Week: 12 van 20 tot en met 26 maart 2011


Nieuws van Internet:
 • Bergen op Zoom: met welke stoffen rijden die treinen?
 • Zwartewaterland juigt inzet verkeersregelaars toe
 • Presentatie Meldpunt Brand Moerdijk
 • Aantal overvallen daalt door Haagse aanpak
 • Meer geld voor grensoverschrijdende rampen- en oefeningen
 • Veiligheidsregio Fryslân en Omroep Fryslân sluiten convenant
 • Informatiepakket over Burgernet huis-aan-huis
 • NS vervoert reizigers, geen gevaarlijke stoffen
 • Senioren in Hulst bang voor ramp met centrales
 • Nieuwe invulling aan brandweerzorg in Limburg-Noord
 • Explosie legt chipfabrief NXP dag stil
 • Nieuwe kijk op crisisbeheersing in Drenthe
 • Veiligheidshuis: aanpak jeugd in gevaar
 • Lintje voor Gert Menzo
 • Arnhem wil halvering aantal daklozen
 • Staatssecretaris Atsman wil temp RUD
 • Brandweer in regio Gelderland-Midden fuseert


 • Onderwerp: Bergen op Zoom: met welke stoffen rijden die treinen?
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 maart 2011
  Link naar de bron

  BERGEN OP ZOOM - Nog steeds weet de gemeente Bergen op Zoom niet welke gevaarlijke stoffen per trein dwars door de stad worden vervoerd. Een regionale veiligheidsbaas die beweert dat de NS het wel weet, wekt verbazing. In elk geval toch bij raadslid Sander Siebelink van Lijst Linssen. Hij was zelfs verontwaardigd toen hij Nico van Mourik, directeur van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant, vorige week hoorde vertellen dat de inhoud van alle goederentreinen wel degelijk bekend is. Als de NS van alle gevaarlijke vrachten weet, waarom de gemeenten dan niet, schrijft hij aan het college van B en W.
  West-Brabantse plaatsen als Bergen op Zoom, Roosendaal en Oudenbosch ijveren al jaren voor een goederenspoorlijn om de woongebieden heen. Tot nu toe tevergeefs. Volgens Siebelink, in een vorig college zelf verkeerswethouder, is het daarom zaak de veiligheidsrisico's van het vervoer zo veel mogelijk te beperken. Het ergert hem dat niet alle kennis over die risico's wordt gedeeld.

  Onderwerp: Zwartewaterland juigt inzet verkeersregelaars toe
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 21 maart 2011
  Link naar de bron

  In samenwerking met de Oranjeverenigingen en scouting krijgen de kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis ieder een pool van verkeersregelaars. Deze verkeersregelaars worden ingezet om tijdens evenementen te zorgen voor een veilige en geordende doorstroom van het verkeer.
  De politie en Stichting Stadstoezicht Kampen verzorgt de trainingen hiervoor.
  Op maandag 28 maart vond in het Veiligheidshuis te Zwartsluis de eerste training plaats voor vrijwilligers uit Zwartsluis. Op maandag 4 april a.s. zijn de vrijwilligers uit Genemuiden aan de beurt voor een training in d'Overtoom te Genemuiden en op woensdag 6 april a.s. vindt eenzelfde training plaats in het gemeentehuis te Hasselt.
  De trainingen starten om 20.00 uur en zijn bedoeld voor iedereen die tijdens een evenement als verkeersregelaar wil optreden. Wie een training wil volgen, moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en is verplicht zich vooraf te legitimeren. Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een pasje dat zij kunnen tonen als zij als verkeersregelaar optreden. Opgave graag vooraf via info@zwartewaterland.nl
  In de gemeente Zwartewaterland vinden allerlei activiteiten en evenementen plaats. Bij veel van deze evenementen worden verkeersregelaars ingezet. Een aantal Oranjeverenigingen heeft de gemeente voorgesteld om per kern een pool van verkeersregelaars te vormen. De gemeente juicht dit voorstel toe.
  Om als verkeersregelaar te worden aangemerkt en als zodanig verzekerd te zijn, is het nodig een training te volgen. De politie en de Stichting Stadstoezicht Kampen gaan op verzoek van de gemeente deze trainingen per kern organiseren.

  Onderwerp: Presentatie Meldpunt Brand Moerdijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 maart 2011
  Link naar de bron

  HOEKSCHE WAARD - De deskundigheid in de communicatie naar de bevolking liet te wensen over en de afstemming tussen de veiligheidsregio's over het organiseren van bewonersbijeenkomsten moet in de toekomst beter. Dat is een aantal conclusies uit het rapport van Meldpunt Brand Moerdijk, na onderzoek bij de bewoners rond Moerdijk en in de Hoeksche Waard. Initiatiefnemer Bert Klein bood woensdag 16 maart het rapport aan in Den Haag.
  Andere conclusies zijn dat de communicatie naar de bevolking menselijker en minder zakelijk moet en dat mensen niet van het kastje naar de muur gestuurd moeten worden met hun klachten. De berichtgeving op de website crisis.nl was tijdens de ramp niet optimaal en in de nafase veel beter te noemen. De autoriteiten wisten te melden dat alles volgens het boekje was gegaan en dat zij juist gehandeld hadden, bekeken het vanuit hun eigen positie en hadden te weinig oog en oor naar hoe de bevolking de calamiteiten en nasleep beleefd had. Veiligheidsregio ZHZ liet de bewoners ongewis over het al dan niet houden van bewonersbijeenkomsten.
  Klein woont zelf in 's-Gravendeel en verbaasde zich over de gebrekkige informatievoorziening tijdens de ramp. 'Ik zag de rook, kreeg last van mijn ogen en zag op de calamiteitenzender dat deuren en ramen gesloten moesten blijven, maar intussen was het alarm niet afgegaan. Ik kwam er achter dat een aantal zaken niet is goed gegaan en dat meerdere mensen deze mening deelden. Ik heb het meldpunt opgericht en heb in totaal ruim tweehonderd meldingen binnengekregen uit de omgeving van Moerdijk.'
  Klein is bij twee bewonersbijeenkomsten geweest en verbaasde zich over dat verschillende woordvoerders elkaars woorden weer teniet deden. Als je hoorde dat coördinerend burgemeester Van der Velde van Breda z'n best deed om het verhaal goed uit te leggen en dat vervolgens en andere deskundige vervolgens meldt dat 'de wind gelukkig de goede kant op stond', dan kan je daar niet echt je hoop uit putten. Mensen zijn dan deskundig op hun eigen vakgebied, maar kunnen zicht niet verplaatsen in hoe het op de bewoners overkomt.'
  Klein heeft op dit moment nog geen last van ongewenste gevolgen van de ramp. 'Maar je weet natuurlijk nooit wat er op de lange termijn naar boven komt.' Hij is trots op zijn onderzoek dat volgens hem met gejuich is ontvangen. 'Ik heb inmiddels al lovende kritiek van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) mogen ontvangen.' De inspectie van Openbare Orde en Veiligheid verwacht voor de zomer haar onderzoek klaar te hebben en neemt hierin het rapport van Klein mee. Het hele rapport is te lezen op meldpunt-brandmoerdijk.jouwweb.nl/onderzoeksrapport.

  Onderwerp: Aantal overvallen daalt door Haagse aanpak
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 22 maart 2011
  Link naar de bron

  Het aantal overvallen in Den Haag is de eerste twee maanden van 2011 fors gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Haagse aanpak, die in 2009 door burgemeester Jozias Van Aartsen, hoofdofficier Theo Hofstee en hoofdcommissaris Henk van Essen is ingezet, lijkt daarmee succesvol.
  De in 2010 ingezette daling van het aantal overvallen zet door. In januari en februari van dit jaar werden in Den Haag 20 overvallen gepleegd. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 32. Hoewel het aantal overvallen verminderde, bleef het aantal aangehouden verdachten gelijk:14. Onder hen bevinden zich de verdachten van een gewelddadige woningoverval op een café-eigenaar in de Schaarsbergenstraat en de personen die vermoedelijk betrokken zijn bij een reeks overvallen op hotels. Het totale oplossingspercentage over 2010 in Den Haag bedraagt tot op heden 28%. Voor de regio Haaglanden is dat percentage momenteel zelfs 35%. Vermoedelijk zal dit percentage nog verder stijgen, omdat een aantal onderzoeken nog niet is afgerond.

  Onderwerp: Meer geld voor grensoverschrijdende rampen- en oefeningen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 maart 2011
  Link naar de bron

  Minister Opstelten stelt meer geld beschikbaar voor grensoverschrijdende rampen- en crisisoefening.
  Dat zei Opstelten tijdens het bijeenkomst in Aken met zijn collega de minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn- Westfalen, de heer Jäger. "Rampen en Crisis houden geen rekening met landsgrenzen. Het is essentieel dat we samen met onze buren oefenen en gezamenlijk de voorbereidingen ter hand nemen."
  Er is eenmalig € 50.000,- voor dit jaar vrijgemaakt. In beginsel geeft het ministerie geen subsidies voor oefeningen (zit al in rijksbijdrage), maar hiermee willen we proces aanjagen. De gezamenlijke oefening wordt nog gepland. In het actieprogramma Nationale Veiligheid zijn grensoverschrijdende oefeningen met Benelux en Duistland als prioriteit genoemd.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Fryslân en Omroep Fryslân sluiten convenant
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 maart 2011
  Link naar de bron

  Leeuwarden - Op woensdag 23 maart ondertekenen voorzitter Veiligheidsregio Fryslân Ferd Crone en directeur Omrop Fryslân Jan Koster het convenant calamiteitenzender Fryslân. In dit convenant staan vernieuwde afspraken over het inzetten van Omrop Fryslân Radio als calamiteitenzender. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de alarmering, de rollen van betrokken partijen en de werkwijze van de calamiteitenzender.
  In Fryslân kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie. Tijdens zo'n situatie heeft Omrop Fryslân een belangrijke rol. Een getroffen gemeente kan Omrop Fryslân Radio inschakelen als calamiteitenzender. Op deze zender kan de burgemeester berichten (doen) uitzenden aan burgers. In deze berichten wordt verteld wat er aan de hand is en krijgen burgers instructies en adviezen. Als Omrop Fryslân calamiteitenzender is, wordt hun programmering meestal aangepast.
  Afspraken over de inzet van Omrop Fryslân Radio als calamiteitenzender zijn in het convenant vastgelegd. De regionale omroep is permanent beschikbaar om bij calamiteiten mededelingen uit te zenden van de overheid. Daarnaast wordt in het nieuwe convenant een helder onderscheid gemaakt tussen de journalistieke rol van de regionale omroep en de functie van de calamiteitenzender. Berichten van de overheid worden duidelijk gemarkeerd en worden tenminste ook in het Nederlands uitgesproken.
  Als de sirene gaat, wordt mensen geadviseerd af te stemmen op Omrop Fryslân (92.2 FM). Omdat de stroom uit kan vallen, is het raadzaam om een radio met batterijen in huis te hebben. Daarmee kan iedereen actuele informatie ontvangen over een noodsituatie. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn. Onder het motto 'Tink Foarút' zal Veiligheidsregio Fryslân de Friezen hier het komende jaar regelmatig over informeren. Zo wordt van 21 maart t/m 2 april een radiospot uitgezonden op Omrop Fryslân over de calamiteitenzender: 'Gaat de sirene? Stem dan af op Omrop Fryslân: 92.2 FM'.

  Onderwerp: Informatiepakket over Burgernet huis-aan-huis
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 maart 2011
  Link naar de bron

  Deze week valt in de hele regio een informatiepakket over Burgernet in de bus of op de mat. Dat is het directe gevolg van de introductie van Burgernet in alle tien gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland.
  Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Iedere burger vanaf 16 jaar kan zich aanmelden via www.burgernetkennemerland.nl.
  Burgemeester Weterings van Haarlemmermeer: "Ik roep daarom alle inwoners vanaf 16 jaar op om zich, net zo als ik, aan te melden en zo mee te helpen onze polder nog veiliger te maken."
  Als Burgernet wordt ingeschakeld door de politie, wordt een ingesproken bericht, of een tekstbericht via SMS, verzonden naar de mobiele telefoon van de deelnemers. Het kan dan gaan om het zoeken naar een vermist kind of het verlenen van eerste hulp bij een hartstilstand.
  Maar, ook om het oplossen van een misdrijf of, in een crisissituatie, om instructies wat te doen bij bijvoorbeeld een grote brand. Als een bericht wordt gestuurd en de ontvanger kan helpen, dan moet hij of zij bellen naar 0800-0011. Dit is het gratis telefoonnummer van de meldkamer.
  Na afloop van de Burgernetactie krijgen alle opgeroepen deelnemers een bericht met het resultaat van de actie, én dat deze is afgerond. Heeft iemand later nog aanvullende informatie, dan dat via 112 (spoed) of 0900-8844 (minder spoed) aan de politie worden doorgegeven. Door Burgernet krijgt de politie dus veel meer ogen en oren.
  In het informatiepakket is te lezen hoe Burgernet werkt en hoe alle burgers vanaf 16 jaar zich kunnen aanmelden. En bijvoorbeeld ook wat er gedaan moet worden als iemand hier wel woont, maar niet werkt, of tijdens een vakantie.

  Onderwerp: NS vervoert reizigers, geen gevaarlijke stoffen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 maart 2011
  Link naar de bron

  BERGEN OP ZOOM - De NS is niet blij met de suggestie dat het bedrijf gevaarlijke stoffen zou vervoeren. "We vervoeren reizigers en exploiteren stations, maar aan goederenvervoer doen we al jaren niet meer", zegt Meja van Zelst van de Nederlandse Spoorwegen.
  Zij reageert daarmee op een in bericht in BN DeStem over vragen van gemeenteraadslid Sander Siebelink (Lijst Linssen) in Bergen op Zoom. Die was geschrokken van een bewering van Nico van Mourik, directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Van Mourik zou op een informatieavond hebben beweerd dat de NS van alle goederentreinen de inhoud kent. Dat is dus in elk geval niet zo. Al sinds 2000, toen de NS haar onderdeel NS Cargo verkocht, vervoert het vroegere staatsbedrijf geen goederen meer. Het beheer van het spoor is in handen van ProRail.
  In Bergen op Zoom, Roosendaal en Oudenbosch is al jaren onrust over het vervoer van gevaarlijke stoffen. Treinen rijden er dwars door woongebieden. De West-Brabantse plaatsen willen het liefst een spoorlijn buiten de woonkernen om.

  Onderwerp: Senioren in Hulst bang voor ramp met centrales
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 maart 2011
  Link naar de bron

  HULST - De seniorenraad in de gemeente Hulst maakt zich ernstig zorgen over het gebrek aan geschikte evacuatieroutes in Oost-ZeeuwsVlaanderen in geval van gelijktijdige calamiteiten in de kerncentrales van Borssele en Doel. De raad brengt die zorgen over aan burgemeester en wethouders met het verzoek de bespreking van zo'n rampscenario op de agenda van de Veiligheidsregio Zeeland te zetten. Aanleiding voor de actie van de seniorenraad zijn de recente gebeurtenissen met de kerncentrales in Japan.
  De seniorenraad gaat er van uit, dat grensoverschrijdende risico's te lijf worden gegaan met grensoverschrijdende maatregelen. Immers, stelt de raad vast, de gevolgen van dergelijke calamiteiten zijn ook grensoverschrijdend.
  Verder wil de raad graag op de hoogte gehouden worden door het college van de ontwikkelingen die kunnen leiden tot calamiteiten op of rond de Westerschelde. "Waarschijnlijk draagt een goed actieplan bij calamiteiten op de Westerschelde ook bij aan het slagen van Plan Perkpolder", merkt de Seniorenraad in dat verband verder op.
  De seniorenraad vraagt bij het gemeentebestuur ook aandacht voor het vervoer voor ouderen. "Er is een breed scala aan financiële tegenprestaties voor het genieten van vervoer. Van gratis voor 65-plussers met de grote bus, een schijntje voor de buurtbus, 1 euro per zone voor pasjesbezitters voor Taxicom, tot 7,50 euro per zone voor mensen zonder pasje voor Taxicom. Is voor hoogbejaarden, die geen recht hebben op een pasje, een aantal keren per maand een tussentarief te overwegen voor noodzakelijke verplaatsingen in verband met de wekelijkse boodschappen, artsen- of ziekenbezoek en het onderhouden van sociale contacten?"
  Het dagelijks bestuur van de seniorenraad rekent het gemeentebestuur daarbij voor, dat een bezoek vanuit Hulst aan iemand die in het ziekenhuis in Terneuzen ligt bijvoorbeeld, niet minder dan 45 euro kost. "Drie zones maal twee komt op 45 euro. Dit betekent zowat een euro per kilometer", aldus de raad.

  Onderwerp: Nieuwe invulling aan brandweerzorg in Limburg-Noord
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 maart 2011
  Link naar de bron

  De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft de Visie Brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 opgesteld. Definitieve besluitvorming vindt plaats nadat de standpunten van de verschillende gemeenten bekend zijn.
  De Visie Brandweerzorg is een uitwerking van het document "De brandweer over morgen" van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR.) Met deze visie wil de Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe invulling geven aan de brandweerzorg in Limburg Noord. De kern van de visie brandweerzorg is dat er meer geïnvesteerd wordt aan de voorkant van de veiligheidsketen door zich te richten op het beperken van risico's.
  Gemeente Venlo is voornemens om in te stemmen met een nadere uitwerking van de Visie Brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015. Het feit dat de brandweer zich meer richt op het voorkomen van risico's wordt door het college positief ontvangen. De visie sluit aan bij overig beleid van de gemeente Venlo gericht op voorkomen van risico's en meer zelfredzaamheid van burgers. De uitwerking van de visie moet wel aantoonbaar meer veiligheid opleveren.
  In april zal eerst de raad worden gevraagd haar standpunt in te nemen ten aanzien van het investeren aan de voorkant van de veiligheidsketen en in te stemmen met een nadere uitwerking van de visie. Pas daarna zal Venlo haar standpunt kenbaar maken aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

  Onderwerp: Explosie legt chipfabrief NXP dag stil
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 24 maart 2011
  Link naar de bron

  NIJMEGEN - Het gebouw van chipfabrikant NXP aan de Gerstweg in Nijmegen is in de nacht van dinsdag op woensdag ontruimd na een explosie. De 150 medewerkers van de nachtploeg moesten zich rond één uur uit de voeten maken omdat een buis in de kelder explodeerde. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan, volgens een woordvoerder van NXP. "Er was op die plek gelukkig niemand aan het werk."
  Naast de bedrijfsbrandweer, is ook de gemeentelijke brandweer opgeroepen. "Zover bekend zijn er geen giftige stoffen vrijgekomen", meldt de woordvoerder. De explosie vond plaats in de luchtafvoerbuis van de ovens die de chips bakken.
  De productie in de fabriek lag dinsdagnacht en een deel van woensdag stil. "Woensdag is de fabriek weer gefaseerd opgestart. Aan het einde van de dag zou hij weer up and running moeten zijn."
  De schade in de kelder moet nog worden opgenomen, aldus de woordvoerder: "De aard van de schade en de oorzaak worden nu onderzocht door experts."

  Onderwerp: Nieuwe kijk op crisisbeheersing in Drenthe
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 24 maart 2011
  Link naar de bron

  Assen - De twaalf burgemeesters in Drenthe hebben vandaag tijdens de bestuursvergadering van de veiligheidsregio hun akkoord gegeven voor de invoering van de nieuwe, actiegerichte crisismanagementorganisatie die ook een rol kent voor de burgers en bedrijven in Drenthe.
  In 2009 heeft het bestuur van de veiligheidsregio een verbeterplan voor crisismanagement vastgesteld. Een onderdeel is het verbeteren van de crisismanagementorganisatie. Drenthe is een regio waar relatief weinig mensen op een groot oppervlak wonen en die relatief veilig is. Dat veiligheidsniveau wil het bestuur graag ministens handhaven, zo niet verbeteren.
  De burgemeesters zijn akkoord gegaan met een effectieve en efficiënte crisismanagementorganisatie, die aansluit op de dagelijkse praktijk van de functionarissen. De organisatie is gebaseerd op een nieuwe visie op crisisbeheersing met een aantal uitgangspunten: het accent ligt - zeker in de eerste uren van een crisis - op het zelfstandig uitvoeren van de taken van de hulpdiensten; een crisis is per definitie onzeker en dus niet te plannen; er zijn grenzen aan de mogelijkheden van de overheid en daarom hebben burgers en bedrijven ook hun verantwoordelijkheid in de crisisbeheersing.
  Tijdens een crisis is niet alleen oog voor de fysieke hulpverlening, maar is tevens aandacht voor twee andere zeer belangrijke functies van de overheid: het informeren van de burgers en het duiden van de (gevolgen van) de crisis door de burgemeester. Door de actiegerichte benadering in Drenthe blijkt (ook tijdens eerdere tests) dat voor deze drie functies veel ruimte is wat de effectiviteit ten goede komt.
  De nieuwe crisisorganisatie zal in de komende periode een aantal keren worden beoefend door de hulpdiensten en de gemeenten; tijdens de TT (in het weekeinde van 23 juni) wordt de nieuwe organisatie voor het eerst in praktijk gebracht.

  Onderwerp: Veiligheidshuis: aanpak jeugd in gevaar
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 24 maart 2011
  Link naar de bron

  BERGEN OP ZOOM - Ze draaien als een tierelier, beweren ze zelf. Maar de vraag is hoe lang nog? "Dat is voor ons ook een vraagteken", zegt een zorgelijk kijkende Kees Jongmans, voorzitter van het Veiligheidshuis in het district Bergen op Zoom.
  Vijf jaar geleden werd het Veiligheidshuis in Bergen op Zoom opgezet om jongeren die dreigen te ontsporen op het rechte pad te houden, om veelplegers aan te pakken en ex-gedetineerden een handje te helpen bij de terugkeer in de maatschappij. Om dat voor elkaar te krijgen, werkt een groot aantal instanties zoals Justitie, reclassering, Bureau Jeugdzorg en de kinderbescherming samen in het Veiligheidshuis. Dagelijks wordt daar een groot aantal cliënten besproken. Van de jongeren die voor overlast in de wijk zorgen, tot de kleine crimineel.
  Die gezamenlijke aanpak blijkt te werken. De (kleine) criminaliteit in de zes gemeenten (Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Halderberge, Steenbergen en Moerdijk) is verminderd, terwijl ook de overlast door jongeren is teruggelopen, beweren ze bij het Veiligheidshuis. Toch is het de vraag of het Veiligheidshuis in Bergen op Zoom en op 45 andere plaatsen in Nederland zoals Breda wel blijft bestaan. De bezuinigingen die het kabinet heeft aangekondigd dreigen ook het Veiligheidshuis te treffen. Han Polman, de burgemeester van Bergen op Zoom moet er niet aan denken. "Dat zou de domste fout zijn."

  Onderwerp: Lintje voor Gert Menzo
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 maart 2011
  Link naar de bron

  DEDEMSVAART - Gert Menzo uit Dedemsvaart heeft donderdagavond een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Bert Meulman reikte hem de onderscheiding uit bij zijn afscheid van de brandweer Dedemsvaart.
  Bijna dertig jaar was Menzo vrijwilliger bij de brandweer. Hij wordt getypeerd als een brandweerman in hart en nieren. "Als teamleider had hij een grote verantwoordelijkheid voor het team. Deze functie paste goed bij Menzo. Hij bleef altijd rustig, ook bij grotere incidenten. Als teamleider bij de regionale brandweer organisatie (nu Veiligheidsregio IJsselland) werd hij ook ingezet bij de vuurwerkramp in Enschede. Juist in deze enorme ravage viel zijn goede manier van leidinggeven extra op", aldus de verklaring bij de onderscheiding. Menzo wordt gezien als de grote kracht achter de groep Dedemsvaart. Hij heeft als onderhoudsmonteur grote zorgzaamheid en verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het brandweermateriaal getoond. Naast zijn werkzaamheden voor de vrijwillige brandweer heeft Menzo zich ook veel ingezet voor de Hervormde Kerk in Dedemsvaart. Hij was ouderling en heeft deel uitgemaakt van de Jeugddienstcommissie. Ook nu zet hij zich nog in voor de kerk.

  Onderwerp: Arnhem wil halvering aantal daklozen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 25 maart 2011
  Link naar de bron

  Arnhem - De gemeente Arnhem gaat extra investeren in het voorkomen van dakloosheid en in nazorg als mensen weer op eigen benen staan. Het aantal plaatsen in de dag-, nacht- en crisisopvang in Arnhem wordt in de periode 2011-2014 met vijftig procent afgebouwd. Door een kortere doorlooptijd en hogere bezettingsgraad zijn minder "bedden" nodig.
  Wethouder Kok: "Minder opvang, beter leven"; ik ben er van overtuigd dat het kan. Omdat de meeste mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden uiteindelijk niks liever willen. En omdat we met hulpverlenende instanties en woningbouwcorporaties nieuwe afspraken gaan maken."
  Hoe de gemeente ervoor wil zorgen dat daklozen de regie over hun leven terug krijgen, staat beschreven in een Masterplan dat het college vandaag heeft vastgesteld. Aanleiding voor het plan is evaluatie van het huidige daklozenbeleid en een bezuiniging van het Rijk van vier miljoen. Op dit moment investeert Arnhem jaarlijks ruim 10 miljoen in de Maatschappelijke Opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg. Vanaf 2012 wordt dertig procent gekort oplopend tot veertig procent in 2014.
  Om in de toekomst voor financiering door de gemeente in aanmerking te komen moeten hulpverlenende instanties alle mensen melden die ze opvangen. Als de situatie van een persoon in kaart is gebracht wordt een individueel trajectplan uitgestippeld. De gemeente gaat instellingen op basis van de bijdrage aan die persoonlijke plannen financieren. "Zo gaan we ervoor zorgen dat er meer door- en uitstroom komt", zegt Henk Kok. "Dat is een belangrijke pijler van het Masterplan."
  Een tweede pijler van het plan is preventie. Kok wil bijvoorbeeld dreigende huisuitzettingen voorkomen. De derde pijler is goede nazorg. "We moeten voorkomen dat mensen die het lukt om op eigen benen te gaan staan, een paar maanden later weer bij de opvang aankloppen. Nu gaan ze voor een eigen woning of kamer soms in zee met louche huisjesmelkers. We moeten als stad, samen met de inwoners en woningbouwcorporaties, zorgen voor woonruimte die past en voor begeleiding zodat men gestimuleerd wordt zelfstandig te blijven functioneren."
  Het Masterplan richt zich op de brede doelgroep voor maatschappelijke zorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz), waaronder alle personen die dak- of thuisloos zijn. Op basis van landelijke cijfers wordt geschat dat de totale doelgroep in de regio Arnhem bestaat uit circa 2.000 mensen.
  Henk Kok: "Voor de ruim 300 daklozen moet er een duidelijke persoonlijke aanpak komen. Ik snap dat het niet gemakkelijk zal zijn. Een hulpverlener kan wel mensen op hun verantwoordelijkheid aanspreken, maar ze niet dwingen om te veranderen. Sommige daklozen zijn dusdanig verslaafd en in de war, dat ze nooit meer op eigen benen kunnen staan. Voor die groep zullen we een soort van long stay voorziening moeten treffen. Hierin gaan we onder andere samenwerken met de zorgverzekeraar. Maar er is ook een grote groep die wel kan en wil ontsnappen aan de vicieuze cirkel van verslaving en/of verwarring, eenzaamheid en eindeloze opvang. Die gaan we daarbij helpen, en waar nodig ook daartoe aanzetten."
  Het college van B en W heeft een uitgebreide risico-analyse gemaakt. Daarin wordt ook het risico benoemt dat een aantal mensen zich zullen proberen te onttrekken aan de opvang met bijbehorend traject. Het wordt in de toekomst niet mogelijk om wel een beroep te doen op de gemeente maar niet te willen meewerken aan verbetering van de situatie. Uitkering en het meewerken aan het traject kan mogelijk gekoppeld worden. Wordt overlast of criminaliteit gepleegd dan is er de strenge aanpak vanuit het Veiligheidshuis waarbij ook sancties worden uitgevaardigd.
  Het Masterplan, dat tot stand is gekomen in samenwerking met belangrijke partnerorganisaties, is een eerste stap in de herstructurering van de maatschappelijke opvang, OGGz en verslavingszorg. Als de gemeenteraad het masterplan vaststelt in april 2011, wordt een uitvoeringsprogramma 2011- 2014 opgesteld met exacte keuzes over welke voorzieningen gehandhaafd worden en waar bedden geschrapt worden. Het uitvoeringsprogramma komt in juni 2011 in het college van B&W. Jaarlijks zal het uitvoeringsprogramma geactualiseerd worden.

  Onderwerp: Staatssecretaris Atsman wil temp RUD
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 25 maart 2011
  Link naar de bron

  Staatssecretaris Atsma (I&M) gaat nauwkeuriger kijken naar tekortkomingen in de veiligheid bij risicovolle bedrijven. Dat heeft hij op 23 maart aan de Tweede Kamer gemeld tijdens het Algemeen Overleg Externe Veiligheid. Atsma gaat opnieuw in gesprek met IPO en VNG om de totstandkoming van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) te versnellen. Ook de inrichting van RUD's stelt hij daarbij aan de orde.
  Voor de zomer stuurt de staatssecretaris de Tweede Kamer een brief over het vervolg op de Quick Scan van risicovolle bedrijven. Dit onderzoek laat ogenschijnlijk zien dat er veel mis is bij BRZO-bedrijven. Maar de scan is te oppervlakkig om voldoende beeld te geven van de daadwerkelijke veiligheidsrisico's bij deze bedrijven. Atsma heeft aangegeven diepgaander onderzoek te doen naar deze BRZO-bedrijven. Om die reden geeft hij de lijst met bedrijven, die tijdens de inspecties in 2009-2010 niet voldeden aan de eisen van de overheid, niet vrij.
  Verder gaf Atsma aan het specialistische toezicht op risicovolle bedrijven niet binnen één dienst te willen centraliseren. Dit is tegen de wens van sommige Kamerleden. Het aantal te vormen RUD's met dit specialisme staat nog open. Samen met het IPO en de VNG wil Atsma voor
  1 juli een indicatie geven welke RUD's een BRZO-specialisatie krijgen. Atsma koerst erop alle RUD's voor 1 januari 2012 operationeel te laten zijn.
  Onder druk van Kamerlid Paulus Jansen (SP) heeft Atsma de Kamer toegezegd de voortgangsrapportage externe veiligheid 2010 nog voor de zomer naar de Kamer te sturen. Jansen klaagde erover dat het verslag over het jaar 2009 nu pas - maart 2011 - op de agenda staat. Jansen: "dat moet sneller kunnen.''

  Onderwerp: Brandweer in regio Gelderland-Midden fuseert
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 maart 2011
  Link naar de bron

  ARNHEM - De zestien brandweerkorpsen in Gelderland-Midden fuseren tot één regionaal korps. De uitvoering van de basale brandweertaken - het blussen van branden en hulpverlening - blijft bij de lokale brandweer. Deze week besloot minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat regionalisering verplicht wordt. Zijn wetsvoorstel gaat nog voor de zomer naar de Tweede Kamer. Eerder al zette Den Haag in op de vorming van regionale brandweerkorpsen, maar op vrijwillige basis.
  Gelderland-Midden zag lange tijd geen brood in de vorming van één regionaal korps. Veel taken van het korps zijn al regionaal geregeld binnen de veiligheidsregio.
  Zo worden opleidingen en grote oefeningen al gezamenlijk door de zestien korpsen geregeld. Ook zijn specialistische taken als brandweerduikers en brandpreventie en specialisten voor gevaarlijke stoffen bij de regio ondergebracht.
  Vooruitlopend op de nieuwe wet hebben de zestien burgemeesters in de regio besloten een begin te maken met het samenvoegen van hun korpsen. Deze week besloten ze dat tijdens de vergadering van de veiligheidsregio.
  Na de regionalisering blijven de gemeenten wel een rol spelen. Zo blijft een burgemeester opperbevelhebber en blijven brandweertaken bij de lokale brandweer. Omdat veel taken al geregionaliseerd zijn, zal er op de werkvloer niet heel veel veranderen. De aanpassingen zijn vooral bestuurlijk.
  Een reden van Gelderland-Midden om niet eerder over te gaan op een regionaal korps was de vrees dat de afstand tussen vrijwillige brandweermensen en de regio te groot zou worden. Omdat veel brandweerlieden in deze regio vrijwilliger zijn, is dit nu ook een belangrijk aandachtspunt bij de vorming van één korps.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.