Week: 04 van 23 tot en met 29 januari 2011


Nieuws van Internet:
 • Machtsvacuüm rond rampenplannen
 • Veiligheidshuis zoekt vrijwilligers
 • Omgevingsvergunning: Veenendaal koploper in Nederland
 • Veiligheidsregio 'misbruikt' brandweerwet
 • Regio veiliger door meer samenwerking
 • Nog veel vragen over brandweerplan
 • Burgemeesters: alarmeren volgens Amber Alert
 • Amber Alert bij aanslag of ramp
 • 'Twitter oorzaak communicatieproblemen Moerdijk'
 • Sleutel brandweerwagen ingeleverd bij burgemeester
 • Camera's en licht maken stad veiliger
 • Veiligheidsregio ZHZ doet onderzoek naar Moerdijk
 • Rampenplannen nog niet actueel
 • Opleiding Delta Management officieel erkend
 • Brandweer krijgt meer taken


 • Onderwerp: Machtsvacuüm rond rampenplannen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 januari 2011
  Link naar de bron

  De bestrijding van rampen zoals de brand in Moerdijk verkeert momenteel in een soort machtsvacuüm. De gemeente Moerdijk werkt - met provinciale toestemming - nog met een verouderd rampenplan en de Veiligheidsregio heeft de vervangende plannen nog niet gereed.
  Dat blijkt uit een analyse die Binnenlands Bestuur naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack maakte van de regelgeving en de momenteel beschikbare plannen. De onoverzichtelijke situatie, die zich ook voordoet in andere regio's, is een gevolg van het in werking treden van de Wet op de Veiligheidregio's op 1 oktober 2010. Vanaf dat moment zijn de veiligheidsregio's verantwoordelijk voor de rampenplannen in de regio, 'om het woud aan individuele, lokale rampenplannen overbodig te maken', aldus Jean Fransman, woordvoerder van het ministerie van Veiligheid & Justitie. De veiligheidsregio's hebben volgens hem tot 1 april 2011 de tijd om hun regionale plannen klaar te hebben. Die moeten vervolgens worden goedgekeurd door de verschillende colleges van B en W.
  De veiligheidsregio Midden- en West Brabant, waar Moerdijk onder valt, is druk bezig met het opstellen van de plannen, aldus woordvoerster Marieke van Wijk. Volgens de wet dient een regio te beschikken over een regionaal risicoprofiel, een b eleidsplan, een crisisplan en een rampbestrijdingsplan.
  Tot 1 oktober 2010 waren de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de plannen. De wet schreef voor dat een gemeente om de 4 jaar een nieuw rampenplan moest opstellen. Het laatste rampenplan van de gemeente Moerdijk dateert van 2005. Daarnaast beschikt de gemeente over een rampenbestrijdingsplan, dat concreter ingaat op calamiteiten op industriegebied Moerdijk waar ook Chemie-Pack lag. De laatste versie van dit rampenbestrijdingsplan dateert van maart 2010. Als een gemeente nalaat om haar rampenplannen op orde te maken, was het tot eind vorig jaar aan de provincie als toezichthouder om in te grijpen. 'In 2009 moest er in Moerdijk een nieuw rampenplan komen. Tussen het ministerie en de provincies is echter afgesproken dat gemeenten in de overgangsfase naar de Veiligheidsregio geen nieuwe plannen meer maken, maar bestaande plannen actualiseren', zegt Maria Jenniskens van de provincie Noord-Brabant.
  In het geval van Moerdijk is dat ook gebeurd. 'Het rampenplan van 2005 is zo'n drie keer per jaar geactualiseerd. Dan gaat het bijvoorbeeld om veranderde telefoonnummers, of personen die van functie zijn veranderd. Ingrijpende wijzigingen moesten aan de provincie worden doorgegeven, de laatste keer is dat gebeurd op 8 februari 2008.' In de nieuwe structuur vervalt de toetsende rol van de provincies, aldus Jenniskens.

  Onderwerp: Veiligheidshuis zoekt vrijwilligers
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 24 januari 2011
  Link naar de bron

  Het Veiligheidshuis Maastricht en de Humanitas afdeling Maastricht zoeken vrijwilligers voor de begeleiding van ex-gedetineerden. De vrijwilligers bieden ondersteuning bij zaken waar de ex-gedetineerde tegenaan loopt. Men kan een luisterend oor bieden, samen met de cliënt een kop koffie drinken, ondersteuning bieden bij het opbouwen van een kennissen- en vriendenkring en/of contact met de familie te herstellen. Het kan ook zijn dat de vrijwilliger meegaat naar instanties zoals het UWV Werkbedrijf, de Sociale Dienst of hulp- en adviesdiensten.
  Na een periode van gevangenschap is het voor een gedetineerde niet gemakkelijk terug te keren in de maatschappij en een plek te vinden om te wonen, te werken en een nieuwe kennissenkring op te bouwen. Veel ex-gedetineerden vallen uiteindelijk terug in hun oude patroon en komen weer met justitie in aanraking.
  Het Veiligheidshuis Maastricht en Humanitas afdeling Maastricht hebben de handen in elkaar geslagen om hier verbetering in te brengen en zoeken vrijwilligers om hierbij te helpen. Het Veiligheidshuis begeleidt de ex-gedetineerde bij het regelen van zaken zoals wonen, werken en zorg zodat het proces van re-integratie snel kan beginnen.
  Een vrijwilliger moet goed kunnen luisteren en zich in andermans problemen kunnen inleven, maar die ook weer van zich af kunnen zetten. Hij/zij is in staat de cliënt te laten vertellen over zijn eigen situatie, slaagt erin concreet inzicht in die situatie te krijgen en is in staat signalen te herkennen voor het geval er meer aan de hand is dan men zelf aankan. Daarnaast is enige levenservaring belangrijk. De vrijwilliger is geen solist. Hij/zij is bereid in een groep met medevrijwilligers ervaringen te delen en van elkaar te leren.

  Onderwerp: Omgevingsvergunning: Veenendaal koploper in Nederland
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 24 januari 2011
  Link naar de bron

  De gemeente heeft het project invoering omgevingsvergunning afgerond. Sinds oktober hebben gemeenten alle vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot omgevingsvergunning. Dat is gemakkelijker voor bewoners die vergunningen moeten aanvragen. Intern is het vergunningenstelsel op het gemeentehuis in één afdeling geïntegreerd. ,,Het is helemaal gedigitaliseerd, daarmee zijn we als Veenendaal koploper in Nederland", zegt wethouder Arianne Hollander.
  Het systeem werkt nog wel traag, het gaat bijvoorbeeld bij aanvragen van aannemers en architecten veelal om uitvoerige plannen en tekeningen. Het wachten is op een landelijke database. Tachtig procent van de aanvragen voor een vergunning komt al digitaal binnen. Dat betekent volgens de wethouder een grote efficiencyslag. De doorlooptijd was dertien weken en is inmiddels teruggebracht tot negen weken. Er dient volgens de wethouder nog wel te worden geïnvesteerd in apparatuur, communicatie en een integraal handhavingsplan.

  Onderwerp: Veiligheidsregio 'misbruikt' brandweerwet
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 januari 2011
  Link naar de bron

  De Veiligheidsregio Limburg Noord misbruikt nieuwe wetgeving om bezuinigingen door te voeren op de brandweer. Dan doet ze door opkomsttijden te verruimen en kleinere voertuigen in te zetten zonder dat onderzoek heeft aangetoond dat de veiligheid voor de burger niet in het gedrang komt. Dat schrijven vijf vakorganisaties in een brief aan minister Ivo Opstelten.
  In de brief leveren de organisaties forse kritiek op alle Veiligheidsregio's en gemeenten in Nederland die "experimenteren" met de organisatie van de brandweer. De nieuwe wet op de Veiligheidsregio's biedt ruimte om af te wijken van de sinds kort wettelijk verplichte normen maar alleen als dat gefundeerd gebeurt. Volgens de vakorganisaties gaat het nu louter om bezuinigingen.
  Zie De Limburger van dinsdag voor meer nieuws over de brief en de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas die in deze regio voorop lopen met de brandweerreorganisatie.

  Onderwerp: Regio veiliger door meer samenwerking
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 maart 2011
  Link naar de bron

  ETTEN-LEUR - In ieder huis een rookmelder, hulpdiensten die burgers via Twitter en Hyves oproepen om weg te blijven bij een evenement dat uit de hand dreigt te lopen en getuigen die een foto van een ongeval onmiddellijk naar de Gemeenschappelijke Meldkamer (112) zenden. Op het gebied van veiligheid valt een wereld te winnen, aldus algemeen directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Nico van Mourik.
  Van Mourik presenteerde gisteravond in Etten-Leur voor leden van de gemeenteraden van Etten-Leur, Rucphen en Zundert een stortvloed aan veranderingen die op de gemeentes en de inwoners afkomen. Van Mourik praatte de drie gemeentes bij over de Wet op de Veiligheidsregio's die vorig jaar oktober van kracht is geworden. Regionale samenwerking is daarbij het toverwoord. De gemeentes en de hulpdiensten moeten dit jaar samen een risicoprofiel, een beleidsplan en een crisisplan over de regio opstellen. Van Mourik roept de gemeentes op om een rookmelderbeleid op te zetten. "Als een brand eerder ontdekt wordt, kan hij eerder worden geblust."

  Onderwerp: Nog veel vragen over brandweerplan
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 januari 2011
  Link naar de bron

  EINDHOVEN - Verschillende fracties in de Eindhovense gemeenteraad hebben nog veel vragen over de plannen om de parate dienst van de Eindhovense brandweer anders in te gaan zetten.
  Dat bleek dinsdagavond in de raadscommissie Financiën en Bestuur, waar directeur Jac Rooijmans van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant de plannen kwam toelichten. Het voornemen om de 24-uursdiensten in het Eindhovense korps af te schaffen, stuit op grote bezwaren van de parate dienst van de brandweer, zo bleek al eerder.
  Tijdens de hoorzitting, vorige week in het stadhuis, uitte brandweerman Hein Smulders namens de parate dienst grote zorgen over de nieuwe manier van werken. "En u moet het ons maar niet kwalijk nemen, maar mede naar aanleiding van die bijdrage zitten wij nu nog met een hoop vragen", stelde Mieke Verhees van de PvdA, die zich onder andere afvroeg waaróm de diensten anders moeten.
  Volgens Rooijmans zijn de voorgenomen wijzigingen weliswaar ingegeven door bezuinigingen, maar kunnen ze er tegelijkertijd voor zorgen dat de veiligheid verder wordt vergroot.

  Onderwerp: Burgemeesters: alarmeren volgens Amber Alert
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 26 januari 2011
  Link naar de bron

  Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) wil dat bij een grote brand als in Moerdijk voortaan alle mogelijke communicatiemiddelen worden ingezet, zoals nu al gebeurt bij een Amber Alert, het waarschuwingssysteem bij urgente kinderontvoeringen en vermissingen. Dat meldde het genootschap dinsdag.
  De Tweede Kamer wil dat voortaan bij dit soort rampen ook social media als Twitter en Hyves worden gebruikt. Maar volgens Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing van het genootschap van burgemeesters, ,,zijn we er nog niet'' met een toevoeging van de social media aan bestaande communicatiemiddelen in geval van een ramp.
  Jong pleit voor de methodiek van Amber Alert. Dat maakt gebruik van een scala aan media, zoals snelwegborden, reclameschermen, websites, social media, sms'jes en radio en tv. Amber Alert zegt met zijn systeem miljoenen Nederlanders te bereiken.

  Onderwerp: Amber Alert bij aanslag of ramp
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 26 januari 2011
  Link naar de bron

  AMSTERDAM - Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters wil in het hele land een snel waarschuwingssysteem gebruiken bij terreuraanslagen of grote rampen. De aanleiding hiervoor is de gifbrand in Moerdijk.
  "Een snelle, landelijke invoering van het Amber Alert-concept staat hoog op de agenda bij het eerstvolgende beraad met de veiligheidsregio's. Met zo'n systeem zijn alle mogelijke communicatiemiddelen in te zetten om mensen in crisissituaties te alarmeren, up-to-date te houden en zo nodig te instrueren", zei voorzitter Bernt Schneiders gisteravond tegen De Telegraaf.
  Aanleiding vormt het communicatiedebacle tijdens de ramp in Moerdijk. Schneiders: "Sindsdien beraden de veiligheidsregio's zich op een beter communicatiebeleid. Even het hoofdstukje Twitter aan het rampendraaiboek toevoegen voldoet niet. Ook de tijd van slechts wat berichtjes op een of andere site is echt voorbij."
  Amber Alert, het nationale alarmsysteem bij kinderontvoeringen maakt gebruik van alle bestaande communicatiemiddelen. Bij een kidnap gaat informatie over slachtoffertje en dader razendsnel door heel Nederland via grote nieuwsplatforms als telegraaf.nl, via televisie, radio, maar ook via e-mail, sms, newsfeeds of sociale netwerken als Hyves en Twitter. Het systeem beslaat het hele land, maar kan ook alleen lokaal of regionaal functioneren. Eerder pleitte het toenmalige Kamerlid Fred Teeven al voor een Crime Alert bijvoorbeeld bij ontsnappingen van gevaarlijke tbs'ers. Naast een Amber Alert bij rampen en aanslagen, dienen autoriteiten bij crises ook de inhoud van hun boodschap te veranderen, vindt adviseur crisisbeheersing Wouter Jong van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. "Overheden doen te weinig met emoties, waardoor mensen zich niet serieus genomen voelen. In Moerdijk is later geprobeerd dat met bewonersbijeenkomsten recht te zetten. Maar het vertrouwen was toen al helemaal weg."

  Onderwerp: 'Twitter oorzaak communicatieproblemen Moerdijk'
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 27 januari 2011
  Link naar de bron

  MOERDIJK - De brand op industrieterrein Moerdijk op 5 januari heeft laten zien dat social media de traditionele media op venijnige toon hebben ingehaald. Dat leidde tot een communicatieramp, stelt hoofd communicatie Ad Baijens van de gemeente Breda desgevraagd.
  Iedereen is het er wel over eens dat de crisiscommunicatie over de ramp in Moerdijk niet goed was. Dat had volgens deskundigen verschillende oorzaken. Zo zou de gemeente Moerdijk veel te laat zijn begonnen met informatie geven en had ze in de communicatie een veel te grote afstand tot het publiek. Dat legde de kiem voor het wantrouwen bij de bewoners in Moerdijk.
  "Het leek wel of de Wet van Murphy van kracht was. Op een gegeven moment ging alles mis: was er een gebrek aan informatie, werd de lijst van chemische stoffen die bij Chemie-Pack lagen opgeslagen niet openbaar gemaakt en tot overmaat van ramp bleven ook de ministers nog eens in een busje zitten toen ze de rampplek bezochten'', vertelt een betrokkene.
  Nieuw in het communicatiegeweld was de rol van social media. "Het aantal tweets van 120.000 oversteeg op een gegeven moment qua inhoud en snelheid haast het formele nieuws in traditionele media, zoals de kranten, het NOS Journaal en actualiteitenrubrieken. Dat ging vaak op een toon die doet denken aan de jongens uit Maaskantje: erg plat allemaal. Het informele nieuws glijdt zo het formele nieuws in.''
  Baijens spreekt van een nieuwe communicatieorde. "Dit is een leerpunt van de zuiverste soort, vooral wat betreft de taal en toon waarin op die sociale media wordt gecommuniceerd.'' Los van het waarheidsgehalte, was de toon van de tweets venijnig. "Dat groeide uit tot zulke proporties dat je kunt spreken van een communicatieramp'', aldus Baijens. Hij noemt als voorbeeld 'zonne grote vuurbal jonguh' in de taal van de jongens uit Maaskantje.
  Hij zegt dat tijd een irritante factor was, maar omdat de ramp in de hoogste alarmfase (grip 4) terechtkwam, moest alles worden afgestemd met de betrokken partijen. "En dan worden daar ook de ministers bij betrokken. Dat kost veel tijd, maar zorgvuldigheid gaat voor snelheid.''
  Verschillende communicatiedeskundigen, zoals Hans Siepel, plaatsvervangend directeur voorlichting bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, pleiten voor het omarmen van die social media. Dat doet ook Baijens: "Het is een unieke kans om vooral jongeren weer aan je te binden.'' De professionals weten dan ook al zeker dat Moerdijk de wijze van crisiscommunicatie definitief zal veranderen.
  Omroep Brabant maakte op haar website gebruik van social media. Omroep Brabant volgde verder de brand van minuut tot minuut met het programma Cover it Live. Bekijk het verslag nog eens terug.

  Onderwerp: Sleutel brandweerwagen ingeleverd bij burgemeester
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 januari 2011
  Link naar de bron

  De vrijwillige brandweer in Bergschenhoek heeft donderdagavond geprotesteerd tegen de geplande bezuinigingen. Hierdoor wordt er bij het korps een uitrukvoertuig weggehaald.
  Eerder in 2010 is al besloten dat op diverse plaatsen in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bezuinigd moet worden. Tijdens een vergadering van de gemeenteraad overhandigde de brandweer van Bergschenhoek demonstratief de sleutel van één van hun voertuigen aan de burgemeester van Lansingerland, Ewald van Vliet.

  Onderwerp: Camera's en licht maken stad veiliger
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 28 januari 2011
  Link naar de bron

  EINDHOVEN - Volgens voorlopige cijfers is de criminaliteit in Eindhoven vorig jaar sterk gedaald, zo werd deze week bekend.
  Wat betreft de binnenstad is dat volgens Bart Meijer, voorzitter van de Stichting Detailhandelsplatform Binnenstad Eindhoven (SDBE), vooral het resultaat van stappen op het gebied van verlichting, cameratoezicht en andere maatregelen. "
  Toen we voor de tweede keer uitgeroepen werden tot crimineelste stad van Nederland, is het veiligheidshuis opgezet. daar is onder andere het veiligheidsoverleg binnenstad Eindhoven uit voortgekomen.
  In februari 2010 hebben we met de leden van dit overleg een rondgang door de binnenstad gemaakt. Dat leverde een aantal locaties op waar de veiligheid te wensen overliet."
  Het afgelopen half jaar zijn deze volgens Meijer aangepakt. "Zo is er cameratoezicht ingevoerd op het Catharinaplein, de Smalle Haven, de Markt en op de kop van het 18 Septemberplein. Ook de verlichting is aangepakt."

  Onderwerp: Veiligheidsregio ZHZ doet onderzoek naar Moerdijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 januari 2011
  Link naar de bron

  DORDRECHT - De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid laat onderzoeken hoe de rampenbestrijding is uitgevoerd bij de brand bij het chemische bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk. De veiligheidsregio huurt daarvoor een extern bureau in, liet hij vrijdag weten.
  Voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Dordrecht Arno Brok wil dit eigen onderzoek ''zodat we zo snel mogelijk kunnen leren van ons eigen optreden tijdens en na de brand in Moerdijk''. Naar verwachting is het onderzoek binnen drie maanden afgerond. (ANP)

  Onderwerp: Rampenplannen nog niet actueel
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 januari 2011
  Link naar de bron

  VLISSINGEN - Ondanks een harde toezegging door de Veiligheidsregio Zeeland zijn de rampenplannen voor Vlissingse bedrijven niet actueel. Burgemeester René Roep van Vlissingen vindt dat niet acceptabel en heeft volgende week een gesprek waarin hij opheldering zal eisen.
  Roep zegt dat naar aanleiding van vragen van D66 over de rampenplannen voor Vlissingse bedrijven. De partij stelde een reeks vragen na de grote brand in Moerdijk enkele weken geleden.
  "Al in 2009 is om een actualisatie gevraagd. En in 2010 weer. De laatste toezegging was dat de plannen voor 1 januari 2011 bijgewerkt zouden zijn. Weer is dat niet gebeurd", stelt Roep.
  Vanuit zijn vorige posten kent Roep het belang van actuele rampenplannen maar al te goed, merkt hij op. Als burgemeester van Maasbracht had hij in 1994 en 1995 te maken met overstromingen. In zijn laatste gemeente Gilze en Rijen ligt het militaire vliegveld en waren er dodelijke slachtoffers en evacués na een koolmonoxidevergiftiging in een appartementencomplex.
  Roep: "Je moet een rampenplan uit de kast kunnen pakken waar alles in klopt. Als het niet actueel is, staan er bijvoorbeeld verkeerde namen in van mensen die al vertrokken zijn, of verkeerde telefoonnummers."
  De burgemeester is niet alleen verontwaardigd dat de plannen niet bij de tijd zijn, hij betwijfelt ook of ze wel diepgaand genoeg worden bijgewerkt. Het is van groot belang dat controles bij bedrijven regelmatig en goed worden uitgevoerd én dat alle controlepunten goed worden 'afgevinkt' in de controlelijsten, benadrukt hij. ,,Misschien heb ik een andere interpretatie van hoe de Veiligheidsregio heeft gewerkt, maar goed, dat hoor ik volgende week dan wel.''
  In Vlissingen moeten vier bedrijven een rampenplan hebben. De Veiligheidsregio benadrukt in een reactie dat het tot oktober vorig jaar de verantwoordelijkheid was van de gemeente zelf om te zorgen voor actualisering van rampenplannen.
  Vlissingen heeft daarbij hulp gevraagd, maar de Veiligheidsregio had het te druk. Wel is gezorgd voor hulp bij het actualiseren 'op hoofdlijnen'. Met een diepgaandere bijwerking wordt, zoals afgesproken met de gemeenten, gewacht 'tot het nieuwe regionaal crisisplan in 2011 klaar is en er een nieuw model voor rampbestrijdingsplannen is ontwikkeld'.

  Onderwerp: Opleiding Delta Management officieel erkend
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 29 januari 2011
  Link naar de bron

  VLISSINGEN - De Hogeschool Zeeland mag in september beginnen met de nieuwe hbo-opleiding Delta Management. Het onderwijsprogramma voldoet volgens de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) aan de kwaliteitseisen voor dit niveau. De Engelstalige opleiding wordt binnen de HZ ondergebracht in de Delta Academy, die zich richt op specifieke problemen van riviermondingsgebieden. Delta Management koppelt techniek, ruimtelijke ordening en bestuurlijke elementen aan vraagstukken op het gebied van geografie en het klimaat, laat de Hogeschool weten. Studenten krijgen binnen dat kader onder meer te maken met ecologie, stedenbouwkunde en waterveiligheid. De opleiding staat volgens de HZ te boek als uniek en speelt in op de 'vraaggestuurde behoeftes van het werkveld', aldus coördinator Lonneke Steenbakkers. Tevens biedt het een antwoord op het groeiend tekort aan hbo-technici. In dat licht zullen de kansen voor afgestudeerde deltamanagers op de arbeidsmarkt 'uitstekend zijn', verwacht de HZ. Dat perspectief wordt gedeeld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Onderwerp: Brandweer krijgt meer taken
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 29 januari 2011
  Link naar de bron

  DE RONDE VENEN - Nu Abcoude bij De Ronde Venen is gekomen blijkt dat de taken voor de brandweer uitgebreid zijn.
  Bas v.d. Hemel sinds november de nieuwe districtscommandant, vertelde bij de presentatie op 20 januari dat sinds het spoor tussen de binnenhavens Amsterdam en Utrecht verdubbeld is, dit een drukke lijn is geworden waar veel goederen vervoerd worden met alle risico's van dien. Omdat het Amsterdam Rijnkanaal de drukste binnenvaarweg in Nederland is impliceert dat veel materiële schade. Bovendien groeit het goederenvervoer nog elk jaar met 5%. Een andere vervoersroute die een risico kan vormen is de A2 één van de drukste wegen in Nederland. Maar ook is er sprake van risicovolle objecten zoals in Mijdrecht Johnson Wax en de Vinkeveense Plassen. Wel is het zo dat Johnson Wax beschikt over een eigen bedrijfsbrandweer waarmee goede contacten worden onderhouden.
  In de nieuwe gemeente zijn er vier brandweerposten (Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis), 100 vrijwilligers, vijf blusvoertuigen, één duikteam en twee hulpverleningsvoertuigen. Er zijn drie taken om voorbereid te zijn op een calamiteit: ondersteuning: voertuigen en mensen moeten altijd paraat zijn, overleg met afdeling verkeer voor de bereikbaarheid: is er onderhoud van wegen en wanneer. Verder moet het materiaal en materieel in orde zijn: ademluchttoestellen, duiktoestellen, en dergelijke. En dan natuurlijk de opleiding en geregelde training van de mensen. Ook is de brandweer verantwoordelijk voor de vergunningverlening qua brandveiligheid bij nieuwe en bestaande gebouwen. Ook tijdens het bouwproces wordt gecontroleerd. Het team handhaving controleert nooduitgangen, kerstverlichting en andere brandveiligheidszaken. Twee maal per jaar wordt gecontroleerd bij zorgcentra en gebouwen met opslag van gevaarlijke stoffen. Bij andere gebouwen elk jaar. Wat de oud en nieuw-viering betreft is Van den Hemel tevreden. ,,De post in Mijdrecht is niet uitgerukt en dat heeft wel te maken met de georganiseerde tentfeesten waarbij er sprake is van samenwerking tussen gemeente, politie en brandweer."


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.