Week 46: van 14 tot en met 20 november 2010


Nieuws van Internet:
 • Rampenbestrijding Drenthe loopt achter
 • Tegengas voor VRK
 • Samen werken aan een veilige omgeving
 • Feestelijke aftrap AED project Harenkarspel
 • Actie op criminele jongeren in Woensel
 • 'We richten ons op de zaken die de meeste overlast geven'
 • Veerkrachtige crisisbeheersing: nuchter over het bijzondere
 • Zaanstreek-Waterland behoort tot de achterhoede
 • Opening nieuwe meldkamer voor Zwolle in Apeldoorn
 • Crisismanagament, mag niet, wil men niet en is niet nodig
 • Station Amersfoort locatie rampenoefening
 • College Beverwijk wil niet dokken voor tekorten VRK
 • Veiligheid centraal op speciale bedrijvendag
 • Signaal Veiligheidshuis - Commentaar
 • Ontspannen uitje voor 'huiselijkgeweld kinderen"
 • Helders Antillianenbeleid zet zoden aan de dijk
 • Symposium Defensie
 • Risicoprofiel biedt basis voor regionaal beleid
 • Landelijk draaiboek hoogwater en overstroming verschenen
 • Jonge criminelen van wijk naar centrum
 • Amulancedienst Haaglanden scoort hoog
 • VVD Renkum wil voortzetting veiligheidshuis


 • Onderwerp: Rampenbestrijding Drenthe loopt achter
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 november 2010
  Link naar de bron

  Drenthe blijft achter bij de verbetering van de rampenbestrijding. Dat schrijft minister Donner van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer in antwoord op begrotingsvragen, waarvoor inmiddels het ministerie van Veiligheid en Justitie van minuister Opstelten politie verantwoordelijk is geworden..
  De minister wil dat de 25 veiligheidsregio's in Nederland oktober volgend jaar hun rampenplannen op orde hebben. Volgens hem behoort de veiligheidsregio Drenthe samen met de veiligheidsregio's Zeeland en Zaanstreek-Waterland tot de achterhoede van Nederland. Donner constateert dat de regio Drenthe erg veel moeite heeft met de verbetering van de veiligheid en het vasthouden daarvan. De minister baseert zich op een onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, dat in mei is gepresenteerd.

  Onderwerp: Tegengas voor VRK
  Thema: veiligheisregio
  Datum: 16 november 2010
  Link naar de bron

  HEEMSTEDE - Fractievoorzitter But Klaasen van D66 Heemstede houdt een petitie tegen de VRK (Veiligheidsregio Kennemerland). Het steekt politici dat de VRK haar boekhouding niet op orde heeft waardoor gemeenten in de buidel moeten tasten. Ook zien zij het met lede ogen aan dat er momenteel een ad interim directeur is aangesteld voor 350.000 euro per jaar. Vanwege de bureaucratische opzet is het lastig de financiële structuur te beïnvloeden. But Klaasen roept daarom op 'de bestuurlijke structuur van de veiligheidsregio's fundamenteel te herzien volgens het principe je gaat er over of niet'.

  Onderwerp: Samen werken aan een veilige omgeving
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 november 2010
  Link naar de bron

  Op 20 november organiseren de gemeente Bergen op Zoom en de RMD in samenwerking met SABIC Innovative Plastics, Nuplex Resins, Crealis Nederland BV, Mepavex Logistics, Sakko Commercial BV en de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant een veiligheidsdag.
  Een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over de veiligheid binnen de gemeente, wat er gedaan wordt om de veiligheid te waarborgen en welke verantwoordelijkheid inwoners daarbij hebben. Weet u bijvoorbeeld wat u moet doen als de sirene afgaat?
  De veiligheidsdag vindt plaats in de foyer van De Maagd en buiten op de Grote Markt. Daarnaast vertrekken vanaf de Grote Markt bussen die rond en langs de bedrijventerreinen rijden. Tijdens deze bustour wordt u op de hoogte gebracht wat de mogelijke risico's zijn bij de bedrijven en wat er wordt gedaan om de risico's te beheersen.

  Onderwerp: Feestelijke aftrap AED project Harenkarspel
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 november 2010
  Link naar de bron

  Maandagavond ging het AED project in Harenkarspel officieel van start. Wethouder Myrthe Scheltema de Heere van Harenkarspel deed dat door het openen van de AED kast die bij het gemeentehuis van Harenkarspel hangt.
  Na toespraken van de wethouder, de heer Smeekes van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de heer Schmale van Vivon, de leverancier van de AED's ging het gezelschap naar buiten voor de officiële start.
  Nadat in de centrale het licht van blauw naar groen was veranderd kon wethouder Scheltema de Heere het AED apparaat uit de kast nemen. Zo'n 80 AED vrijwilligers woonden de start bij.
  Harenkarspel heeft totaal 195 vrijwilligers en is de twaalfde gemeente die nu is aangesloten op het systeem. Hierdoor is de overlevingskans van mensen met een hartstilstand, waar nu binnen de cruciale 6 minuten met hulpverlening kan worden begonnen, groot.

  Onderwerp: Actie op criminele jongeren in Woensel
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 16 november 2010
  Link naar de bron

  EINDHOVEN - De twee criminele jeugdgroepen in de Eindhovense wijken 't Hool en Vaartbroek/Eckart worden de komende maanden stevig aangepakt om de overlast terug te dringen. Dit maakte burgemeester Rob van Gijzel dinsdag
  De gemeente Eindhoven gaat samen met andere instanties de jongeren op diverse manieren individueel aanpakken. Ook de ouders worden benaderd. Het gaat in de twee Woenselse wijken om groepen van zo'n dertig tot veertig jongeren met een harde kern van tien tot twaalf. Ze zijn tussen de 15 en 24 jaar. De harde kern houdt zich bezig met drugshandel, overvallen, inbraken, geweld en vandalisme.
  De jongeren zullen als het mogelijk is strafrechtelijk worden vervolgd. Burgemeester Rob van Gijzel denkt ook aan andere maatregelen, zoals een groepsverbod. De nieuwe voetbalwet, die in september van kracht werd, biedt die mogelijkheid. Ook corporaties zullen worden benaderd om indien nodig ouders te dreigen met huisuitzetting. Met justitie zijn afspraken gemaakt om verplichte hulpverlening op te leggen.
  De regie van de bestrijding van jeugdoverlast ligt niet langer bij het Veiligheidshuis, maar bij de gemeente. De nieuwe aanpak wordt heel wijkgericht werken, dicht bij het vuur, met minder overleggen en met minder instanties.
  Uit een recente analyse blijkt dat Eindhoven momenteel zeventien hinderlijke of overlastgevende jeugdgroepen heeft. Vorig jaar waren dat er nog 27. Alleen de criminele jongeren blijken lastiger aan te pakken.

  Onderwerp: 'We richten ons op de zaken die de meeste overlast geven'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 16 november 2010
  Link naar de bron

  VLISSINGEN - De politie in Vlissingen richt zich het komende jaar op jeugd en veiligheid, geweld op straat en op scheurende scooters en racende auto's. Dat blijkt uit het concept-werkplan van de politie in Vlissingen.
  "We willen ons vooral bezig houden met de zaken en personen waar mensen het meeste last van hebben", zei teamchef Eric Nagelkerke bij de presentatie van het werkplan.
  De prioriteit op het terrein van opsporing komt te liggen op geweld, intimidatie, bedreiging en woninginbraken. Maar ook vernielingen bij scholen en in uitgaansgebieden worden onder de loep genomen.
  "We willen analyses maken van de locaties waar het meeste geweld op straat plaatsvindt. Ook gaan we verder met de focus op huiselijk geweld en eergerelateerd geweld", aldus Nagelkerke.
  Verder wil de politie veelplegers beter in beeld brengen zodat ze eerder in verband kunnen worden gebracht met criminaliteit. "Daarnaast gaan we agenten koppelen aan veelplegers", vertelt de teamchef. "Zij zullen in hun surveillancedienst eens in de veertien dagen een praatje maken met de veelplegers zodat we weten waar ze mee bezig zijn en dat zij ook weten dat we hen goed in de gaten houden."
  Jongeren die voor veel overlast zorgen, gaan ook komend jaar een traject in bij het Veiligheidshuis. Hulpverlenende instanties die bij het Veiligheidshuis zijn aangesloten, stellen voor deze jongeren een individueel programma op om ze te motiveren te gaan leren of te werken of om zich bezig te gaan houden met een hobby.
  Veiligheid is ook tot een speerpunt gemaakt. Daarvoor gaat de politie (Walchers breed) elke maand een grote verkeerscontrole houden waarbij ook de technische staat van de voertuigen wordt gecontroleerd. "We willen dat mensen door een frequente controle vaker die gordel gaan dragen bijvoorbeeld. Als we twee keer per jaar een controle zouden houden, zouden we ongetwijfeld veel bekeuringen kunnen uitdelen. Maar daar gaat het ons niet om. Het gaat ons echt om de veiligheid", aldus Nagelkerke.
  De politie wil zich ook verder bezighouden met de drie keurmerken veilig ondernemen, veilig uitgaan en veilig wonen. Daarvoor wordt samengewerkt met de gemeente en andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld de winkeliersvereniging.
  "Misschien verrassend voor buitenstaanders is dat we ons ook extra gaan richten op fietsendiefstal. We zagen in 2009 een grote stijging van het aantal fietsdiefstallen. Dat komt vermoedelijk doordat er meer aangiftes gedaan worden via internet."

  Onderwerp: Veerkrachtige crisisbeheersing: nuchter over het bijzondere
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 16 november 2010
  Link naar de bron

  Op 1 februari 2011 houdt dr. Menno van Duin zijn lectorale rede 'Veerkrachtige crisisbeheersing: nuchter over het bijzondere' in Fort Voordorp in Groenekan.
  In zijn rede zal Van Duin begrippen als zelfredzaamheid en veerkracht bespreken en toelichten waar rampen en crises speciale arrangementen behoeven en waar misschien ook niet.
  Om een indruk te krijgen van het soort van onderwerpen waarover hij spreekt, verwijzen wij u naar een enquête die is opgesteld ten behoeve van de voorbereiding op deze rede. De resultaten van deze enquête zullen in de rede belicht worden. U vindt de enquête op www.nifv.nl/crisisbeheersing.
  Het lectoraat Crisisbeheersing is een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie. Deze samenwerking benadrukt de multidisciplinaire benadering, die eigen is aan crisisbeheersing. De samenwerking tussen het NIFV en de Politieacademie krijgt niet alleen in het lectoraat gestalte, maar ook in de gezamenlijke opleiding Master of Crisis and Public Order Management (MCPM).

  Onderwerp: Zaanstreek-Waterland behoort tot de achterhoede
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 november 2010
  Link naar de bron

  De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland blijft achter bij de verbetering van de rampenbestrijding. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer.
  De minister streeft ernaar dat de 25 veiligheidsregio's in Nederland oktober volgend jaar hun rampenplannen op orde hebben. De Tweede Kamer wilde van hem weten welke veiligheidsregio's moeite hebben om aan die doelstelling te voldoen.
  Opstelten antwoordt dat drie veiligheidsregio 'behoren tot de achterhoede'. 'Dit betreft de regio's Drenthe, Zeeland en Zaanstreek-Waterland', schrijft de minister. Opstelten constateert dat de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland weliswaar druk bezig is, maar dat ze veel moeite heeft 'werkelijke verbeteringen' in de rampenbestrijding 'door te voeren en ook vast te houden'.
  De veiligheidsregio is het regionale samenwerkingsverband van ambulance, brandweer, medische hulpverleners en politie. De 25 veiligheidsregio's in Nederland moeten voor 1 oktober 2011 risicoprofielen en crisisplannen hebben opgesteld.
  Kamerfracties vroegen de minister of er voor achterblijvers als Zaanstreek-Waterland geen aparte maatregelen moeten komen. Minister Opstelten reageert dat dit 'nog niet aan de orde is'. Hij geeft veiligheidsregio's tot volgend najaar de tijd om de rampenbestrijding zelf op orde te brengen. Wel zullen regio's assistentie krijgen van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie bij het opzetten van rampenoefeningen.

  Onderwerp: Opening nieuwe meldkamer voor Zwolle in Apeldoorn
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 november 2010
  Link naar de bron

  Apeldoorn / Zwolle - De gezamenlijke meldkamers en de servicecentra van de Veiligheidsregio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland worden woensdag 17 november officieel geopend. De teams waren al sinds half oktober 2010 operationeel. Weblog Zwolle nam dinsdag al een kijkje.
  Vanaf dat moment is de MON (Meldkamer Oost Nederland) voor de politie, brandweer en ambulancedienst een feit en daarmee de eerste meldkamer, waarin twee veiligheidsregio's met de drie huldiensten (politie, brandweer en ambulancedienst) in één ruimte samenwerken met op elkaar afgestemde technieken. De opening vindt plaats in het Regiobureau van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland aan de Europaweg in Apeldoorn. De openingshandeling vindt plaats door de voorzitters van de twee veiligheidsregio's, de burgemeester van Apeldoorn de heer F. de Graaf en de burgemeester van Zwolle de heer H.J. Meijer. De voorzitters zullen tijdens de opening twee stekkers in elkaar, als symbool voor een veilige verbinding tussen de beide regio's.

  Onderwerp: Crisismanagament, mag niet, wil men niet en is niet nodig
  Thema: crisismanagement
  Datum: 17 november 2010
  Link naar de bron

  DEN HAAG De minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings, besloot in maart 2010 in overleg met de minister van Economische Zaken en de binnenvaarbranche tot aanstelling van een Binnenvaartambassadeur. Directe aanleiding was de situatie die was ontstaan na de uitspraak van de NMa betreffende het oplegplan van het Crisisberaad Binnenvaart, waardoor naar alternatieve oplossingen voor de binnenvaart gezocht moest worden. De vrees bestond dat de sector terecht zou komen in een negatieve spiraal van faillissementen.
  Prof. drs. Arie Verberk werd door Eurlings aangesteld als Binnenvaartambassadeur en hij moest binnen drie maanden met een rapport komen. Na veel vertraging, ondermeer door de moeizame kabinetsformatie, stuurde de opvolger van Eurlings, Melanie Schultz van Haegen, het rapport op vrijdag 5 november eindelijk naar de Tweede Kamer. Zijn advies voor de korte termijn is: Niks doen. Voor de lange termijn moet de oplossing worden gezocht in samenwerking.
  Vanwege de mededingingsrechtelijke problemen, het gebrek aan draagvlak in de sector en bij financiers en het aandienende herstel acht Verberk het nemen van capaciteitsbeperkende maatregelen niet haalbaar, maar ook niet nodig om een negatieve economische spiraal te voorkomen. Ook andere crisismaatregelen zijn juridisch niet haalbaar, niet effectief of kunnen niet op draagvlak rekenen. "Daarom beveel ik geen crisisarrangementen aan. Kort gezegd: het mag niet, men wil niet, en het is niet nodig".
  Om op de korte termijn schippers toch meer 'lucht' te geven in moeilijke tijden hebben individuele banken Verberk toegezegd het leed in de sector te helpen verzachten door het schrappen of verlagen van behandelingskosten, geen inhaalaflossingen te vorderen maar opgeschorte aflossingen achteraan bij te schrijven en door het vermijden of verlagen van opslagen op rentes. Van klant tot klant wordt bekeken hoe het leed kan worden verzacht. Het uitgangspunt van de banken blijft om schippers door de crisis heen te laten komen.

  Onderwerp: Station Amersfoort locatie rampenoefening
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 november 2010
  Link naar de bron

  Veiligheidsregio Utrecht (VRU) organiseert zaterdag 20 november samen met gemeente Amersfoort en ProRail een rampenoefening op een afgesloten deel van station Amersfoort. Door regelmatig te oefenen, verbeteren hulpdiensten hun onderlinge samenwerking als er echt een incident is. In het kader van de oefening vinden allerlei activiteiten plaats op en rond het stationsterrein. Gedurende de oefening is het station gewoon toegankelijk en rijden de treinen volgens schema. Het deel van het station waar de oefening plaatsvindt, is afgesloten voor reizigers en passanten. De oefening duurt van ongeveer 19.00 uur tot 21.30 uur.
  De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 29 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing. Samen met haar partners draagt de VRU op efficiënte en effectieve wijze zorg voor het voorkomen van en bestrijden van branden, calamiteiten en crises.

  Onderwerp: College Beverwijk wil niet dokken voor tekorten VRK
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 november 2010
  Link naar de bron

  Beverwijk gaat niet bijbetalen om de tekorten bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) te dekken. Dat vindt het college van b en w, dat hiermee een draai van 180 graden maakt.
  Eerder stelde het college de raad voor om de ozb te verhogen. Met de belastingopbrengst zou dan een tekort van 220.000 euro, dat volgend jaar op beverwijk afkomt, kunnen worden betaald. Voor de rekening die VRK bij Beverwijk neerlegt over het lopende jaar, bijna anderhalve ton, wilde het college ook betalen.
  Maar de gemeenteraad is zo woest op de falende VRK-leiding, die de samensmelting van brandweerkorpsen en GGD financieel in de soep heeft laten lopen, dat die helemaal niets wenst te betalen.
  In totaal heeft de VRK de tien deelnemende gemeenten, waaronder Beverwijk, voor volgend jaar 2,9 miljoen euro gevraagd. Onder druk van de raad zegt het Beverwijkse college dat dit bedrag niet acceptabel is.
  De weigering van Beverwijk om de tekorten bij VRK te betalen, lijkt spijkerhard, maar is dat niet. In het dagelijks bestuur zitten de tien burgemeesters en de tien wethouders gezondheidszorg van de deelnemende gemeenten. Alleen als in dat bestuur elf of meer mensen tegen de voorgestelde maatregel van de VRK stemmen, is dat geldig. Beverwijk kan dus niet zelfstandig besluiten om de extra rekeningen van de VRK niet te voldoen.

  Onderwerp: Veiligheid centraal op speciale bedrijvendag
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 november 2010
  Link naar de bron

  SABIC Innovative Plastics, Nuplex Resins, Crealis Nederland BV, Mepavex Logistics en Sakko Commercial BV. Dat zijn de Bergse bedrijven die samen met de gemeente Bergen op Zoom en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zaterdag aan iedereen uit stad en regio willen laten zien wat er allemaal wordt gedaan om zo veilig mogelijk te werken. Deze bedrijven vallen volgens de gemeente onder het 'besluit risico zware ongevallen'. Ze presenteren zich van 9.00 tot 15.00 uur in de foyer van stadsschouwburg De Maagd aan de Grote Markt. Vanaf 10.30 uur kunnen belangstellenden mee met de bus om zo een toertje te maken langs en over de terreinen van de deelnemende bedrijven. In de bus vertelt iemand van het betreffende bedrijf wat er voor risico's zijn en hoe daar mee wordt omgegaan. Tijdens de bijeenkomst in De Maagd worden ook de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek dat onder inwoners van de gemeente is gedaan naar 'risicobeleving'.

  Onderwerp: Signaal Veiligheidshuis - Commentaar
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 18 november 2010
  Link naar de bron

  Het doel van het Veiligheidshuis is de verbetering van veiligheid en leefbaarheid in Eindhoven en regio.
  Dat schrijft het Veiligheidshuis zelf op zijn website. Maar als het echt moeilijk wordt en een harde aanpak wordt vereist van criminele jeugdgroepen, laat het Veiligheidshuis het afweten en trekt de gemeente - burgemeester Rob van Gijzel - de regie naar zich toe.
  Dat is opmerkelijk, want het Veiligheidshuis is er juist gekomen om zich onder meer op jongeren te richten, van spijbelaars tot plegers van strafbare feiten. De samenwerking tussen maatschappelijke organisaties - van politie, justitie en gemeente tot jeugdzorg, reclassering, slachtofferhulp en GGZE - zou garant moeten staan voor een multidisciplinaire aanpak.
  Die aanpak werpt volgens Van Gijzel onvoldoende vruchten af in de strijd tegen criminele jeugdgroepen in de wijken 't Hool en Eckart. Kennelijk is de aanpak van het Veiligheidshuis, waarin inmiddels achttien organisaties samenwerken, in de ogen van de burgemeester te soft. Om de overlast van jeugdige criminelen met harde hand te kunnen bestrijden neemt Van Gijzel het heft nu zelf in handen. Gemeente, politie en justitie zullen daarbij waar nodig samenwerken met bijvoorbeeld de reclassering en welzijn, stuk voor stuk organisaties die ook meedoen in het Veiligheidshuis.
  De burgemeester is verantwoordelijkheid voor de veiligheid en Van Gijzel neemt die verantwoordelijkheid ook. Hij gaat zijn bevoegdheden als burgemeester gebruiken om bijvoorbeeld gebieds- en groepsverboden op te leggen. Maar door de wijze waarop hij daarbij de regie naar zich toe trekt, geeft hij ook een signaal over het Veiligheidshuis. De samenwerking van een groot aantal disciplines zou de kracht moeten zijn bij de aanpak van veiligheidsproblemen. Die aanpak van het Veiligheidshuis staat niet ter discussie, maar het rendement is onvoldoende en de burgemeester kan dat niet langer aanzien.

  Onderwerp: Ontspannen uitje voor 'huiselijkgeweld kinderen"
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 18 november 2010
  Link naar de bron

  BERGEN OP ZOOM - Kinderen die betrokken zijn geweest bij huiselijk geweld moeten de kans krijgen af en toe onbezorgd plezier te maken, vinden de mensen van het Veiligheidshuis in Bergen op Zoom.
  Daarom organiseren ze onder de naam More Child uitjes voor die kinderen.
  Gisteren was de eerste van die middagen ter ontspanning, voor een zestal kinderen dat zelf slachtoffer is geworden van mishandeling in huis of dat van dichtbij heeft meegemaakt. Ze mochten per limousine naar een prinsessen- en piratenfeest, met verkleedpartijen en spelletjes. Medewerkers van GGZ WNB zorgden voor begeleiding, Philip Morris voor het budget.
  Volgens Ellen Uenk van More Child hebben de kinderen genoten en komen er ook uitjes voor andere leeftijdscategorieën.

  Onderwerp: Helders Antillianenbeleid zet zoden aan de dijk
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 18 november 2010
  Link naar de bron

  Den Helder boekt het laatste jaar zoveel progressie met het Antillianenbeleid, dat specifiek op deze bevolkingsgroep gerichte maatregelen mogelijk al in de nabije toekomst kunnen verdwijnen. Dit zegt ketenmanager Arjan Dijkman van het Veiligheidshuis Den Helder. Hij verzorgt vrijdag in Rotterdam een presentatie over het Helderse Antillianenbeleid tijdens de conferentie 'Samen in Europa', over jongeren die behoren tot minderheidsgroeperingen.
  Volgens Dijkman plukt Den Helder de vruchten van een op Antillianen gerichte persoonsaanpak. ,,We brengen de persoon en zijn problemen in kaart en daarop laten we een actieplan los, waarbij verschillende instanties en organisaties betrokken kunnen zijn. De inspanningen zijn erop gericht ze uit de narigheid te houden. Daar maken we afspraken met ze over. Houden ze zich daaraan, dan helpen we ze aan alle kanten. Houden ze zich er niet aan, dan pakken we ze keihard aan."

  Onderwerp: Symposium Defensie
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 18 november 2010
  Link naar de bron

  Op donderdag 25 november vindt in het Evenementen Casino in Soesterberg van 16:00 tot 21:00 uur het symposium 'Defensie als volwaardig partner in de Nationale Veiligheid: wat kan nog beter?" plaats. De organisatie, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO), nodigt de pers daarvoor graag uit.
  Mede naar aanleiding van de nationale oefening Waterproef kondigde voormalig Minister Guusje ter Horst aan dat de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland veel meer op militaire leest zou moeten worden geschoeid. Defensie heeft niet alleen veel professioneel materieel, maar ook veel specifieke kennis en vaardigheden in huis om te helpen in crisissituaties.

  Onderwerp: Risicoprofiel biedt basis voor regionaal beleid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 november 2010
  Link naar de bron

  Onder meer voor Amersfoort is een risicoprofiel opgesteld, waarover de gemeenteraad zich binnenkort buigt. Het document wordt de basis voor het opstellen van regionaal beleid voor risico- en crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
  Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad het voorstel om in te stemmen met het profiel toegestuurd. Aan de VRU wordt bovendien gevraagd om bij het opstellen van de concrete plannen extra aandacht te besteden aan manieren om de bevolking te waarschuwen bij eventuele calamiteiten. Met een moderne techniek als cellbroadcasting kan mogelijk kostbare tijd gewonnen worden.
  Het risicoprofiel omvat ook een overzicht van kwetsbare objecten (zoals ziekenhuislocaties en andere instellingen en bedrijven waar veel mensen verblijven) en van objecten die risico's met zich mee kunnen brengen (zoals bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt). Het overzicht is gebaseerd op reeds bekende informatie.
  Voor Utrecht is het regionale risicoprofiel opgesteld, met informatie per gemeente. De VRU bereidt, na de reactie van de gemeenteraden, een beleidsplan en het definitieve risicoprofiel voor, waarover in 2011 wordt besloten door het algemeen bestuur van de VRU.

  Onderwerp: Landelijk draaiboek hoogwater en overstroming verschenen
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 19 november 2010
  Link naar de bron

  Op 18 november is het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen verschenen. Het draaiboek beschrijft de landelijke coördinatie en opschaling bij de dreiging van een overstroming. Het draaiboek, dat bestemd is voor medewerkers van Rijkswaterstaat die te maken hebben met crises bij overstromingen, is aanvullend op de regionale calamiteitenplannen van waterschappen en regionale diensten van Rijkswaterstaat en valt onder de koepel van het Watermanagementcentrum.
  Afhankelijk van de ernst van de dreiging beschrijft het draaiboek de invulling van de landelijke coördinatie op drie niveaus:

 • 'Kritiek' (niveau 3, kleurcode rood)
  Het hoogste niveau van dreiging is aan de orde wanneer een mogelijke overstroming niet is uit te sluiten. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de wettelijke beschermingsniveaus van de waterkeringen overschreden dreigen te worden. Bij deze situatie vindt er landelijke coördinatie en aansturing plaats vanuit de nationale crisisbeheersing onder coördinatie van de minister BZK of de minister-president. Dit komt minder dan eens in de honderd jaar voor.
 • 'Landelijke alarmering' (niveau 2, kleurcode oranje)
  De waterveiligheid is nog gewaarborgd maar de kans is aanwezig dat in de komende dagen tot het hoogste niveau moet worden opgeschaald. Grote alertheid is nodig. Er vindt landelijke coördinatie plaats binnen de waterkolom. De verwachte waterstanden zijn extreem hoog en komen slechts enkele keren per eeuw voor.
 • 'Regionale alarmering' (niveau 1, kleurcode geel)
  Er worden wel zeer hoge waterstanden verwacht, maar de dreiging voor grootschalige overstromingen is nihil. Regionaal zijn de waterbeheerders actief met bijvoorbeeld dijkbewaking. Landelijk wordt de informatievoorziening wel opgestart om een eenduidig landelijk beeld beschikbaar te hebben, onder andere ten behoeve van communicatie. Deze situatie komt eens per 1 à 2 jaar voor.

  Het Landelijk draaiboek hoogwater en overstromingen beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen in de waterkolom bij landelijke opschaling en coördinatie van een dergelijke overstromingsdreiging met bovenregionale effecten. De landelijke werkwijze zoals die omschreven is in het draaiboek, stroomlijnt de informatievoorziening gericht op een eenduidig landelijk beeld van de waterstaatkundige toestand. Ook beschrijft het draaiboek de afstemming van eventuele maatregelen met bovenregionale effecten. Dit moet leiden tot een goede samenwerking en tot ondersteuning van de besluitvorming door bestuurders ten aanzien van maatregelen.
  Het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen Het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen is te vinden op de site Helpdesk Water.

  Onderwerp: Jonge criminelen van wijk naar centrum
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 19 november 2010
  Link naar de bron

  NIJMEGEN - Bepaalde vormen van criminaliteit, bijvoorbeeld drugsdealen, verplaatsen zich van de Nijmeegse wijken naar het centrum van de stad.
  Dat is, zo wordt vermoed, een gevolg van het verscherpte toezicht door politie, bureau Toezicht en straatcoaches in verschillende wijken, waaronder Meijhorst.
  Dat zegt Twan van Meijel van het aan de gemeente Nijmegen gelieerde bureau Toezicht. "We hebben deze tendens ook al aan de orde gesteld in het Veiligheidshuis", zegt hij. Daarin komen politie, justitie, gemeente en hulpverleningsinstanties samen.
  Politiechef Aart Garssen beaamt dat 'we een deel van jonge criminelen die we eerst in de wijken zagen, de laatste maanden vaker in het centrum tegenkomen'. "Het is ook weer niet zo dat álle ellende zich verplaatst en dat er nu ernstige problemen zijn in het centrum. Maar we zijn er wel alert op."
  Burgemeester Thom de Graaf reageert met gemengde gevoelens. "Voor de bewoners van het centrum is het natuurlijk niet leuk. Maar: onze extra inzet in wijken blijkt dus wél te werken."
  Die extra inzet leidt, zo benadrukken politie, De Graaf en de straatcoaches, niet louter tot het verplaatsen van de problemen. Met veel hangjongeren is een vertrouwensband opgebouwd; de overlast in wijken is afgenomen, stellen zij.

  Onderwerp: Amulancedienst Haaglanden scoort hoog
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 november 2010
  Link naar de bron

  De prestatie van de ambulancediensten in de regio Haaglanden scoort hoog in de landelijke vergelijking van de 25 ambulance regio's in Nederland. In 2009 staat de regio Haaglanden op de tweede plaats betreft aanrijtijden van ambulances en kent de regio het laagste percentage overschrijdingen van normtijden voor spoedritten.
  Het ambulancevervoer in de regio Haaglanden wordt verzorgt door het Witte Kruis, Ambulancezorg Zoetermeer en GGD Den Haag. De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) van de Veiligheidsregio Haaglanden verwerkt de aanvragen voor ambulancevervoer in de regio Haaglanden en verstrekt ritopdrachten aan de ambulancediensten.
  De regio Haaglanden staat in 2009 op de tweede plaats betreft de aanrijtijden van het spoedvervoer (6.12 min) achter de regio Kennemerland (6.11 min). Een ambulance dient bij een spoedrit (in 2009 in totaal 31.997 in de regio) volgens de wettelijke norm binnen 15 minuten na de melding ter plekke arriveren. Met een regionaal overschrijdingspercentage van 3% voldoet de regio Haaglanden ruimschoots aan de wettelijke norm (5%). Overschrijdingen kunnen bijvoorbeeld optreden als gevolg van extreem weer.
  Verschillende maatregelen hebben in 2009, met succes, bijgedragen aan snellere aanrijtijden van ambulances. Volgens Burgemeester Buddenberg, Geneeskundig Portefeuillehouder van de Veiligheidsregio Haaglanden: ' Een prachtig resultaat waar we trost op zijn'! Zeker gezien het feit dat het aantal beschikbare ambulances in de regio gelijk is gebleven, terwijl er de afgelopen jaren wel sprake is van een toename van het aantal zorgaanvragen met zo'n 3% per jaar'.

  Onderwerp: VVD Renkum wil voortzetting veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 20 november 2010
  Link naar de bron

  De Renkumse VVD-fractie wil dat het Veiligheidshuis ook na 2011 wordt voortgezet. ,,Financiering van het huis is echter vanaf dat moment volstrekt onzeker", meldt de fractie. Daarom gaat de partij bij het Renkums college aandringen op continuering van het Veiligheidshuis.
  De Renkumse VVD kwam tot deze conclusie naar aanleiding een thema-avond die de fractie afgelopen donderdag hield. Oud-politieman Vink gaf op deze avond een presentatie het Veiligheidshuis.
  Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van zorg- en justitiële ketens, die op het gebied van jeugd, huiselijk geweld, veelplegers en nazorg ex-gedetineerden letterlijk onder één dak opereren. Het aantal ex-gedetineerden dat opnieuw de fout ingaat, is in vier jaar door het werk van het Veiligheidshuis gehalveerd, meldde Vink.
  De projecten van het Veiligheidshuis worden gefinancierd door de gemeenten uit het verzorgingsgebied West Veluwe Vallei: Renkum, Wageningen, Barneveld, Ede, Nijkerk en Scherpenzeel. ,,De projecten lopen tot eind 2011 en het is volstrekt onzeker hoe de toekomstige financiering wordt gewaarborgd," meldt de VVD.
  De fractie hecht grote waarde aan voortzetting van het Veiligheidshuis en stelt vragen aan het College van B&W over de financiering. Ook zal zij aandringen op continue steun van het Veiligheidshuis door de gemeente Renkum.
 • Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.