Week: 11 van 13 tot en met 19 maart 2011


Nieuws van Internet:
 • Brandweer oefent op heide bij Velp
 • Europees jeugdparlement voor water in Gelderland
 • Kamervragen over onrust bij brandweer
 • Raadsvragen in Eindhoven over sector veiligheid
 • Houd schoolgang in het vizier
 • Verplichte regionalisering leidt to niets
 • Angst regeerde bij aanpak Mexicaanse griep
 • Zorgen over aanrijtijden Goeree
 • Ambulancediensten in Haaglanden bundelen hun krachten
 • Helibeelden crisissituatie live te volgen
 • Veiligheidshuis Zeeland ziet voldoende bestaansrecht
 • Controle gevaarlijke stoffen is in Zeewolde op orde
 • Veiligheidsbaas: "Twitter kan gevaarlijk zijn bij ramp als Moerdijk"
 • Onderzoeksrapport Meldpunt Brand Moerdijk
 • Hulpdiensten pleiten voor veiligere interventies
 • RUD komt niet aan autonomie gemeenten
 • Zeeuwen bij kernramp aangwezen op radio en tv
 • Bedrijfsbrandweer SABA uitgeblust
 • Brandweertaken van gemeenten naar veiligheidsregio's
 • Vrijwilliger blijft op één bij brandweer
 • VRU tast in duister over risicobedrijven
 • Veiligheidssituatie BRZO-bedrijven: reactie VNCI


 • Onderwerp: Brandweer oefent op heide bij Velp
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 maart 2011
  Link naar de bron

  VELP - Brandweerkorpsen van de veiligheidsregio Gelderland-Midden hebben zaterdag een bosbrandoefening gehouden op het Rozendaalse Veld, een heidegebied bij Velp.
  Volgens een woordvoerder van de brandweer was er een heidebrand in scène gezet. Behalve de brandweerlieden werkten ook agrariërs en vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer mee aan de jaarlijks terugkerende oefening. De korpsen bereiden zich jaarlijks op twee zaterdagen voor op incidenten in de natuur. Ze oefenden op 5 maart al op het Defensieterrein bij Deelen.
  De toegangsweg naar het oefenterrein was afgezet om het publiek zo veel mogelijk op afstand te houden. Alle deelnemers zijn tijdens de oefening uitvoerig geobserveerd.

  Onderwerp: Europees jeugdparlement voor water in Gelderland
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 13 maart 2011
  Link naar de bron

  Het 10e Europees Jeugdparlement voor Water komt naar Gelderland. Van 14 tot en met 18 maart bespreken meer dan 100 jongeren uit 16 landen de gevolgen van de klimaatverandering op de waterkwaliteit en waterveiligheid in de toekomst. Het parlement wordt voorgezeten door Thijs Kuiper uit Tiel, die vorig jaar is gekozen tot voorzitter.
  Klimaatverandering is een internationaal probleem dat alleen kan worden opgelost als de Europese landen samenwerken. Het klimaat wordt extremer. In de toekomst worden de zomers droger en de winters natter. Dat betekent meer kans op overstromingen in de winter en minder drinkwater in de zomer. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de inwoners, natuur en economie langs de rivieren in Europa. Het Europees Waterparlement geeft jongeren de kans hun stem hierover te laten horen. Wat is ervoor nodig om te zorgen dat zij in de toekomst droge voeten en schoon drinkwater blijven houden?
  Tijdens de conferentie varen de jongeren de rivieren af op MS Serenity die speciaal hiervoor van de Donau naar Gelderland is gehaald. Onderweg doen zij verschillende locaties aan waar waterkwaliteit, waterveiligheid en gebiedsontwikkeling elkaar raken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het project Waalweelde en de West European Climate Corridor: het Gelderse initiatief dat overstromingen, waterschaarste en droogte in het stroomgebied van de Rijn moet voorkomen.

  Onderwerp: Kamervragen over onrust bij brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 maart 2011
  Link naar de bron

  De Tweede Kamerfractie van de VVD wil duidelijkheid over de onrust bij de brandweer in Noord Limburg. Het kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert stelt daarover schriftelijke vragen aan de minister van veiligheid en Justitie.
  Het VVD-kamerlid beklaagt zich bij de minister over de wijze waarop de Venlose gemeenteraad is geïnformeerd door burgemeester Hubert Bruls van Venlo. Ze vindt dat hij openheid van zaken moet geven over de interne perikelen bij de brandweer. Burgemeester Bruls is voorzitter van de veiligheidsregio Limburg Noord.
  Naar aanleiding van een intern rapport is in februari de brandweercommandant van de Veiligheidsregio Limburg Noord op non-actief gesteld. De concrete reden voor dit besluit wil de veiligheidsregio niet prijsgeven. Het Kamerlid wil weten of het op non-actief zetten het gevolg is van een intern conflict.

  Onderwerp: Raadsvragen in Eindhoven over sector veiligheid
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 14 maart 2011
  Link naar de bron

  EINDHOVEN - De Eindhovense raadsfracties van CDA en Ouderen Appèl Eindhoven willen opheldering over de onrust die is ontstaan bij de sector veiligheid van de gemeente Eindhoven.
  Aanleiding voor de vragen is de brief van FNV en CNV aan wethouder Staf Depla, waarin de vakbonden hun bezorgdheid uiten over de manier waarop de reorganisatie wordt doorgevoerd.
  Volgens raadsleden Paul Leenders (CDA) en Dré Rennenberg (Ouderen Appèl) wordt de slagkracht van het Eindhovense veiligheidshuis door de onrust 'negatief beïnvloed'.

  Onderwerp: Houd schoolgang in het vizier
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 14 maart 2011
  Link naar de bron

  Het Veiligheidshuis is een groot succes. Het CDA zag dat met eigen ogen tijdens het werkbezoek van 7 februari jl. Verschillende partijen werken nauw samen om de veiligheid in de stad te vergroten. Behalve Leerplicht. De schoolgang en het schoolverzuim blijft daardoor bij veel jongeren onbelicht, waardoor in het Veiligheidshuis nog wel eens verkeerde beslissingen kunnen worden genomen.
  Het Veiligheidshuis zorgt niet alleen voor een veiliger Arnhem, maar ook voor begeleiding, hulp en (na-)zorg voor veelplegers, risico- en criminele jeugd en ex-gedetineerden. Het biedt mogelijkheden voor een multi-disciplinaire aanpak van bijvoorbeeld huiselijk geweld. Bovendien biedt het de kans om de veelplegers en risico-/criminele jeugd in Arnhem in kaart te brengen en houden. Daar zijn we als CDA erg blij mee.
  Inmiddels heeft de CDA-fractie signalen gekregen dat de deelname van een van de partijen binnen het Veiligheidshuis, Leerplicht, niet structureel zou zijn. Leerplicht zou alleen aanwezig zijn wanneer het om een specifieke Leerplichtzaak gaat of wanneer daar expliciet om wordt gevraagd. Dit wekt grote verwondering op bij het CDA. Het behoeft geen pleidooi dat zicht hebben op schoolgang en schoolverzuim van groot belang is wanneer er een compleet beeld moet worden verkregen van een jongere. Zeker wanneer het gaat om risicojeugd of een jongere die al met justitie in aanraking is geweest. Zonder leerplicht is het moeilijk om de juiste informatie te verzamelen over het functioneren van een jongere op school. Daardoor blijven signalen onbelicht en kunnen verkeerde besluiten worden genomen binnen het Veiligheidshuis.
  De rol van Leerplicht binnen het Veiligheidshuis is voor het CDA daarmee onduidelijk geworden. Het CDA vindt het van groot belang dat het voor het Veiligheidshuis mogelijk wordt gemaakt om een zo'n compleet mogelijk beeld van een jongere te kunnen verkrijgen, inclusief zijn of haar schoolgang en schoolverzuim. Het Veiligheidshuis zou Leerplicht hier structureel bij moeten kunnen betrekken.

  Onderwerp: Verplichte regionalisering leidt to niets
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 maart 2011
  Link naar de bron

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is geen voorstander van het wetsvoorstel regionalisering brandweer. Dit wetsvoorstel verplicht tot opheffen van gemeentelijke brandweerkorpsen tot één brandweerkorps per veiligheidsregio. Maar volgens de VNG verplicht het wetsvoorstel niet tot overdracht van personeel en beheer aan de veiligheidsregio's.
  "Het doel - eenvormigheid van veiligheidsregio's - wordt met dit wetsvoorstel dus niet bereikt" aldus het VNG. "Zolang er sprake is van verlengd lokaal bestuur, moeten gemeenten binnen regio's zelf kunnen bepalen hoe en op welk niveau de fysieke veiligheid wordt georganiseerd."
  De VNG wil de betrokkenheid van de gemeenten borgen. "Daarom is zorgvuldige en gemotiveerde besluitvorming over de verschillende taken van zeer groot belang."

  Onderwerp: Angst regeerde bij aanpak Mexicaanse griep
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 15 maart 2011
  Link naar de bron

  (Novum) - Bij de aanpak van de Mexicaanse griep werden de kosten vaak uit het oog verloren om de risico's maar zoveel mogelijk te mijden. Worstcasescenario's waren leidend, waardoor de effectiviteit van de maatregelen op het tweede plan kwamen te staan. Dat blijkt uit een evaluatie die adviesbureau Berenschot uitvoerde naar de aanpak van de Mexicaanse griep.
  De overheid handelde vanuit een 'better safe then sorry'-gedachte. Volgens Berenschot, die daar overigens geen politiek oordeel over uitspreekt, is deze redeneerlijn kenmerkend voor de crisisbeheersing.
  Volgens het rapport worden praktische uitvoerbaarheid en de kosten van maatregelen door adviseurs ondergeschikt gemaakt, omdat zij vrezen achteraf verantwoordelijkheid te moeten dragen als hun adviezen te licht waren. Berenschot merkt hierbij wel op dat in het verleden maatregelen die achteraf onvoorzichtig bleken te zijn 'genadeloos werden bekritiseerd'.
  Toenmalig minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) sloeg in 2009 voor zo'n tweehonderd miljoen euro 34 miljoen vaccins in tegen de Mexicaanse griep. Zo'n tien miljoen mensen werden ingeënt. Nederland bleef zitten met zo'n 17,5 miljoen overbodige vaccins.

  Onderwerp: Zorgen over aanrijtijden Goeree
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 maart 2011
  Link naar de bron

  De SGP maakt zich zorgen over de aanrijtijden van de ambulances op het eiland Goeree-Overflakkee. In Ooltgensplaat is volgens de partij in slechts vijf procent van de gevallen een ambulance binnen een kwartier op de plek van bestemming.
  Volgens de normen van de Veiligheidsregio mag de aanrijtijd van een ambulance maximaal 15 minuten zijn. In Goedereede is de helft van de ambulances langer dan een kwartier onderweg. In Ouddorp zou 30 procent van de gealarmeerde ambulances die norm van 15 minuten halen.
  De problemen zijn ontstaan na de verplaatsing van de ambulancepost vanuit Goedereede naar de Haringvlietsluizen bij Hellevoetsluis. De Veiligheidsregio onderkent dit, maar zegt dat het te maken heeft met beschikbare capaciteit en bezuinigingen.
  Fractievoorzitter van der Staaij van de landelijke SGP gaat het probleem van de aanrijtijden aankaarten bij de minister van Volksgezondheid.

  Onderwerp: Ambulancediensten in Haaglanden bundelen hun krachten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 maart 2011
  Link naar de bron

  De besturen van de drie ambulancediensten in de regio Haaglanden hebben besloten tot oprichting van de 'Regionale Ambulancevoorziening' (RAV) in Haaglanden. De coöperatie wordt verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio Haaglanden. Ambulancezorg GGD Den Haag, Ambulancezorg Zoetermeer en Witte Kruis Ambulancezorg voeren na 1 januari 2012 hun werkzaamheden in coöperatieverband uit.
  De meldkamer ambulancezorg (MKA) van de Veiligheidsregio Haaglanden blijft in opdracht van de coöperatie belast met de aanname van de meldingen en de aansturing van de ambulances in de regio Haaglanden. Daarnaast blijft de meldkamer binnen de gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden samen met brandweer en politie verantwoordelijk voor de hulpverlening bij crisis en rampen.
  De oprichting van de coöperatie houdt verband met nieuwe wetgeving voor de ambulancediensten in Nederland. Op 1 januari 2012 is in iedere veiligheidsregio nog maar plaats voor één organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de ambulancezorg. Dat is inclusief de meldkamer ambulancezorg (MKA).
  De besturen van de drie ambulancediensten in de regio Haaglanden spannen zich onder leiding van de burgemeester van Pijnacker-Nootdorp, de heer F.H. Buddenberg, in om vanaf 1 januari 2012 de dienstverlening gezamenlijk voort te zetten. Als die voldoet aan de eisen die de minister van VWS stelt, dan zal die de coöperatie op één januari een wettelijke aanwijzing geven. Die aanwijzing geeft de coöperatie vijf jaar het recht om de ambulancezorg in samenwerking te mogen voortzetten. Gezien de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de openbare veiligheidszorg, heeft de nieuwe wet -de tijdelijke wet ambulancezorg (TWAZ)-, een korte looptijd van vijf jaar. Tegen die tijd moet duidelijk zijn hoe de ambulancezorg zich verder zal ontwikkelen.
  De burger in de regio Haaglanden zal van de veranderingen weinig merken. De dienstverlening zoals die nu is wordt na 1 januari 2012 voortgezet. Het is de bedoeling van de coöperatie om de huidige goede kwaliteit te kunnen continueren.

  Onderwerp: Helibeelden crisissituatie live te volgen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 maart 2011
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - Hulpdiensten kunnen vanaf vandaag in de meldkamer en in het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) helibeelden tijdens crisis-en rampenbestrijding live bekijken.
  In het gebouw van de Politie en de Veiligheidsregio aan Segeerssingel 10 in Middelburg is een vast grondstation voor de ontvangst van deze beelden geplaatst. Zodra er in Zeeland een politiehelikopter wordt ingezet, zijn de videobeelden nu snel en direct beschikbaar.
  Naast crisissituaties worden de beelden ook gebruikt tijdens evenementen of voor opsporingsdoeleinden. Donderdag zal een helikopter van het Korps Landelijke Politiediensten een testvlucht maken. In het kader van Integrale Veiligheidszorg heeft Provincie Zeeland voor dit project een subsidie van 40.000 euro verstrekt aan de Veiligheidsregio Zeeland en Politie Zeeland.

  Onderwerp: Veiligheidshuis Zeeland ziet voldoende bestaansrecht
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 16 maart 2011
  Link naar de bron

  VLISSINGEN - Het Veiligheidshuis Zeeland wil vaste voet aan grond krijgen in de provincie.
  De organisatie heeft de dertien gemeenten gevraagd om structurele financiële steun van 40 cent per inwoner. Allesbehalve overbodige luxe, wijst ketenmanager Bruno Vanassche op de cijfers van crimineel gedrag en overlast in 2010. Die cijfers werden deze week naar de gemeenten gestuurd.
  Het Veiligheidshuis begon oktober 2009 als proefproject in een samenwerkingsverband van instanties op het gebied van justitie, zorg, welzijn en veiligheid. Doel is het voorkomen en terugdringen van (kleine) criminaliteit en hulpverlening aan slachtoffers daarvan. De proefperiode loopt dit jaar af.

  Onderwerp: Controle gevaarlijke stoffen is in Zeewolde op orde
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 16 maart 2011
  Link naar de bron

  ZEEWOLDE - De controle op bedrijven waar bestrijdingsmiddelen of grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in Zeewolde is op orde.
  Ook zijn er geen bedrijven bekend waar de regels niet worden nageleefd. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van de fractie van Burgerbelang in de gemeenteraad. Binnen de gemeente Zeewolde zijn geen bedrijven aanwezig waar meer dan tien ton aan bestrijdingsmiddelen of gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Bedrijven die extra gevaar opleveren als het gaat om brandbestrijding of crisisbeheersing zijn bekend bij de brandweer. Er zijn geen bedrijven verplicht een eigen bedrijfsbrandweer in dienst te hebben. Het brandweerkorps van Zeewolde is voldoende toegerust om een (beginnend) incident met chemische stoffen of bestrijdingsmiddelen zelfstandig te bestrijden. Indien er al sprake is van een uitslaande brand is de brandweer voldoende toegerust om uitbreiding te voorkomen of te beperken, in afwachting van bijstand uit een andere regio of van omringende korpsen.

  Onderwerp: Veiligheidsbaas: "Twitter kan gevaarlijk zijn bij ramp als Moerdijk"
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 maart 2011
  Link naar de bron

  BERGEN OP ZOOM - Sociale media kunnen gevaarlijk zijn bij calamiteiten. Dat vindt directeur Nico van Mourik van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Over Twitter zegt hij letterlijk: "140 tekens kunnen een boel kapot maken."
  Ongefundeerde mededelingen van omwonenden of toeschouwers zouden de officiële informatievoorziening tijdens een ramp kunnen verstoren.
  Van Mourik deed zijn uitspraken, die geen kritiek mochten heten, woensdagavond tijdens een bijeenkomst in het stadhuis van Bergen op Zoom. Gemeenteraadsleden stelden hem daar vragen over de communicatie bij incidenten als de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk.
  Opmerkelijk genoeg is Van Mourik zelf actief op Twitter . In januari deed hij zelfs de suggestie mensen via Twitter en Hyves te vragen weg te blijven bij een evenement, wanneer dat uit de hand loopt.

  Onderwerp: Onderzoeksrapport Meldpunt Brand Moerdijk
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 17 maart 2011
  Link naar de bron

  Vandaag overhandigde Bert Klein namens het Meldpunt Brand Moerdijk aan de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid het rapport "Alarm. Een ramp" waarin hij de informatievoorziening rond de brand heeft geanalyseerd. Ik stel mij Bert Klein voor als een soort Willem Bos, de ingenieur die in de jaren negentig op zijn zolderkamer in Zoetermeer een volwaardig alternatief had bedacht voor de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam en daarmee de grote overheid te slim af was.
  Het mooie van het rapport van het Meldpunt is dat het de overheid een spiegel voorhoudt. Een spiegel over dingen die niet klopten en onlogisch waren, zoals een rampenzender die de website crisis.nl en een telefoonnummer bekend maakte, die op dat moment niet operationeel waren. "De berichtgevingen op de landelijke zenders zoals RTL en NOS waren bij deze calamiteit meestal uitgebreider en actueler dan de berichtgeving op de calamiteitenzenders." (pag 31).
  Maar los van alle feitelijkheden geeft het rapport ook de beleving van mensen weer die in het gebied wonen. De beleving kan misschien feitelijk gezien onjuist zijn, het bepaalt wel het beeld waarmee men naar de overheid kijkt. Die emotie - hoe terecht of onterecht ook - dien je als overheid serieus te nemen.
  Zo stelt het rapport dat er feitelijk gezien niet eens zoveel mis was in de bewonersbijeenkomsten, die we van de televisiebeelden kennen. Het was vooral de manier waarop die bij de aanwezigen in het verkeerde keelgat schoot. "Bij bewonersbijeenkomsten moet er meer aandacht besteed worden aan de menselijke benadering. Ook hier moeten sprekers zich kunnen verplaatsen in het gevoel wat leeft onder de bevolking. Te veel zakelijkheid en te veel ambtelijke taal en ontwijkende antwoorden zijn niet goed om het vertrouwen van de bevolking (terug) te krijgen." (pag 55).
  Het is fraai dat de IOOV het rapport vandaag in ontvangst heeft genomen. Het past in de lijn die recent ook door ombudsman Alex Brenninkmeijer is aangestipt in zijn column "De ramp en informatie" (Staatscourant, 28 februari 2011; login vereist). Hij pleitte ervoor om de kennis en ervaring van de massa te benutten bij crises en niet te pretenderen dat de overheid alles weet en kan. "Die Wiki is niet van de overheid, maar van ons allen en dat geeft vertrouwen".
  De crisisbeheersing mag blij zijn met kritische mensen als Bert Klein die belangeloos de moeite nemen om ons zo de spiegel voor te houden. Laten we die initiatieven omarmen in de hoop dat onze eigen leercurve weer een knikje opwaarts krijgt. Want daar was het de initiatiefnemers immers om te doen: "Meldpunt Brand Moerdijk hoopt met dit onderzoeksrapport een bijdrage te hebben geleverd aan de verbetering van de alarmering en berichtgeving tijdens en na calamiteiten." Waarvan akte.

  Onderwerp: Hulpdiensten pleiten voor veiligere interventies
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 17 maart 2011
  Link naar de bron

  ROESELARE - Politie, brandweer en ziekenhuizen slaan de handen in elkaar voor een eerste congres in Roeselare. Verschillende sprekers zullen het hebben over de veiligheid van hulpverleners tijdens interventies.
  Op zaterdag 26 maart verzamelen politiemensen, brandweermannen en ambulanciers uit de hele provincie in Schiervelde. Het is de eerste keer dat alle hulpdiensten uitgenodigd worden op één evenement.
  'Als het fout gaat, zijn het meestal de hulpdiensten die zich maximaal inzetten. Ze zorgen voor de externe veiligheid, maar hoe zit het met de interne veiligheid van deze mensen?', legt Eric Coppé, korpsarts van de Roeselaars brandweer het thema van het congres uit. 'De hulpdiensten staan in voor de veiligheid van de weggebruikers of slachtoffers, maar niet zelden wordt de eigen veiligheid daarbij over het hoofd gezien. Hulpverleners fixeren zich op één doel: het slachtoffer helpen. Elke hulpverlener is gedreven om zijn of haar job goed te doen, maar daarbij vergeet men soms zichzelf. Als de hulpverlener in de problemen komt, dan kan die het slachtoffer uiteraard niet meer helpen', aldus Coppé die als MUG-arts samen met de politie, brandweer en het Roeselaarse Stedelijk en Heilig Hartziekenhuis en Izegemse St. Jozefsziekenhuis het symposium organiseert.
  Het congres verwacht een vijfhonderdtal hulpverleners uit West-Vlaanderen en een pak sprekers uit verschillende domeinen. Ook de Amerikaanse professor Paul Pepe, een internationale topspreker, komt langs.
  'Vanuit de verschillende disciplines is het nodig om overkoepelend te werken. Dat gebeurt nu al op het veld en tijdens oefeningen, maar het thema van de eigen veiligheid is voor elke discipline belangrijk', zegt dokter Willem Stockman van de MUG-stuurgroep. 'Zo is de kans op ongevallen vier keer hoger als je met sirene door het gewone verkeer rijdt. Met andere woorden, hoe minder sirene, hoe beter voor iedereen. Vandaag zijn er al experimenten met verstandig prioritair te rijden. Dat wil zeggen enkel de sirene gebruiken als de ziekenwagen in de file staat of voor een rood licht. Dat verhoogt het comfort voor de patiënt, zorgt voor rust op de baan en meer veiligheid voor alle weggebruikers. Daarentegen is het tijdsverlies miniem. Sneller rijden heeft maar een beperkte impact op de reistijd, het is vooral stilstaan dat het transport vertraagd.'
  Het congres is niet alleen een moment om bij te leren voor de hulpverleners, het moet hen ook dichter bij elkaar brengen. 'Het belang van elkaar persoonlijk te kennen mag je niet onderschatten. Het congres is er ook om mensen te leren kennen en bruggen te slaan, naast het sensibileren over nieuwe inzichten', klinkt het.

  Onderwerp: RUD komt niet aan autonomie gemeenten
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 18 maart 2011
  Link naar de bron

  Voormalig minister Sybilla Dekker is, als boegbeeld van het Programma Uitvoering, stellig: "De autonomie van de gemeente blijft, maar je komt toch al gauw tot de conclusie dat je het beter regionaal kan organiseren."
  Vanaf 1 september 2010 is Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM, als bestuurlijk boegbeeld van het Programma Uitvoering met ambitie aan de slag voor de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). Dekker neemt in die functie een onafhankelijke positie in. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma; dat blijven de programmamanagers. De laatste maanden is ze bezig met een broodnodige rondgang langs de belangrijkste stakeholders.
  Dekker komt tijdens haar gesprekken veel misverstanden over begrippen als autonomie en bevoegd gezag tegen. "Natuurlijk is het geen gemakkelijk proces. De vraag is voor velen of hun dienst wel bij een groter geheel moet komen. Maar door alleen te roepen dat de autonomie van je gemeente belangrijk is zeg je niets, je moet er ook naar handelen", zegt zij in een interview met de website Uitvoeringmetambitie.nl.
  Dekker is duidelijk: "De autonomie van de gemeente of de provincie blijft er natuurlijk. Maar veel belangrijker is hoe je het een en ander organiseert. Bij grote incidenten constateer je steeds dat een gemeente niet in staat is om zo'n incident te voorkomen en niet aankan. Dan kom je toch al gauw tot de conclusie dat je het beter regionaal kan organiseren. Autonomie en professionaliteit heeft dan ook alles met elkaar te maken."
  Aansluiting bij de veiligheidsregio's heeft nog niet een hele hoge prioriteit. "Die verbinding kan nu nog niet goed gemaakt worden. Voor velen is het nog niet echt duidelijk wat de veiligheidsregio's nu precies te bieden hebben. Eerst moeten we de uitvoeringsdiensten tot stand laten komen en dan pas de relatie met de veiligheidsregio gaan opbouwen. Dat is voor beide een meer succesvol traject".

  Onderwerp: Zeeuwen bij kernramp aangwezen op radio en tv
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 maart 2011
  Link naar de bron

  BORSSELE - Wie bij een kernramp in Zeeland acuut wil weten wat hij of zij moet doen als de noodsirenes klinken, moet heel goed de weg weten op het internet of blindelings vertrouwen op de informatie van de noodzender Omroep Zeeland.
  Informatie over wat te doen in bepaalde gebieden rond de Borsselse kerncentrale is niet of moeilijk te vinden.
  De laatste dagen hebben verschillende Zeeuwen zich gemeld bij de GGD, de Zeeuwse Veiligheidsregio, EPZ en een aantal gemeenten met vragen over kernenergie en de kerncentrale. Ook de internetsite van de provincie Zeeland, waarop de risicokaart te vinden is, is beduidend vaker bezocht, laat een medewerker van de provincie weten.
  Op die site staat wel algemene informatie voor als de sirenes klinken, maar niet wat er moet gebeuren in specifieke noodsituaties. Alleen wie de weg weet kan er iets vinden over de omvang van de verschillende zones rond de Borsselse kerncentrale en wat er in die zones moet gebeuren. Dat wil zeggen welk gebied ontruimd moet worden en wie er goed aan doet een jodiumpil in te nemen of te schuilen.
  Zowel de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland Koos Schouwenaar als commissaris van de koningin Karla Peijs maakt duidelijk dat Zeeuwen die willen weten wat ze bij een calamiteit moeten doen, radio en televisie aan moeten zetten.
  Peijs zegt dat Schouwenaar als voorzitter van de Veiligheidsregio verantwoordelijk is, ook al wordt van de internetsite van de Veiligheidsregio naar de site van de provincie verwezen.
  Schouwenaar op zijn beurt zegt dat het moeilijk is van tevoren specifieke informatie te geven. "De ene ramp is de andere niet. En als de stroom uitvalt heeft niemand meer internet. We kunnen altijd nog geluidswagens laten rijden."

  Onderwerp: Bedrijfsbrandweer SABA uitgeblust
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 18 maart 2011
  Link naar de bron

  DINXPERLO - De bedrijfsbrandweer van lijm- en kittenproducent Saba in Dinxperlo is opgeheven. Er waren niet genoeg mensen om het brandweerteam in stand te houden "We vonden het doodzonde om te stoppen", zegt voormalig brandweercommandant van Saba Willie ter Beek, "maar er gingen meer mensen weg dan erbij kwamen."
  Ter Beek: "Twaalf leden is het minimum, maar in januari hadden we er nog maar acht. Dat is niet verantwoord en daarom moesten we de knoop doorhakken, ongeacht de emotie."
  De bedrijfsbrandweer van Saba werd 43 jaar geleden opgericht. "De reden om destijds een bedrijfsbrandweer op te richten was dat het flink scheelde in de verzekeringspremie van het bedrijf en Saba is een sociaal bedrijf binnen Dinxperlo. We werken met gevaarlijke stoffen en wilden naar de buren en het dorp toe iets doen."
  Veel leden van de bedrijfsbrandweer waren ook vrijwilliger bij de lokale brandweer. Ter Beek: "We waren een van de hofleveranciers."

  Onderwerp: Brandweertaken van gemeenten naar veiligheidsregio's
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 maart 2011
  Link naar de bron

  Den Haag - Er komt een einde aan de mogelijkheid van gemeenten om een aantal brandweertaken in gemeentelijk verband uit te voeren. De ministerraad heeft daarmee vrijdag ingestemd op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.
  Met deze wetswijziging geeft het kabinet uitvoering aan de motie Hennis-Plasschaert waarin het kabinet wordt opgeroepen over te gaan tot regionalisering van de brandweer. Met dit wetsvoorstel worden alle brandweergerelateerde taken naar het regionale niveau van de veiligheidsregio getild. Daarmee komt een einde aan de gemeentelijke brandweer.
  Daarnaast komt er één organisatie die de krachten bundelt op het terrein van de fysieke veiligheid in Nederland. De taken die nu door het Nederlands instituut fysieke veiligheid (Nifv), het Nederlands Bureau brandweerexamens (Nbbe), de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) en de LMD-Brandweer worden gedaan, gaan op in een nieuwe organisatie: het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).
  Het Instituut zal worden bestuurd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. Zo zal het IFV zich onder andere richten op het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof voor de officiersopleidingen, het geven van certificaten voor brandweeropleidingen en delen van informatie en expertise. Ook zal het IFV zich bezig houden met het verwerven en beheren van materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen.

  Onderwerp: Vrijwilliger blijft op één bij brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 maart 2011
  Link naar de bron

  Leeuwarden - Voor vrijwilligers bij de brandweer is het alleen maar goed dat het gezag over hen naar provinciaal niveau wordt getild. Dat vindt voorzitter Ferd Crone van de Veiligheidsregio Fryslân. Hij is boos over opmerkingen van minister Opstelten van Veiligheid. Die zei gisteren dat vrijwilligers mogelijk zullen stoppen, nu hun gemeentelijke korpsen formeel worden opgeheven.
  Gisteren werd bekend dat de brandweer bij de gemeenten wordt weggehaald en wordt ondergebracht bij de 25 veiligheidsregio's in het land. Fryslân is als geheel zo'n regio, onder voorzitterschap van Crone.
  Alleen de organisatie van de brandweer verandert: de kazernes in de dorpen en steden blijven gewoon bestaan, ze worden alleen niet vanuit het plaatselijke gemeentehuis bestuurd, maar door het regionale hoofdkantoor.
  Opstelten gaf gisteren bij de presentatie van zijn plannen aan dat het zou kunnen dat vrijwilligers bij de brandweer nu stoppen, omdat ze door de schaalvergroting de band met hun stad of dorp zouden verliezen. ,,Dat heeft mijn aandacht", aldus Opstelten. Hij noemde de vrijwillgers ,,heel belangrijk" voor de brandweer.
  Dat laatste is Crone - burgemeester van Leeuwarden - met de minister eens. Maar de angst van de minister snapt hij niet. ,,De vrijwilliger is heel belangrijk, zeker hier in Fryslân. Als Opstelten een maatregel neemt waarbij hij al lijkt in te calculeren dat dat ten koste gaat van de vrijwilligers, dan zal ik dat bestrijden."
  De positie van de vrijwilliger hoeft volgens Crone helemaal niet minder te worden door de verandering in de organisatie. ,,Die positie zal juist beter worden. Door alles in één organisatie onder te brengen, kunnen we meer doen aan training bijvoorbeeld."
  Crone: ,,In plaats van te opperen dat vrijwilligers wel eens kunnen opstappen door deze verandering, zou Opstelten juist moeten uitstralen dat de positie van vrijwillgers onveranderd blijft, of juist versterkt wordt. In Fryslân hebben we maar één beroepsbrandweerkorps, alle andere korpsen draaien grotendeels op vrijwilligers. Zij zijn zo belangrijk voor de brandweer, daar moet je voor opkomen."
  Een bezoek van Opstelten aan Leeuwarden zit al enige tijd in de pijplijn. Als hij komt zal Crone hem zeker bevragen over zijn plannen en zijn uitlatingen over de vrijwilligers. Ook de Friese burgemeesters onderling zullen de opmerkingen van Opstelten bespreken, denkt Crone.
  Het wetsvoorstel van Opstelten, dat nu naar de Raad van State gaat voor advies, had er wat Crone betreft helemaal niet hoeven komen.
  In Fryslân werken de brandweerkorpsen al jaren samen aan kwaliteitsverbetering. Zo bestaat 'Brandweer Fryslân' als overkoepelende organisatie, die personele en materiële steun verleent aan de verschillende gemeentelijke korpsen.
  Officieren van dit 'hoofdkantoor' rukken ook uit naar grote incidenten om daar de leiding te nemen. Ook biedt Brandweer Fryslân cursussen en trainingen aan. Samen met de GGD en de rampenbestrijdingsdienst GHOR vormt de Brandweerorganisatie de Hulpverleningsdienst Fryslân.
  Crone: ,,Wij wisten dat de Tweede Kamer de brandweer wilde onderbrengen bij de veiligheidsregio's, maar wij wilden dat van onderop organiseren. Gemeenteraden zouden wat ons betreft zelf moeten besluiten om zich onder de Veiligheidsregio te scharen, of om bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden aan te gaan met buurgemeenten. Ook als burgemeesters wilden we naar de manier van organisatie kijken: we wilden het zelf gaan inrichten. Van onderop dus, niet zoals nu van bovenaf opgelegd."

  Onderwerp: VRU tast in duister over risicobedrijven
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 maart 2011
  Link naar de bron

  UTRECHT - De Veiligheidsregio Utrecht heeft geen idee welke risicovolle bedrijven de regels overtreden. Vrijdagmorgen maakte Staatssecretaris Atsma bekend dat 71 bedrijven in Nederland een slecht Veiligheidsbeheerssysteem hebben.
  Het gaat om bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben opgeslagen. Ook in onze regio zijn dergelijke bedrijven gevestigd, zoals het Brandstofdepot van Gulf Oil in Nigtevecht, Schoonmaakmiddelenfabriek Ecolab in Nieuwegein, brandstofopslag Van der Sluijs in Utrecht en de Katalysatorenfabriek van BASF in De Meern.
  De VRU zegt dat het ministerie weigert om te vertellen om welke bedrijven het gaat, omdat ze eerst meer onderzoek wil doen.

  Onderwerp: Veiligheidssituatie BRZO-bedrijven: reactie VNCI
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 maart 2011
  Link naar de bron

  Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de veiligheidssituatie bij Brzo-bedrijven aangegeven dat van de 416 Brzo-bedrijven er 71 zijn die 'slecht' scoorden. Uit deze brief blijkt niet in hoeverre VNCI-leden onder de genoemde bedrijven vallen en wat de aard van de geconstateerde tekortkomingen is. De VNCI zal daarom de uitkomsten van de quick scan nader analyseren. Wel spreekt de VNCI haar bezorgdheid uit over de voorlopige resultaten van de quick scan.
  De VNCI en de chemische industrie zijn zich terdege bewust van de risico's die voortvloeien uit de bedrijvigheid in de sector. De individuele bedrijven zijn voortdurend bezig om steeds veiliger te werken. De VNCI ontplooit veel activiteiten om haar leden hierbij te ondersteunen. De samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven is volgens de VNCI noodzakelijk om de externe veiligheid in de chemische industrie te waarborgen en te verbeteren. De VNCI is dan ook intensief betrokken bij verschillende overleggen daarover.
  Staatssecretaris Atsma geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aan dat de resultaten van de quick scan nog geverifieerd moeten worden. De VNCI werkt graag mee om dit te bewerkstelligen en waar nodig de benodigde maatregelen te nemen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.