Week: 02 van 9 tot en met 15 januari 2011


Nieuws van Internet:
 • Jorritsma: 'Dit tolerenen wij niet'
 • 'Hoogwater zet iedereen op scherp'
 • 'Geen excuus om te stelen'
 • Beuningen: ramp lokaal aanpakken
 • Afsluiten centrale ventilatie moet beter
 • Overheid zweeg op twitter
 • Brandweer gaat regionaal maar blijft lokaal
 • Dynamiek rond veiligheidsterrein vraagt uitbreiding ambtelijke organisatie
 • SMS-alarm op op komst in Kennemerland
 • Chemie-Pack Moerdijk overtrad stelselmatig de regels
 • PVV Almere wil avondklok instellen
 • Drenthe relatief veilig
 • Extra aandacht in Breda voor drugs en criminaliteit
 • Veel chemische bedrijven missen bedrijfsbrandweer
 • De dag van de Veiligheidsregio 2011
 • Tweede Tankautospuit (TS) of Slagkrachtvoertuig (SKTS)
 • Moerdijk een ramp? Een communicatieramp dat wel!


 • Onderwerp: Jorritsma: 'Dit tolerenen wij niet'
  Thema: xveiligheidshuis
  Datum: 10 januari 2011
  Link naar de bron

  ALMERE/ODEKE DE JONG - ,,Dit gedrag tolereren we niet." Dat zegt burgemeester Annemarie Jorritsma in een reactie op de ongeregeldheden van gisteren in
  Tussen de Vaarten. In de Juan Grisstraat ontstond een massale vechtpartij tussen de politie en een deel van een groep van zo'n vijftig jongeren. De agenten trokken daarbij hun wapenstok. Er werden in totaal negen jongeren tussen de dertien en 24 jaar aangehouden.
  Volgens Jorritsma konden de agenten niet anders doen dan hard op treden tegen de jongeren. ,, De politie heeft adequaat opgetreden", verklaart zij. Een groepje jongeren gooiden op de Chagallweg een ruit in bij een woning. Daarop arresteerde de politie vijf jongeren op verdenking van openlijke geweldpleging. Even later moesten de agenten weer terug naar de straat omdat twee groepen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Toen de politie de vechtpartij probeerde op te breken werden zij belemmerd door tien jongeren. Uiteindelijk moest de wapenstok er aan te pas komen om de groep uit elkaar te drijven. Jorritsma zegt de zaak hoog op te nemen. ,, We zetten het Jeugd Interventie Team (JI) en het Veiligheidshuis in om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt."

  Onderwerp: 'Hoogwater zet iedereen op scherp'
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 11 januari 2011
  Link naar de bron

  HILVERSUM - Het hoogwater in Nederland is welkom. Het schudt iedereen weer wakker op het gebied van beveiliging tegen het wassende water. Dat zei prof. dr. Sybe Schaap, hoogleraar waterbeheer aan de Technische Universiteit Delft en Wageningen Universiteit, disndag in het Radio 1 Journaal.
  In september 2008 presenteerde oud-landbouwminister Veerman als voorzitter van de Deltacommissie plannen voor verhoging van een kwart van de Nederlandse dijken. Ook een fors aantal rivierdijken voldeed niet aan de nieuwe normen, gemaakt met het oog op de stijgende waterspiegel. Daartoe behoorden onder meer de zuidelijke dijken van de Waal. Ook stelde Veerman dat er overloopgebieden moeten komen. Schaap bepleitte vanmorgen het aanwijzen van deze gebieden, zodat de bewoners op tijd kunnen worden geëvacueerd. "We weten niet welke polder er het eerst aangaat. Dát is pas gevaarlijk. De discussie over welke gebied overloopgebied moest worden, is destijds in politiek gekrakeel gestrand, en dat is jammer."
  Schaap is tevreden met de inspanningen voor waterveiligheid van de afgelopen vijftien jaar, maar waarschuwt tegelijkertijd voor indutten. "De maatregelen van het nieuwe Deltaprogramma zijn echt nodig." Hij haalde een uitspraak van VNO/NCW-voorzitter Wientjes aan dat het internationale bedrijfsleven bij een dijkdoorbraak kan gaan twijfelen aan de veiligheid van Nederland. "Het bedrijfsleven moet niet het gevoel hebben dat 60 procent van Nederland overstromingsgevoelig is. Dat heeft grote economische gevolgen." Reden voor paniek is er echter niet, aldus Schaap. "Nederland is de veiligste rivierendelta wereldwijd."

  Onderwerp: 'Geen excuus om te stelen'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 11 januari 2011
  Link naar de bron

  EDE - Een enkeling in de moskee opperde zondagmiddag dat hij geen verklikker van Marokkanen wil zijn, Ahmed Marcouch. De PvdA-prominent bracht zondag een bliksembezoek aan de moskee in Veldhuizen. ,,Je moet niet solidair zijn met etters, je moet solidair zijn met het recht - en dat ook uitspreken.''
  Het Tweede-Kamerlid van de PvdA wond er geen doekjes om. ,,Ik merk vaak dat er een kloof is tussen gemeenschappen en de autoriteiten om effectieve interventies uit te voeren. Politie, gemeente, justitie, organisaties en burgers moeten samen fungeren om te werken aan de drie o's: opvoeden, oppakken en opsluiten. We accepteren geen criminaliteit.'' Marcouch, zelf als Marokkaanse jongen opgegroeid in Amsterdam, vindt dat er geen excuus is om te stelen. ,,Persoonlijke problemen zijn geen legitimatie om dat te doen, hoe je eigen situatie ook is. In Nederland heb je volop mogelijkheden om je positief te ontwikkelen. Daarom moeten we criminaliteit kanaliseren, zodat een groepje 'rotte vis' niet de hele kist doet stinken.''
  De 41-jarige politicus vindt het erg belangrijk dat politieagenten over de juiste competenties beschikken om hun werk goed te doen. ,,Ze moeten kunnen optreden en Hassan van Hoessein kunnen onderscheiden. Daarom daag ik Marokkanen uit om te solliciteren bij politie en gemeente. Nobel werk doen voor de samenleving. Want een deel van de Marokkanen spreekt de Nederlandse taal niet. Daardoor gaat er informatie verloren. En informatie is je kapitaal. Onze instanties moeten effectief zijn'', aldus Marcouch.
  Partijgenoot en wethouder Simon van de Pol verklaarde zondag echter dat in Ede (nog) niet één Marokkaanse agent actief is. ,,We stellen extra politie-inzet zeer op prijs, maar veel dienders kennen de jongens niet echt. Toch zijn we op de goede weg, de bereidheid is er. Wie weet met detachering. Marokkaanse agenten zijn in het hele land schaars.''
  Marcouch benadrukte dat de pas naar misdaad moet worden afgesneden. ,,Je moet snel kunnen handelen, anders is het water naar de zee dragen.'' En daar constateert hij met Van de Pol dat het dikwijls schort aan de competenties en mogelijkheden, bijvoorbeeld om ouders van boefjes op het matje te roepen. Onlangs zat burgemeester Cees van der Knaap aan een bijna lege tafel te wachten op een groepsgesprek. ,,Dat is niet gelukt. Nu worden ze individueel ontboden bij het Veiligheidshuis. Maar je hebt te maken met privacy, dat is lastig. Toch willen we ouders in hun rol dwingen en op scherp zetten. We zoeken de grenzen op'', aldus de wethouder. Marokkaanse Edenaren wezen zondag op de moeite die hun kinderen ondervinden bij het zoeken naar stageplaatsen, naast andere obstakels. ,,Er bestond consensus over het idee dat iedereen mee moet doen om het burgerschap in te vullen. Perspectief en kansen geven, naast het feit dat de politie moet kunnen optreden'', zei Marcouch. ,,Meld duidelijk als er sprake is van discriminatie, maar laat je ook niet ontmoedigen. Dat vraagt een stuk weerbaarheid'', voegde Van de Pol toe.

  Onderwerp: Beuningen: ramp lokaal aanpakken
  Thema: crisisplan
  Datum: 11 januari 2011
  Link naar de bron

  BEUNINGEN - Beuningen is trots op de manier waarop het gemeentelijke rampenteam de brand bij vleesfabriek Henri van de Bilt in Weurt op 29 oktober 2010 heeft aangepakt. Die trots is terug te vinden in de reactie van het college van burgemeester en wethouders op het plan van aanpak van het Veiligheidscollege. Dat is het bestuur van de veiligheidsregio waartoe Beuningen behoort.
  Doordat een nieuwe Wet Veiligheidsregio's in werking is getreden, moet Beuningen net als andere gemeenten het gemeentelijk rampenplan binnen een jaar vervangen door een regionaal crisisplan. In het plan waarover Beuningen zich moet uitspreken komt in elk geval het gemeentelijk rampenmanagementteam te vervallen. En juist dat team leverde zulke goede diensten bij de meest recente crisis: de brand in Weurt.
  Daarom wil Beuningen niet zomaar buigen voor het plan van de veiligheidsregio. Een lokale aanpak zou recht doen aan de ervaring bij rampbestrijding. B en W stellen voor die lokale aanpak als uitgangspunt te nemen. Op Beuningse schaal zijn juist de eigen mensen het best op elkaar ingespeeld waardoor op lokaal niveau snel en efficiënt zaken kunnen worden geregeld.
  Pas bij een langduriger ramp of crisis zou een beroep moeten worden gedaan op deskundigen uit een regionale pool. Voor de communicatie in geval van een langer durende ramp zou de communicatie moeten worden verzorgd door een regionaal voorlichter. Maar die zou steun moeten krijgen van een lokaal voorlichter. En als het aan Beuningen ligt krijgt gemeentesecretaris Dyanne Kocken een vaste plek in het beleidsteam dat een ramp aanpakt. Zij zou de burgemeester direct kunnen bijstaan.

  Onderwerp: Afsluiten centrale ventilatie moet beter
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 januari 2011
  Link naar de bron

  ROTTERDAM - Het op afstand kunnen afsluiten van centrale ventilatie van gebouwen in het geval van rampen moet beter worden geregeld. Dat stelt Peter Uithol van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "De brand in Moerdijk leert ons dat er hierin nog veel winst valt te halen", aldus Uithol.
  Vanwege de hevige rookontwikkeling en de kans op aanwezigheid van giftige stoffen hierin tijdens de brand bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk, werd mensen in de omgeving aangeraden om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. "De ervaring leerde echter dat bij veel gebouwen met een centrale ventilatie niet duidelijk was hoe het systeem uit te schakelen", aldus Uithol. "Of de juiste persoon was hiervoor niet aanwezig."
  Volgens de beleidsmedewerker risico- en crisisbeheersing van de veiligheidsregio kost het in veel gebouwen te veel tijd om bij het ventilatiesysteem te komen als er sprake is van een incident. "Door de hoge verplaatsingssnelheid van een gif- of gaswolk is het echter belangrijk de ventilatie zo snel mogelijk te kunnen sluiten", aldus Uithol.
  Volgens Uithol zou het ideale veiligheidsscenario daarom zijn: één centrale 'knop' bij de Veiligheidsregio om bij rampen alle installaties in één keer uit te kunnen schakelen. "De veiligheidsregio zit nu eenmaal 24 uur per dag en zeven dagen per week op zijn post. Van daaruit valt één centraal systeem nu eenmaal het beste te coördineren."
  Sinds eind vorig jaar is er in het gebied Rotterdam-Rijnmond de mogelijkheid om via de veiligheidsregio de systemen op afstand uit te schakelen. "Maar momenteel maakt nog geen 1 procent daar gebruik van", weet Uithol. "Hopelijk voedt de brand in Moerdijk het bewustzijn van mensen. Dat ontstaat nu eenmaal pas als mensen de bedreiging voelen."

  Onderwerp: Overheid zweeg op twitter
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 januari 2011
  Link naar de bron

  Het was moeilijk informatie te krijgen over de brand in Moerdijk. Op Twitter deden onbezoldigde crisisexperts hun best. Waarom deed de overheid daar niet aan mee?
  Voor de crisiswatchers van Nederland is 2011 goed begonnen met een prachtige brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Je kunt het niet mooier bedenken: de plaats ligt op de grens van twee veiligheidsregio's, de brand is ronduit spectaculair, de burgemeester minimaal mediageniek, de ondernemer maximaal aangeslagen en de overheid reageert met de gebruikelijke mantra: 'Geen gevaar voor de volksgezondheid'. Bovendien zijn er aanvankelijk nog nul doden en nul gewonden.
  De brandweer werkt mee aan de feestvreugde door vrolijk te poseren met de brand op de achtergrond. Al snel wordt bekend dat Van Vollenhoven weer aan het onderzoeken kan en de New Kids zijn er als de kippen bij met een hilarisch filmpje 'grote vuurbal, jonguh' waarin ze als ramptoeristen op klapstoeltjes met een blikje bier naar de brand gaan zitten kijken.
  Als je niet beter zou weten zou je denken dat dit een grootschalige oefening was. Een betere test van de crisiscommunicatie in Nederland is er eigenlijk niet te verzinnen.
  Het wordt gauw duidelijk dat de overheden met vlag en wimpel voor de test gezakt zijn. Het is treurig maar geen verrassing dat de website van Moerdijk al snel overbelast raakt en plat gaat. Op dumpert.nl staat een filmpje waarin burgemeester Wim Denie van Moerdijk zegt dat je de capaciteit van zo'n website wel zo groot mogelijk kunt maken, maar hoe vaak gebeurt zo'n ramp nu?
  De rijksoverheid heeft voor dit soort situaties crisis.nl. Deze is al snel geactiveerd maar ook hier is nauwelijks informatie te halen en bovendien is de site al snel uit de lucht.
  In Moerdijk rijden geluidswagens die oproepen om naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en af te stemmen op rampenzender Omroep Brabant. De omroep krijgt echter zo weinig informatie dat de hoofdredacteur de volgende dag verklaart op deze manier zijn rol als rampenzender niet naar behoren te kunnen vervullen.
  Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid laat de sirenes loeien als de rookpluim door de zuidenwind over het dichtbevolkte Drechtstedengebied aan de overkant van het Hollands Diep trekt. Maar de mensen die hierop naar binnen gaan, vinden nergens bruikbare informatie. Tenminste geen bruikbare informatie van de overheid.
  Gelukkig hebben we tegenwoordig Twitter. Spontaan ontstaat de hashtag #moerdijk en deze is al snel wereldwijd trending (een van de meest genoemde onderwerpen op Twitter wereldwijd). De stroom tweets (twitterberichten) is nauwelijks bij te houden, en in tweetdeck loopt de kolom #moerdijk als een ratelband. En daar wordt de vals geruststellende boodschap 'geen gevaar voor de volksgezondheid' aangevuld en gecorrigeerd met nuttige informatie.
  Om deze afwezigheid op Twitter te verklaren wijzen de overheden vooral naar elkaar. Zo gaat het nationaal crisiscentrum (NCC) van de rijksoverheid niet twitteren zolang het geen nationale ramp is en Moerdijk was - hoe spectaculair en grootschalig ook -- 'slechts' bovenregionaal van omvang. De enige die formeel de opdracht had kunnen geven om via Twitter en andere sociale netwerken informatie te gaan verspreiden was burgemeester Denie van Moerdijk. En die heeft dat blijkbaar niet gedaan.
  Wat heeft de overheid in crisistijd met Twitter te winnen? Het antwoord op deze vraag is in mei vorig jaar al uitvoerig gegeven door het Crisis Onderzoeks Team, het COT. In een lijvig rapport, geschreven in opdracht van de rijksoverheid, legt het COT uit dat overheden er goed aan doen om in crisistijd met korte, heldere berichten de bevolking én de hulpverleners te informeren. Om onjuiste informatie, die altijd getwitterd wordt, recht te zetten. Maar ook om de discussie te volgen. Zeker bij crises die zich zo snel ontwikkelen als die in Moerdijk. Het is te hopen dat de overheid luistert naar de duurbetaalde raad.

  Onderwerp: Brandweer gaat regionaal maar blijft lokaal
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 januari 2011
  Link naar de bron

  PAPENDRECHT - Het proces om van de oude vertrouwde Papendrechtse brandweer een regionale instelling te maken loopt al enige tijd. Daar is bij gekomen de wet op de Veiligheidsregio"s die een samenwerking zelfs oplegt. Voor Papendrecht betekent dat zeer nauwe banden met Alblasserdam en Sliedrecht.
  'Het was natuurlijk ook daarom dat ik bij mijn aantreden als commandant in september 2009 meteen werd benoemd werd als commandant in Alblasserdam,' legt brandweercommandant Piet Aantjes uit. 'Nu daar Sliedrecht is bijgevoegd krijgt de integratie vorm. Maar we hebben nog een paar jaar te gaan voordat alles ook organisatorisch op de rit staat.'
  Dat de brandweer regionaal gaat neemt echter niet weg dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente blijft. 'Het personeel mag dan in regionale dienst zijn, het blijven lokale brandweermannen,' aldus Aantjes. 'Want niemand kent de situatie zo goed als de lokale man.' Die diepe verbondenheid met hun werk geldt voor zowel de beroeps- als de vrijwillige brandweerlieden. Aantjes wees met nadruk op het feit dat het niet uitmaakt of het een vrijwilliger of een beroeps is. 'Ze krijgen allemaal dezelfde opleiding en moeten hetzelfde kunnen.' Het blijkt dat de roeping brandweerman niet alleen vaak een jongensdroom is, het is meestal ook "vrienden voor het leven". Dat bleek wel tijdens de nieuwjaarsreceptie toen burgemeester De Bruin vijf oorkondes en bijbehorende versierselen kon uitreiken aan jubilarissen. Kees Siebes en Michel Heemskerk zijn beiden inmiddels al 20 jaar brandweerman. Dik van den Herik doet het al 20 jaar en Marcel Middenbreker heeft de gelederen al 12,5 jaar versterkt. En Marcel kan er geen genoeg van krijgen, vandaar dat hij wel uit Papendrecht vertrekt maar alleen om in Dordrecht te gaan blussen. En dan als beroeps.

  Onderwerp: Dynamiek rond veiligheidsterrein vraagt uitbreiding ambtelijke organisatie
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 12 januari 2011
  Link naar de bron

  De organisatie rond veiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente Eindhoven wordt verder versterkt en doorontwikkeld om te komen tot een eigentijds, slagvaardige en flexibele gemeentelijke organisatie. Reden hiervoor is de grote dynamiek op dit terrein, waar ook andere (met name grotere) gemeentes mee worden geconfronteerd. Deze dynamiek blijkt uit onder meer de herpositionering van het Veiligheidshuis, de verbreding van het veiligheidsbeleid, de noodzaak tot integraal werken op meerdere niveaus, de noodzakelijke intensivering van de aanpak van georganiseerde criminaliteit en de veranderende rollen van gemeente en burgemeester. Eerder zijn op bestuurlijk niveau al stappen gezet, nu is het moment om ook binnen de gemeentelijke organisatie veranderingen door te voeren. Op die manier kunnen de ontwikkelingen rond veiligheid en leefbaarheid en de uitvoering van het integraal beleidskader veiligheid op een slagvaardige manier worden opgepakt.
  Het Veiligheidshuis, waar het veiligheidsbeleid tot twee jaar geleden was geconcentreerd, beperkt zich tot veelplegers, huiselijk geweld en jongeren. Het Veiligheidshuis was met name gericht op preventie. Actueel is de wens de Veiligheidshuizen te bundelen en te regionaliseren, ook in Eindhoven. Naast inzet op preventie is met de gemeenteraad afgesproken om ook meer in te zetten op repressie. Deze wijziging vloeit voort uit het integraal beleidskader veiligheid (IBV) dat eind 2009 door de Raad is vastgesteld. Dit kader bevat negen prioriteiten en is daarmee een verbreding van de veiligheidsaanpak. Dit vraagt dan ook een doorontwikkeling van de organisatie, met name waar het gaat om de integrale aanpak van de thema's per gebied. Veiligheid hangt immers nauw samen met bijvoorbeeld werk, onderwijs en de sociale omgeving.
  In de veiligheidsaanpak heeft de afgelopen jaren de nadruk gelegen op de aanpak van aangiftegerelateerde criminaliteit. Dit blijkt echter vooral de aanpak van symptomen en niet de oorzaken. Juist daarom moet worden ingezet op niet-aangiftegerelateerde criminaliteit, zo bleek ook uit de stads- en regioscan afgelopen zomer. Uit die scan bleek ook dat er ruim twintig criminele groepen actief zijn in Brabant, waarbij naast de inzet van het Openbaar Ministerie ook bestuurlijke interventie nodig is. Dit vraagt uitvoering van het barrièremodel en het ondermijnen van het ondernemersklimaat van criminelen. Inmiddels is er ook een taskforce opgericht waarin Rijksoverheid, lokale overheden en andere partners samenwerken in de bestrijding en aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarnaast worden de bevoegdheden van de burgemeester steeds verder uitgebreid door onder meer de `voetbalwet' en de vorming van de nationale politie.

  Onderwerp: SMS-alarm op op komst in Kennemerland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 januari 2011
  Link naar de bron

  Burgers kunnen straks in deze regio op de hoogte worden gehouden over rampen en calamiteiten via sms-jes vanuit de Veiligheidsregio Kennemerland.
  Die heeft besloten om mee te gaan doen met Burgernet, het landelijke systeem waarbij burgers betrokken worden bij opsporing van misdaden en bij andere calamiteiten.
  Zo kunnen inwoners een sms-je krijgen met de oproep uit te kijken naar verdachten van strafbare feiten. Of als er een kind wordt vermist. Ook kan de overheid mensen in een bepaald gebied instructies geven als er zich een calamiteit heeft voorgedaan zoals een grote brand.
  Het systeem moet in april van dit jaar van start gaan. Alle tien gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland doen mee. Inwoners dienen zich wel vooraf aan te melden voor de dienst.
  Voor de invoering heeft de regio zo'n 130.000 euro subsidie gekregen

  Onderwerp: Chemie-Pack Moerdijk overtrad stelselmatig de regels
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 13 januari 2011
  Link naar de bron

  Het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk, dat vorige week afbrandde, overtrad met grote regelmaat de milieuregels en brandveiligheidsvoorschriften. Jaar in, jaar uit is het bedrijf bij controles op de vingers getikt door diverse overheidsorganen. Desondanks werden er steeds opnieuw vergunningen aan het bedrijf verleend. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag, dat alle inspectierapporten, vergunningen en andere overheidsstukken over het bedrijf sinds 2002 heeft ingezien.
  "Chemie-Pack had op basis van alle overtredingen gesloten moeten worden", concludeert hoogleraar Mileukunde Lucas Reijnders in de uitzending. Volgens de expert had het inferno en de enorme schade die erop volgde voorkomen kunnen worden als de overheid strenger had gehandhaafd bij het bedrijf.
  Het beeld dat uit de tientallen inspectierapporten, meldingen en vergunningen ontstaat, is dat er door Chemie-Pack slordig werd omgesprongen met de regels. Diverse overheidsinstanties moeten meerdere malen handhavend optreden en vaak blijkt dat bij hercontroles de boel nog steeds niet op orde is. Reijnders: "De veiligheidscultuur was slecht."
  Bijvoorbeeld in oktober 2002, toen het Openbaar Ministerie met sancties dreigde wegens overtredingen van de brandveiligheidsvoorschriften. Zo was de automatische blusinstallatie niet in orde en was het dak onvoldoende brandwerend. Hier is het bedrijf al in mei 2001 door de gemeente op aangesproken maar bij hercontroles in 2002 bleken er nog steeds onvoldoende verbeteringen te zijn aangebracht waardoor de gemeente een dwangsom oplegde. Chemie-Pack weigerde die echter te betalen, waarop het Openbaar Ministerie zich ermee ging bemoeien. Justitie gaf het bedrijf een laatste waarschuwing, anders zou de politie ingeschakeld worden en een proces-verbaal opgemaakt worden. Zover kwam het niet.
  Ook uit een ander rapport van de gemeente Moerdijk uit 2009 blijkt dat het bedrijf zich weinig lijkt aan te trekken van regels of over onvoldoende kennis beschikt. Het rapport beschrijft dat in 2007 chemische stoffen niet juist worden opgeslagen. Zwaar giftige stoffen worden naast elkaar bewaard hoewel niet bekend is of die met elkaar reacties kunnen veroorzaken. Bij hercontroles in 2008 en 2009 blijkt dit nog steeds niet op de juiste manier te gebeuren.
  In maart en mei 2010 blijkt uit inspecties dat Chemie-Pack "onvoldoende adequate maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen heeft getroffen". "Chemie-pack dient de brandbestrijdingsmaatregelen kritisch te bezien", aldus een rapport van de brandweer.
  Volgens Reijnders treft niet alleen Chemie-Pack blaam, maar ook de controlerende overheidsorganen. Die hadden veel beter moeten handhaven. "De controle en handhaving was onder de maat."
  Tot slot blijkt uit alle stukken dat Chemie-Pack geen bedrijfsbrandweer heeft, terwijl dit volgens deskundigen bij een chemisch bedrijf als Chemie-Pack wel zou moeten. Voorzitter Cees van Beek van de Vakvereniging Vrijwillige Brandweer en brandweerexpert Fred Vos spreken hier schande van. Zij willen dat bedrijven van de zwaarste categorie als Chemie-Pack altijd een bedrijfsbrandweer hebben.
  De gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio Midden-en West Brabant willen niet reageren zo lang justitie het bedrijf onderzoekt. Chemie-Pack was niet voor commentaar bereikbaar.

  Onderwerp: PVV Almere wil avondklok instellen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 13 januari 2011
  Link naar de bron

  ALMERE - De PVV-fractie in de gemeenteraad wil een avondklok in Tussen de Vaarten. Een gebiedsverbod voor het 'tuig' dat afgelopen zondag in de wijk Tussen de Vaarten met elkaar en de politie op de vuist ging, mag volgens de fractie ook.
  De PVV stelt beide maatregelen voor in vragen aan de burgemeester Annemarie Jorritsma. Daarnaast willen ze ook van Jorritsma weten of zij het instellen van het Jeugd Interventie Team en Veiligheidshuis ook onvoldoende vindt.
  De PVV vraagt ook aan de burgemeester wat de consequenties zijn die zij denkt te nemen voor het geweld tegen de politie.
  De politie pakte bij de ongeregeldheden in Tussen de Vaarten negen jongeren tussen de dertien en 24 jaar op. Die zijn inmiddels allemaal weer op vrije voeten.
  De PVV wil ook dat de burgemeester in het Driehoeksoverleg met Justitie en Politie gaat pleiten voor hardere straffen. De PVV heeft de vragen schriftelijk gesteld.

  Onderwerp: Drenthe relatief veilig
  Thema: crisismanagement
  Datum: 13 januari 2011
  Link naar de bron

  De Hulpverleningsdienst Drenthe heeft voor heel Drenthe een profiel geschetst van de mogelijke veiligheidsrisico's. Mede op basis van dit profiel wordt vervolgens het Regioneel Beleidsplan voor crisismanagement, brandweerzorg en geneeskundige zorg opgesteld.
  Aan alle gemeenten in Drenthe wordt dit profiel voorgelegd, zodat de gemeenteraad kan aangeven voor welke (gemeentelijke) risico's zij extra aandacht zouden willen. Tevens mogen zij daarbij hun wensen aangeven ten aanzien van het regionaal beleidsplan.
  Het risicoprofiel van de gemeente Emmen wijkt gezien de grootte van de gemeente en de aanwezig industrie iets af van dat van Drenthe als totaal.
  Het opstellen van een regionaal risicoprofiel is voorgeschreven in de Wet op de Veiligheidsregio. Het risicoprofiel is een instrument om te kijken hoe veilig of onveilig Drenthe is. Daarnaast wordt het gebruikt om te zien wat de invloed en effecten zijn van een bepaald risico voor de regio Drenthe en wat de kans is dat er een dergelijk risico ontstaat. Vervolgens wordt bekeken wat men aanvullend nog moet doen.
  Door deskundigen wordt voor de regio Drenthe als geheel voorgesteld om voor de risico's: natuurbrand, grieppandemie en uitval ICT nader onderzoek te doen.

  Onderwerp: Extra aandacht in Breda voor drugs en criminaliteit
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 14 januari 2011
  Link naar de bron

  BREDA - De gemeente heeft in 2011 extra aandacht voor de aanpak van criminele en overlastgevende jongeren, drugs en geweld. Zo wordt gesteld in het jaarplan 2011 dat donderdag werd gepresenteerd.
  Ondanks dat het aantal aangiften van geweldsdelicten is in 2009 afgenomen, krijgt geweld, zoals mishandeling, bedreiging, straatroof, overvallen en huiselijk geweld in 2011 toch de volle aandacht van gemeente en politie
  'Deze vormen van geweld hebben namelijk een enorme impact op de slachtoffers. De politie zet zich in om de pakkans te verhogen en de gemeente zet meer toezichthouders in', zo wordt in het jaarplan gesteld.
  Ook de veiligheid in wijken wil de gemeente verbeteren. Daar moeten onder andere de inzet stadsmariniers en het maken van wijkveiligheidsplannen voor de wijken Geeren en Haagse Beemden voor zogen.
  'Het aantal jeugdige en jongvolwassen verdachten is hoog. Daarom krijgt de jeugd in 2011 weer extra aandacht door een wijkgerichte aanpak, door projecten, zoals Grote Broer- en het KICK-project en door de gezamenlijke aanpak in het Veiligheidshuis. De politie richt zich in 2011 vooral op het doorontwikkelen van de aanpak van overlastgevende groepen jongeren', zo stelt de gemeente
  In het jaarplan wordt ook gesproken over de aanpak van overlast en verloedering. Verschillende middelen worden daarvoor ingezet, zoals interventieteams, waarin ook woningcorporaties zitten, en woninginbraken door de inzet van het inbraakpreventieteam, buurtpreventie en buurtbemiddeling.
  'Er komt ook meer toezicht op straat en bekeken wordt of het cameratoezicht efficiënter kan worden ingezet door verplaatsbare systemen' aldus de gemeente.

  Onderwerp: Veel chemische bedrijven missen bedrijfsbrandweer
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 14 januari 2011
  Link naar de bron

  Twee derde van de grotere chemische bedrijven hebben geen eigen brandweer, hoewel ze daartoe wel verplicht zijn. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.
  De nieuwsrubriek baseert zich op cijfers van het Landelijk Expertise Centrum Brandweer. In totaal zijn 280 chemische bedrijven brandweerplichtig, maar in 187 gevallen ontbreekt een eigen brandweer. Een derde, 93 bedrijven, heeft de zaakjes wel op orde.
  Het vorige week afgebrande Chemie-Pack had ook geen eigen brandweer. De directeur van de bedrijfsbrandweer Rijnmond Ben Janssen zegt in een interview met RTL Nieuws dat een eigen brandweer de brand bij het chemieconcern 'sterk' had kunnen beperken.
  Gemeenten kunnen op basis van het Besluit Brandweer bedrijven aanwijzen die een eigen brandweer nodig hebben. Volgens RTL Nieuws waren de gemeente en brandweer in Moerdijk 'al zeker tien jaar' in gesprek met Chemie-Pack en andere chemische bedrijven om een eigen bedrijfsbrandweer op te zetten, tot op heden zonder resultaat.
  De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wil voor 1 juli duidelijkheid hebben welk bedrijf in Moerdijk een eigen bedrijfsbrandweer moet hebben en welke niet, aldus RTL.

  Onderwerp: De dag van de Veiligheidsregio 2011
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 januari 2011
  Link naar de bron

  Het Veiligheidsdomein is volop in ontwikkeling. De samenleving vraagt om (meer) veiligheid. De veiligheidsketen kenmerkt zich door schaalvergroting van Politie en OM. Kwaliteit, prestaties en financiën liggen onder de loep van bestuurders. De innovatievraag blijft zich ontwikkelen. Interessant is dan de vraag hoe de veiligheidsregio zich effectief en efficiënt organiseert en welke activiteiten hierbij (nog) passen, zodat het veiligheidsniveau gehandhaafd blijft. Wat vraagt dit dan van de zelfredzaamheid van de diverse doelgroepen? Door uitwisseling van visie en ervaringen kunnen de spelers leren van elkaar. Dit ondersteunt om beweging en versnelling te brengen in de verdere professionalisering van het OOV-domein.
  Vandaar dat op 19 mei 2011 De Dag van de Veiligheidsregio wordt georganiseerd door het BlomBerg Instituut. Dit platform is inmiddels uitgegroeid tot dé ontmoetingsdag voor ruim 400 bestuurders, directie- en managementteamleden, operationeel beslissers, topambtenaren vanuit o.a. Veiligheidsregio's, ministeries, provincies, gemeenten, wetenschap en vanuit vitale en maatschappelijke ketenpartners en koepels.

  Onderwerp: Tweede Tankautospuit (TS) of Slagkrachtvoertuig (SKTS)
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 januari 2011
  Link naar de bron

  In het materieelspreidingsplan (MSP) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is de term 2e TS of slagkracht voertuig (SKTS) geïntroduceerd. Wat deze regeling exact inhoudt is onbekend en informatie hieromtrend is schaars. Wel is zeker dat de Bravo Romeo regeling per 1 februari 2011 zal stoppen.
  Om ervaringen en informatie met elkaar te delen heeft het bestuur van het regionaal platform Rotterdam-Rijnmond van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) besloten om een bijeenkomst te houden. Deze vond gisteren plaats op de post Frobenstraat en bijna alle kaders van posten waarop in het MSP een 2e TS of SKTS was aangegeven, waren aanwezig. Op zich een perfecte opkomst, daar de uitnodiging voor deze avond pas enkele dagen geleden was verzonden.
  Helaas heeft de afdeling V&O besloten toch niet te komen naar deze bijeenkomst om een nadere toelichting te geven over het idee van een 2e TS of SKTS. Dat is ontzettend jammer, want nu moest er gewerkt worden met de informatie die genoemd staat in het MSP en kon men niet achterhalen of deze gedachtengang nog steeds gevolgd wordt.
  Een 2e TS is geplaatst op basis van de risico-objecten in een bepaald verzorgingsgebied en hebben een opkomsttijd van 8 minuten. Op basis van een bepaalde berekening zijn deze toegekend aan een bepaalde post en deze maken dus onderdeel uit van de brandweerbasiszorg.
  Om te kunnen voldoen aan de wettekst, moet een operationele kazerne binnen 1 uur herbezet zijn en moeten er voldoende voertuigen beschikbaar zijn voor het leveren van een peloton. Daarom zijn er een aantal SKTS verdeeld over de regio. Deze voertuigen hebben een opkomsttijd van 19 minuten en zullen alleen voor het herpositioneren of herbezetten worden opgeroepen.
  Een aantal posten hebben nu een 2e TS die een eigen verzorgingsgebied heeft, maar dit wordt straks een SKTS. De vraag die zij dus hebben - en tot op heden nog niet beantwoord is - of het voertuig dan ook nog een eigen verzorgingsgebied heeft. Ook is er geen duidelijkheid over of dit voertuig wel geplaatst mag worden in de box, zodat het zich gaat gedragen als een 2e TS. Een visie hierop verschilt per postcommandant net als de informatie die per post verstrekt wordt over dit onderwerp. Van helemaal niets tot bijna niets.
  In veel districten is de opdracht weggelegd bij de vrijwilligers om te komen met een plan. Belangrijk hierbij is dat het voertuig 24 uur per dag gegarandeerd wordt, maar dit mag niets extra's kosten. Van een regionale aanpak is dus geen sprake. Daarnaast bevreemt het een ieder dat er een plan geschreven mag worden over als er gepiept wordt, maar wanneer er gepiept wordt niet duidelijk is.

  Onderwerp: Moerdijk een ramp? Een communicatieramp dat wel!
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 15 januari 2011
  Link naar de bron

  De brand bij Chemie-Pack in Moerdijk blijft de gemoederen bezighouden. Niet alleen de risico's voor de volksgezondheid zijn onderwerp van discussie, ook het overheidsoptreden ligt onder vuur. Het oordeel van deskundigen in crisisbeheersing: in de communicatie met burgers zijn cruciale fouten gemaakt.
  Bij het afbranden van verpakkingsbedrijf Chemie-Pack in Moerdijk zijn geen doden gevallen. Dat is het goede nieuws. Anderhalve week later, nu de gifwolk allang is verdwenen, hangt de lucht vol ongerustheid. Hulpverleners en omwonenden verkeren in onzekerheid over mogelijke gezondheidsschade.
  Kan het kwaad dat inwoners van de Hoeksche Waard giftige rook hebben ingeademd? Dat hun kinderen nietsvermoedend buiten tussen de roetdeeltjes hebben gespeeld? Dat brandweerlieden met de voeten in het vervuilde bluswater hebben gestaan? Alarmerende verhalen van toxicologen wakkeren de bezorgdheid aan. Geruststellende berichten van de overheid worden steevast gewantrouwd.
  Het past bij de huidige tijdgeest, waarin burgers aversie koesteren tegen alles wat gezagsdragers uitademen. Maar volgens deskundigen in crisisbeheersing hebben de autoriteiten die achterdocht in de Moerdijk-kwestie grotendeels aan zichzelf te wijten. Vooral in de eerste uren van de brand zijn in de communicatie met de burgers cruciale fouten gemaakt.
  Het is tegen half drie 's middags wanneer op het terrein van Chemie-Pack brand uitbreekt. Het is een chemisch verpakkingsbedrijf, gealarmeerde hulpdiensten beseffen dat er giftige en bijtende stoffen liggen opgeslagen. Het gevaar voor de volksgezondheid is evident. Na ruim een uur wordt in Zuid-Holland Zuid, terwijl de giftige rook over het Hollands Diep richting Dordrecht trekt, de hoogste alarmfase afgekondigd. De overheid gebruikt Omroep Brabant en RTV Rijnmond als 'rampenzenders'. In delen van de Hoeksche Waard gaan alarmsirenes af. De bevolking wordt optimaal geïnformeerd, denken de autoriteiten. Ze hebben het mis.
  De rookwolk trekt die avond verder over Nederland. In Meppel, Diemen, Zandvoort, Nootdorp, Zwijndrecht, Utrecht, Den Haag, Almelo en Dalfsen worden roetdeeltjes gevonden. Even na 19.00 uur komt burgemeester Wim Denie van de gemeente Moerdijk met verlossende woorden: de eerste metingen van het RIVM wijzen uit dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand. Er is geen reden voor paniek. Burgemeester Peter van der Velden van Breda zegt 's ochtends tijdens een persconferentie dat "er gelukkig geen slachtoffers zijn gevallen en de schade voor de volksgezondheid beperkt is gebleven." Voorzichtigheid is wel geboden. Het eten van producten uit de moestuin wordt afgeraden.
  Die dag verzamelen brandweerlieden, agenten en journalisten zich wederom rond het terrein van Chemie-Pack. De sloten kleuren donker, als gevolg van bluswater dat verontreinigd is door vrijgekomen giffen. Er wordt nauwelijks beschermende kleding gedragen. Die avond ontdekt het Waterschap Brabantse Delta dat de afwateringssloten kankerverwekkende stoffen bevatten. Er zijn sporen van benzeen, naftaleen en tolueen aangetroffen. Contact met het water wordt ten zeerste afgeraden. Het zou nog een etmaal duren voordat burgemeester Denie het gebied middels een noodverordening afsluit voor publiek.
  Tientallen hulpverleners, die tijdens en na de brand rond het industriegebied van Moerdijk hebben gewerkt, klagen over irritaties aan ogen en luchtwegen. Dit nieuws maakt omwonenden ongerust. Hoezo is de brand ongevaarlijk?
  Het Openbaar Ministerie maakt bekend dat de lijst met vrijgekomen giftige stoffen geheim blijft 'in belang van het strafrechtelijk onderzoek naar Chemie-Pack'. Onhandig, oordeelt Siepel. "Het heeft de onrust gevoed. Je moet transparant zijn. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze serieus genomen worden."
  De bezorgde bewoners van Moerdijk verzamelen zich in dorpshuis Ankerkuil. Daar vertelt milieuarts Henk Jans van de GGD dat er geen concentraties schadelijke stoffen gemeten zijn waardoor mensen in Moerdijk gezondheidsrisico's lopen. "Als u nu aan mij vraagt of Moerdijk veilig is, dan zeg ik volmondig ja."


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.