Week: 16 van 17 tot en met 23 april 2011


Nieuws van Internet:
 • Rampenalarmering NL Alert begint deze zomer
 • Een veiliger (t)huis door samenwerking in het veiligheidshuis
 • Bezuinigingen raken vooral vrijwillige brandweer
 • Oververhitting schakelaar oorzaak rook kerncentrale
 • Opstelten: "Regionaal brandweerkorps verhoogt brandveiligheid'
 • Bezuinigingen brandweer geen effect op Breda
 • Veiligheidsregio blijft kritisch op brandweerzorg
 • Zorg om kosten veiligheisregio
 • Geen bezuinigingen bij brandweer Wieringen
 • Schade explosie in NPX blijkt 'beperkt te zijn'
 • Chemie-Pack vreest faillissement
 • Goed dat het veiligheidshuis er is
 • Geel en rood tegen overlast jongeren
 • Plan brandweer zorgt nog voor veel onrust
 • Verwarring in Spijkenisse over ontruimingsalarm
 • Duikers brandweer onmisbaar
 • Lonink: te harde woorden bezuinigingen brandweer
 • Jongeren Visbuurt opgeroepen in Veiligheidshuis
 • Discriminatiemeldpunt op korte termijn in Oss
 • Eerste succes in aanpak criminele veelplegers uit EU-landen
 • Regels voor brandwerendheid producten overbodig
 • Meer waterkeringen uitgerust met sensoren
 • Boosheid over slordigheden
 • Financiering opknapbeurt dijken en duinen veilig gesteld
 • Werkbezoek veiligheidshuis Utrecht


 • Onderwerp: Rampenalarmering NL Alert begint deze zomer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 april 2011
  Link naar de bron

  Het alarmsysteem NL Alert, dat bezitters van een mobiele telefoon bij rampen via een sms'je waarschuwt, wordt deze zomer operationeel. Een woordvoerder van het Genootschap van Burgemeesters heeft een bericht daarover zaterdag in het NOS Journaal bevestigd. Mensen moeten zich wel met hun mobieltje aanmelden voor de dienst.
  De overheid had de ontwikkeling van het nieuwe systeem al aangekondigd. De autoriteiten willen met deze nieuwe manier van alarmeren iets doen met het enorme tempo van informatievoorziening sinds de komst van de sociale media. Dat feiten en geruchten zich via kanalen als Twitter in rap tempo verspreiden, dwingt gemeenten en hulpverleners bij een ramp sneller en directer te laten weten wat er precies gebeurt, wat bekend of juist nog onduidelijk is.
  Onlangs liet de rampencommunicatie bij de chemiebrand in Moerdijk te wensen over doordat sirenes in grote delen van het gebied niet af gingen. De nieuwsvoorziening van gemeente en politie na de schietpartij in Alphen aan den Rijn liet echter zien wat de grote voordelen van Twitter als communicatiekanaal kunnen zijn.
  De berichten over de calamiteit worden verzonden naar alle aangesloten mobiele telefoons binnen een bepaalde stad of regio. Het systeem blijft ook in de lucht als het mobiele netwerk plat zou gaan. De introductie van NL Alert, die meerdere malen is uitgesteld, gaat gepaard met zorgvuldige voorlichting over wat mensen precies van het systeem kunnen verwachten.
  De sirenes blijven overigens nog zeker tot 2018 loeien als zich een ramp of groot ongeval voordoet.

  Onderwerp: Een veiliger (t)huis door samenwerking in het veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 17 april 2011
  Link naar de bron

  Afstudeerscriptie Lucille Smit, (2009) Een veiliger (t)huis door samenwerking in het veiligheidshuis?!: een onderzoek naar de invloed van de politiemedewerker op de samenwerking binnen het terrein van huiselijk geweld.

  Onderwerp: Bezuinigingen raken vooral vrijwillige brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 april 2011
  Link naar de bron

  HAARLEM De bezuinigingen op de brandweer in de regio Kennemerland dreigen vooral ten koste te gaan van de vrijwillige brandweer. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de Veiligheidsregio Kannemerland, dat in handen is van RTV Noord-Holland.
  In het rapport worden mogelijke bezuinigingsmaatregelen geïnventariseerd. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 4 miljoen euro. Er zijn al verenigingen van vrijwillige brandweermensen die vrezen dat er door de bezuinigingen meer doden zullen vallen.
  Er worden kazernes samengevoegd. Van de 400 à 500 vrijwilligers dreigen er circa honderd hun vrijwillige baan kwijt te raken. Vaak zijn aanrijtijden van de brandweer juist korter dankzij vrijwillige brandweermensen, die in dunner bevolkte gebieden uitrukken bij calamiteiten en zo gaten opvullen.
  Het is uiteindelijk aan de plaatselijke politiek om definitief over de bezuinigingen te beslissen. De gemeenteraad van Haarlem vergadert komende donderdag over de bezuinigingen op de brandweer; andere gemeenten in de regio volgen later. In juni moeten de bezuinigingsplannen definitief zijn.

  Onderwerp: Oververhitting schakelaar oorzaak rook kerncentrale
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 18 april 2011
  Link naar de bron

  BORSSELE - Oververhitting van een elektrische beveiligingsschakelaar naar één van de hoofdkoelmiddelpompen heeft maandagochtend gezorgd voor rookontwikkeling in de kerncentrale van Borssele.
  Volgens woordvoerder Monique Linger van exploitant EPZ, is de nuclaire veiligheid niet in gevaar geweest. De gealarmeerde brandweer van Borssele en de eigen bedrijfsbrandweer hoefden niet meer in actie te komen. De pomp werd automatisch uitgeschakeld en daardoor verdween ook de rook, aldus Linger. Er werd geen vuur geconstateerd.
  Het incident is gemeld aan de toezichthouder. EPZ stelt onderzoek in naar de oorzaak van het probleem. De kerncentrale is momenteel buiten bedrijf voor onderhoud en splijtstofwisseling.

  Onderwerp: Opstelten: "Regionaal brandweerkorps verhoogt brandveiligheid'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 april 2011
  Link naar de bron

  ZAANDAM - Juist goed voor de brandveiligheid en voor vrijwilligers dat gemeentelijke brandweerkorpsen regionaliseren tot één korps, zei minister Opstelten bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over wat hij een gebeurtenis noemt die er zeker aan komt.
  Hij sprak op maandagavond voor de raadsleden van Zaanstad, Purmerend, Edam-Volendam, Beemster, Landsmeer, Wormerland, Waterland, Zeevang en Oostzaan: "U kunt het zich niet veroorloven dat de brandweer gaat achterlopen op de politie en de geneeskundige hulpdiensten GHOR, die al geregionaliseerd zijn."
  Anders dan de vakbond stelt, stellen de veiligheidsregio's wel degelijk scherpe aanrijtijden en leeft die na, stelt Opstelten: "De inspectie controleert dit. Als het niet goed gaat, grijpen we in." Een regionale organisatie is juist goed voor vrijwilligers, biedt de juiste faciliteiten om de kwaliteit hoog te houden en heeft adviseurs gevaarlijke stoffen en andere specialisten in huis.
  De regionalisering van de brandweer komt er hoe dan ook aan, het wetsvoorstel gaat nog voor de zomer naar de Tweede Kamer. Opstelten: "Het is geen hobby van de regering." Hij herhaalde bij de raadsleden wat hij eerder die avond de brandweercommandanten en de burgemeesters voorhield: "U kunt het afwachten tot u nog maar drie maanden krijgt om de regionalisering in te voeren of u kunt het als goede werkgevers in eigen hand nemen en nu al voorbereiden. Neem de vrijwilligers daarin mee. Maakt u zich geen zorgen, in de regio's waar het al loopt, gaat het goed."
  Uit gesprekken met vrijwilligers, door de minister omschreven als het kloppend hart van de brandweer, is het de minister duidelijk geworden dat zij zich vooral gebonden voelen aan hun brandweerwerk en aan hun kazerne, niet zozeer aan hun gemeente. Brandweercommandanten in Zaanstreek-Waterland bevestigen dat de experimenten een oplossing zijn voor het gebrek aan vrijwilligers in plaats van de oorzaak. De pilots zijn gebonden aan strikte rijksvoorwaarden. Hoe zorgt u ervoor dat de stem van de vrijwilliger doorklinkt in Den Haag, vroeg raadslid Jan de Vries (raadslid Zaanstad). Opstelten: "Uw cri de coeur is mij uit het hart gegrepen. Ik heb met de vakbond een afspraak gemaakt voor donderdag."
  Opstelten spaart de brandweer bij de bezuinigingen, kondigt hij aan: "De bezuinigingen komen niet van het Rijk. Ik zie wel bezuinigingen hier en daar, ook in Zaanstreek-Waterland, maar niet de draconische bezuinigingen waarover de vakbond de noodklok luidt." De kans bestaat dat na 2012, wanneer de Wet veiligheidsregio's geëvalueerd wordt, het Rijk de gehele bekostiging op zich neemt, op verzoek van veel burgemeesters. Opstelten: "Ik ben daar niet tegen." Niet aan de orde is een nationale brandweer, zoals de beoogde nationale politie. "Ik ga niet tornen aan de veiligheidsregio's, ze zijn er nog maar net, als kasplantjes, ik geef de burgemeesters de kans de veiligheidsregio's te versterken als regionaal geworteld verlengd lokaal bestuur."
  Minister Opstelten gaat donderdag om tafel met de belangenvereniging van brandweervrijwilligers VBV om te spreken over de regionaliseringsplannen voor de brandweer.

  Onderwerp: Bezuinigingen brandweer geen effect op Breda
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 april 2011
  Link naar de bron

  BREDA - De geplande bezuinigingen op de brandweer hebben voor de regio Breda vooralsnog niet zoveel effect. Dat stelt een woordvoerster van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, die de brandweer coördineert. "Alles blijft eigenlijk zoals het was."
  De definitieve beslissing over het al dan niet bezuinigen ligt nu in handen van de gemeenteraad. "In Breda gaan er wat beroepskrachten weg, maar dat gaat door natuurlijk verloop", volgens de woordvoerster. "Ook de kleinere kazernes hoeven niet bang te zijn dat hun vrijwilligers weg moeten." Breda heeft naast de hoofdpost aan de Tramsingel ook posten in Prinsenbeek, Ulvenhout en Teteringen.
  Op 7 juli 2011 spreekt het Algemeen Bestuur zich definitief uit over de voorgenomen besluiten voor het dekkingsplan. Het dekkingsplan is een strategisch overzicht waarin brandweervoertuigen en -specialismen (duiken, blussen op hoogte) worden geplaatst. Dit plan is tot stand gekomen door de wettelijke opkomsttijden en het regionale risicoprofiel.
  Dit weekeinde trok de vakbond aan de bel. Die vreest dat de voorgenomen bezuinigingen ten koste gaan van aanrijtijden en bezettingen van de korpsen. De vakbond sprak zelfs de vrees uit dat dit ten koste zou kunnen gaan van het redden van mensenlevens.

  Onderwerp: Veiligheidsregio blijft kritisch op brandweerzorg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 april 2011
  Link naar de bron

  De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) vindt het jammer dat op dit moment de indruk wordt gewekt dat bezuinigingen het niveau van brandweerzorg zouden bepalen. 'Ik herken het beeld niet dat wordt opgeroepen', stelt Hans Wink, algemeen directeur van de VRU. 'En ik vind het ook jammer dat er op deze manier over de rug van burgers zo aan stemmingmakerij wordt gedaan, dat verdienen onze brandweermensen niet'. De VRU voert namens de 26 Utrechtse gemeenten de brandweerzorg uit in de provincie Utrecht.
  Vooropgesteld moet worden dat brandweerzorg iedere burger geld kost. Via belastingen voelt men dit in de portemonnee. De kosten zijn de afgelopen tien jaar verdubbeld. Omdat het om gemeenschapsgeld gaat, is het niet meer dan logisch dat hier kritisch naar wordt gekeken. Niemand wil immers teveel betalen. Bovendien verandert onze samenleving voortdurend. Wat vijf jaar geleden goed werkte, kan nu blijken niet de beste manier te zijn. Ook de brandweer moet met zijn tijd meegaan en niet blijven hangen in het verleden. Hans Wink: 'En dat betekent dus jezelf continu een spiegel voorhouden en je afvragen: 'doen we de goede dingen, kan het ook beter'?'. De VRU heeft van het bestuur opgedragen gekregen te bezuinigen. Dat gebeurt niet op het niveau van de basis brandweerzorg maar vooral op het niveau van de overheadkosten. Vervolgens maakt iedere gemeenteraad zijn eigen afweging als het gaat om bezuinigingen. Brandweerzorg is dan ook één van de onderwerpen waarover wordt gesproken.
  In de huidige discussie komt steeds een aantal zaken naar voren. Zo wordt gesteld dat bezuinigingen op bemanning van voertuigen ten koste zou gaan van brandweerzorg en zal leiden tot onveilige situaties. 'Totaal uit de lucht gegrepen', zegt Hans Wink. 'Ook goede brandweerzorg is een kwestie van vraag en aanbod. De ene brand is de andere niet. Als je mensen en materieel efficiënter en flexibeler inzet, heb je daarmee meer mogelijkheden om op andere plekken hulp te kunnen bieden. Je slagkracht verbetert. Dit is in het voordeel van de burger én de brandweermedewerkers.' Op dit moment lopen er diverse experimenten binnen de VRU met flexibele voertuigenbezetting om de verschillende mogelijkheden te verkennen. 'Uitgangspunt is dat de veiligheid van onze medewerkers nooit in het geding komt én dat de burger de beste hulpverlening krijgt.'
  Ook opkomsttijden zijn een heet hangijzer. Hans Wink voelt de opkomsttijd van 8 minuten als een opkomstplicht. 'Het is te rigide en zo zou het niet moeten zijn. Je hebt objecten met een hoog risico en objecten met een laag risico. Dáár moet je dus de opkomsttijd op afstemmen. Gezond verstand en nadenken over verschillen, blijft nodig!'
  Of er dan posten gesloten moeten worden? 'Op dit moment is dit totaal niet aan de orde. Maar als we onze brandweerorganisatie kritisch tegen het licht houden, kan dat in de toekomst mogelijk één van de uitkomsten zijn. Het is een discussie die we met elkaar nog moeten gaan voeren: met bestuur én brandweermedewerkers. Ik vind het wel belangrijk dat we er steeds met elkaar over in gesprek gaan en blijven.'
  Regionalisering wordt vaak aangedragen als de dood in de pot voor de (vrijwillige) brandweerorganisatie. Er zou een grote leegloop ontstaan. Zo wordt het binnen de VRU niet gevoeld. Sinds 1 november 2010 is de brandweer geregionaliseerd en onderdeel van de VRU. In de aanloop naar de regionalisering is er een onderzoek uitgevoerd onder de vrijwilligers. Daaruit bleek dat zegge en schrijven één vrijwilliger is vertrokken door de regionalisering.
  Tot slot stelt Hans Wink: 'De brandweermedewerkers van de Veiligheidsregio Utrecht zetten zich met hart en ziel in voor hun werk, voor de burgers in de 26 Utrechtse gemeenten. Zij doen dit met een professionele inzet en werkhouding. Zij verdienen een organisatie die hen goed opleidt, voor goed materiaal zorgt en zorgt dat hun arbeidsvoorwaarden goed zijn geregeld. Zij verdienen niet tot speelbal te worden gemaakt in een slecht beargumenteerde en slecht onderbouwde discussie.'

  Onderwerp: Zorg om kosten veiligheisregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 april 2011
  Link naar de bron

  EMMELOORD - De Politieke Unie maakt zich zorgen over de kosten van de Veiligheidsregio Flevoland, waarbij politie, brandweer en GGD zijn aangesloten.
  Dit jaar draagt Noordoostpolder 36,83 euro per inwoner af. De PU heeft altijd moeite gehad met de regionalisering uit angst voor verhoging van kosten en verlies van zeggenschap over de brandweervrijwilligers. De PU wil nu weten hoe hoog de kosten in het verleden waren en hoeveel tijd gemeentesecretaris Harry van Boven kwijt is aan zijn werk voor de veiligheidsregio

  Onderwerp: Geen bezuinigingen bij brandweer Wieringen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 april 2011
  Link naar de bron

  Er is nogal wat ophef ontstaan over een rapport waarin grote bezuinigingen zijn vermeld bij de vrijwillige brandweer in Kennemerland.
  Dat alles blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de Veiligheidsregio Kennemerland. Er moet in die regio voor miljoenen worden bezuinigd.
  Volgens de vrijwilligers zal dit ten koste gaan van de veiligheid en kan dit grote consequenties hebben. De regering is op vele creatieve manieren bezig om te bezuinigen en of dit ook gevolgen heeft voor de Wieringer brandweer hebben wij gevraagd aan burgemeester Marjan van Kampen. Zij heeft de portefeuille openbare orde en veiligheid onder haar hoede en hier valt ook de brandweer onder.
  "We gaan juist investeren; nieuwe brandweerauto en kazerne voor Den Oever en we hebben het opleidingsbudget voor onze mensen verhoogd zodat zij goed geoefend hun taak uitkunnen oefenen. Dat doen ze nu natuurlijk ook al maar we hebben binnen de Veiligheidsregio afspraken gemaakt over bijvoorbeeld, realistisch oefenen en dat kost extra geld.
  Binnen Brandweer Nederland en ook bij gemeenten is er op dit moment discussie over de kosten die in de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Bij iedere ramp komen er weer nieuwe eisen en die kosten geld. Nu kijkt men vooral naar slimmer organiseren, minder brand, betrouwbaar en betaalbaar op tijd.
  Slimmer organiseren is bijvoorbeeld vier mensen op een tankautospuit en in de gemeente Alkmaar doet men daar nu een pilot mee. Minder brand wil zeggen dat we nog meer aan preventie gaan doen. Als Veiligheids Regio Noord-Holland-Noord, waar Wieringen ook deel van uitmaakt doen we het heel goed. Dat willen we graag zo houden maar dan ook betaalbaar", aldus burgemeester van Kampen.

  Onderwerp: Schade explosie in NPX blijkt 'beperkt te zijn'
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 20 april 2011
  Link naar de bron

  NIJMEGEN - De explosie in het gebouw van chipfabrikant NXP in Nijmegen eind maart 2011, is veroorzaakt door een apparaat dat gas omzet in poeder. Het apparaat, dat in de kelder staat, is inmiddels hersteld door de fabrikant, zegt een woordvoerder van NXP.
  "Het probleem is opgelost en de andere apparaten in de kelder zijn meteen nagekeken. De schade is gelukkig beperkt gebleven."
  Het gebouw aan de Gerstweg in Nijmegen moest na de explosie worden ontruimd. De 150 medewerkers van de nachtploeg moesten zich rond één uur uit de voeten maken. Naast de bedrijfsbrandweer werd ook de gemeentelijke brandweer opgeroepen.
  De productie in de fabriek van NXP lag een kleine dag stil. De woordvoerder wil geen uitspraken doen over de financiële gevolgen van de explosie.

  Onderwerp: Chemie-Pack vreest faillissement
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 20 april 2011
  Link naar de bron

  BREDA - Door beslag op het verzekeringsgeld kan Chemie-Pack in Moerdijk volgende week het salaris van de 42 werknemers niet betalen. Vanaf 25 april zijn er daarom meer dan twee schuldeisers en kan het faillissement van het chemiebedrijf worden aangevraagd. Advocaat Robert van 't Zelfde van Chemie-Pack heeft dat dinsdag gezegd in een kort geding dat het bedrijf heeft aangespannen tegen het waterschap Brabantse Delta.
  Het waterschap heeft na de grote brand die Chemie-Pack op 5 januari verwoestte, als enige beslag gelegd bij negen verzekeraars van het bedrijf. Anders dan eerder door Chemie-Pack werd gezegd staan de verzekeraars op het punt om geld uit te keren, zei de advocaat dinsdag. Het beslag van het waterschap zou de uitbetaling verhinderen.
  Brabantse Delta heeft de verontreiniging van slootwater, oevers en waterbodem zelf opgeruimd toen Chemie-Pack dat weigerde en legt de rekening neer bij het bedrijf. Het waterschap schat dat de kosten zullen oplopen tot 14 miljoen euro. Op 31 januari werd beslag gelegd op eventueel uit te keren verzekeringsgeld.
  De basis voor het beslag is de bestuursdwang die is toegepast op 6 januari. Chemie-Pack meent dat die maatregel van het waterschap onrechtmatig is omdat er te lang mee is gewacht. Het bedrijf zegt niet zelf verantwoordelijk te zijn voor de verontreiniging door het bluswater. Chemie-Pack beschuldigt de brandweer en zegt dat de brand is verergerd omdat het vuur tegen het advies van het bedrijf werd bestreden met water en pas tegen middernacht met schuim werd geblust.
  Het waterschap meent dat Chemie-Pack zich ten onrechte tot de bestuursrechter heeft gewend en dat de ruzie over het beslag bij de burgerrechter moet worden uitgevochten.

  Onderwerp: Goed dat het veiligheidshuis er is
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 20 april 2011
  Link naar de bron

  TIEL - Het zogeheten Veiligheidshuis wat we sinds december 2009 in Tiel hebben heeft zijn nut zeer wel bewezen, maar het drukt onze neuzen weer op een stel trieste feiten die zich in onze samenleving afspelen, ook in ons mooie Rivierengebied! Met name op het gebied van huiselijk geweld en risicojongeren is er veel leed, vaak achter de 'voordeur' en waar we vaak te laat achterkomen en daarom is het goed dat genoemde instelling er is!
  Wat er voor mij uitspringt is de aandacht die nodig is i.v.m. de loverboysproblematiek, wat hebben we toch in ons land een vreselijk probleem gekregen met deze knapen die al vele honderden meisjes in een nachtmerrie hebben gestort waar ze zo goed als zeker niet meer uit zullen ontwaken, ook in ons rivierengebied, er is veel preventief werk te doen en de meisjes die uit deze gruwel kunnen ontsnappen moeten, wellicht voor zeer lange tijd, geholpen worden om hun leventje weer enigszins op de rails te krijgen. Daarom, nogmaals, het is goed dat het Veiligheidshuis er is!

  Onderwerp: Geel en rood tegen overlast jongeren
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 20 april 2011
  Link naar de bron

  RUCPHEN - Rondhangende jongeren moeten voortaan oppassen in de gemeente Rucphen. Voordat ze het weten staan ze er gekleurd op en dat is een slecht teken. Met het invoeren van een kaartensysteem, naar voorbeeld van de sportwereld, hoopt Rucphen de overlast terug te dringen. De buurgemeenten Zundert en Etten-Leur gaan dat op dezelfde manier doen, want het is belangrijk dat er zoveel mogelijk één lijn wordt getrokken.
  Rucphen introduceerde het nieuwe systeem gisteravond als eerste. Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr trok met politiechef Theo Gorissen en wijkagent Bastiaan Bogers de straat op om de eerste blauwe kaarten uit te delen aan jongeren, maar vooral ook om even met hen te spreken.
  De eerste kaarten waren gisteravond nog onschuldig van kleur. Op het blauw staat omschreven wat er van de jongeren wordt verwacht.
  Na wat getwitter over de actie hoefde de burgemeester niet lang te zoeken naar die jongeren. Die waren zelf al naar de jeu de boulesbaan voor het gemeentehuis gekomen. Terwijl de burgemeester, agenten en toezichthouders met de jongeren praten, wordt de groep alsmaar groter. "Maar de jongeren die je moet hebben zijn er nu niet. Wij zijn een goed groepje. We verlangen alleen naar een echte hangplek", zegt Marco Reyerse uit Rucphen tegen de burgemeester en de agenten.
  De jongeren begrijpen wel wat de gemeente met de actie voor ogen heeft. "Sommige dingen die er de laatste tijd in Rucphen zijn gebeurd kunnen echt niet", vinden zij ook.
  Het onschuldige blauw kan straks veranderen in geel en rood als politie en toezichthouders echt de straat op gaan om het gedrag van jongeren te controleren. "Tot juli zijn er al een aantal actiedagen gepland", zegt agent Theo Gorissen.
  Toezichthouder Dick Ernst heeft veel ervaring met de Rucphense jeugd. Zijn werkterrein ligt nu in Breda, maar door de recente problemen in Rucphen is hij tijdelijk even terug. Hij kent de meeste jongeren. "Dit is een mooi project. Al gaan er maar twee of drie jongeren over de schreef en we hebben ze te pakken, dan is er met deze nieuwe aanpak al heel wat bereikt. Ongetwijfeld heeft dat effect op het gedrag van anderen."
  De gele kaarten die worden uitgedeeld zijn bedoeld als waarschuwing. Net als bij het voetbal volgt er bij een tweede overtreding onverbiddelijk rood en dus ook een straf. Een zware overtreding zoals vernieling of het in bezit hebben van drugs op straat kan ook direct leiden tot rood.
  "Deze actie is dan ook allerminst bedoeld als een grappig verhaal. Het is ernst en bij een rode kaart zullen we ook doorpakken. Want we willen zo snel mogelijk af van de overlast die jongeren veroorzaken. Daarom hebben we met drie gemeenten voor deze aanpak gekozen", zegt de burgemeester.
  Bij een gele kaart worden ook direct de ouders van de jongeren geïnformeerd. Bij rood zijn de consequenties nog verstrekkender. Behalve de ouders worden de burgemeester, het Veiligheidshuis en bureau Halt ingelicht. De jongere krijgt dan in elk geval een proces- verbaal waaraan, afhankelijk van de overtreding, mogelijk meer sancties zijn gekoppeld.

  Onderwerp: Plan brandweer zorgt nog voor veel onrust
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 april 2011
  Link naar de bron

  DONGEN - De bezuinigingsplannen voor de brandweer maken nog altijd de tongen los in Dongen. Maar gisteravond moesten de vrijwilligers van het Dongense korps zich op de lippen bijten bij een informatie-bijeenkomst van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant.
  "We hoorden de heer Van Mourik (algemeen directeur van de Veiligheidsregio red.) dingen zeggen die niet kloppen", aldus teamleider Wim van Pelt van de brandweer in Dongen. "Maar deze bijeenkomst was voor de gemeenteraadsleden en wij mochten dus niets vragen. We werden gedoogd."
  Algemeen directeur Nico van Mourik gaf gisteravond uitleg over de toekomstplannen van de Veiligheidsregio Midden-Brabant, waarbij 26 gemeenten zijn aangesloten. Zo'n zestig raadsleden uit diverse gemeenten in de regio kwamen hiervoor naar het gemeentehuis in Dongen.
  Van Mourik benadrukte nogmaals dat de bezuinigingen bij de brandweer niet ten koste gaan van de veiligheid. "Daar is zorgvuldig naar gekeken." Een grote bezuiniging wordt gehaald door het aantal tankautospuiten in de regio terug te brengen. Dat betekent op den duur ook minder vrijwilligers. "In de hele regio gaat het om 156 vrijwilligers minder op het huidige aantal van 1500", aldus Van Mourik. "Maar 90 vacatures zijn nu al niet ingevuld. Dus het gaat om 66 mensen van vlees en bloed." Volgens hem hoeft niemand te vrezen voor een gedwongen vertrek.
  In het huidige plan gaat ook het aantal beroepskrachten terug van 202 naar 192. "Ook zonder gedwongen ontslagen." Dongen is één van de teams die waarschijnlijk een tankautospuit in moet leveren. "Dat zorgt in heel Dongen nog steeds voor veel onrust", stelt teamleider Van Pelt. De hoop is gevestigd op een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeenten Dongen, Etten- Leur, Rucphen en Zundert. Zij raken een tankautospuit kwijt, en willen de 'brandrisico-profielen' voor hun gemeenten nog een keer getoetst zien.
  "Er zijn nog wat grijze gebieden", aldus de Dongense burgemeester Simone Dirven. "Bijvoorbeeld als het gaat om voldoende bluswatervoorzieningen, bedrijven en zorgcentra. Daar moet nog een keer goed naar gekeken worden."

  Onderwerp: Verwarring in Spijkenisse over ontruimingsalarm
  Thema: veiligeidsregio
  Datum: 21 april 2011
  Link naar de bron

  Bij de raffinaderij van Esso in Botlek is donderdagmorgen korte tijd brand geweest in de kachel van een kantoor. Vanwege de brand moesten 300 personeelsleden worden geëvacueerd.
  Inwoners van Spijkenisse hoorden het alarm en dachten dat de sirenes van de Veiligheidsregio Rotterdam afgingen. Esso heeft voor de ontruiming twee keer de sirene laten klinken. Eén keer voor de ontruiming en één keer voor het sein veilig.

  Onderwerp: Duikers brandweer onmisbaar
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 april 2011
  Link naar de bron

  HEERHUGOWAARD - Handen af van de duikteams van de brandweer. Ze mogen niet verdwijnen. Heerhugowaard gaat daarover de confrontatie aan met de rest van de Veiligheidsregio.
  Binnen de 26 deelnemende gemeenten zijn er nog maar twee eigen duikteams: die van Heerhugowaard en die van Hoorn. ,,Zeer gemotiveerde, hoog gespecialiseerde mensen", zegt burgemeester Han ter Heegde van Heerhugowaard.
  Als eerste bezuiniging is al wel besloten dat de regio niet langer de diensten inhuurt van een derde team, dat van de marine.
  De deelnemende gemeenten willen dat de Veiligheidsregio net als zij zelf gaat bezuinigen. Voor volgend jaar moet er 5 procent van de begroting af, de twee jaar daarna respectievelijk 7,5 en 10 procent.
  Volgens Ter Heegde sneuvelen de twee vaste teams nog niet bij vijf procent bezuinigen, maar bij 7,5 gaat één van de twee eraan, en bij 10 de andere.

  Onderwerp: Lonink: te harde woorden bezuinigingen brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 april 2011
  Link naar de bron

  TERNEUZEN - De vakbonden en de belangenorganisatie van de brandweer schreeuwen ten onrechte moord en brand. Dat vindt Jan Lonink van de Veiligheidsregio.
  De organisaties trokken deze week aan de bel over aangekondigde bezuinigingen: aanrijtijden worden tot een maximum van 18 minuten opgerekt, bluswagens zouden daardoor te laat komen en bij grote branden zullen vaker dodelijke slachtoffers vallen.
  Ook is er angst dat vrijwilligers afhaken. Jan Lonink van de Veiligheidsregio heeft begrip voor die zorgen, maar vindt wel dat er hele grote woorden worden gebruikt.

  Onderwerp: Jongeren Visbuurt opgeroepen in Veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 21 april 2011
  Link naar de bron

  DEN HELDER - Maandag 19 april zijn negen jongeren en hun ouders opgeroepen in het Veiligheidshuis Den Helder. Aanleiding was de jeugdoverlast in de Visbuurt. Het was een zeer positieve bijeenkomst. De ouders en de jongeren begrepen dat de buurtbewoners overlast ervoeren.
  De overlast was voor de bijeenkomst al afgenomen door interventie van de straathoekwerker en brieven van het Veiligheidshuis aan de ouders. De gemeente heeft afgesproken een en ander in de wijk te realiseren voor de jongere jeugd en tieners. Een positieve houding van de jeugd is van belang om dit alles te laten slagen. Het Veiligheidshuis zal op dit moment geen repressiemaatregelen laten nemen, maar blijft de zaken in de Visbuurt zeker volgen.
  Niet alle jongeren hebben gehoor gegeven aan de oproep om te verschijnen. Deze groep zal voor volgende week opnieuw een oproep krijgen zich te melden op het Veiligheidshuis Den Helder. Het Veiligheidshuis verwacht dan dat de ouders verantwoording zullen nemen en aanwezig zijn met hun kinderen.
  Van het Veiligheidshuis uit waren medewerkers van verschillende ketenpartners aanwezig: jongerenwerk, straathoekwerk, wijkagent, de gemeente Den Helder en de wijkmanager van de gemeente. Namens het Veiligheidshuis zelf was de ketenmanager aanwezig.

  Onderwerp: Discriminatiemeldpunt op korte termijn in Oss
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 21 april 2011
  Link naar de bron

  OSS - Wie discriminatieklachten heeft, kan daar via de website van de gemeente Oss bij de publieksvoorlichting melding van doen. Zodra discriminatiemeldpunt Radar zich in Oss vestigt, wordt er contact opgenomen met de melders.
  Burgers die behoefte hebben aan juridische bijstand, kunnen terecht bij het juridisch loket. Dat antwoordt het Osse college van B en W aan D66-raadslid Sahin. Hij vroeg zich af of de gemeente een discriminatiemeldpunt heeft. Sinds januari is er dat niet meer omdat Stichting Basta zichzelf heeft opgeheven. Oss besloot daarop in zee te gaan met Radar, dat actief is in 64 gemeenten. Het college stelde wel als voorwaarde dat Radar zich huisvest in het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. De gemeente verwacht dat het meldpunt op korte termijn in Oss kan beginnen.

  Onderwerp: Eerste succes in aanpak criminele veelplegers uit EU-landen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 21 april 2011
  Link naar de bron

  Amsterdam - Het aantal winkeldiefstallen en straatroven in het centrum van Amsterdam dat wordt gepleegd door een selecte groep EU-onderdanen is verleden jaar gedaald tot 127 gevallen. In 2009 waren dat er nog 231; een daling van bijna 50%.
  Dat blijkt uit de evaluatie van de pilot "Aanpak criminele EU-onderdanen Amsterdam".
  De pilot is in 2010 in het centrum van Amsterdam gehouden en richtte zich op een groep criminele veelplegers uit EU-landen. De groep is verantwoordelijk voor veel misdrijven in de binnenstad en bestaat uit 32 personen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zijn ernstig verslaafd en hebben weinig tot geen toekomstperspectief in Nederland. De helft komt uit Oost-Europa; het merendeel daarvan uit Polen. De 32 veelplegers werden door de IND, GGD, Reclassering en (vreemdelingen)politie gevolgd en aangepakt onder regie van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam. De aanpak krijgt een structureel vervolg en wordt ondergebracht in het nieuwe Amsterdamse veiligheidshuis.

  Onderwerp: Regels voor brandwerendheid producten overbodig
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 21 april 2011
  Link naar de bron

  Bussum - Regels voor de brandbestendigheid van bouwmaterialen en -producten kunnen de prullenbak in. Gebouwen moeten vluchtveilig zijn, maar brandwerendheid is meestal overbodig.
  Dat stelde Ira Helsloot, hoogleraar fysieke veiligheid en crisisbeheersing aan de VU in Amsterdam, op het vijfde nationale brandveiligheidscongres. "Brandbestendigheid moet uit de regelgeving, naar de private markt. De focus moet liggen op veilig ontruimen", aldus Helsloot. Het begrip compartimentering voor brandbestendigheid moet volgens hem worden losgelaten. Geen brandwerende wanden meer, staal kan onbekleed worden toegepast en kunststof vezels in beton tegen het spatten bij brand zijn ook overbodig.
  Helsloot vindt dat de overheid een aansprakelijkheidsverzekering verplicht moet stellen voor risicovolle bedrijven. Dan komt de markt in beweging en zullen inspecteurs van verzekeringsmaatschappijen tijdens de bouw aanwezig zijn en vervolgens handhaven.

  Onderwerp: Meer waterkeringen uitgerust met sensoren
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 21 april 2011
  Link naar de bron

  Groenekan - Een afgekeurde zeedijk van 22 kilometer lengte in Groningen wordt permanent bewaakt met sensoren. Ook zal er een nieuwe bezwijkproef plaatsvinden bij de IJkdijk.
  De laatste handtekening moet weliswaar nog worden gezet, maar Nico Pals van TNO durfde tijdens het congres FloodControl 2015 al een voorschot te nemen op de aanstaande uitbreiding van het experiment Live-dijk. In Groenekan debatteerden dijkbeheerders, onderzoekers en adviseurs over crisismanagement bij hoogwater.
  Het langste dijkvak dat nu permanent met elektronica in de gaten wordt gehouden, is een 600 meter lange sectie in Eemshaven. Daar zijn in raaien haaks op de dijk de zogenoemde geobeads aangebracht die waterspanning, temperatuur en beweging registreren. Ook ligt er in de lengterichting van de dijk glasvezelkabel, waarmee een paar parameters worden bepaald. Die techniek is weliswaar iets minder nauwkeurig dan de geobeads maar zamelt wel over de hele lengte van 600 meter informatie in. En de glasvezeltechnologie ontwikkelt zich nog snel.

  Onderwerp: Boosheid over slordigheden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 april 2011
  Link naar de bron

  MADE - De frustratie was donderdagavond groot bij alle partijen tijdens deel twee van de Kerntakendiscussie in Drimmelen, na de mededeling van burgemeester Gert de Kok dat een bezuinigingspost van 157.000 euro per ongeluk dubbel was ingeboekt. Hij doelde op het verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de Veiligheidsregio.
  Volgens De Kok was diezelfde dag pas ontdekt dat die bezuiniging al was meegenomen in de meerjarenraming. De post hoorde zodoende niet thuis in het Kerntakendocument. Even daarvoor had de burgemeester ook al een ander foutje, ingeboekt voor 6.000 euro, 'rechtgezet'.
  Een meerderheid van de partijen had beide posten opgenomen in hun bezuinigingslijstjes. Dat door slordigheden (De Kok weet het aan miscommunicatie, SdB) binnen drie kwartier na aanvang van het debat al ruim 160.000 euro kon worden doorgestreept, leidde tot boosheid en onbegrip. De vergadering werd voor korte tijd geschorst, omdat de opinieraadsleden zich wilden beraden over het vervolg van het debat. Dik vijf minuten later werd de discussie voortgezet, maar niet nadat een aantal partijen nog even duidelijk hun onvrede over de gemaakte fouten hadden geuit.
  Deel twee van de Kerntakendiscussie was donderdagavond opgedeeld in elf onderwerpen, gerelateerd aan de programma's in de begroting. Het idee hierachter was dat het debat voor de toehoorders op de publieke tribune zo makkelijker te volgen zou zijn. Toch viel dat nog niet mee. Een week eerder hadden de partijen hun plannen in hoofdlijnen ontvouwd, dit keer werd specifiek ingegaan op de diverse punten uit het document met bijna vierhonderd verschillende bezuinigingsvoorstellen.
  Doel van de Kerntakendiscussie is het structureel bezuinigingen van 1,3 miljoen euro. Dat bedrag moet in 2015 gerealiseerd zijn. Het college wil bovendien 7 ton extra bezuinigen om nieuw beleid te kunnen uitvoeren en om zaken in te halen die de afgelopen jaren door een gebrek aan geld zijn blijven liggen. Uit een inventarisatie is inmiddels gebleken dat een bedrag van 1,7 miljoen euro haalbaar is op basis van de punten waar een raadsmeerderheid voor is.
  Toch was er donderdagavond nog volop discussie over verschillende zaken. Zo wil het CDA nagenoeg niets bezuinigen op zorg, terwijl andere partijen juist de budgetten voor jeugd- en jongerenbeleid in tact willen laten. Wel staat vast dat Drimmelen het contract met welzijnsorganisatie Surplus gaat stopzetten voor de activiteitenbegeleiding van Blitz. Een raadsmeerderheid wil dat de 80.000 euro die nu grotendeels wordt besteed aan salarissen, in de toekomst veel meer wordt ingezet voor de jeugd zelf.
  Voor wat betreft de zaken die de burgers het meest raken, zoals de keuzes om voorzieningen al dan niet in tact te laten en de bezuinigingen op subsidies aan verenigingen, blijven definitieve besluiten voorlopig uit. De Lijst Harry Bakker gaf als enige partij liefst snel duidelijkheid te geven aan betrokkenen, maar een ruime meerderheid staat achter de onderzoeksopdrachten die aan het college zijn verstrekt. Omdat de bezuinigingstaak pas in 2015 behaald moet zijn is er tijd om zaken te laten onderzoeken. Onder meer de toekomst van de zwembaden, de binnen- en buitensportaccomodaties en de gemeenschapshuizen wordt nader bekeken.

  Onderwerp: Financiering opknapbeurt dijken en duinen veilig gesteld
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 23 april 2011
  Link naar de bron

  Nederland kan volop blijven werken aan de waterveiligheid, ondanks de noodzaak om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Voor alle lopende waterveiligheidsprogramma's is ongeveer 5,3 miljard euro beschikbaar in het Infrastructuurfonds tot en met 2020. Door gebruik te maken van de verlengde planperiode van het Infrastructuurfonds is ook de financiering van de opknapbeurt van de duinen en dijken, die volgens de laatste toetsronde niet meer voldoen aan de strenge veiligheidsnormen, veiliggesteld. Datzelfde geldt voor andere waterveiligheidsprojecten in voorbereiding, zoals de noodzakelijke herziening van de Afsluitdijk. Dat heeft staatssecretaris Atsma vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
  Vorig jaar kwam uitvoering van het lopende Hoogwaterbeschermingsprogramma onder druk te staan vanwege een dreigend tekort van 900 tot 1300 miljoen euro. Dit probleem is met de afspraken in het Bestuursakkoord Water nu opgelost, omdat de waterschappen voor de helft gaan meebetalen aan de aanleg en verbetering van de dijken en duinen, die zij beheren. De rijkskeringen, zoals de Afsluitdijk, blijven geheel voor rekening van het rijk. Voor het realiseren van alle waterveiligheidsprojecten in voorbereiding, waaronder het vervolg op het lopende Hoogwaterbeschermingsprogramma, extra zandsuppleties voor de kust, de IJsselsprong bij Zutphen en onderzoeken in het kader van het Deltaprogramma, is naar schatting vier miljard euro nodig. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met een investeringsopgave op de lange termijn, als gevolg van een actualisatie van de veiligheidsnormen.
  Gegeven de financiële economische situatie is het niet altijd mogelijk om alle projecten in het gewenste tempo uit te voeren. Voor extra projecten is de ruimte beperkt.
  Atsma prijst de constructieve medewerking van alle partijen in het Bestuursakkoord Water: "Dankzij de concrete afspraken met provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven is het nu mogelijk om de lopende waterveiligheidsprojecten onverminderd voort te zetten. We zullen het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de zwakke kustschakels, Ruimte voor de Rivier, de Maaswerken, de zandmotor, de nadere uitwerking voor het rivierengebied en het herstel van de steenbekledingen Ooster- en Westerschelde solide, slim en sober uitvoeren."
  Nederland is een land dat kwetsbaar is voor overstromingen vanuit zowel de zee als de rivieren. Een veilige Nederlandse delta zal continue vragen om investeringen. In het belang van transparantie en het zonodig stellen van prioriteiten, werkt Atsma de komende jaren toe naar een waterveiligheidsprogramma als onderdeel van het Deltaprogramma. Dit moet uiterlijk in 2014 klaar zijn. Hierin moet de waterveiligheidsopgave en de noodzakelijke financiering voor de komende jaren in beeld worden gebracht en moet gekeken worden naar de gewenste uitvoeringsvolgorde van maatregelen. Ook laat de staatssecretaris onderzoek doen naar alternatieve financieringsbronnen en naar de mogelijkheden van publiek-private financiering binnen de daarvoor afgesproken spelregels.

  Onderwerp: Werkbezoek veiligheidshuis Utrecht
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 23 april 2011
  Link naar de bron

  Fractievoorzitter Gilbert Isabella en raadslid Marleen Haage brachten vorige week een bezoek aan het Veiligheidshuis Utrecht. Criminaliteit bestrijden is niet alleen het werk van de politie. Overlast van jongeren kan de gemeente niet alleen tegengaan door een jeugdhonk in te richten. Bij de aanpak van criminaliteit en overlast is een structurele aanpak van de organisaties uit de veiligheidsketen van groot belang. Daarmee wordt het effect vergroot van justitiële acties en zorg- en hulpverleningstrajecten.
  In het veiligheidshuis werken justitiële, zorg- en gemeentelijke organisaties op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Met als doel: herhaling van strafbare feiten voorkomen, leefomstandigheden verbeteren en achterliggende problemen van verdachten structureel aan te pakken.
  In het Veiligheidshuis werd voor ons een casusoverleg jeugd nagespeeld. In de (fictieve) casus werd duidelijk dat er wel zeer veel partners bij een dader en het gezin zijn betrokken vooradat er definitief wordt ingegrepen. Het OM is de voorzitter van zo'n overleg, wat plaatsvindt als er door een jeugdige een strafbaar feit is gepleegd. In deze casus waren jeugdzorg, welzijn, Raad voor de Kinderbescherming en de politie al meerdere keren bij het gezin betrokken geweest. De afstemming tussen deze organisaties is dan ook van groot belang. In het casusoverleg wordt duidelijk dat Jeugdzorg als casemanager optreedt. Bij het bepalen van een passende straf op het gepleegde delict staat het bereiken van een gedragsverandering centraal. Voor de jongen moet het een pedagogisch effect opleveren, zodat dit in het vervolg niet meer voorkomt.
  De PvdA heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. De preventieve middelen als investering in de jeugd zijn van groot belang. Daarbij moet ook de directe omgeving van het kind betrokken worden. Als alle inzet niet heeft mogen baten dan is hard ingrijpen soms gewoon nodig en dat moeten we niet uit de weg willen gaan. In het bezoek werd nog eens duidelijk hoe hardnekkig de veiligheidsproblematiek met jongeren is. Het samenbrengen van de expertise van alle instanties in het Veiligheidshuis is dan ook van groot belang. De PvdA vindt de brede 'systeemaanpak' van het Veiligheidshuis een goede aanpak.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.