Week: 17 van 24 tot en met 30 april 2011


Nieuws van Internet:
 • Jan Pieter Duhen nieuwe commandant Brandweer Nijkerk
 • Brandweerkorps heeft zaakjes goed op orde
 • Bankjes op Texel krijgen codes
 • Burger wordt door vage websites brandgevaar het bos in gestuurd
 • Veiligheidswijzer komt er weer aan
 • Convenant over hulpverlening waterhulpdiensten
 • Code rood: wat is dat eigenlijk?
 • Gedetineerden krijgen zetje
 • Regels brandwerendheid producten zijn overbodig
 • Opstelten wil betere registratie slachtoffers
 • Kabinet houdt oefening crisisbesluitvorming
 • Eerste 125 dierenpolitieagenten nog dit jaar aan de slag
 • Burgemeesters ruziën over bezuinigingen op brandweer
 • Directeur Spiering: 'Brandweer in de fout bij Chemie-Pack Moerdijk'
 • Brandweercommandant autoritair


 • Onderwerp: Jan Pieter Duhen nieuwe commandant Brandweer Nijkerk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 april 2011
  Link naar de bron

  NIJKERK - Ing. Jan Pieter Duhen (43 jaar) is sinds maart 2010 commandant van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer Nijkerk. Hij heeft al een grote staat van dienst achter de rug als commandant van diverse korpsen. Zijn interesse gaat uit naar management en veiligheid. De persoonlijke aandacht voor de brandweervrijwilligers heeft hij hoog in het vaandel staan.
  In het kantoor van Duhen is een veelkleurig kunstwerk, dat een hele wand beslaat, een absolute blikvanger. Hij kreeg het als afscheidscadeau bij zijn vertrek bij de brandweer IJsselstein. Zijn zakenrelaties hebben op het doek, wat in het teken van de brandweer staat, een schildering aangebracht.
  ,,Het is een druk jaar geweest'', zegt Duhen, die in de wandelgangen kortweg JP wordt genoemd. Bij zijn aanstelling in Nijkerk had de brandweer het 2,5 jaar zonder commandant moeten stellen. ,,Als er een vacature open staat, gaan de taken verschuiven. Dat moet je niet te lang doen'', zegt hij. Duhen heeft al een grote staat van dienst achter de rug. Het was echter geen jongensdroom van hem om bij de brandweer te werken. ,,Ik heb op de HTS (Hogere Technische School) elektrotechniek en bedrijfskunde gestudeerd en ben daarin afgestudeerd'', vertelt hij. In deze branche is hij echter niet werkzaam geweest omdat hij geen baan vond die bij zijn interesse aansloot. Wel vond hij een hele andere uitdaging.

  Onderwerp: Brandweerkorps heeft zaakjes goed op orde
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 april 2011
  Link naar de bron

  H'VELD-G'DAM - De Wet op de Veiligheidsregio's, aangenomen in oktober 2010, betekent voor de brandweerkorpsen dat zij 1 januari 2013 over gaan naar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Vooraf worden de korpsen opgedeeld in clusters. De clustervorming moet 1 januari 2012 gerealiseerd zijn. Dat betekent voor het korps vrijwillige brandweer in Hardinxveld-Giessendam dat samen met het korps in Gorinchem het cluster GHG wordt gevormd. De korpsen uit Liesveld, Graafstroom en Nieuw-Lekkerland gaan verder als de cluster Molenwaard. De korpsen uit Giessenlanden, Leerdam en Zederik gaan werken onder de naam GLZ.
  De clustervorming met Gorinchem komt mede voort uit de zogeheten 'tandem', waarvan inmiddels beide gemeenten zijn afgestapt. ,,Echter onze brandweerkorpsen werkten al jaren goed samen, dus bij de ontwikkeling van de Veiligheidsregio is dit cluster een logische keuze'', vertelt Cees van Andel, brandweercommandant in Hardinxveld-Giessendam. ,,De aanloop naar uiteindelijk 2013 gaat heel geleidelijk, zo kunnen de mensen wennen aan de nieuwe situatie. Het kwaliteitsniveau van de Hardinxveldse en Gorcumse brandweer is gelijkwaardig en mag als 'goed' betiteld worden. Ook wat het oefenen betreft zitten we op één lijn.'' In de nieuwe situatie wordt de Gorcumse brandweercommandant Rien Kouvelt clustercommandant. Van Andel wordt plaatsvervangend commandant. Hij gaat zich bezighouden met de logistieke kant, het materieel en leiding geven aan de gehele vrijwilligerstak van beide korpsen. Voor de spuitgasten verandert in feite niet zoveel. Tot 2013 vallen zij onder de verantwoording van hun huidige commandanten. Dat is anders voor het kantoorpersoneel, de 'koude kant' zoals Van Andel opmerkt. Zij zullen per 1 juni 2011 gaan werken vanuit de centrale huisvesting in Gorinchem. In Hardinxveld-Giessendam worden drie flex-plekken ingericht; één in Beneden-Hardinxveld en twee in de nieuw te bouwen post in Boven-Hardinxveld op het voormalige Watertorenterrein. Er is dan ook altijd een aantal 'beroepsen' in Hardinxveld aan het werk die in geval van brand de vrijwilligers kunnen ondersteunen. Er vallen geen gedwongen ontslagen, wel vloeit beroepspersoneel langs natuurlijke weg af. Ook worden in elk geval tot 2013 geen brandweerposten gesloten in de regio Zuid-Holland Zuid.
  Het samengaan betekent dat grondige kennis van elkaars gebied noodzakelijk is. Van Andel: ,,Daar zijn we dan ook druk mee bezig. Over en weer is contact. Gorinchem heeft haar binnenstad, bijzondere gebouwen. Wij hebben onze scheepswerven. Bij het samengaan, hanteren wij de zogenaamde 'bottum-up methode', vanuit de capaciteiten en middelen die je hebt de koude kant en de warme kant (brandweerlieden red.) geleidelijk tot elkaar brengen. Waarbij de mensen zelf meedenken over het cluster. Ieder korps heeft natuurlijk z'n eigen cultuur en identiteit, dat willen we ook zo houden.''

  Onderwerp: Bankjes op Texel krijgen codes
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 april 2011
  Link naar de bron

  TEXEL Staatsbosbeheer gaat bankjes in Nationaal Park Duinen op Texel codes geven. Mensen die in het duingebied zijn en het alarmnummer 112 moeten bellen, kunnen aan de hand van de code op het bankje doorgeven waar ze zijn.
  Het invoeren van de codes gebeurt op verzoek van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De codes komen te staan op bordjes waarop ook een telefoonhoorn en het alarmnummer staan vermeld. In de meeste gevallen is dit op de rugleuning van de bank.

  Onderwerp: Burger wordt door vage websites brandgevaar het bos in gestuurd
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 april 2011
  Link naar de bron

  BREDA - De manier waarop de overheid waarschuwt voor brandgevaar in de natuur van West-Brabant laat nogal te wensen over. Dat constateert Paul de Beer, voorzitter van de D66-fractie in de gemeenteraad van Breda.
  De Beer heeft zich er over verbaasd dat de website www.natuurbrandgevaar.nl aangeeft dat er eigenlijk alleen maar brandgevaar is in het oosten van de provincie Noord-Brabant. Deze site is door de overheid aangewezen als dé informatiebron bij uitstek voor dit onderwerp.
  "De nauwkeurige lezer ziet op de website dat er geen gegevens beschikbaar zijn van andere regio's, maar de snelle bezoeker trekt makkelijk de conclusie dat er van risico's in Midden- en West-Brabant geen sprake is", schrijft De Beer in een brief aan burgemeester en wethouders van Breda.
  De democraat is er na een snelle surftocht op het internet achtergekomen dat de natuurbrandenmeter op de website van de Brandweer Midden- en West-Brabant juist waarschuwt voor een 'zeer groot gevaar' voor bosbranden.
  "Maar deze 'code rood' blijkt niet bekend bij burgers", aldus De Beer. Want op www.natuurbrandgevaar.nl wordt daar niet naar verwezen. "Je zou de indruk kunnen krijgen dat er niets aan de hand is. Dat is een knullige vorm van overheidscommunicatie", zegt het raadslid.
  Van het Bredase college wil De Beer weten welke afspraken er zijn gemaakt in de 'veiligheidsregio' over deze vorm van communicatie. Ook vraagt hij zich af of het stadsbestuur vindt dat de 'communicatiekanalen niet eenduidig zijn'. Tenslotte wil De Beer weten welke actie wordt ondernomen om het contact tussen veiligheidsregio en de burgers te verbeteren.

  Onderwerp: Veiligheidswijzer komt er weer aan
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 april 2011
  Link naar de bron

  In heel Zuidoost-Brabant wordt vanaf maandag 2 mei De Veiligheidswijzer 2011-2012 verspreid. Dat gebeurt huis-aan-huis, bij alle adressen waar geen 'nee-nee-sticker' of 'nee-ja-sticker' op de brievenbus zit.
  De Veiligheidswijzer 2011-2012 is een uitgave van Politie Brabant Zuid-Oost, GGD Brabant-Zuidoost en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het handzame boekje (het formaat is 20 x 20 cm) verschijnt éénmaal per twee jaar. Er staan veel tips in over gezondheid, veiligheid en leefbaarheid. Ook bevat het informatie over de hulpdiensten, zoals de gegevens van het dichtstbijzijnde politiebureau en de telefoonnummers en e-mail-adressen van de hulpdiensten in Zuidoost-Brabant.

  Onderwerp: Convenant over hulpverlening waterhulpdiensten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 april 2011
  Link naar de bron

  KATWIJK - Om afspraken vast te leggen tussen de verschillende land- en waterhulpdiensten over samenwerking bij incidenten op het water is donderdag 21 april het convenant 'Search and Rescue (SAR) en maritieme hulpverlening' ondertekend. De Veiligheidsregio Hollands Midden, Kustwacht, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Reddingsbrigade Nederland en de gemeenten Katwijk en Noordwijk zijn de betrokken partijen.
  De ondertekening vond plaats bij de Veiligheidsregio Hollands Midden (Rooseveltstraat 4a) in Leiden tijdens een vergadering van het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio.
  Ondanks bestaande afspraken werkten de land- en waterhulpdiensten op de scheiding tussen land en water nog onvoldoende met elkaar samen. Met het convenant worden huidige afspraken geborgd en nieuwe afspraken vastgelegd. Het convenant maakt duidelijk wat de operationele verantwoordelijkheden van de waterhulpdiensten zijn en welke verantwoordelijkheden de veiligheidsregio heeft. Ook worden de verschillende werkwijzen van land- en waterhulpdiensten op elkaar afgestemd. Hierdoor ontstaat een snellere en effectievere hulpverlening op het water en overdracht naar de hulpdiensten op het land.
  De afspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en de waterhulpdiensten vormen een in Nederland uniek convenant. Het is gebaseerd op een convenant dat de Kustwacht en de KNRM tot nu toe met vijftien andere veiligheidsregio's hebben afgesloten, maar is uitgebreid met samenwerkingsafspraken met de reddingsbrigades. Hiermee is dit het eerste convenant waarin een veiligheidsregio met alle waterhulpdiensten integrale samenwerkingsafspraken maakt. In het convenant maken de veiligheidsregio en waterhulpdiensten afspraken over onder meer alarmering van de waterhulpdiensten, leiding en coördinatie, en opschaling bij incidenten. Daarnaast is overeenstemming over het gezamenlijk opleiden en oefenen, het ontwikkelen van plannen en procedures en het gebruik van verbindingsmiddelen.
  Van alle reddingsbrigades in Hollands Midden tekenen in eerste instantie alleen de reddingsbrigades van Katwijk en Noordwijk dit convenant. De overige reddingsbrigades binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden sluiten in aan later stadium aan bij dit convenant wanneer zij kunnen voldoen aan de gestelde afspraken in het convenant. Dit zal in overleg gaan met de lokale gemeenten.

  Onderwerp: Code rood: wat is dat eigenlijk?
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 april 2011
  Link naar de bron

  EINDHOVEN - Paniek, peeuw! Code rood! De term code rood is de laatste maand vaak gevallen. Het houdt in dat het extreem droog is in natuurgebieden. Burgers weten op die manier dat ze alert moeten zijn, er is zelfs een speciale site waarop te zien is hoe het gesteld is met de droogte. Maar niet iedere veiligheidsregio werkt met code rood en met de website, dus dat kan voor verwarring zorgen.
  Code rood houdt in dat het extreem droog is in natuurgebieden, bossen en heides. Er geldt in die gebieden een stookverbod voor tuinafval, er mag niet gerookt worden, barbecueën is verboden en ook andere vormen van open vuur zijn niet toegestaan. In sommige gevallen kunnen natuurgebieden zelfs afgesloten worden voor publiek.
  D66 in Breda stelde woensdag vragen aan het college van B en W. Ze vindt de voorlichting over brandgevaar in de natuur in Brabant niet duidelijk. Vorige week werd alleen in Noordoost-Brabant code rood afgegeven terwijl het in de rest van Brabant net zo droog was.
  Dat heeft volgens een woordvoerder van de brandweer te maken met de site Natuurbrandgevaar.nl, waar in Brabant alleen Noordoost bij is aangesloten. Alleen die site werkt met 'code rood'. Alleen doet het grootste deel van Nederland niet mee aan die site en in die gebieden is het dus nooit code rood. D66 wil dat aan die verwarring een einde komt.
  De brandweer Zuidoost-Brabant is een van de korpsen die niet communiceert via de website en ze maakt richting de burgers ook geen gebruik van de 'code rood'. "Wij hebben onze eigen adviseurs van Staatsbosbeheer die met ons communiceren over de droogte. Wij adviseren burgers altijd om voorzichtig te zijn met vuur in de omgeving van bossen. Bij extreme droogte doen we meer aan voorlichting." Bovendien kost het geld om aangesloten te zijn bij de site. Iedere veiligheidsregio doet haar voorlichting dus op een eigen manier. Ze beaamt dat de situatie in Zuidoost-Brabant, waar geen code rood geldt, net zo ernstig is als in Noordoost-Brabant.
  De site Natuurbrandgevaar.nl wordt beheerd door de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Sinds twee jaar is de site operationeel vertelt Allard van Gulik. Hij is hoofd risicobeheersing en publieksveiligheid van Noord- en Oost Gelderland. Volgens hem beschikken de aangesloten regio's over speciale meetapparatuur in de bosgebieden waarmee gegevens over de droogte direct naar de website gestuurd kunnen worden. Vervolgens wordt een jachtopziener geraadpleegd die de droogte controleert. Vorig jaar waren vijf regio's aangesloten op de site, op dit moment zijn het er acht. De kosten om aangesloten te zijn bij de site zijn volgens Van Gulik zo'n 1000 euro per jaar. De meetapparatuur moet door de veiligheidsregio wel zelf geïnvesteerd worden.
  Van Gulik hoopt wel dat het systeem steeds meer landelijk zal worden toegepast maar geeft ook aan dat het niet voor iedere regio interessant is. "Het gaat er wel om dat er natuurbrandgevoelige gebieden in de regio zijn." Ondertussen raadt hij aan dat iedereen z'n gezond verstand moet gebruiken. "Behandel natuurgebieden als je eigen achtertuin. Je gaat immers ook niet barbecueën onder een bos coniferen."

  Onderwerp: Gedetineerden krijgen zetje
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 28 april 2011
  Link naar de bron

  SNEEK - De gemeente Súdwest Fryslân gaat gedetineerden die vrijkomen, begeleiden bij de terugkeer in de maatschappij. Al in de gevangenis zal een vertegenwoordiger van de gemeente met de gedetineerde in gesprek gaan.
  Een ambtenaar zal enkele dagen per week werkzaam zijn in het zogeheten Veiligheidshuis in Leeuwarden. Op die manier zit de gemeente dichter op de zaken waarmee een ex-gevangene te maken krijgt. Gedacht kan worden aan hulp bij het aanvragen van een uitkering en bij solliciteren. Volgens wethouder Maarten Offinga kan deze aanpak leiden tot een aanzienlijke daling van de kans dat een gedetineerde weer in de fout gaat.

  Onderwerp: Regels brandwerendheid producten zijn overbodig
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 28 april 2011
  Link naar de bron

  Het gebruik van regels voor de brandwerendheid van bouwproducten is overbodig. Dat zegt Ira Helsloot, hoogleraar fysieke veiligheid en crisisbeheersing aan de VU in Amsterdam. De nadruk zou meer moeten liggen op veilig ontruimen. Daarvoor zou de compartimentering voor brandbestendigheid losgelaten kunnen worden.
  Helsloot zegt dat er dan geen brandwerende wanden meer nodig zijn en staal onbekleed kan worden toegepast. Ook kunststof vezels in beton tegen het spatten bij brand zijn dan overbodig. De hoogleraar baseert zich hierbij op wetenschappelijk onderzoek. Overigens vindt Helsloot ook dat een aansprakelijkheidsverzekering verplicht moet zijn voor bedrijven. Dat zal er toe leiden dat inspecteurs van verzekeringsmaatschappijen meer tijdens de bouw aanwezig zijn en eerder handhaven.
  Helsloot pleit voor de aanpassingen, omdat de regels voor brandwerendheid er tot nog toe niet toe hebben geleid dat gebouwen niet afbranden. Door meer de focus te leggen op vluchtveiligheid en de rest aan de eigenaren en verzekeraars over te laten denkt Helsloot dat er meer te winnen is. De visie van Helsloot heeft tot kritiek geleid, maar de critici beseffen ook dat het slechts een visie betreft die het bestuderen waard is.

  Onderwerp: Opstelten wil betere registratie slachtoffers
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 28 april 2011
  Link naar de bron

  HOOFDDORP - Minister Ivo Opstelten van Veiligheid komt deze zomer met een landelijke standaard voor de registratie van slachtoffers bij rampen. Het huidige systeem houdt in de praktijk geen rekening met de zelfredzaamheid van lichtgewonden die na een ramp al in een vroeg stadium zelf hun familie en geliefden informeren. Dit zei Opstelten woensdag op een symposium over dit onderwerp in Hoofddorp.
  De minister van Veiligheid nam er twee rapporten in ontvangst die zijn verschenen naar aanleiding van de vliegtuigcrash bij Schiphol van ruim twee jaar geleden. Op 25 februari 2009 stortte een toestel van Turkish Airlines neer in een weiland voor de Polderbaan. Direct na de ramp informeerden slachtoffers via mobiele telefoons hun verwanten en verlieten ze op eigen kracht de rampplek, wat de officiële slachtofferregistratie bemoeilijkte.
  De veiligheidsregio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland namen het initiatief de slachtofferregistatie te verbeteren en lieten onderzoek doen door de stichting Crisislab. Burgemeester Theo Weterings van de gemeente Haarlemmermeer pleitte er woensdag voor om bij rampen lichtgewonden en ongedeerden voortaan te onderscheiden van zwaargewonden en dodelijke slachtoffers.
  Weterings vraagt zich ook af of de overheid de rol heeft om alle verwanten van alle betrokkenen na rampen te informeren. Volgens hem zijn velen inventief genoeg om elkaar terug te vinden dankzij de moderne communicatetechnologie. De overheid faciliteert deze zelfredzaamheid zelfs als hulpverleners hun mobiele telefoons uitlenen aan slachtoffers, redeneerde Weterings.
  Burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen vindt dat professionele hulpverleners meer hulp van burgers en bedrijven moeten accepteren. Na de poldercrash snelden automobilisten van de A9 binnen een paar minuten toe om beknelde passagiers uit het vliegtuig te halen. Boeren hielpen met het vervoer van slachtoffers door de klei. Van Zanen noemde het effectief samenwerken met burgers een basisvereiste voor crisisbeheersing. Hij constateert nog te veel koudwatervrees bij hulpverleners als ze burgers wegsturen van de rampplek of als ze omstanders niet durven te vragen om bijstand. Van Zanen: "Omdat het geen gemeengoed is. Daar moet wat mij betreft verandering in komen."

  Onderwerp: Kabinet houdt oefening crisisbesluitvorming
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 28 april 2011
  Link naar de bron

  Het kabinet heeft vandaag van 12 tot 17 uur een oefening gehouden in crisisbesluitvorming. Tijdens de oefening moesten bewindslieden en ambtenaren het hoofd bieden aan een serie problemen als gevolg van de uitval van ICT-systemen en een vliegtuigcrash met grote maatschappelijke gevolgen. Alle ministeries namen deel aan de oefening die goed is verlopen.
  Het kabinet vindt het van groot belang om regelmatig aandacht te besteden zijn verantwoordelijkheid voor strategische beslissingen bij een crisis. In januari hebben de ministers een dilemmatraining in crisisbesluitvorming gevolgd. Die training is vandaag in praktijk gebracht tijdens de oefening.

  Onderwerp: Eerste 125 dierenpolitieagenten nog dit jaar aan de slag
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 28 april 2011
  Link naar de bron

  De eerste 125 dierenpolitieagenten beginnen nog dit jaar met de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. In mei start de opleiding van agenten voor de dierenpolitie. Vanaf oktober gaat de eerste lichting dierenpolitieagenten de straat op.
  Tegelijk met het aantreden van de dierenpolitie komt er één alarmnummer, 1-4-4, voor dieren in nood en dierenmishandeling. Ook gaat het openbaar ministerie vanaf 1 oktober zwaardere straffen eisen tegen mensen die zich schuldig maken aan dierenmishandeling.
  Dat schrijven minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
  In het regeerakkoord is afgesproken dat er deze kabinetsperiode in totaal 500 dierenpolitieagenten komen. Jaarlijks zullen 125 agenten door de Politieacademie worden opgeleid voor de dierenpolitie. De eerste lichting dierenpolitie bestaat uit agenten in de basispolitiezorg. Deze agenten kunnen na hun opleiding direct de straat op om op te treden tegen dierenleed. Na dit jaar worden ook medewerkers uit andere politieonderdelen, zoals de recherche, opgeleid voor de dierenpolitie. Agenten van de dierenpolitie blijven allround politiemensen die bevoegd zijn voor alle onderdelen van het politiewerk.
  De belangrijkste taak van de dierenpolitie is de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. De dierenpolitie treedt preventief, hulpverlenend, handhavend en strafrechtelijk op bij dierenleed. Ook beoordeelt de politie de meldingen die binnenkomen op het alarmnummer 1-4-4. Het meldnummer wordt daarvoor ondergebracht bij de infrastructuur van het Korps Landelijk Politiediensten.
  Bij meldingen van acuut dierenleed wordt door de dierenpolitie als zogeheten eerste lijnorganisatie direct actie ondernomen. Bij minder spoedeisende zaken beoordeelt de politie of inzet nodig is van de dierenpolitie of van gespecialiseerde diensten zoals de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Beide diensten treden zowel toezichthoudend als handhavend (strafrechtelijk en bestuursrechtelijk) op tegen dierenleed. De nVWA richt zich daarbij vooral op bedrijfsmatige sectoren en de LID treedt met name op tegen dierenmishandeling van hobbymatig gehouden dieren. De komst van de dierenpolitie zorgt ervoor dat de politie naast preventie, hulpverlening en handhaving, vooral de strafrechtelijke aanpak op zich zal nemen.
  Om dierenleed harder aan te pakken gaat het openbaar ministerie vanaf oktober zwaardere straffen eisen tegen verdachten van dierenmishandeling. Het OM zal de komende maanden nagaan of een hardere aanpak binnen het huidige strafvorderingbeleid kan worden uitgevoerd. Zonodig zal het strafvorderingbeleid daarvoor worden aangepast.

  Onderwerp: Burgemeesters ruziën over bezuinigingen op brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 april 2011
  Link naar de bron

  HENGELO- Burgemeesters in Twente zijn het oneens over de vraag of ze op de brandweer kunnen bezuinigen nu die van een gemeentelijke naar een regionale organisatie wordt omgevormd. Dat bleek donderdag in de vergadering van het Veiligheidsberaad.
  Midden februari besloot de Veiligheidsregio Twente om tot een gezamenlijke brandweer Twente te komen. Samengaan van gemeentelijke brandweerkorpsen is noodzakelijk om kwaliteit te behouden en efficiënter te werken. Het is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen van die operatie zijn.
  Een ouder onderzoek wees uit dat de vorming van één korps kan leiden tot een besparing van drie miljoen euro. Daar staat tegenover dat meer geld nodig is voor kwaliteit, opleidingen en meer op preventie gerichte activiteiten. De brandweer denkt dat meer aandacht voor dat laatste de grootste veiligheidswinst oplevert.
  In alle Twentse gemeenten lopen bezuinigingsronden. Diverse burgemeesters vinden dat de brandweer moet worden ontzien. Onder meer burgemeester Hofland van Rijssen-Holten stelde dat de de gemeentelijke bijdrage aan de brandweer in 2012 gelijk moet zijn aan die van 2011. Burgemeesters van de grote steden vinden dat ze wel kunnen snoeien. "Die vrijheid moeten we hebben met het risico dat we later niet blijken uit te komen", zei Den Oudsten. Hermans van Almelo wees erop dat gemeenteraden hierin autonoom zijn. Burgemeester Visser van Dinkelland noemde de Enschedese opvatting 'een vrijbrief om op de brandweer te bezuinigen'. Afgesproken werd zo snel mogelijk in beeld te brengen welk bedrag bij de nieuwe brandweerreorganisatie hoort. Burgemeester Goudt van Hof van Twente zei dat gemeenteraden geen besluiten zullen nemen op basis van onvoldoende informatie.

  Onderwerp: Directeur Spiering: 'Brandweer in de fout bij Chemie-Pack Moerdijk'
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 29 april 2011
  Link naar de bron

  MOERDIJK - Chemie-Pack geeft de brandweer er de schuld van dat het bedrijf begin januari helemaal is afgebrand en dat de omgeving vervuild is geraakt met grote hoeveelheden giftig bluswater. Dat zegt directeur Gerard Spiering in een interview met BN DeStem.
  Volgens hem was de beginnende brand nog te blussen geweest, maar heeft de brandweer de voorschriften genegeerd en de brand 'totaal verkeerd' aangepakt.
  "Toen de brandweer aankwam, stond er buiten een vloeistofplas in brand. Dan moet je met schuim blussen, zoals in de milieuvergunning staat beschreven. Maar de brandweer heeft meteen water gebruikt. Daarmee verspreid je de brandende vloeistof en maak je het probleem alleen maar erger."
  Spiering noemt het onbestaanbaar dat de brandweer naar zijn zeggen weigerde te luisteren naar de adviezen van de veiligheidscoördinator van zijn bedrijf: "Die man heeft meteen geroepen dat ze totaal verkeerd bezig waren, dat hij precies wist welke stoffen waar lagen opgeslagen. Maar hij mocht zich er niet mee bemoeien en werd zelfs bijna gearresteerd. Pas om elf uur 's avonds wilde de brandweer met hem praten."
  Brandweercommandant Corné Hagenaars wil niet ingaan op de beschuldigingen van Spiering. "Ik wil eerst de uitkomsten van de lopende onderzoeken afwachten."

  Onderwerp: Brandweercommandant autoritair
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 april 2011
  Link naar de bron

  Regionaal brandweercommandant Sjoerd van der Schuit is op non-actief gesteld vanwege zijn autoritaire manier van leiding geven. Dat staat in een uitspraak van de rechtbank in een zaak die Van der Schuit had aangespannen tegen de Veiligheidsregio Limburg Noord.
  De brandweercommandant wilde via de rechter afdwingen dat zijn schorsing wordt opgeheven. Hij vindt dat zijn terugkeer bemoeilijkt wordt naarmate de schorsing langer duurt. Gedurende de schorsing mag hij ook zijn (landelijke) nevenfuncties niet uitoefenen. Tot dusver wilde burgemeester Bruls, voorzitter van de Veiligheidsregio, alleen kwijt dat Van der Schuit op non-actief is gezet in verband met een rapport over het functioneren van de Veiligheidsregio. In de rechtbankuitspraak staat dat op de werkvloer bij de brandweer een "cultuur van angst, intimidatie en gelatenheid" heerst. Van der Schuit zou daarin een "leidende rol" spelen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.