting en het regionaal risicoprofiel. Ook de burgemeesters van Etten-Leur, Rucphen en Zundert zijn tegen de reorganisatie. Met de invoering van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gaan 26 gemeenten in de regio samenwerken op het gebied van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Als de gemeenteraad tegenstemt, loopt het plan vertraging op. De Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant wil in de periode tot 2015 6,3 miljoen euro bezuinigen op de uitgaven. Vooral de brandweer wordt getroffen. Uit de reorganisatieplannen blijkt dat het brandweercluster Etten-Leur, Zundert en Rucphen niet alleen een aantal bluswagens, maar ook bijna een kwart van het aantal vrijwillige brandweermensen kwijtraakt. De huidige formatie bedraagt 125 personen, in de toekomst is plaats voor 96 man. Die vermindering van 29 vrijwilligers wordt door de drie burgemeesters Van Rijnbach, Van der Meer Mohr (Rucphen) en Poppede Looff (Zundert) als 'buitenproportioneel' gezien. In Etten-Leur is de sterkte van het brandweerkorps op orde. Zowel de gemeenteraad als het college is bang dat Etten-Leur er slechter van wordt. Het college heeft bij de Veiligheidsregio een second opinion aangevraagd om te bekijken of de plannen op papier ook in de werkelijkheid standhouden. De second opinion wordt eind mei verwacht. Dongen, Etten-Leur, Rucphen en Zundert laten een extern bureau het risicoprofiel van de gemeentes op het gebied van rampen en branden vaststellen.

  Onderwerp: Bewoners vragen rechter bouw brandweerkazerne Yerseke te stoppen
  Thema: omgevingsvergunnin13 mei 2011
  Datum: 13 mei 2011
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - Als de nieuwe brandweerkazerne in Yerseke niet zwart hoefde te zijn en ook niet op het randje van de stoep moest komen, dan stond die er al. Zo vatte mevrouw A. Van Nijen gisteren het juridisch gevecht tussen bewoners van de Meulemeesterstraat en de gemeente Reimerswaal samen.
  Voor de bestuursrechter in Middelburg vroeg zij met andere bewoners om de omgevingsvergunning te schorsen die de bouw mogelijk maakt van de brandweerkazerne op de plek van het vroegere gemeenschapshuis Het Trefpunt. Hun gemachtigd woordvoerder Marijn de Koeijer voerde een lange lijst met argumenten aan, van onjuist gevolgde welstandsprocedures tot genegeerde aanbestedingsregels, maar samengevat griefde het de omwonenden vooral dat de gemeente hen negeerde omdat dat kon, binnen de regels van de procedure, beaamde beleidsambtenaar J. Aarnoudse ook. Reclamanten Kees en laura Bakker vroegen daarnaast om vergoeding van de kosten die zij maakten in hun strijd tegen de kazerne, mocht de bouwverunning inderdaad geschorst worden. Die strijd duurt al twee jaar en kostte "misschien wel 15.000 euro", aldus Bakker.
  De voorzieningenrechter doet donderdag 19 mei uitspraak.

  Onderwerp: Burger AED een succes, geld geen probleem
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 mei 2011
  Link naar de bron

  DE RIJP - 'Ik zit hier bij mijn vader, hij reageert opeens niet meer.' De meldkamer krijgt het jaarlijks vele malen te horen. De eerste zes minuten bij hartproblemen is cruciaal, maar de ambulance is er niet altijd binnen die tijd.
  Daarom zijn netwerken met vrijwilligers gestart die weten hoe ze moeten reanimeren en die een AED - voor hartmassage - kunnen bedienen. Vooral gemeenten als Graft-De Rijp en Waterland, die op bijna een kwartier rijden van de Purmerendse ambulance post zitten, is dat een uitkomst.
  Beide gemeenten beschikken over een netwerk van burgers, vrijwilligers die bij na een melding door de meldkamer direct worden gealarmeerd. En dat blijkt een succes. ,,Er zijn al vele levens mee gered'', zegt Martin Smeekes van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In Noord-Holland Noord hebben 19 van de 24 gemeenten daarom budget vrijgemaakt voor aansluiting op het netwerk van de 'Burger AED', zoals hij het noemt. Ruim 3000 bewoners van die gemeenten volgden een opleiding en zijn inzetbaar.
  ,,Heel bijzonder'', zegt hij. Het project heeft er vorig jaar dan ook de Nationale Veiligheid Award mee gewonnen. ,,Die award, en de publiciteit daardoor, heeft ongetwijfeld nog een aantal gemeenten over de streep getrokken'', zegt Smeekes. ,,Want er moet wel budget worden vrijgemaakt. En dat, terwijl veel gemeenten moeten bezuinigen.''
  ,,Ze goed op de brancard krijgen, dat is onze taak'', zegt Peter van Straten. Hij is bestuurslid van de Stichting '6 minuten Waterland', waarbij zo'n 120 vrijwilligers zijn aangesloten. ,,We beschikken over 20 AED's. Ze hangen in kasten verspreid over de gemeente, alleen in Katwoude moet er nog een komen.'' De laatste kast met AED kwam in Overleek, het geld daarvoor is de bewoners gezamenlijk bijeen gebracht.
  ,,Geld, nodig voor onderhoud, verzekeringen en het opleiden van de vrijwilligers, wordt een probleem'', zegt hij. Of de subsidie van de gemeente straks nog toereikend zal zijn, is onzeker. ,,We zijn bezig bedrijven te interesseren voor sponsoring van de kosten van het onderhoud van de AED's. Het kost ze 100 euro per jaar.''

  Onderwerp: Gevaren en risico's in kaart gebracht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 mei 2011
  Link naar de bron

  ZAANDAM - Wonen en werken. Huizen en fabrieken. Langs de Zaan staan ze vaak in elkaars nabijheid. Maar wat zijn de gevaren en de risico's? Dagblad Zaanstreek doet een poging die in kaart te brengen.
  Hans Harding, hoofd voorbereidende brandweerzorg in Zaanstad, stelt dat er altijd een risico is. Ook al is dat gevaar niet groot en het risico aanvaardbaar. Ook de overheid zorgt daarom voor informatie met een eigen risicokaart.
  Voor mensen die op zoek zijn naar bijvoorbeeld een nieuwe woning of zich afvragen wat het gevaar is van die fabriek om de hoek, misschien eens goed om door te nemen. Harding en Petra Molag, adviseur van de Veiligheidsregio, zijn er duidelijk over. ,,Wij adviseren bewoners de risicokaart te gebruiken als zij een nieuw huis zoeken. Met de risicokaart nemen mensen de risico's bewust.''


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.