Week 45: 7 tot en met 13 november 2010


Nieuws van Internet:
 • Enquête crisisbeheersing
 • Oefening op Urk: Scenario met explosief sfeertje
 • 'Leegloop dreigt voor brandweer'
 • Water Rescue team in Haaglanden
 • Amerikaanse Senator spreekt met Atsma over waterveiligheid
 • Veiligheidshuis Gouda draait overuren
 • Drenthe krijgt permanente droogtemeters
 • Criminele jeugdgroep verdwijnt
 • Deltaprogramma ondenkbaar zonder provincies
 • Hoe veilig woont u?


 • Onderwerp: Enquête crisisbeheersing
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 7 november 2010
  Link naar de bron

  Welkom bij deze enquête, opgesteld door Menno van Duin, lector Crisisbeheersing van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie. De resultaten van de enquête zullen gebruikt worden ten behoeve van zijn lectorale rede van 1 februari aanstaande. De enquête bestaat overwegend uit stellingen waarbij het overigens niet persé zo is dat de stellingen het standpunt van de lector weergeven. Degenen die de lectorale rede op dinsdagmiddag 1 februari in Groenekan willen bijwonen kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar congresbureau@nifv.nl

  Onderwerp: Oefening op Urk: Scenario met explosief sfeertje
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 8 november 2010
  Link naar de bron

  Het begon in Rotterdam met een verdacht pakketje. Het leidde tot een ramp op Urk, waarbij slachtoffers vielen en gevaarlijke stoffen vrijkwamen. Dat was het scenario van de grote rampenoefening, zaterdag bij ABC Arkenbouw.
  Elk jaar wordt een grote oefening in Flevoland gehouden. Dit keer stond een ongeval met gevaarlijke stoffen en een ontsmetting centraal. Zaterdagmorgen deed een speciale eenheid van de KLPD een inval op Urk. De eenheid kreeg te maken met geweld en er vielen meerdere slachtoffers. Ook kwamen er gevaarlijke stoffen vrij, waardoor hardlopers in de buurt onwel raakten. De daders en slachtoffers moesten worden ontsmet. Een complexe situatie voor de hulpverleners, die van tevoren niet wisten wat er ging gebeuren.
  Tijdens de oefening werd geëxperimenteerd met het nieuwe systeem van netcentrisch werken. Nu is het zo dat informatie stapsgewijs via de meldkamer wordt verspreid. De nieuwe methode zorgt dat vanaf de meldkamer alle informatie, zoals live beelden en beslissingen die zijn gemaakt, zo snel mogelijk voor iedereen beschikbaar zijn. Net als hyves en twitter. Even valt de stroom uit en is het beeld weg. ,,Realistischer kan het niet", vertelt de informatiemanager. Een paar minuten later doet alles het gelukkig weer. Een vrouw rent hysterisch de tent binnen. Ze is één van de slachtoffers en wordt in shock afgevoerd door hulpverleners van de GGD. De oefening wordt zo realistisch mogelijk weergegeven. De komende weken wordt geëvalueerd of alles goed is gegaan.

  Onderwerp: 'Leegloop dreigt voor brandweer'
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 9 november 2010
  Link naar de bron

  Dat heeft voorzitter Maurice Pelzer van de Geertruidenbergse brandweer de gemeenteraad gisteravond uitvoerig uit de doeken gedaan. Hij hield een pleidooi om in actie te komen tegen het vertrek van goede brandweermannen uit de vrijwilligerskorpsen als gevolg van de strenge opleidingseisen. Met als voorbeeld 'zijn' officier John Stassar. Pelzer schreef daarover eerder een brandbrief naar de raad.
  John Stassar is opticiën en is al 26 jaar in dienst van de brandweer. Hij neemt zelf ontslag. "Ik hou de eer aan mijzelf", legt de middenstander uit in zijn winkel aan de Hoofdstraat. Pelzer zit naast hem. Hij heeft geprobeerd Stassars ontslag op 19 november tegen te houden.' "In een gesprek met de burgemeester wilde ik de partijen om de tafel krijgen. Maar de inspanningen van de burgemeester en mijzelf hebben geen uitkomst geboden." Sterker nog: "In de krant heeft clustercommandant Berrie de Groot geroepen 'dat er geen Bergs probleem is", stelt Pelzer. En die opmerking is bij hem en zijn collega's in het Bergse korps in het verkeerde keelgat geschoten. Wat is er aan de hand? Met de komst van de nieuwe Veiligheidsregio zijn landelijk ook de opleidingseisen van de vrijwilligers veranderd. Stassar kan als middenstander niet voldoen aan die eisen. "De opleidingen zijn overdag. Ik kan in de winkel niet gemist worden. De dag dat de winkel gesloten is, worden er geen opleidingen gegeven. Evenmin in de avonduren." Pelzer, verontwaardigd: "Ons was verzekerd dat met de komst van de Veiligheidsregio alleen de kleur van het loonstrookje zou veranderen!" Stassar: "De meeste vrijwilligers ziin ambtenaar en oefenen in werktijd. Voor officieren die bij een bedrijf werken, koopt de brandweer vrije dagen op. Maar ik moet overdag in de winkel werken." Stassar stelde voor de opleiding op een andere locatie dan de gebruikelijke te volgen, maar dat mocht niet. Evenmin was het mogelijk om zich te laten bijscholen door een collega-instructeur. Pelzer: "De regelgeving is veel te star. Behalve John hebben we ook nog Frank van der Pluijm die is opgestapt. Hij werkt dagelijks met grote voertuigen, maar als chauffeur van de brandweer was hij niet goed genoeg. Hij moest alle lessen volgen."

  Onderwerp: Water Rescue team in Haaglanden
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 9 november 2010
  Link naar de bron

  De Veiligheidsregio Haaglanden beschikt vanaf nu samen met Brandweer Merseyside (Liverpool, UK) en Brandweer Ostrava (Tsjechië) over een internationaal inzetbaar team - Water Search and Rescue Team - voor het optreden bij overstromingen.
  Deze reddingseenheid kan bij overstromingen wereldwijd optreden om mensen te redden, te evacueren en of te voorzien van levensreddende hulp.
  Onder leiding van de Veiligheidsregio Haaglanden is vanaf 1 januari 2010 gewerkt aan het ontwikkelen van een reddingseenheid die bij overstromingen wereldwijd op kan treden. Het Water Search and Rescue Team is inmiddels opgericht, geoefend en staat vanaf 1 november paraat.
  Het Water Search and Rescue Team is tot stand gekomen binnen een internationaal samenwerkingsverband met Brandweer Ostrava en Brandweer Merseyside.
  Het Water Search and Rescue Team bestaat uit 35 personen, waarvan 24 reddingswerkers die met 6 boten en drie reddingsvlotten optreden. Deze reddingseenheid kan met dit materiaal in een keer 50 personen vervoeren naar een veilige plaats. Het team is ontwikkeld om binnen 24 uur na alarmering in een rampgebied inzetbaar te zijn om vervolgens 10 dagen volledig 'selfsupporting' in een rampgebied op te kunnen treden. De Nederlandse reddingswerkers zijn afkomstig van politie, brandweer, ambulancedienst en reddingsbrigade en zijn allen ervaren in het optreden als hulpverlener op het water.

  Onderwerp: Amerikaanse Senator spreekt met Atsma over waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 10 november 2010
  Link naar de bron

  De Amerikaanse senator van Louisiana, Mary L. Landrieu, is op dinsdag 9 november ontvangen door staatssecretaris Atsma.
  Het bezoek, dat vooral diende als kennismaking, stond geheel in het teken van de samenwerking tussen Nederland en de VS op het gebied van waterveiligheid en watermanagement. Landrieu is één van de leidende politieke kopstukken in de VS die zich inzet voor een betere bescherming tegen overstromingen in Amerika. Belangrijke aanleiding hiervoor is de orkaan Katrina, die in 2005 grote overstromingen in New Orleans en omliggende gebieden als gevolgd had.
  De ramp in New Orleans heeft gezorgd voor intensieve watersamenwerking tussen Nederland en Amerika. Na de ramp heeft Rijkswaterstaat bijvoorbeeld twee noodpompen en een pompteam aangeboden. Driemaal bezocht een Nederlandse staatssecretaris verantwoordelijk voor waterveiligheid New Orleans en ook de senator brengt inmiddels haar derde bezoek aan Nederland.
  De senator zal nog tot en met vrijdag in Nederland blijven. Ze brengt onder meer een bezoek aan het project externe link: Ruimte voor de rivier en aan het kennisinstituut Deltares en is op 12 november aanwezig bij de feestelijke afronding van dijkversterking in Zeeland.

  Onderwerp: Veiligheidshuis Gouda draait overuren
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 10 november 2010
  Link naar de bron

  Het Veiligheidshuis aan de Middenmolenlaan draait overuren. Tijdens een evaluatiegesprek over het functioneren van het Veiligheidshuis, komen de eerste berichten binnen over de uit de hand gelopen opschoonactie vorige week in wijk Oosterwei.
  Na een korte briefing wordt het Veiligheidshuis direct geactiveerd. De jongeren die zich in de wijk hebben misdragen worden vervolgens in beeld gebracht. "Zo'n drie jongeren zijn bekenden van ons en één van de jongeren zit in het gezinstraject, waarin een gezinsmanager actief is," stelt ketenmanager Natascha Schaper. "Het grote probleem is dat het merendeel van de jongeren 12-minners zijn. Je kunt ze wel muteren, maar justitieel kun je er niets mee." Het Veiligheidshuis werd vorig jaar juni geopend door voormalig minister Hirsch Balin, als antwoord op de onlusten in 2008. Binnen het Veiligheidshuis zijn tal van organisaties actief, van politie en justitie tot Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming. "De samenwerking was er al langer, maar gezamenlijk vanuit één kenniscentrum te werken, is efficiënter en sneller."
  Binnen het Veiligheidshuis wordt de focus gericht op risicojongeren, veelplegers, ex-gedetineerden en overlastgevende gezinnen. Wekelijks vindt er overleg plaats waar iedereen wordt besproken. "Bij ons gaan écht de namen over tafel. Iedereen wordt met naam en toenaam besproken." Het gaat hier onder meer over de zogenaamde Toppers, 72 minderjarige veelplegers, waarvan 38 uit Gouda, maar ook de 73 gedetineerden, die op dit moment voor korte of langere tijd vastzitten, worden uitvoerig besproken. "Met name voor de langdurig gedetineerden wordt een plan van aanpak gemaakt, dat in werking gaat zodra ze vrij komen. Het gaat erom deze mensen weer op de rails te krijgen en te behoeden voor een terugval in de criminaliteit."
  Vanuit het Veiligheidshuis worden ook de gezinsmanagers aangestuurd. Tot nu toe zijn gezinsmanagers ingezet bij zo'n 10-15 gezinnen, waarvan een zestal gezinnen nog begeleiding krijgen. Drie gezinnen hebben het traject positief doorlopen. "Tot nu toe zijn er twee gezinnen die iedere hulp hebben geweigerd. Eén gezin is vrijwillig verhuisd buiten Gouda, een ander gezin is verplaatst binnen Gouda. Eén gezin, die tot nu toe niet wil meewerken, staat nog ter discussie." Natascha benadrukt dat gezinsmanagement in de praktijk lastiger is dan vooraf gedacht. "Het gaat om de stok achter de deur en desnoods korten op de uitkering. Maar juist deze gezinnen hebben geen uitkering. We kijken nu of er via de kindertoeslag kan worden gekort. We blijven die stok achter de deur zoeken."

  Onderwerp: Drenthe krijgt permanente droogtemeters
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 11 november 2010
  Link naar de bron

  Twee permanente droogtemeters in Drenthe moeten meer duidelijkheid geven over de kans op bosbranden. Het bestuur van de zogeheten Veiligheidsregio heeft besloten de meters aan te schaffen. Nieuwsgierige burgers en ondernemers kunnen dankzij de nieuwe meetpunten zelf informatie opvragen. Volgens commandant Fred Heerink van de Drentse brandweer is dat een goede zaak. Ook omdat dit in andere provincies al het geval is. Het opzetten van de twee meetpunten vergt een éénmalige investering van vijftienduizend euro en jaarlijks drieduizend euro voor de exploitatie.

  Onderwerp: Criminele jeugdgroep verdwijnt
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 12 november 2010
  Link naar de bron

  Vijf jongerengroepen, in de leeftijd tot 25 jaar, hebben afgelopen jaar in Vlissingen voor overlast gezorgd. Het gaat om één criminele groep, drie overlastgevende groepen en één groep die in de categorie 'hinderlijk' valt.
  Dat zei teamchef Eric Nagelkerke van de politie in Vlissingen gisteravond in de raadscommissie bij de presentatie van het Werkplan 2011 van de politie.
  De groepen zijn volledig in kaart gebracht en opgedeeld in twee categorieën. Drieëndertig jongeren (de criminelen en een aantal uit de overlastgevende groepen) worden inmiddels vanuit het Veiligheidshuis hard aangepakt. Ze worden dicht op de huid gezeten en voor alle overtredingen bekeurd.
  Voor de andere jongeren hebben de hulpverlenende instanties die bij het Veiligheidshuis zijn aangesloten een individuele aanpak gemaakt om de jongeren weer op de goede weg te krijgen.
  "We verwachten dat komend jaar de criminele groep verdwenen is doordat de leden onder meer vastzitten. Er zullen dan vijf overlastgevende groepen ontstaan waar we verder mee aan de slag gaan in het Veiligheidshuis", zei Nagelkerke.
  De teamchef noemde 2010 een 'beheersbaar jaar met een beheersbare zomer', hoewel er toch nog wat behoorlijke incidenten waren.
  Er waren zeven overvallen, waarvan er twee zijn opgelost en er vier nog in onderzoek zijn. Ook zijn er zeven hennepkwekerijen opgerold.
  Het drugsteam Basta heeft 59 verdachten aangehouden. Daarbij is 2,3 kilo harddrugs in beslag genomen, twee vuurwapens, een auto, een motor en bijna 17.o0o euro in contanten.

  Onderwerp: Deltaprogramma ondenkbaar zonder provincies
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 12 november 2010
  Link naar de bron

  Precies een week na het eerste nationale Deltacongres heeft de Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat een hoorzitting gehouden over de Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening. De Overijsselse gedeputeerde Piet Jansen heeft namens het IPO de Kamerleden uitgelegd dat de maatregelen van het Deltaprogramma ondenkbaar zijn zonder gebiedsgerichte, integrale voorbereiding en uitwerking door de provincies.
  Het wetsvoorstel voor de Deltawet zorgt ervoor dat het Deltaprogramma, het Deltafonds en de Deltacommissaris wettelijk worden verankerd in de Waterwet en de Wet op het Infrastructuurfonds. Dit lijkt een beetje mosterd na de maaltijd: het vorig kabinet heeft namelijk al in het voorjaar Wim Kuijken als Deltacommissaris benoemd, met Prinsjesdag het eerste Deltaprogramma gepresenteerd en besloten dat het Deltafonds vanaf 2020 met minimaal 1 miljard euro per jaar gevuld zal worden. De vraag is of een wettelijke verankering nog nodig is, en zo ja wat de wet moet regelen.
  De commissie had vertegenwoordigers van overheden, belangenorganisatie, bedrijfsleden, adviesraden en wetenschap uitgenodigd een reactie te geven op het wetsvoorstel voor de Deltawet. Iedereen vond het belangrijk dat de Deltawet er snel komt, niet alleen voor de waterveiligheid maar ook voor de aanpak van de zoetwaterproblematiek. Er werden lovende woorden gesproken over de manier waarop Wim Kuijken de rol van Deltacommissaris vervult.
  De discussie spitste zich toe op de integraliteit van het Deltaprogramma, de invulling van het Deltafonds en over de positie van de Deltacommissaris. Gedeputeerde Piet Jansen illustreerde met voorbeelden uit de Overijsselse praktijk dat een integrale regionale aanpak van de wateropgaven het draagvlak vergroot, de uitvoering versnelt en tot betere oplossingen leidt. Voor een succesvolle planvorming de komende jaren is het vertrouwen nodig dat het toegezegde geld er vanaf 2020 er ook echt komt. Als de middelen uit het Deltafonds ook voor aanvullende maatregelen kunnen worden ingezet zullen derden eerder bereid zijn bij te dragen aan het Deltafonds. Het gaat niet, zoals een Kamerlid suggereerde, om 'het leeg snoepen van het Deltafonds met randverschijnselen', maar juist om het slim bij elkaar voegen van bestaande budgetten. In de laatste ronde van de hoorzitting kwamen de wetenschappers aan het woord. Professor Teisman betoogde dat voor het succes van de Deltacommissaris niet zozeer de formele bevoegdheden bepalend zijn, maar zijn unieke positie: niet gegijzeld door de rol en de bevoegdheden van één van de partijen is de Deltacommissaris een geslaagd voorbeeld van modern publiek leiderschap. Gedeputeerde Jansen formuleerde dit in gewone taal: 'De Deltacommissaris is er niet alleen voor het rijk, maar hij is ook van en voor de provincies, de gemeenten en de waterschappen.'

  Onderwerp: Hoe veilig woont u?
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 november 2010
  Link naar de bron

  In de maand november 2010 voert de gemeente Sliedrecht een onderzoek naar risicobeleving onder de bevolking uit. Dit doet de gemeente samen met zes andere gemeenten uit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ).
  Doel van het onderzoek is te achterhalen hoe de bewoners over mogelijke risico's in hun omgeving denken en welke informatie zij daarover in de toekomst wensen. Aan het onderzoek nemen de gemeenten Binnenmaas, Graafstroom, Korendijk, Leerdam, Oud-Beijerland, Sliedrecht en Zwijndrecht deel.
  De gemeenten zijn blij dat er onderzoek gedaan wordt naar het effect van risicocommunicatie. Door de bijzondere ligging heeft de regio Zuid-Holland Zuid een sterk verhoogd risicoprofiel. Op en rond industrieterreinen, maar ook in de directe woonomgeving bestaan risico's waar niet iedere bewoner zich bewust van is. Overheden hebben de taak om de bewoner hierover goed te informeren en zelfredzaamheid te bevorderen. Door het onderzoek krijgen gemeenten en de Veiligheidsregio een beter beeld over wat er onder bewoners leeft en wat de informatiebehoefte is.
  In 2007 is in de genoemde gemeenten eenzelfde onderzoek uitgevoerd. De resultaten van beide metingen worden met elkaar vergeleken om de effectiviteit te bepalen van de gezamenlijke risicocommunicatie door gemeenten en Veiligheidsregio in de periode 2007-2010. De conclusies leveren vervolgens weer input voor toekomstig beleid.
  Het onderzoek, met allerlei vragen over omgevingsrisico's en de voorlichting op het gebied van risicocommunicatie, wordt via internet afgenomen. Medio november worden ongeveer 6.000 uitnodigingsbrieven met een persoonlijke inlogcode steekproefsgewijs verspreid onder de bewoners van de participerende gemeenten. De gemeenten en de grootte van de steekproef zijn zo gekozen dat de uitkomsten van het onderzoek representatief zijn voor de gehele veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Het onderzoek wordt in 2010 afgerond, de resultaten worden naar verwachting eind januari 2011 gepresenteerd.
  De 19 gemeenten in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hebben in 2009 de Risicowijzer verspreid, die samen met de Veiligheidsregio is opgesteld. Hierin staan de 12 belangrijkste risico's (o.a. brand, extreem weer, uitval van stroom, epidemieën) op een rij, inclusief een advies over wat u wel of juist níet moet doen als er iets gebeurt. Daarnaast kunnen bewoners op de website www.risicokaart.nl eenvoudig de risico's in hun buurt traceren door de postcode of woonplaats in te voeren. Ze kunnen zien of er in de omgeving een verhoogd risico is op bijvoorbeeld een luchtvaartongeval, natuurbrand of overstroming en krijgen advies over hoe te handelen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.