Week: 52 van 26 december 2010 tot en met 1 januari 2011


Nieuws van Internet:
 • Vrees voor minder blauw op het platte land
 • Van lakse handhaver tot handhavingsexpert
 • Geen bewijs van omver spuiten visser door brandweer
 • Simpele vergunning hindert bedrijfsleven
 • Cornielje: het wordt een zwaar jaar


 • Onderwerp: Vrees voor minder blauw op het platte land
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 december 2010
  Link naar de bron

  STEENWIJKERLAND/IJSSELDELTA - Plattelandsgemeenten in West- Overijssel moeten op tijd aan de poorten van 'Den Haag' rammelen om te voorkomen dat er minder blauw op straat komt. Dat vindt Wim Brus, fractievoorzitter van het CDA in Steenwijkerland.
  Brus vreest dat bij de verdeling van de politiemensen in de toekomstige politieregio Oost de plattelandsgemeenten in West- Overijssel buiten de boot vallen. Brus: "Het kabinet kijkt vooral naar criminaliteitscijfers. En die vallen wel mee bij ons, gelukkig. Maar nu al hebben we maar vier agenten op een uitgaansavond voor heel Steenwijkerland. Als er twee in Vollenhove moeten zijn bij trammelant en de andere twee moeten een arrestant naar Zwolle brengen, dan kun je heel makkelijk uitrekenen wat dat betekent voor de veiligheid in het gebied." Kortom: kijken naar criminaliteitscijfers zonder de grootte van het gebied in ogenschouw te nemen, dat kan niet. Brus wil dat de burgemeesters van de zogeheten Veiligheidsregio van zich laten horen in Den Haag, voordat de daadwerkelijke verdeling van 'blauw' begint.

  Onderwerp: Van lakse handhaver tot handhavingsexpert
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 28 december 2010
  Link naar de bron

  Oud-burgemeester Jan Mans van Enschede leidt de provinciale onderzoekscommisie naar de gang van zaken rond Thermphos. Iedereen kent Jan Mans.
  De oud-burgemeester van Enschede ontpopte zich als koelbloedig crisismanager en betrokken burgervader toen zijn stad op 13 mei 2000 werd getroffen door de vuurwerkramp - een vuurwerkfabriek ontplofte midden in een woonwijk - de ramp eiste 23 levens. De inwoners van Enschede droegen Mans vanwege zijn optreden na de ramp op handen.
  Maar ook Jan Mans kreeg te maken met een onderzoekscommissie: oud-ombudsman Marten Oosting gaf leiding aan de commissie die de toedracht van, de hulpverlening tijdens en de afwikkeling na afloop van de vuurwerkramp onderzocht. De conclusies waren niet mals: het toezicht van de gemeente op het ontplofte vuurwerkbedrijf was beperkt, er werd niet opgetreden toen het bedrijf de regels overtrad en vergunningen waren niet in orde. De commissie toonde een rechtstreeks verband aan tussen het lakse optreden van de gemeente en de ramp.
  Het rapport van de commissie Oosting kostte de wethouders Dick Buursink en Els Koopmans de kop. Mans bleef, tot ongenoegen van veel critici, maar de gemeenteraad sprak het vertrouwen in hem uit. De Twentse Courant Tubantia noemde zijn positie destijds 'bijna onaantastbaar'. " Mans heeft sinds 13 mei bij de bevolking zoveel krediet opgebouwd, dat niemand in de gemeenteraad het zal wagen om hem naar huis te sturen." Hij steeg vlak na de ramp boven zichzelf uit, schreef diezelfde krant bij zijn afscheid. "Voor de bevolking werd hij een vastberaden boegbeeld, naar de buitenwereld wierp hij zichzelf op als het gezicht van de getroffen stad, bovendien bleek hij een ijzersterk communicator." Mans werd na de ramp een veelgevraagd spreker over crisismanagement. Bovendien stond hij aan de wieg van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing, een club waar hij ook voorzitter van werd.
  Als voorzitter van een commissie deed Mans in 2008 onderzoek naar handhaving en toezicht op milieuwetgeving en op de regels voor bouwen en ruimte. De commissie pleitte voor het oprichten van regionale omgevingsdiensten, naar het voorbeeld van de Milieudienst Rijnmond. De conclusie was dat het toezicht nu te versnipperd is en dat de handhaving nu veel te vrijblijvend is.
  In april 2005, bijna vijf jaar na de vuurwerkramp, nam burgemeester Jan Mans afscheid van Enschede, met een groots feest, dat naar verluid een ton kostte. Hij werd voorzitter van de kamer van koophandel in Limburg en waarnemend burgemeester van Zaanstad en, na het gedwongen vertrek van Gerd Leers, van Maastricht.

  Onderwerp: Geen bewijs van omver spuiten visser door brandweer
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 29 december 2010
  Link naar de bron

  ALMELO - Het bluskanon van brandweerman K. zou niet eens sterk genoeg zijn om een mens omver te spuiten. De Deldenaar ontkende voor de rechtbank dat hij ruim twee jaar geleden visser B.J. Otten bij recreatieplas Het Grasbroek van zijn stoeltje heeft gespoten waardoor die gewond raakte. De recreant is mogelijk gewoon uitgegleden op het nat geworden gras.
  De zaak diende vrijdagmiddag voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank Almelo. Officier van Justitie Damen was er snel klaar mee. Hij zei dat er geen bewijs is dat de waterstraal uit het kanon dat K. bediende, de amateur-visser raakte. Er zijn teveel tegenstrijdige verklaringen en van het bluskanon dat K. bediende, zou zeker niet de noodlottige straal zijn gekomen. Damen vroeg daarom om vrijspraak.
  Het Openbaar Ministerie wilde de zaak aanvankelijk niet oppakken maar werd daartoe gedwongen nadat het slachtoffer Otten naar het Gerechtshof in Arnhem was gestapt om vervolging af te dwingen. Het Gerechtshof vond nader onderzoek wel degelijk op zijn plaats. Deze procedure verklaart het lange tijdsverloop.
  K. werkt bij de bedrijfsbrandweer van chemieconcern Elementis (voorheen Servo) in Delden. Zomer 2008 was er een gezamenlijke oefening met de brandweer van de gemeente Hof van Twente. Met vier auto's gingen de brandweerlieden naar Het Grasbroek. De beheerder van de camping met recreatieplas had daarvoor toestemming gegeven.
  De brandweerpost Delden oefent vaker op het Grasbroek. "Eigenlijk niet", antwoordde K. op de vraag van rechter Jordaans of er niet eerst gewaarschuwd wordt. "Is het gewoon uitrollen en spuiten maar?" K. bevestigde dat en zei dat hij de situatie met recreanten niet gevaarlijk vond.
  K. stond bij het kanon op een van de wagens. Hij zei dat hij in eerste instantie op het water zelf richtte. "Er speelden wat kinderen onder. Daarna heb ik hem gericht op wat collega's. Vervolgens trokken we met collega's van Hof van Twente een 'V'. Het waren twee stralen die elkaar op het water raakten", vertelde K. Het ging volgens hem om het bedienen en het testen van de spuiten.
  De brandweerman zette de oefening stop toen er klachten van vissers kwamen die niets meer vingen. Later bleek dat er hengels kapot waren gegaan en Otten van het talud was getuimeld. Over de oorzaak van dat laatste lopen de getuigenverklaringen uiteen. Brandweermannen veronderstellen dat Otten gewoon is uitgegleden door het nat geworden gras. Anderen zeggen dat Otten wel werd geraakt door een waterstraal, maar zijn het niet eens uit welk bluskanon die kwam.
  K. zegt dat hij zeker niet gericht heeft op Otten. Volgens hem is dat met zijn spuit niet eens mogelijk. De brandweerman zei dat hij Otten op die dag ook helemaal niet heeft gezien. "Pas bij het Gerechtshof in Arnhem ontmoette ik hem voor het eerst", aldus K. Het lijkt de brandweerman niet dat een van de kanonnen een mens omver kan spuiten. K. zei dat hij als mens erg geraakt is dat hij nu voor de rechter staat.
  Advocaat Masselink stelt dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is omdat de dagvaarding te laat is uitgebracht. Officier van Justitie Damen gaf dat laatste toe, maar meent dat de zaak kan doorgaan omdat K. wist dat ze liep.

  Onderwerp: Simpele vergunning hindert bedrijfsleven
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 29 december 2010
  Link naar de bron

  AMSTERDAM - Het aanvragen van gemeentelijke vergunningen is vooral voor bedrijven alleen maar lastiger, duurder en tijdrovender geworden. Dat zeggen experts op het gebied van de nieuwe en 'simpelere' omgevingsvergunning die drie maanden geleden landelijk is ingevoerd, de Wabo.
  Burgers en bedrijven hoeven sinds 1 oktober nog maar één aanvraag in te dienen wanneer ze gemeentelijke toestemming nodig hebben op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De overheid wilde hiermee de vaak tegenstrijdige voorschriften en procedures simpeler maken, de wachttijden verkorten en zowel de kosten als de regeldruk verlagen. "In de praktijk gebeurt nu in veel gevallen het tegenovergestelde", aldus Martijn Haddeman van Sh waboadvies in Vlaardingen en Zevenhuizen dat zowel gemeenten als aanvragers bijstaat.
  "De aanvraag is veel complexer geworden, temeer omdat gemeenten deze in de reguliere procedure binnen acht weken moet behandelen. Anders moet de omgevingsvergunning sowieso worden afgegeven. Gemeenten zijn als gevolg daarvan veeleisender geworden en vragen om veel meer aanvullende informatie en rapporten", verklaart Haddeman.
  Bij de doorgaans wat ingewikkeldere aanvragen van met name het bedrijfsleven lopen de kosten en de vertraging op.
  Ondernemer Walter Bisselink uit Den Helder liep daar ook tegenop. Voor zijn bedrijf Helder Events, dat sportieve activiteiten organiseert, hoopt hij in een nabijgelegen bos een klimparcours te mogen aanleggen.
  "De gemeente wil graag meer toerisme mogelijk maken. Maar bij m'n Wabo-aanvraag begin oktober leek het alsof ze niet goed wisten wat er moest gebeuren. Ik kreeg het idee dat ze uit voorzorg maar om elk aanvullend onderzoek vroegen dat maar gedaan kan worden. Maar dat vraagt flinke investeringen en dat kost me veel extra tijd. Een gretige ambtenaar heeft me wel toegezegd het helemaal te gaan uitzoeken. Uiterlijk begin januari hoopt hij me te kunnen vertellen wat nu precies noodzakelijk is voor mijn aanvraag. Ik heb uiteindelijk ook maar een adviesbureau ingeschakeld voor advies."
  En dat doen veel meer bedrijven, om de kans van slagen toch wat te kunnen vergroten. Naast peperdure onderzoeksrapporten komen ook die kosten er bovenop. "Zonder begeleiding is het voor velen niet meer te doen", aldus Haddeman. "Die extra investering aan de voorkant van het traject kan dan hopelijk aan het eind weer bespaard worden. Ondanks wat de overheid voor de invoering heeft geroepen, is de procedure er niet goedkoper of sneller door geworden."
  Ook bestuursrechtspecialist Remco Bäcker van advocatenkantoor Loyens & Loeff in Rotterdam ziet de vraag om hulp groeien. "Dat zien we nu al, al is het pas enkele maanden na de invoering. De hele aanvraagprocedure is voor velen juist ronduit vervelend geworden. Vroeger was voor de bouwaanvraag van een schuurtje in de tuin één formulier ruimschoots voldoende. Bij veel aanvragen moet je nu ineens een behoorlijk pakket formulieren gaan invullen."
  Volgens Bäcker zijn er gemeenten die het wel al goed voor elkaar hebben, maar verslikken andere gemeenten zich juist in de complexiteit van de nieuwe wet.
  "Ook zij moeten vaak informatie bij specialisten inwinnen, ze lopen behoorlijk achter op het kennisniveau van adviesbureaus. De paar ambtenaren die wel goed in de materie zitten, worden bovendien dikwijls door bureaus weggekocht."
  Beide experts wijzen op de onduidelijkheid die er nog bestaat rondom de nieuwe omgevingsvergunning. "Veel gemeenten waren niet goed voorbereid", reageert Haddema. "Ze waren er niet klaar voor, terwijl de landelijke overheid de invoering toch heeft opgelegd."
  Volgens Bäcker moet daarom een inhaalslag worden gemaakt. "Sommige gemeenten kennen de procedures, maar de juridische finesses zijn simpelweg ook niet aan iedere ambtenaar besteed."
  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erkent de moeilijkheden, maar vindt het nog veel te vroeg om conclusies te trekken. "Iedereen wist dat het ingewikkeld was. Een boel van de huidige problemen komt doordat de benodigde ict-oplossingen pas laat voor ons beschikbaar kwamen. Er is tijd nodig voor gewenning, het zal verbeteren", aldus een woordvoerder.
  Brancheorganisatie MKB-Nederland is altijd al voorstander geweest van de nieuwe vergunningsprocedure, laat een woordvoerster in een reactie weten. "We gaan ervan uit dat de gemeenten die hun zaakjes nu nog niet op orde hebben, snel een slag zullen gaan maken."

  Onderwerp: Cornielje: het wordt een zwaar jaar
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 1 januari 2011
  Link naar de bron

  ARNHEM - Gemeenten gaan fors bezuinigen en Gelderlanders zullen dat dit jaar merken, waarschuwt commissaris van de koningin Clemens Cornielje. "We krijgen een moeilijke tijd."
  Cornielje zegt dat hij daar aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen al voor heeft gewaarschuwd. "Ik heb ook gezegd: geloof nou die beloften van die populisten niet, want aan bezuinigen is niet te ontkomen. Je zult nu ook zien dat in de begrotingen van de gemeenten zware bezuinigingen getroffen moeten worden. De provincie heeft dat al gedaan. Ze heeft de zaken nu op orde."
  Cornielje vindt de verkiezingen voor Provinciale Staten van 2 maart de belangrijkste gebeurtenis komend jaar. "De Statenleden kiezen ook de leden van de Eerste Kamer, maar ik vind de verkiezingen vooral belangrijk omdat ze over de inrichting van Gelderland gaan. De provincie bepaalt waar je kunt wonen, waar de bedrijven kunnen komen, waar de natuur in stand moet blijven of juist moet worden uitgebreid, de waterveiligheid."
  Verder kijkt Cornielje uit naar de nationale start van de bevrijding, op 5 mei in Wageningen. "Dat wordt voorafgegaan door een lezing in Arnhem. We maken er een prachtig feest van met z'n allen.
  Cornielje, die hersteld is van kanker, wenst "alle inwoners van Gelderland een heel goed en gezond 2011 toe".


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.