Week: 13 van 27 maart tot en met 2 april 2011


Nieuws van Internet:
 • Klaar voor de ramp van morgen?
 • Ketenaanpak voor jeugdoverlast
 • Zwarte taxi rukt op in Eindhoven
 • Rampenregeling Doel onbekend bij Zeeuwen
 • Nieuwe locatie Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch
 • Veiligheidshuis kost Zeeuwen 40 cent per jaar
 • Veiligheidshuis verbetert leven van de veelpleger
 • Kijfhoek weer volledig in bedrijf
 • FNV blij met voorstellen expertgroep
 • Rangeerterrein Kijfhoek krijgt bedrijfsbrandweer
 • Brand bij AKZO Delfzijl
 • Inferno bij BP Lingen
 • Oss krijgt nieuw discriminatie meldpunt
 • Veiligheid hoofdtaak gemeente
 • Sociaal calamiteitenplan naar aanleiding gezinsdrama Zierikzee
 • Eerste jaarverslag Veiligheidshuis Rivierenland
 • Rampbestrijdingsplan Lingen nog dit jaar geactualiseerd
 • Japans protocol op komst voor Rotterdamse haven
 • Brandweer laat norm van 8 minuten los
 • 'Noordzeekanaal nooit tot de rand'
 • Uitvoeringsprogramma Nationale Politie naar Tweede Kamer
 • Veiligheidsregio Zeeland stelt risicoprofiel vast
 • Regio veiliger door effectief politiewerk
 • Akkoord bezuinigingen Brabantse brandweer
 • Betere informatie uitwisseling bij rampen en evenementen
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid stelt risicoprofiel vast
 • Veiligheidshuizen zitten fout
 • Tiel op kop met huiselijk geweld
 • Rampenscenario in Zaanstreek-Waterland
 • Goede afspraken nodig voor crises in Zaanstreek-Waterland
 • Veel huiselijk geweld in Veenendaal


 • Onderwerp: Klaar voor de ramp van morgen?
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 27 maart 2011
  Link naar de bron

  Afgelopen week was het NGB op twee congressen. Op het congres "Sociale media voor de publieke sector" sprak ik over de toegevoegde waarde die sociale media hebben voor de crisisbeheersing. Daarbij lichtte ik onder meer toe hoe de informatie via twitter een goed inzicht gaf over de perceptie zoals die begin januari ontstond over de brand in Moerdijk. Voor geinteresseerden, klik hier voor de powerpoint.
  Een van de andere sprekers was Erwin Blom. Eerder had hij al een fraaie powerpoint gemaakt over het naijl-effect van twitter (zie weblog), nu attendeerde hij me onder meer op de website Quora.com. Op die website staan fascinerende verhalen als "9/11: What was it like living in New York City after 9/11?". Zie Quora.com.
  Een andere nuttige link deed ik op bij het congres "Klaar voor de ramp van morgen?" van het Vlaamse Rode Kruis. Daar sprak onder meer Pamela Dix, die aan het hoofd staat van een overkoepelende belangengroep van getroffenen en nabestaanden uit het Verenigd Koninkrijk. De groep "Disaster Action" vertegenwoordigt getroffenen en nabestaanden van uiteenlopende crises, van Lockerbie tot de aanslagen in Londen, van de Herald of Free Enterprise tot de Bradford Stadium brand. De website van "Disaster Action" beschrijft van binnenuit hoe getroffenen en nabestaanden crisis beleven en hebben beleefd.
  Zowel de verhalen van Quora als die op Disaster Action zijn waardevol voor professionals in de crisisbeheersing. Niet alleen omdat het authentieke verhalen zijn, maar vooral omdat het ons prikkelt om vanuit het getroffenenperspectief naar de rampenbestrijding te blijven kijken. Want om hen draait het in crisisbeheersing en rampenbestrijding uiteindelijk.

  Onderwerp: Ketenaanpak voor jeugdoverlast
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 28 maart 2011
  Link naar de bron

  Leidschendam-Voorburg - Het college besluit om in 2011 en 2012 extra inzet te plegen op het bestrijden van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De extra inzet richt zich als eerste op de wijk de Prinsenhof. Voor de aanpak gaat de gemeente intensief samenwerken met politie, openbaar ministerie en andere lokale partijen.
  De Prinsenhof is een prima wijk om te wonen. In de veiligheidsmonitor 2009 scoort het op bijna alle punten heel goed in de beleving van de bewoners. Dit is mede dankzij de meerdere investeringen die afgelopen tien jaar in de wijk zijn gedaan door zowel het Rijk, de gemeente als o.m. woningcorporaties. Helaas is er momenteel een groep jongeren actief die zich niet weet te gedragen en ook crimineel gedrag vertoont. De gemeente, politie en Openbaar Ministerie en overige betrokken lokale partijen slaan de handen inéén om dit tegen te gaan. Daarnaast heeft het driehoeksoverleg (burgemeester, officier van justitie en politiechef) de tolerantiegrens naar beneden bijgesteld. Voortvloeiend hieruit is de aanhouding op 8 maart jongstleden van achttien jongeren uit deze groep. Dit vanwege vernieling, brandstichting en bedreiging van politie- en brandweermedewerkers tijdens de laatste oud- en nieuwviering
  De integrale aanpak van de problematiek, de zogenaamde ketenaanpak, zorgt ervoor dat alle betrokken partijen informatie over de jongeren kunnen uitwisselen op basis van een privacyconvenant. Een dergelijke multidisciplinaire aanpak wordt nu al op diverse plaatsen in het land met succes in Veiligheidshuizen gehanteerd. Door een uitwisseling van gegevens komt men tot een beter gecoördineerde integrale aanpak. In Leidschendam-Voorburg wordt geen eigen Veiligheidshuis opgericht. De partijen die samenwerken op basis van het privacyconvenant worden niet gezamenlijk gehuisvest. De gemeente zet wel in op actieve deelname in het Veiligheidshuis Haaglanden.
  De aanpak kent twee hoofddoelstellingen. Ten eerste is het gericht op de bestrijding en correctie van het criminele gedrag. Ten tweede op de opvang, ondersteuning en hulpverlening aan jongeren (en hun ouders) die in een moeilijke situatie verkeren. Als deze ketenaanpak succesvol is, zal deze ook op andere situaties van (ernstige) jeugdoverlast worden ingezet.
  Voor minder ernstige vormen van jongerenoverlast kent de gemeente het zogenaamde JOSO (Jongeren Op Straat Overleg), dat maandelijks alle overlastmeldingen bespreekt en daar zonodig actie op onderneemt. In het JOSO werken gemeente, politie en jongerenwerk samen. Per geval wordt steeds vastgesteld of er actie ondernomen wordt en door wie.

  Onderwerp: Zwarte taxi rukt op in Eindhoven
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 28 maart 201
  Link naar de bron

  EINDHOVEN - Snorders, zwarte taxi's, zijn een toenemend probleem in Eindhoven. Volgens verschillende taxi-ondernemers uit de regio worden het er steeds meer en brengen ze forse schade toe aan het imago van de taxibranche. In het taxi-overleg binnen het veiligheidshuis, is voor april een overleg gepland waarbij gemeente, politie, de taxibranche en de inspectie voor Verkeer en Waterstaat aanwezig zullen zijn. Volgens Wim Jansen, directeur van Jansen Taxi uit Nuenen, rijden er in Eindhoven structureel ongeveer vijftien zwarte taxi's rond. "Bovendien, al was het er maar één. Iedere rit die zij rijden, is er voor de reguliere taxibedrijven één minder.
  Tijdens evenementen zoals Koninginnedag en carnaval, rijden er nog meer zwarte taxi's rond."
  Behalve het mislopen van ritten speelt ook de imagoschade een belangrijke rol. "Ik denk dat de klant in tachtig procent van de gevallen duurder uit is bij een zwarte taxi. Consumenten maken geen onderscheid tussen ons en de zwarte taxi's. Een slechte ervaring met een zwarte taxi, heeft dus ook slechte invloed op ons imago."

  Onderwerp: Rampenregeling Doel onbekend bij Zeeuwen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 maart 2011
  Link naar de bron

  KRABBENDIJKE - Voor duizenden Zeeuwen die in de buurt wonen van de kerncentrale in Doel is het onduidelijk wat ze moeten doen als er daar iets mis gaat.
  De discussie over een eventuele ramp met een kerncentrale speelt zich voornamelijk af rond de centrale in Borssele. Verslaggever Marike Konings ging op zoek naar hoe zij aan informatie komt wanneer er een calamiteit is in Doel.
  Mocht dus er iets mis gaan in Doel, dan wordt volgens plan de Veiligheidsregio Zeeland ingeschakeld. Die zorgt ervoor dat Omroep Zeeland Radio als rampenzender uitzendingen brengt.

  Onderwerp: Nieuwe locatie Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 29 maart 2011
  Link naar de bron

  Op vrijdag 25 maart was er ter gelegenheid van het betrekken van een nieuwe locatie een feestelijke bijeenkomst met alle partners van het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch en omstreken. Waar vindt u het veiligheidshuis?
  Het Veiligheidshuis bevindt zich in het gebouw van de GGD in Den Bosch.
  Vogelstraat 2
  5212 VL 's-Hertogenbosch
  Telefoon: (073) 640 40 20

  Ook is aansluiting van de gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden, Schijndel, Sint Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Vught bij het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o. geformaliseerd, door de ondertekening van een samenwerkingsconvenant. Hierin verklaren de gemeenten, maar ook alle andere partners samen te werken om overlast en criminaliteit in 's-Hertogenbosch en omgeving Meierij tegen te gaan.
  In het Veiligheidshuis werken gemeenten, politie, justitie, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen samen om overlast en criminaliteit te reduceren en voorkomen. Aandachtsgebieden zijn huiselijk geweld, veelplegers, risicojeugd en nazorg van ex-gedetineerden. In het gebouw van de GGD aan de Vogelstraat in 's-Hertogenbosch werken professionals van de partners samen. In dit nieuwe huis is er meer ruimte voor dagelijkse samenwerking tussen professionals bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

  Onderwerp: Veiligheidshuis kost Zeeuwen 40 cent per jaar
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 29 maart 2011
  Link naar de bron

  VLISSINGEN - Hoeveel geld is veiligheid waard? Hoeveel heeft het Veiligheidshuis Zeeland nodig om crimineel gedrag en overlast blijvend in te perken? Om jeugd die dreigt af te glijden een helpende hand te bieden? Om herhaling van crimineel gedrag te voorkomen? Veertig cent per inwoner.

  Onderwerp: Veiligheidshuis verbetert leven van de veelpleger
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 29 maart 2011
  Link naar de bron

  De kwaliteit van interventies in de veiligheidshuizen is goed. Dat blijkt uit een evaluatie van deze huizen, organisaties die straf en zorg met elkaar verbinden. Aan de organisatie valt nog erg veel te verbeteren.
  Maatschappelijke opbrengst is er zeker: het leven van de cliënten, vooral de veelplegers, verbetert en de recidive gaat duidelijk omlaag. Professionals die in de veiligheidshuizen samenwerken, vinden de kwaliteit van de interventies en de samenwerking goed. Problemen worden eerder gesignaleerd. Maar de evaluatie van het Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek spreekt ook van 'een zeer overvloedige lijst van knelpunten'.
  Het gaat om de evaluatie: 'Resultaten van veiligheidshuizen. Een inventarisatie en evaluatie van beschikbaar onderzoek' Sinds 2005 zijn er veiligheidshuizen in Nederland. Het gaat om netwerken van organisaties die strafrechtelijke- en zorginterventies met elkaar verbinden en op elkaar afstemmen. Het doel van de veiligheidshuizen is een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de criminaliteit. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken hebben aan de Tweede Kamer toegezegd de resultaten van de veiligheidshuizen te evalueren.
  Uit de evaluatie komen ook een 'groot aantal' problemen en knelpunten: 'Uit de zeer overvloedige lijst van genoemde problemen is een top-7 van meest genoemde knelpunten gedestilleerd'. De (interne) informatievoorziening ten aanzien van de casussen is niet op orde. Het functioneren van en de afstemming met de moederorganisaties is gebrekkig. De aansturing en organisatie van het veiligheidshuis is gebrekkig. Het ontbreekt aan samenwerking onder de relevante partijen.
  De voorzieningen voor nazorg en voor veelplegers ontbreken, aldus de evaluatie, of zijn onvoldoende. De zogenoemde doelformulering is vaag en de (interne) communicatie is niet op orde. 'Veiligheidshuizen die het 'goed doen' ervaren minder problemen op de voornoemde punten.'

  Onderwerp: Kijfhoek weer volledig in bedrijf
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 29 maart 2011
  Link naar de bron

  Rangeerterrein Kijfhoek is maandag weer volledig in gebruik genomen. Het opstelspoor voor het goederenvervoer bij Zwijndrecht raakte op 14 januari door een felle brand in een wagon grotendeels onbruikbaar. Door een ongeluk bij het rangeren ontstond op vrijdagavond 14 januari brand in een wagon met ethanol. Diverse huizen in de omgeving moesten worden ontruimd. Door de brand en de grote hoeveelheid bluswater was een deel van Kijfhoek sindsdien niet meer te gebruiken.
  Vervoerder DB Schenker heeft door de werkzaamheden aan het spoor grote financiële schade geleden. Hoe hoog het bedrag is, kan het bedrijf niet zeggen. Na de brand kwamen vragen over de brandweer op Kijfhoek. ProRail, eindverantwoordelijk voor het rangeerterrein, zou voor 1 april een beslissing nemen over de mogelijke komst van een bedrijfsbrandweer op het complex. Die knoop is nog niet doorgehakt. Naar aanleiding van de brand lopen nog onderzoeken van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en het Openbaar Ministerie.

  Onderwerp: FNV blij met voorstellen expertgroep
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 30 maart 2011
  Link naar de bron

  Een expertgroep tunnelveiligheid stelt voor om onorthodoxe maatregelen te treffen die de tunnelveiligheid op het Nederlandse spoorwegnet moet vergroten. FNV laat weten achter de voorstellen te staan. Vooral het voorstel om in geval van een calamiteit in een treintunnel desgewenst door rood sein te mogen rijden kan op de steun van de vakbond rekenen. Evenals het voorstel om de vereiste bevoegdheden gedurende de eerste tien minuten bij het rijdend personeel ter plaatse te leggen.
  De expertgroep tunnelveiligheid is door de Minister van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen en is onderdeel van het Platform Transportveiligheid . De expertgroep staat onder voorzitterschap van prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke Veiligheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij presenteert de bevindingen op 15 april. Vooruitlopend op deze presentatie reageert FNV Spoor al op enkele bevindingen.
  Bijvoorbeeld op het voorstel om bij calamiteit de machinist de bevoegdheid te geven door rood sein te mogen rijden. Roel Berghuis van FNV Spoor: "Als de wereld om deze reizigers heen in vuur en vlam staat, dan wil je weg van die betreffende plek. Of het sein nu op rood staat of niet. We moeten durven vertrouwen in het vakmanschap van de machinist."
  Op donderdag 2 juli 2009 deed zich een brand voor in de Schipholtunnel. Althans, er ontstond steeds meer rook en de seinen en wissels deden het daardoor niet meer. "Alle ingrediënten waren aanwezig voor een ware ramp met vele mogelijke slachtoffers, maar het liep gelukkig af met een sisser. Het vuur doofde vanzelf", herinnert Berghuis zich.
  Na dit incident pleitte FNV voor een speciaal Tunnel Oefen Centrum waar onder andere mchinisten en conducteurs zouden kunnen oefenen op een incident. De vakbond is dan ook blij dat de Expertgroep nu voorstelt om rijdend personeel een aanvullende training te geven.

  Onderwerp: Rangeerterrein Kijfhoek krijgt bedrijfsbrandweer
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 30 maart 2011
  Link naar de bron

  Rangeerterrein Kijfhoek krijgt een bedrijfsbrandweer op haar terrein. Dat heeft spoorbeheerder ProRail aan de gemeente Zwijndrecht laten weten.
  Burgemeester Scholten van Zwijndrecht had om een bedrijfsbrandweer op het spoorwegemplacement gevraagd na de brand op Kijfhoek op 14 januari. Toen vloog na een fout bij het rangeren een wagon met ethanol in brand. Door de brand was een deel van Kijfhoek ruim 2,5 maand buiten gebruik.
  Hoe de bedrijfsbrandweer per 1 januari 2012 op Kijfhoek wordt ingericht is nog onbekend. ProRail, de gemeente Zwijndrecht en de brandweer zijn hierover in overleg.

  Onderwerp: Brand bij AKZO Delfzijl
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: x
  Link naar de bron

  DELFZIJL - Bij Akzo Nobel op het Chemiepark in Delfzijl heeft woensdagochtend brand gewoed in een 35 meter hoge toren.
  De brand brak uit tijdens sloopwerkzaamheden. De bedrijfsbrandweer van Akzo Nobel kon het vuur niet onder controle krijgen en riep de hulp in van het brandweerkorps van Delfzijl. Die rukte uit met een hoogwerker en wist de brand snel te doven. Er zijn geen gewonden gevallen.

  Onderwerp: Inferno bij BP Lingen
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 30 maart 2011
  Link naar de bron

  De binnenvaarttanker Alpsray, die werd beladen met benzine, is maandagavond tegen 22:50 uur ontploft in de haven van de BP-raffinaderij Emsland in Lingen. De vijf bemanningsleden konden zich tijdig in veiligheid brengen, één van hen liep lichte verwondingen op.
  De Alpsray was met circa 900 ton superbenzine grotendeels afgeladen, toen plotseling brand uitbrak. Even later werden kort na elkaar drie explosies gehoord, waarschijnlijk drie exploderende ladingtanks. De vlammen sloegen binnen de kortste keren 30 meter hoog uit het schip. In de haven stromende benzine vatte eveneens vlam, zodat een waar inferno ontstond. Het vuur werd bestreden door meer dan 100 brandweerlieden van de BP-bedrijfsbrandweer en de brandweerkorpsen uit de buurt. De brandweerlieden konden verhinderen dat het vuur oversloeg naar twee andere binnenvaarttankers in de haven. De brandende benzine op het water werd bestreden en afgedekt met schuim. Om 6.42 uur was de brand geblust en kon het sein brand meester worden gegeven. Om 8.10 uur brak opnieuw brand uit, maar die kon door de nog aanwezige brandweerkorpsen snel worden geblust.
  Over de oorzaak van de brand en de schade kon BP dinsdagmiddag nog geen mededelingen doen. Het Openbaar Ministerie in Ossnabrück onderzoekt of de brand te wijten is aan nalatigheid. De politie in Lingen is maandagavond al begonnen met het zoeken naar bewijzen.
  Verhalen van schippers die regelmatig in Lingen laden en lossen wijzen op onveilige werkprocedures tijdens het laden en lossen. Zo zouden medewerkers van de BP-terminal in Lingen regelmatig deksels van ladingtanks opengooien al voor het schip volledig is aangemeerd en zonder toestemming te vragen aan de schipper en te controleren of er druk op de tanks staat. Na belading blijft in de slang van de diagonale laadarm van de BP-terminal altijd wat product achter. Gebruik is in Lingen om dit met een soort hulpslang, via een geopend tankdeksel, in het schip te laten lopen. De slang in de arm wordt dan leeggedrukt. Dergelijke procedures zijn in strijd met de EBIS en eigen veiligheidsregels van BP. Ze worden volgens schippers echter sinds jaar en dag gevolgd in Lingen. 'Wij hebben er ook benzine geladen. Het was toen zeker 30 graden', verklaart een van hen. 'De terminalbemanning vroeg of we een tankdeksel wilden openen zodat ze een soort dekwasslang in de tank konden hangen. Die was op de laadarm aangesloten, zodat ze die leeg konden drukken. Met die hitte stromen de benzinedampen dan in een dikke deken over het dek. Ze zeiden dat het altijd zo ging. Ik heb het later bij mijn veiligheidsadviseur gemeld en gevraagd of hij Van de Ven - de EBIS-man van BP - wilde vragen daar iets aan te doen. Later verzocht hij mij vriendelijk hierover mijn mond te houden om geen klanten te verliezen. Van de Ven was niet gelukkig met de procedure en zou zorgen dat dit tijdens een toekomstige modernisering van de terminal zou veranderen. Toen ik hoorde van de explosie dacht ik onmiddellijk dat dit de oorzaak kon zijn.' Meerdere schippers bevestigen zijn verhaal. 'Het gebeurt al zo lang als ik hier kom en ik kom hier al jaren', zegt een wat oudere schipper.
  Een andere of een bijkomende oorzaak kan zijn dat een of meer overdrukventielen niet goed functioneerden, waardoor de druk in een of meer tanks te hoog opliep. De Alpsray zou op een werf nieuwe overdrukventielen hebben gekregen, mogelijk zat er een dicht.
  Tankers worden bij BP in Lingen wel standaard ontgast via een gaspendelleiding naar de wal. Maar ook dit schijnt niet altijd veilig te gebeuren. 'Ik heb meegemaakt dat men vroeg of ik stoom door de tanks wilde blazen om het ontgassen te versnellen. Ik was net leeg van benzine en zat vol in de explosiegrens', zegt een schipper. 'Die stoom heeft een temperatuur van 350 graden.'
  De volledig uitgebrande Alpsray lag dinsdag nog op de bodem van het 3,50 meter diepe havenbekken. De bovenkant van het schip stak boven water uit. Dinsdag werd het schip nog door de brandweer met water gekoeld. In de haven werden olieschermen geplaatst om verdere vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan.

  Onderwerp: Oss krijgt nieuw discriminatie meldpunt
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 30 maart 2011
  Link naar de bron

  OSS - De gemeente Oss gaat subsidie verstrekken aan Radar, het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Burgers die zich gediscrimineerd voelen, kunnen daar voortaan terecht met hun klachten. Radar moet zich van het college van B&W gaan vestigen in het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf in Oss. Sinds het verdwijnen van Stichting Basta in januari heeft Oss geen discriminatiemeldpunt meer. Een 'nederlaag' voor Oss, noemde D66 dat vorige week.

  Onderwerp: Veiligheid hoofdtaak gemeente
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 30 maart 2011
  Link naar de bron

  TIEL - De prioriteiten in het meerjarenprogramma veiligheid zijn niet nieuw maar de oproep tot meer samenwerking klinkt steeds sterker.
  ,,Zorgen voor veiligheid is van oudsher een van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste taak van de overheid." Zo opent het college van burgemeester en wethouders het beslispunt Meerjaren Programma Veiligheid 2011-2014 zoals dat aan de politiek wordt voorgelegd. De gemeente blijkt die taak serieus te nemen. De gemeenteraad heeft eind 2010 opnieuw de prioriteiten aangewezen: jeugd, drugs, verkeersveiligheid en geweld. Dat neemt niet weg dat andere zaken die voor inwoners belangrijk zijn, zoals criminaliteit, worden vergeten. In het meerjarenprogramma worden de doelstellingen voor de komende jaren benoemd en op basis daarvan wordt elk jaar een uitvoeringsplan gemaakt in samenwerking met vooral de politie en andere instanties.
  De laatste jaren is nogal eens gebleken dat die samenwerking niet altijd vlekkeloos verloopt maar er is hoop. ,,Het Veiligheidshuis is een mooi voorbeeld waarin vele instanties samenwerken", stelt burgemeester Steven de Vreeze in zijn inleiding. Hij heeft ook hoge verwachtingen van de Veiliger Wijkteams die in 2011 worden opgezet. Is het Veiligheidshuis een samenwerkingsverband van instanties om veelplegers intensief te volgen en zo criminaliteit te bestrijden, in de wijkteams gaan professionals en burgers samenwerken aan veilige en leefbare wijken.
  Met stip op een staat het thema jeugd en veiligheid. Dit onderdeel van het programma wordt, net als de overige benoemde prioriteiten, in 2011 verder uitgewerkt in programma's. Daarnaast worden er steeds vaker gezamenlijke controles en handhavingacties georganiseerd.

  Onderwerp: Sociaal calamiteitenplan naar aanleiding gezinsdrama Zierikzee
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 31 maart 2011
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - De instanties hebben geleerd van het gezinsdrama in Zierikzee, maart vorig jaar. Er komt een sociaal calamiteitenplan en een onderlinge actieve meldplicht van probleemgevallen.
  Burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland kwam vandaag in het Bestuurlijk Overleg Integrale Veiligheid met een lijst aanbevelingen. Het Veiligheidshuis Zeeland wordt daarin nadrukkelijk aangewezen als 'coördinerend knooppunt', waar gevallen van huiselijk- en eergerelateerd geweld besproken moeten worden door alle betrokken partijen. Dat moet voorkomen dat een potentiële dader vrij kan rondwandelen, terwijl zijn mogelijk slachtoffers van niks weten en geen bescherming genieten.

  Onderwerp: Eerste jaarverslag Veiligheidshuis Rivierenland
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 31 maart 2011
  Link naar de bron

  Het eerste jaar van Veiligheidshuis Rivierenland is een feit. Eind 2009 is het veiligheidshuis officieel geopend en sinds maart 2010 draait het op volle toeren. Van dit eerste jaar is een jaarverslag gemaakt. Dat is een moment om terug te kijken naar de resultaten. Er wordt ingegaan op de organisatie van het veiligheidshuis (doelen, doelgroep, taken), de werkwijze en veranderingen, Ook staan de eerste cijfers op een rij.
  De start van het veiligheidshuis heeft een belangrijke impuls gegeven aan de samenwerking tussen verschillende organisaties rond zorg-, dienst- en hulpverlening enerzijds en politie en Justitie anderzijds. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen hebben tot gevolg dat multi-problem situaties complexer worden. Voor de hulpverlening vraagt dit om meer drang- en dwangmaatregelen in te kunnen zetten. Het is belangrijk dat politie, Justitie en hulpverlening elkaars aanpak kunnen versterken. Veiligheidshuis Rivierenland creëert diverse mogelijkheden om hier op een gedegen wijze een invulling aan te geven. Tijdens de diverse overlegvormen vindt deze afstemming plaats. Ook door gebruikmaking van de locatie door de diverse ketenpartners vindt intensivering van de samenwerking plaats, waardoor een systeemgerichte en integrale aanpak gerealiseerd wordt.
  2010 was het jaar om Veiligheidshuis Rivierenland op 'poten' te zetten. Zowel operationeel, maar ook in het vinden van elkaar. Afspraken maken en deze vastleggen in een convenant. 2010 was het jaar om het veiligheidshuis verder uit te bouwen; nieuwe partners enthousiasmeren om ook binnen het veiligheidshuis te werken, de meerwaarde kunnen laten zien. 2010 was ook het jaar van 'vallen en opstaan', zoeken naar de effectiefste manier van samenwerken. 2010 was op de valreep ook het jaar om de laatste kamer in te richten: Kamer Nazorg ex gedetineerden.

  Onderwerp: Rampbestrijdingsplan Lingen nog dit jaar geactualiseerd
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 maart 2011
  Link naar de bron

  De veiligheidsregio Twente gaat ervan uit dat dit jaar de regionale rampenbestrijdingsplannen rond de kerncentrale in Lingen zijn geactualiseerd.
  Dat laat burgemeester Cazemier van Dinkelland namens de veiligheidsregio weten. Op dit moment wordt het plan aan Duitse kant bijgesteld. De veiligheidsregio Twente wacht met het actualiseren van haar eigen plan totdat de Duitsers klaar zijn. Volgens de veiligheidsregio Twente is er geen reden om aan te nemen dat de Duitse kerncentrale op dit moment een veiligheidsrisico vormt. Wel heeft Cazemier de brandweer de opdracht gegeven om te kijken of er jodiumtabletten in de regio kunnen worden opgeslagen. Het tijdig innemen van tabletten verkleint bij een kernramp het risico op schildklierkanker.

  Onderwerp: Japans protocol op komst voor Rotterdamse haven
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 maart 2011
  Link naar de bron

  ROTTERDAM - Havenbedrijf Rotterdam stelt momenteel samen met onder meer Deltalinqs, de Douane, DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, de Voedsel- en Waren Autoriteit en de nautische partners een toelatings- en afhandelingsprotocol op voor de schepen uit Japan.
  Het Havenbedrijf neemt deze zaak zeer serieus en speelt een actieve rol in het opzetten van dit protocol. We richten ons hierbij op de veiligheid van de mensen die in de haven werken en die direct betrokken zijn bij het binnenhalen en afhandelen van het schip.
  Op dit moment is het nog onbekend wat exact wordt aangetroffen. Uiteraard worden momenteel diverse scenario's uitgewerkt. Het eerste schip uit Japan dat vertrokken is na de aardbeving, wordt medio april in Rotterdam verwacht.

  Onderwerp: Brandweer laat norm van 8 minuten los
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 maart 2011
  Link naar de bron

  Leeuwarden - De Friese brandweer komt in juni met verschillende maximum-aanrijtijden voor het landelijk en stedelijk gebied. De streefnorm is acht minuten: daar waar die wordt losgelaten, worden aanvullende, preventieve maatregelen genomen: alarminstallaties bij verafgelegen boerderijen bijvoorbeeld.
  Dat werd gisteren bekend tijdens een bezoek van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan Leeuwarden. De minister geeft de Friese gemeenten de ruimte om op een eigen manier tot een nieuwe organisatie te komen, onder verantwoording van de Veiligheidsregio waarin alle Friese burgemeesters zitting hebben.
  De brandweer in Nederland staat voor een grote verandering. De bevoegdheid over de organisatie ligt nu nog bij de gemeenten, maar Opstelten en de Tweede Kamer willen dat overbrengen naar de veiligheidsregio. Fryslân is een van de 25 veiligheidsregio's in Nederland.
  Nu al zijn er samenwerkingsverbanden tussen diverse korpsen en dat proces gaat langzaam verder. In juni neemt de Veiligheidsregio een besluit nemen over de invulling van de Friese brandweer. Dan zullen aanrijtijden voor de verschillende gebieden worden vastgesteld. De streefnorm is nu acht minuten, maar dat is lang niet overal haalbaar. Met name niet op het platteland. Fryslân mag van de normen afwijken, mits er aanvullende maatregelen genomen worden, zoals bijvoorbeeld alarminstallaties bij verafgelegen boerderijen waardoor de brandweer in een vroegtijdig stadium gealarmeerd wordt.
  Volgens Crone zal de organisatie zo worden ingericht dat de brandweerzorg zo goed mogelijk wordt gegarandeerd: provinciebreed. ,,We zullen cirkels trekken rond de bestaande kazernes en dan kijken hoeveel tijd er nodig is, en wat er veranderd moet worden om een zo goed mogelijke dekking te krijgen." De bestaande korpsen en districten worden op basis van die informatie ingedeeld. Daarmee komt een regionale brandweer - zoals Opstelten wil - weer een stap dichterbij.
  Wanneer de gemeentelijke brandweer tot een organisatie onder verantwoording van de veiligheidsregio wordt samen gevoegd, is nog niet bekend.
  Tijdens het bezoek klaarden burgemeester Crone van Leeuwarden en minister Opstelten de lucht. Bijna twee weken geleden werd Crone kwaad omdat Opstelten had gezegd dat de komende veranderingen bij de brandweer ertoe zouden kunnen leiden dat vrijwilligers bij de brandweer vertrekken.
  De organisatorische schaalvergroting zou vrijwilligers kunnen vervreemden van hun korps, zei Opstelten na afloop van de ministerraad twee weken geleden. Crone wilde daarover met Opstelten praten, omdat hij vindt de vrijwilligers er juist op vooruit zouden moeten gaan bij veranderingen. Zeker in Fryslân, waar alleen Leeuwarden een beroepsbrandweer heeft.
  Tijdens de persconferentie na afloop van het bezoek bleek dat de burgemeester en de minister weer door een deur kunnen. Opstelten benadrukte dat ,,vrijwilligers het hart van de brandweer vormen".
  's Ochtends had Opstelten in Grou een gesprek gehad met vrijwilligers van alle Friese brandweerkorpsen. ,,Daar bleek dat de vrijwilligers ook achter de regionalisering van de brandweer staan. Wat ze vooral belangrijk vinden is dat ze 'meegenomen' worden in het proces, dat ze betrokken en geïnformeerd worden."
  Hoe Opstelten er voor gaat zorgen dat de vrijwilligers zich thuis blijven voelen in de nieuwe organisatie - die leidt tot een grotere schaal, een grotere organisatie - werd niet helemaal duidelijk. Op vragen naar concrete maatregelen antwoordde Opstelten dat ,,de kaders daarvoor zorg zullen dragen, en dat ,,wij die kaders maken". Concreter kon of wilde Opstelten het niet maken.

  Onderwerp: 'Noordzeekanaal nooit tot de rand'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 maart 2011
  Link naar de bron

  ZAANSTAD - Er is volgens Rijkswaterstaat geen sprake van dat in 2010 overstroming van het Noordzeekanaal dreigde. Wel is twee keer de maximale waterstand overschreden.
  Op 2 februari trad de dooi met zo'n temperatuur en snelheid in dat de hoeveelheid smeltwater nauwelijks te verwerken was. Toen is de waterstand in het Noordzeekanaal korte tijd twee centimeter hoger geweest dan de grenswaarde van 32 centimeter onder NAP. De normale waterstand is veertig centimeter onder NAP en de toegestane schommeling daarin is van acht centimeter hoger tot vijftien centimeter lager. Volgens woordvoerster Marjan Nijssen van Rijkswaterstaat zijn die waterstanden en de bijbehorende diepte cijfers waar het scheepvaartverkeer op moet kunnen vertrouwen.
  Laag water is een gevaar voor het vaarverkeer. Hoog water kan dat zijn voor de bewoners achter de dijken. Maar van kans op overstroming is geen sprake geweest, zegt Nijssen. Ook niet op 27 augustus, toen na de twee natste dagen in zestig jaar, het water in het kanaal steeg tot 25 centimeter onder NAP, zeven centimeter boven het maximum.
  Waarom de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in een risicoanalyse schrijft dat het kanaal bijna overstroomd is, is Nijssen niet bekend. ,,Er is geen probleem geweest.'' Om overtollig water af te voeren gebruikt Rijkswaterstaat altijd de spuisluizen en als de situatie dat vereist worden daarnaast gemalen ingeschakeld. Als het zover komt wordt altijd overlegd met betrokken partijen zoals gemeenten en hoogheemraadschap. ,,Ik vermoed, maar dat is gissen, dat van de Zaanse zijde water het Noordzeekanaal in is gelopen.''
  De Veiligheidsregio kan niet direct een uitleg geven over de tekst in de risicoanalyse. Het betreft volgens een woordvoerster een concept-versie van het rapport en in de defintieve editie wordt de gewraakte zinsnede over overstroming geschrapt.
  De risicoanalyse is een verplicht document, dat op 1 april vastgesteld moet zijn. Het Zaanstad Beraad kreeg vorige week drie kwartier om er over te praten. Aart Molenaar (DZ) was daar erg boos over omdat in het risicoprofiel nog veel meer dreigingen vermeld staan, zoals rellen in wijken en ongelukken met fabrieken. Hij vindt het onverteerbaar om zo'n onderwerp in drie kwartier af te doen.

  Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Nationale Politie naar Tweede Kamer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 maart 2011
  Link naar de bron

  Minister Opstelten wil de huidige 26 politiekorpsen in een zo kort mogelijk tijdsbestek omvormen tot één nationale politie. Voortvarendheid is nodig om de gevolgen voor het dagelijks werk van de politie te beperken en tegelijkertijd de prestaties en de slagkracht van de politie te verbeteren. Eind dit jaar moeten de voorbereidingen voor de nationale politie zijn afgerond. Als de nieuwe Politiewet wordt aangenomen door de Staten-Generaal, kan op 1 januari 2012 onmiddellijk worden gestart met de nationale politie. Tot dat moment worden geen onomkeerbare stappen gezet. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Vorming Nationale Politie dat minister Opstelten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zeeland stelt risicoprofiel vast
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 1 april 2011
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - De huidige gemeentelijke rampenplannen gaan de prullebak in. Voor 1 oktober moet de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) een allesomvattend crisisplan op tafel hebben liggen. De VRZ heeft een risicoprofiel voor Zeeland vastgesteld.
  Daarbij wordt uitgegaan op 35 mogelijke scenario's waar Zeeland mee te maken kan krijgen. Met de vele industrie, drukke scheepvaart en een kerncentrale geldt Zeeland na Rijnmond als tweede risicogebied. Binnen de provincie loopt Vlissingen de grootste (31) kans om met één van de scenario's te worden geconfronteerd. Dat varieert van een overstroming uit zee tot ernstige branden, een ongeluk met giftige stoffen tot rellen. Aan de hand van het profiel wordt ook het beleidsplan van de VRZ voor de komende vier jaar gemaakt. Een tekortkoming is dat relevante informatie van risico's in de Vlaamse grensstreek nauwelijks beschikbaar is.

  Onderwerp: Regio veiliger door effectief politiewerk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 1 april 2011
  Link naar de bron

  Schagen - De Politie Noord-Holland Noord heeft in 2010 goede resultaten geboekt. 'Het werd veiliger in onze regio en dat hebben we weten te bereiken binnen een sluitende begroting', zei korpschef Ans Rietstra donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers in het Regionaal College van burgemeesters en de Veiligheidsregio. Zij spraken unaniem hun waardering uit voor het politiewerk en gingen akkoord met het jaarverslag.
  Dat het veiliger werd in Noord-Holland Noord blijkt uit de cijfers. De politie registreerde 4,2% minder misdrijven. Ook het aantal incidenten liep terug. Met 10,7%. Op de thema's waar de politie extra aandacht aan besteedt, werd positief gescoord: 7% minder geweldsmisdrijven, 28% minder misdrijven rond hennepteelt, 14% minder fietsendiefstallen, 27% minder gevallen van overlast door jeugdgroepen en 10% minder vernielingen. Daarbij pakte de politie 35% meer helers (hierbij gaat het meestal om heling van gestolen fietsen) en 31% meer verdachten van het rijden onder invloed van alcohol.
  Begin 2010 besloot de politie een speciaal team te formeren om het stijgende aantal overvallen te bestrijden. En met succes, want in 2010 nam het aantal overvallen met 45% af. Ook hielden wij in totaal 62 verdachten aan in 24 zaken. Noord-Holland Noord is hiermee koploper in politie Nederland. Vanwege het succes van deze aanpak formeerde de politie in 2010 ook teams voor straatroof en woninginbraken.
  Financieel is het korps Noord-Holland Noord gezond. 2010 is positief afgesloten en ook voor 2011 is een sluitende begroting gepresenteerd. Het preventieve toezicht is daarmee komen te vervallen.
  Niet alleen is het gelukt om de begroting sluitend te krijgen, dit is ook gedaan zonder dat er gesneden hoefde te worden in de personeelssterkte van het blauw op straat en de recherche. Ook investeerde ons korps nog volop in de opleiding van nieuw personeel en het vakmanschap van medewerkers.
  Inmiddels is het landelijke budgetverdeelsysteem aangepast. Hierdoor krijgt het korps Noord-Holland Noord extra geld en wordt het personeelsbestand uitgebreid. Dit betekent dat er in 2015 in totaal 85 medewerkers (fte) extra in dienst zijn. Hierbij gaat het om politiemensen in het operationele proces (blauw op straat, recherche, intake en service).

  Onderwerp: Akkoord bezuinigingen Brabantse brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 1 april 2011
  Link naar de bron

  OSSENDRECHT - De reorganisatie bij het brandweerkorps in Midden- en West-Brabant is een stap dichterbij gekomen. De burgemeesters van de 26 deelnemende gemeenten hebben unaniem ingestemd met het plan om negen bluswagens van evenzoveel brandweerteams te schrappen.
  Die worden als reservewagen op een centrale locatie in de regio gestald, samen met zeven andere wagens die daar al staan. Hierdoor hoeven de wagens niet langer permanent bemand te zijn.
  De bezuinigingsmaatregel levert 6,3 miljoen euro op. Dat is negen procent van de 67 miljoen euro die in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omgaat.
  Door het schrappen van de bluswagens verliezen de komende jaren tientallen brandweerlieden hun baan. Maar omdat de reorganisatrie pas op 1 januari 2015 moet zijn afgerond, zullen er geen gedwongen ontslagen vallen. "Het kan allemaal via natuurlijk verloop", verzekert directeur Nico van Mourik van de veiligheidsregio.
  De aanstaande reorganisatie leidde afgelopen tijd tot veel onrust binnen het brandweerkorps in Midden- en West-Brabant. Gevreesd wordt dat de veiligheid in het geding zou komt als er straks veel minder bluswagens in de regio standby zijn.
  Maar volgens Peter Noordanus - burgemeester van Tilburg en voorzitter van de veiligheidsregio -zal het zo'n vaart niet lopen. Integendeel, volgens hem zorgt de reorganisatie juist voor meer veiligheid in de regio.
  "Daar ben ik van overtuigd. We leveren namelijk niet alleen die bluswagens in. We gaan als brandweer ook veel meer samenwerken. Dat wordt nu één grote winkel. Waarom zou je dan nog 26 boodschappenwagentjes nodig hebben."
  Behalve bezuinigen wil de veiligheidsregio ook gaan investeren. De komende jaren wordt er tussen de drie en vier miljoen euro gestoken in het verbeteren van de informatievoorziening voor de brandweer, de aanschaf van een extra schuimbluswagen op Moerdijk en een zogeheten 'industriële reddingsvoertuig' waarmee mensen uit benarde posities kunnen worden bevrijd.
  Bij Rijkswaterstaat wordt de komende tijd bovendien aangedrongen op het installeren van radarinstallaties langs de wal van het Hollands Diep zodat de scheepvaart daar beter in de gaten gehouden kan worden.
  Tot slot ligt er een plan om de samenwerking met de veiligheidsautoriteiten in de Rijnmond aan te halen. De milieudienst DCRM die daar al actief, zal mogelijk in de toekomst ook in West-Brabant worden ingeschakeld.
  Of alle plannen doorgaan hangt van de raden van de 26 gemeenten af die de veiligheidsregio vormen. Zij hakken de knoop binnenkort door.

  Onderwerp: Betere informatie uitwisseling bij rampen en evenementen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 1 april 2011
  Link naar de bron

  Vanaf 1 april 2011 gaan de Zeeuwse hulpdiensten bij een grootschalig incident of evenement informatie via een landelijk crisismanagementsysteem (LCMS) uitwisselen. Vandaag hebben Peter van Dijk, wnd algemeen directeur Veiligheidsregio Zeeland, en Frits Gronsveld, directeur van het landelijk projectbureau, de service level agreement voor gebruik van dit systeem ondertekend. Door dit systeem is bij opschaling informatie direct voor de gehele rampbestrijdingsorganisatie beschikbaar. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk actueel beeld van het incident voor de brandweer, politie, geneeskundige diensten en gemeenten. Zo kunnen zij beter besluiten nemen en communiceren naar de burgers.
  In 2010 is door het Veiligheidsberaad besloten dat er één landelijk systeem gebruikt gaat worden voor het delen van informatie over incidenten, aangezien een incident zich niet altijd beperkt tot één regio. Bij de recente brand in Moerdijk waren drie regio's betrokken. Juist in zo'n situatie is het van groot belang dat de regio's beschikken over dezelfde informatie. Van de 25 veiligheidsregio's in Nederland heeft Veiligheidsregio Zeeland dit systeem nu als negende geïmplementeerd. De ervaringen van de acht andere regio's zijn positief.
  Tot op heden werd gebruik gemaakt van de gebruikelijke communicatiemiddelen zoals e-mail, telefoon en C2000, het communicatienetwerk van de hulpdiensten. Informatie kwam hierdoor soms te laat of bereikte niet altijd de juiste personen. Diverse oefeningen en incidenten op regionaal en landelijk niveau hebben de noodzaak van een goed werkend landelijk informatiesysteem aangetoond.
  Betrouwbare en tijdige informatie-uitwisseling is de randvoorwaarde voor een effectieve bestrijding van incidenten. Informatiemanagement is dan ook één van de eisen in de nieuwe Wet veiligheidsregio's. In 2008 heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) getoetst in hoeverre de veiligheidsregio's voldoen aan de in ontwikkeling zijnde wetgeving. Hierin scoorde Zeeland een onvoldoende. Door het werken met het nieuwe informatiesysteem geeft Veiligheidsregio Zeeland invulling aan de prestatie-eisen uit de wet. Het afgelopen half jaar zijn 130 medewerkers van gemeenten, politie, brandweer en Veiligheidsregio Zeeland opgeleid in de nieuwe manier van werken en gebruik van het informatiesysteem.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid stelt risicoprofiel vast
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 1 april 2011
  Link naar de bron

  GORINCHEM - Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft 23 maart als eerste Veiligheidsregio in Zuid-Holland het regionaal risicoprofiel vastgesteld. Hiermee is de termijn die de Wet veiligheidsregio's hiervoor stelt (vóór 1 april 2011) gehaald.
  Het regionaal risicoprofiel geeft antwoord op twee hoofdvragen; welke soorten rampen en crises kunnen zich in de regio ZHZ voordoen (risico-inventarisatie) en hoe erg is dat wat ons kan overkomen (risicoanalyse). Het gaat hierbij om risico's die de normale werkzaamheden van hulpdiensten overstijgen. Het regionaal risicoprofiel handelt over rampen en crises en niet over bijvoorbeeld een kortdurende stroomstoring of gebruikelijke brandrisico's.
  In totaal zijn er 40 realistische scenario's beschreven en geanalyseerd. Deze variëren van een grieppandemie tot bijvoorbeeld extreem weer, overstromingen, een incident met gevaarlijke stoffen of paniek in menigten. Voor de beoordeling van de scenario's heeft de VRZHZ de landelijke handreiking regionaal risicoprofiel, gebaseerd op de strategie Nationale Veiligheid, is gehanteerd. Hiermee konden op verantwoorde wijze de crisistypen van verschillende aard onderling met elkaar worden vergeleken.
  Voor de VRZHZ behoren de grieppandemie, stroomuitval (langer dan 24 uur), een ongeval met gevaarlijke stoffen in de spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht of een grote brand in een verzorgingstehuis op dit moment tot de grootste risico's. De risico's krijgen de komende periode extra aandacht op het gebied van risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel uit de ontwrichte situatie.
  Het regionaal risicoprofiel is geen statisch document, maar wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat trends of effecten van (beleids-)maatregelen kunnen worden meegewogen. Met de eerste update start de VRZHZ komend jaar al.Hierin wordt in ieder geval een aantal extra scenario's, waaronder een incident op het spooremplacement Kijfhoek in Zwijndrecht en vervoer en opslag van radioactief materiaal, uitgewerkt. De uitkomsten van de onderzoeken naar de recente incidenten in Moerdijk en Kijfhoek vormen daarnaast mogelijk aanleiding tot herijking van een aantal eerder uitgewerkte scenario's.
  De Veiligheidsregio heeft het risicoprofiel opgesteld in samenwerking met medewerkers van de politie ZHZ, de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta, Rijkswaterstaat, de gemeenten, Omgevingsdienst ZHZ, de provincie Zuid-Holland en nutsbedrijven. Deze samenwerking was bijzonder waardevol en tevens noodzakelijk om tijdig tot het gewenste eindresultaat te komen.

  Onderwerp: Veiligheidshuizen zitten fout
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 1 april 2011
  Link naar de bron

  Een kind dat één keer in aanraking komt met de politie, gaat meteen in het hele land met de billen bloot in een kinddossier dat in te zien is door alle partijen die zijn aangesloten bij een Veiligheidshuis. Dat is illegaal, stelt het College Bescherming Persoonsgegevens na onderzoek bij Veiligheidshuizen in Friesland en Bergen op Zoom.
  Het CBP heeft bijzonder veel aan te merken op de bescherming van de privacy van minderjarigen die besproken worden in de Veiligheidshuizen. Dat zijn overlegorganen waarbij verschillende instanties uit de jeugdhulpverlening samenwerken met politie en justitie. Zo moet voorkomen worden dat jongeren die zorg nodig hebben, tussen de wal en het schip raken.
  Gegevens van alle kinderen tussen de zes en twaalf jaar die met de politie in aanraking komen, worden aan de Veiligheidshuizen verstrekt. Dat mag niet, omdat kinderen in deze leeftijdsgroep niet te vervolgen zijn. Het is bovendien onduidelijk welke criteria gebruikt worden om te bepalen of een kind onderwerp van gesprek moet worden in een overleg. Dit is juist wel verplicht volgens privacywetgeving. Er worden voorwaarden gebruikt als 'problematische achtergrond' en 'zware strafbare feiten', maar wat dit precies inhoudt is niet bepaald.

  Onderwerp: Tiel op kop met huiselijk geweld
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 1 april 2011
  Link naar de bron

  TIEL - De meeste meldingen bij Veiligheidshuis Rivierenland in 2010 hadden te maken met huiselijk geweld. Maar liefst 381 zaken kwamen voorbij. Van de negen deelnemende gemeenten is Tiel veruit koploper met 113 zaken, gevolgd door Culemborg (56), Zaltbommel (49) en Geldermalsen (45).
  Met het eenjarig bestaan van het veiligheidshuis in Tiel is gisteren het jaarverslag gepresenteerd. In het huis werken gemeenten, politie, justitie en maatschappelijke organisaties samen om criminaliteit te verminderen en perspectief te bieden aan probleemgroepen. Deze zijn ingedeeld in vier groepen: veelplegers, ex-gedetineerden, daders en slachtoffers van huiselijk geweld en risicojeugd. Van gevallen van risicojeugd werden 178 meldingen gedaan. Tiel en Culemborg steken er bovenuit met 59 en 44 meldingen. Onder risicojeugd worden jongeren van 12 tot en met 23 jaar verstaan die een of meer strafbare feiten hebben gepleegd. ook hebben zij een verhoogd risico op recidive door de thuissituatie, geestelijke en sociale problematiek.
  Tiel en Culemborg staan ook op de eerste plaatsen met betrekking tot ex-gedetineerden, 58 en 38. In totaal kwamen er 166 in beeld voor nazorg. Tiel kende ook de meeste veelplegers (16), gevolgd door Zaltbommel (5) en Buren (4).

  Onderwerp: Rampenscenario in Zaanstreek-Waterland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 2 april 2011
  Link naar de bron

  ZAANSTAD - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft uitgezocht hoe de regio zich kan voorbereiden op zeven gevaren die ernstige gevolgen kunnen hebben of met hoge waarschijnlijkheid kunnen voorkomen.
  Het gaat om een dijkdoorbraak in een laaggelegen polder, een incident met giftige stoffen in de open lucht, een brand in een cacao-opslag, de uitval van een energievoorziening, buurtonrust, een treinincident en ordeverstoring of paniek in een menigte. De gevaren zijn ingeschat door experts van onder meer de politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie GHOR en Pro-rail. De gevaren staan beschreven in het Regionaal Risicoprofiel dat het Veiligheidsbestuur recent heeft vastgesteld, samen met nog zeven andere zogenoemde crisistypen die relevant zijn voor Zaanstreek-Waterland. De experts werkten met een landelijk ontwikkelde methode die in alle veiligheidsregio's wordt toegepast en 25 crisistypen onderscheidt, geordend naar zeven thema's. Zij baseerden zich op ervaring, onderzoek en de risicokaart die door alle negen gemeenten wordt gevoed met informatie.

  Onderwerp: Goede afspraken nodig voor crises in Zaanstreek-Waterland
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 2 april 2011
  Link naar de bron

  ZAANSTAD - Er moet rond het Noordzeekanaal en Westelijk Havengebied goede afspraken gemaakt worden, zowel bestuurlijk over risicobeheersing als operationeel over crisisbeheersing. Dit melden experts van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Betreft de cacaobranden vragen de experts aandacht voor de positie van bedrijfshulpverlening en bedrijfsbrandweer en willen zij innovatieve blusmogelijkheden onderzoeken. Daarnaast adviseren de experts vaker gebruik te maken van sociale media om burgers te informeren over gevaren en crises.
  Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft uitgezocht hoe de regio zich kan voorbereiden op zeven gevaren die ernstige gevolgen kunnen hebben of met hoge waarschijnlijkheid kunnen voorkomen. Het gaat om een dijkdoorbraak in een laaggelegen polder, een incident met giftige stoffen in de open lucht, een brand in een cacao-opslag, de uitval van een energievoorziening, buurtonrust, een treinincident en ordeverstoring of paniek in een menigte. De gevaren zijn ingeschat door experts van onder meer de politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie GHOR en Prorail.
  Ook is het belangrijk dat burgers weten wat zij zelf moeten doen om zichzelf en anderen te helpen bij een ramp. De hulpdiensten hebben de adressen nodig van thuiswonende verminderd zelfredzamen en ook de specifieke hulpvraag zij hebben, zo signaleren de experts.
  Burgemeester Faber, namens negen burgemeesters voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland: 'Recente rampen in Nederland tonen ons de noodzaak om te blijven inventariseren wat kan gebeuren, hoe groot de kans is en wat wij eraan kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat alle organisaties betrokken blijven.'

  Onderwerp: Veel huiselijk geweld in Veenendaal
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 2 april 2011
  Link naar de bron

  VEENENDAAL - In het district Heuvelrug neemt Veenendaal een discutabele eerste plaats in als het gaat om huiselijk geweld. Van de in totaal 125 aangiften vorig jaar die tot vervolging leidden, staat ongeveer de helft (59) op het conto van Veenendaal. In 2006 waren er 54 aangiften. Ook wat de incidenten huiselijk geweld betreft komt circa de helft voor in Veenendaal: 310 op een totaal van 653 in het district Heuvelrug. Dat is een forse toename, in 2006 werden er in Veenendaal 164 incidenten geregistreerd.
  Zeven maal werd vorig jaar in Veenendaal een tijdelijk huisverbod uitgevaardigd tegen vijf maal in 2009. Bij een incident huiselijk geweld komt er een melding bij de politie waarbij het gaat om onrust in de huiselijke kring dat pas op een later moment als huiselijk geweld wordt geregistreerd. Het CDA had schriftelijke vragen gesteld over deze materie. De gemeenten in het district Heuvelrug werken samen om huiselijk geweld in kaart te brengen en adequate maatregelen te bedenken. Daarvoor zijn een coördinator huiselijk geweld en een informatiemakelaar veiligheidshuis aan de slag.
  Omgerekend naar landelijke gegevens worden minstens 1890 personen jaarlijks slachtoffer van ernstige vormen van huiselijk geweld of zijn slachtoffer van relatief lichtere vormen van geweld die meer dan tienmaal op jaarbasis voorkomen. Het gaat met name om partner of ex-partnergeweld. De daders zijn meestal mannen (93 procent). In tweederde van de gevallen worden slachtoffers later daders. Dat betekent dat in het district Heuvelrug 1260 personen op den duur dader worden.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.