Week: 44 van 31 oktober tot en met 6 november 2010


Nieuws van Internet:
 • Camera's helpen niet, maar blijven wel
 • Falck neemt bedrijfshulpverlening van regio over
 • Websitebezoek naar recordhoogte door Appelaar brand
 • Prijswinnaar Wabo-woordzoeker bekend
 • Gemeenteraad Breda snijdt in eigen kosten
 • Nederland heeft klimaatwet nodig voor waterbeleid
 • Perspectives on the EU as a Crisis Management Actor
 • Nieuw tekort veiligheidsregio Kennemerland
 • Grote rampenoefening bij Smurfit Kappa in Pekela
 • Evaluatiesystematiek op nationaal niveau
 • Bezuinigingen treffen Veiligheidsregio Kennemerland
 • Inzicht in bestuurlijke problematiek rond externe veiligheid
 • Grote oefening CINDU bedrijfsbrandweer
 • Vakdag veilige evenementen
 • Alle hens aan dek voor waterveiligheid
 • Wateroefening Bronkhorst door geldgebrek afgelast
 • 2011 jaar voor de duidelijkheid waterveiligheid
 • Fina Antwerpen volledig ontruimd
 • Minder geld voor veiligheid
 • Regionalisering brandweer: politici sputteren tegen


 • Onderwerp: Camera's helpen niet, maar blijven wel
  Thema: Crisismanagement
  Datum: 31 oktober 2010
  Link naar de bron

  En weer een onderzoek dat aantoont dat cameratoezicht niet werkt. Het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement (COT) bekeek het cameragebruik in onder andere Groningen en kwam tot de conclusie dat sinds er camera's hangen, het geweld met 12% is toegenomen. Vooral 'impulsief geweld' wordt met camera's niet voorkomen. En laat dat nou bij uitstek het geweld zijn dat het meeste voorkomt in uitgaansgebieden. Wie dronken is, denkt niet na over de gevolgen en de eventueel aanwezige camera's.
  Uiteraard overweegt de gemeente Groningen nu de camera's weg te halen. Ze zijn duur en de kosten wegen niet tegen de baten op volgens COT. Oh sorry, zei ik weghalen? Silly me. Ik bedoel natuurlijk dat de gemeente overweegt het cameratoezicht uit te breiden.
  Waarom? Nou, onder andere omdat camera's de 'subjectieve veiligheid' verhogen. Oftewel, het wordt niet veiliger, maar het voelt wél veiliger. En in deze tijd van truthiness (en historisch lage criminaliteitscijfers) is dat heel belangrijk. Belangrijker dan dat er geld verspild wordt om mensen een veiliger gevoel te geven terwijl pak 'm beet de sociale zekerheid wordt afgebroken. En oh ja, al die zeikerds die klagen over privacybescherming? Die ruil je toch graag in voor dat echte nepveiligheidsgevoel?

  Onderwerp: Falck neemt bedrijfshulpverlening van regio over
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 1 november 2010
  Link naar de bron

  Afgelopen week heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) haar bedrijfshulpverleningsactiviteiten overgedragen aan Falck Bedrijfshulpverlening. Nadat de VNOG vastgesteld had dat de BHV-activiteiten voor haar geen core-business meer zijn, is zij in contact getreden met adviesbureau Marktlink te Deventer. Samen met Marktlink heeft de VNOG vervolgens een traject opgestart om haar BHV-activiteiten over te dragen aan een geschikte partij. De VNOG is er van overtuigd dat zij in Falck een partij heeft gevonden die in staat is de BHV-activiteiten op een goed niveau voort te zetten en verder uit te bouwen.
  De Veiligheidsregio biedt de burgers en bedrijven in de gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland diverse diensten op het gebied van fysieke veiligheid en spoedeisende hulpverlening zoals brandweerzorg en hulpverlening bij rampen en crises. Door nieuwe ontwikkelingen en taakverschuivingen binnen de brandweerzorg ziet de VNOG de BHV-activiteiten niet meer als een kerntaak.
  Naar aanleiding van deze conclusie heeft de VNOG contact gezocht met Marktlink Fusies & Overnames B.V. en zijn ze samen op zoek gegaan naar een geschikte overnamepartij. Na een traject, waarbij meerdere partijen interesse toonden, werd ervoor gekozen om de activiteiten over te dragen aan Falck Bedrijfshulpverlening. Falck Bedrijfshulpverlening is één van de business units van Falck Nederland, een professionele onderneming gericht op veiligheidsadvies en veiligheidstraining bij de overheid en het bedrijfsleven. Het aanbod van diensten omvat trainingen, organisatie- en beleidsvraagstukken en interim veiligheidsmanagement.
  De Veiligheidsregio is ervan overtuigd dat de overdracht naar Falck een meerwaarde kan bieden voor haar klanten. De huidige instructeurs zullen werkzaam blijven voor de organisatie. Daarnaast biedt Falck een stabiele back office. De komende tijd zal door de Veiligheidsregio en Falck gebruikt worden om alle klanten op de hoogte te stellen van de overdracht en kennis te laten maken met de nieuwe eigenaar.

  Onderwerp: Websitebezoek naar recordhoogte door Appelaar brand
  Thema: Crisisbeheersing
  Datum: 2 november 2010
  Link naar de bron

  De servers van de website van AB-Radio hebben de afgelopen week overuren gedraaid door de brand in parkeergarage De Appelaar. In twee dagen tijd kreeg de website bijna twintigduizend unieke bezoekers te verwerken.
  Het aantal hits op de website steeg naar een recordhoogte met bijna 1.800.000 clicks. Vanaf 20:05 uur werd er op de website liveverslag gedaan van de brand. Al snel waren ook de eerste foto's te zien. Met een vijftal verslaggevers op locatie en twee internetredacteuren werd er van minuut tot minuut, en tot diep in de nacht verslag gedaan.
  "Wij hebben een nieuwsredactie die als het moet dag en nacht beschikbaar is. Dit kost professioneel bakken vol met geld. Toch doen wij het ook professioneel, maar met vrijwilligers. Daarbij draait het bij AB-Radio om passie en plezier", vertelt hoofdredacteur Roderick de Veen. AB-Radio is de lokale omroep van Bloemendaal en is dag en nacht te beluisteren via 105.8 FM.
  Ralf Mohnen van Nederland 2.0 en Crisisbeheersing Nederland schreef op zijn website vol lof over de berichtgeving van AB-Radio. "Het radiostation AB-Radio was erg snel, de regionale omroep trager dan verwacht en de nationale media pakten het nog later op. Deze ervaring zorgt ervoor dat ik ook graag de lokale omroepen een plek wil geven in de groep Rampenzenders", aldus Ralf Mohnen op zijn website.
  De afgelopen weken wist de omroep diverse hot-nieuwsitems als eerste te melden. Zo wist de redactie al enkele minuten na een incident dat de politie had geschoten op een auto. Dit gebeurde op 12 oktober in de Louis Pasteurstraat in Haarlem. Buurtbewoners belden de AB-Radio tiplijn en zo wist de redactie als eerste wat er aan de hand was. 18 Oktober maakte AB-Radio als eerste melding van de bijlaanslag in Zandvoort, nog geen half uur na het incident. Ook maakte de omroep afgelopen woensdag binnen een half uur melding van de overval op juwelier Langerak in de Anegang in Haarlem-Centrum. Afgelopen donderdag wist AB-Radio dankzij een tip via de tiplijn op 023-525-8855 een carjacking te melden.
  De omroep maakt met een minimaal budget en een grote groep vrijwilligers radio en regionaal nieuws voor Zuid-Kennemerland. De bezoekcijfers zijn dan ook een hart onder de riem voor de vrijwilligers, die vaak dag en nacht werken. Via de website www.abradio.nl brengt AB-Radio regionaal nieuws in tekst, fotografie en video. "We merken dat mensen AB-Radio steeds beter weten te vinden. Via de radio, reacties op de nieuwsberichten, twitter, mail en via de AB-Radio tiplijn. AB-Radio groeit en dat merken we aan alles", aldus De Veen.

  Onderwerp: Prijswinnaar Wabo-woordzoeker bekend
  Thema: Omgevingsvergunning
  Datum: 2 november 2010
  Link naar de bron

  De drie prijswinnaars van de Wabo-woordzoeker zijn bekend. C. van Herk uit Nieuw-Lekkerland, E. Aantjes uit Streefkerk en H. van Santen uit Otto-land krijgen een heerlijke slagroomtaart. Omdat De Waard werkt voor drie gemeen-ten, is er uit iedere gemeente een winnaar getrokken. In totaal waren er 93 goede inzendingen via email en post binnengekomen.
  De prijswinnaars Aantjes en Van Santen ontvangen donderdag 4 november hun slagroomtaart in Gemeentekantoor De Waard. De Wabo-wethouders André Hoogendoorn en Teus van Gelder reiken de taarten uit. Wethouder Dirk Heijkoop en winnaar Van Herk zijn helaas verhinderd.
  Met de taartuitreiking eindigt de maand waarin volop aandacht is besteed aan de komst van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) die vrijdag 1 oktober in werking trad. De veelomvattende nieuwe wetgeving wordt in de volksmond omgevingsvergunning genoemd en heeft onder andere gevolgen voor (ver)bouwplannen.
  De Waard heeft veel oog gehad voor het werken met de Wabo. Zo is er op 30 september een omgevingsloket geopend door het Klantcontact, team Vergunningen en ondernemen. Deze kamer is van alle gemakken voorzien om klanten te helpen met Wabo-gerelateerde zaken. Zoals het invullen van een digitale aanvraag Omgevingsvergunning. Op deze wijze willen de medewerkers van De Waard de inwoners en ondernemers op een goede manier en in een afgeschermde omgeving te woord staan.
  In speciale folders is aangegeven of de gewenste activiteit vergunningsvrij is of dat mensen alsnog een (Omgevings-)vergunning dienen aan te vragen. De folders zijn in te zien via www.dewaardwerkt.nl > Dienstverlening > Omgevingsvergunning.
  Om de inwoners, instellingen en bedrijven te informeren over de Wabo, heeft werkorganisatie De Waard een speciale Wabo-informatiekrant uitgebracht die huis aan huis is bezorgd. Ze is ook nog te downloaden van de website www.dewaardwerkt.nl. De medewerkers van De Waard adviseren de inwoners met plannen in de openbare ruimte de krant goed te lezen en te bewaren. De puzzel waarmee de inwoners de taarten konden winnen, stond in deze krant.
  Met al deze maatregelen hoopt De Waard te hebben bijgedragen aan een zorgvuldige en hopelijk geruisloze invoering van de omgevingsvergunning in de drie gemeenten.

  Onderwerp: Gemeenteraad Breda snijdt in eigen kosten
  Thema: Veiligheidshuis
  Datum: 2 november 2010
  Link naar de bron

  De gemeenteraad Breda gaat kritisch naar de eigen uitgaven kijken in verband met de bezuinigingen. Zo wil de raad de vergoeding voor commissieleden verlagen en zet ze het mes in het scholingsbudget. Door de verhuizing van de Bredase griffie van het griffiehuis naar het Stadhuis, bespaart de raad al ongeveer 100-duizend euro. Het Griffiehuis wordt nu verhuurd aan het Veiligheidshuis. De inkomsten van het verhuren zijn extra. Daarnaast gaat de gemeenteraad flink besparen op de eigen bedrijfsvoering. De taakstelling die de raad zichzelf heeft opgelegd is om structureel 122.500 euro te besparen op de eigen uitgaven. Op de uitbetaling van presentiegelden voor commissieleden wordt bezuinigd en de fractievergoedingen gaan omlaag. Tot slot wordt er bezuinigd op de representatie-uitgaven en op de catering voor raadsleden die zowel 's middags als 's avonds bij een vergadering aanwezig moeten zijn. De griffie maakte eerder al bekend te stoppen met het uitzenden van de gemeenteraadsvergaderingen.

  Onderwerp: Nederland heeft klimaatwet nodig voor waterbeleid
  Thema: Waterveiligheid
  Datum: 2 november 2010
  Link naar de bron

  Nederland heeft een klimaatwet nodig die kan fungeren als stok achter de deur als op regionaal niveau waterbeschermingsmaatregelen genomen moeten worden. De klimaatwet kan bijvoorbeeld dienen als toetsingskader voor het inrichten van overloopgebieden langs de grote rivieren. Daarnaast zou er een klimaatfonds moeten worden opgericht, waaruit projecten kunnen worden gefinancierd die buiten de directe waterveiligheid vallen.
  Dit adviseren wetenschappers van de universiteiten van Wageningen, Amsterdam, Nijmegen en Delft in hun eindrapport over de mate waarin Nederland in staat is zich onder invloed van klimaatverandering te beschermen tegen water. Het rapport is opgesteld nadat de commissie-Veerman had vastgesteld dat het urgent is dat Nederland zich als waterland voorbereidt op toekomstige veranderingen in het klimaat.
  Nederland is van oudsher heel goed in het omgaan met water. Maar, aldus de wetenschappers, de oplossingen zijn altijd sterk op de techniek gericht en niet op aanpassing aan klimaatverandering. Bovendien heeft de overheid altijd een enigszins paternalistische houding aangenomen, zodat burgers en bedrijven zich ook niet verantwoordelijk voelen voor het omgaan met dreigende wateroverlast.
  Een ander probleem is dat natuurbeschermers grote nadruk leggen op het behoud van soorten en ecosystemen. Ze zijn het meest rigide en het minst bereid tot aanpassingen, menen de onderzoekers. De wetenschappers constateren dat er plaatselijk wel verrassende compromissen worden gesloten. "Dat is typisch voor het Nederlandse polderen: het is van alles een beetje. Een beetje visionair, een beetje samenwerking, een beetje vernieuwend. Op termijn zijn deze beetjes niet voldoende", waarschuwen de deskundigen. (anp/adv)

  Onderwerp: Perspectives on the EU as a Crisis Management Actor
  Thema: Crisismanagement
  Datum: 2 november 2010
  Link naar de bron

  Titel: "Competing and Complementary Perspectives on the EU as a Crisis Management Actor: An Examination of the Common Security and Defence Policy through the Lenses of Idealism and Realism" Donderdag 25 november 2010, 14.00 uur

  Dit proefschrift beschrijft een beleidsanalyse van het `Common Security and Defence Policy' (CSDP) waarmee de acties van de Europese Unie in het internationaal crisismanagement worden verklaard. De dissertatie geeft inzicht in de motivaties achter EU missies op het terrein van crisismanagement. Drieëntwintig CSDP missies werden onderzocht. Daaruit blijkt dat het EU crisismanagement gebaseerd is op een evenwichtige balans van realistische en idealistische invloeden (het vervullen van vitale eigenbelangen en het bevorderen van universele belangen). De perceptie van de veiligheidsomgeving is realistisch en gericht op het aanpakken van staatcentrische bedreigingen in de omgeving van de EU Lidtstaten of in hun voormalige kolonies. Deze acties worden gestuurd door idealistische principes, en zij brengen vaak niet-dwingende maatregelen met zich mee. Ondersteuning via niet-militaire instrumenten heeft daarbij de voorkeur.

  Onderwerp: Nieuw tekort veiligheidsregio Kennemerland
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 3 november 2010
  Link naar de bron

  Terwijl de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) een nieuwe miljoenentegenvaller liet neerdalen op de tien deelnemende gemeenten, besloot de gemeenteraad van Beverwijk gisteravond om daar niet voor op te draaien.
  Het gaat eigenlijk om twee tegenvallers. De VRK zit op zwart zaad vanwege financieel wanbeleid.De rekening gaat naar de tien deelnemende gemeenten, die de VRK - die bestaat uit een samensmelting van de gemeentelijke brandweerkorpsen met de GGD - financieel weer uit de brand moet helpen.
  Dat de meeste gemeenten hiermee akkoord zullen gaan, staat voor burgemeester Han van Leeuwen van Beverwijk buiten kijf. Maar de PvdA-fractie in zijn stad is er nog niet klaar mee, en weigerde akkoord te gaan met een flinke ozb-verhoging om de tekorten te dekken.
  Die tekorten vallen hoger uit dan aanvankelijk was voorgespiegeld. Zelfs bijna twee keer zo veel, blijkt uit gegevens die bij de IJmondgemeenten zijn binnengekomen.
  Het college van Beverwijk wilde de VRK-tegenvaller dekken met een ozb-verhoging. Maar daar heeft de raad een stokje voor gestoken. Als het geld toch betaald moet worden, moet dat maar op een andere manier, zo werd gisteren besloten. Maar Beverwijk doet er alles aan om het zo ver niet te laten komen.

  Onderwerp: Grote rampenoefening bij Smurfit Kappa in Pekela
  Thema: Crisismanagement
  Datum: 3 november 2010
  Link naar de bron

  Woensdag 10 november houdt de gemeente Pekela in samenwerking met het Crisismanagement Groningen en Smurfit Kappa een grootschalige oefening op het bedrijventerrein van Smurfit Kappa. Het gaat om de volgende locaties: Smurfit Kappa GSF (Industrieweg West) en Smurfit Kappa Solid Board (W.H. Bosgrastraat 82). De oefening vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur. Beide oefenterreinen zijn tijdens de oefening niet toegankelijk voor publiek. Tijdens de oefening zal veel hulpverleningsactiviteit zichtbaar zijn. De overlast zal zo beperkt mogelijk worden houden.

  Onderwerp: Evaluatiesystematiek op nationaal niveau
  Thema: Crisismanagement
  Datum: 3 november 2010
  Link naar de bron

  In opdracht van het Ministerie van BZK (inmiddels: Veiligheid en Justitie) ontwikkelt IVA een evaluatiesystematiek voor crisismanagement op het nationale niveau. Zie ook hier: http://www.nationaalcrisiscentrum.nl/document/evaluleren-evaluatie-dienst-van-het-leren. De systematiek wordt voor het eerst toegepast bij de nationale crisisoefening Cyber Storm III (30-09-2010, zie ook hier: http://www.nationaalcrisiscentrum.nl/nieuws/internationale-crisisoefening-over-uitval-van-ict ), bij een nationale oefening in de loop van 2011 en bij de eerstvolgende daadwerkelijke crisis waarbij ook op nationaal niveau gecoördineerd moet worden.

  Onderwerp: Bezuinigingen treffen Veiligheidsregio Kennemerland
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 4 november 2010
  Link naar de bron

  De Veiligheidsregio Kennemerland moet bezuinigen en dat heeft ongetwijfeld gevolgen voor de dienst- en hulpverlening in de regio. Dat zegt burgemeester Franc Weerwind van Velsen. De hulpverleningsdienst (brandweer en GGD) zit zwaar in de financiële problemen.
  ,,De gemeenteraden moeten de keuzes maken'', aldus Weerwind.
  Iedere deelnemende gemeente maakt nu een 'menukaart' waarop staat welke wettelijke en niet-wettelijke taken volgens haar moet worden uitgevoerd, en waarop kan worden bezuinigd.
  De honderden vrijwillige brandweerlieden zullen de bezuinigingen in elk geval in de portemonnee voelen. Geleidelijk wordt de vergoeding verlaagd die zij per uitruk krijgen.

  Onderwerp: Inzicht in bestuurlijke problematiek rond externe veiligheid
  Thema: Externe veiligheid
  Datum: 4 november 2010
  Link naar de bron

  Biedt verzamelde informatie in het kader van externe veiligheid voldoende handelingsperspectief voor een goede besluitvorming? Die vraag staat op 18 november centraal tijdens een expert-meeting over de bestuurlijke dynamiek rondom externe veiligheid.
  'Technisch specialisten' uiten meer en meer kritiek over de door hen zelf aangeleverde informatie over externe veiligheid voor de bestuurder. Dit betreft met name het Groepsrisico. Dit onderdeel van de wet wordt momenteel geëvalueerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een goed moment om dit onderdeel van de externe veiligheidsproblematiek vanuit de optiek van bestuurders te belichten.
  Wat is er aan de hand? In de huidige werkwijze voor besluiten van de overheid biedt het groepsrisico slechts een randvoorwaarde. Met het oog op een positief besluitvormingsproces is het onderdeel groepsrisico gemakkelijk weg te schrijven in een klinkende notitie. Maar wordt de omgeving hier veiliger van? Hebben we de beste oplossing gerealiseerd? Bieden de techneuten de beslissers wel de goede informatie en bijbehorende oplossingen? Valt er eigenlijk nog wel iets te kiezen voor het bestuur?
  Veel vragen en daarbij horen antwoorden. Daarom gaan wij de 18e november op zoek naar betere informatie die nodig is voor een veiliger samenleving.
  De setting is een ronde tafel waaraan acht deskundige (oud-)bestuurders plaatsnemen. In de zaal kunnen VVM-belangstellenden de discussie volgen en vragen inbrengen of toelichting geven. De discussie wordt geleid door Ton Roerig, oud-wethouder van de gemeente Zoetermeer. Er is gezorgd voor een passende locatie: de ROT-ruimte van de regionale brandweer, Rooseveltstraat 4A, Leiden.

  Onderwerp: Grote oefening CINDU bedrijfsbrandweer
  Thema: Bedrijfsbrandweer
  Datum: 4 november 2010
 • Link naar de bron

  Cindu bedrijfsbrandweer oefent samen met andere hulpdiensten.
  Woensdag 17 november aanstaande vindt in het kader van de rampenbestrijding op het Koppers (voorheen Cindu)-terrein in Uithoorn een grote oefening plaats. De oefening begint om ongeveer 20.00 uur en zal tot ca. 22.30 uur duren.
  Deelnemers aan deze oefening zijn de brandweerkorpsen van de gemeente Uithoorn, Aalsmeer, SI eenheid vanuit de regio, Politie, en de Ambulancedienst.
  Tijdens de oefening kan er mogelijk enige overlast zijn voor de buurtbewoners, die over deze oefening worden (zijn) geïnformeerd. Getracht zal worden deze overlast tot een minimum te beperken.

  Onderwerp: Vakdag veilige evenementen
  Thema: Crisisbeheersing
  Datum: 4 november 2010
  Link naar de bron

  Studium Generale Politieacademie Handhaving Openbare Orde, Gevaar- en Crisisbeheersing organiseert een Vakdag Veilige Evenementen op vrijdag 10 december 2010 tussen 09.00 en 16.00 uur op de School voor Gevaar- en Crisisbeheersing van de Politieacademie te Ossendrecht.
  Vakmanschap wordt verbeterd door de verbinding tussen praktijk, onderwijs en kennis te versterken: elkaar ontmoeten, recente ervaringen en inzichten delen, over het vak praten: het ordelijk en veilig verloop van evenementen!
  In samenwerking met het Programma Veilige Publieke Taak van het Ministerie van BZK, de Strategische Beleidsgroep Conflict- en Crisisbeheersing van de Raad van Korpschefs en het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid, organiseert de Politieacademie deze vakdag Veilige Evenementen.
  Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het Congres- en Evenementenbureau Politieacademie, telefoon (055) - 539 7497

  Onderwerp: Alle hens aan dek voor waterveiligheid
  Thema: Waterveiligheid
  Datum: 4 november 2010
  Link naar de bron

  Waterveiligheid is een van de topprioriteiten van het nieuwe kabinet.
  "Daar doen we geen concessies aan.'' Dat zei staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu vandaag tijdens het Eerste Nationale Deltacongres in Scheveningen. Prins Willem-Alexander opende de bijeenkomst.
  Om Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening op peil te houden, is een tijd geleden het zogeheten Deltaprogramma van start gegaan. Doel is onder meer om overstromingen zoals bij de Watersnoodramp van februari 1953 te voorkomen.
  Zo moeten er onder meer plannen komen voor noodzakelijke dijkverhogingen, over het peil van het IJsselmeer en de manier waarop het Rijnmondgebied veilig kan blijven. Het Deltaprogramma is nodig omdat Nederland door klimaatveranderingen kwetsbaar is voor overstromingen door onder meer stijgende zeespiegel, hogere temperaturen, bodemdaling en nattere perioden. Het programma is een samenhangend geheel. Alles heeft invloed op elkaar: landbouw, recreatie, wonen en natuur.
  Het Deltaprogramma heeft de komende jaren behalve aandacht voor veilige dijken ook voor onder meer het IJsselmeergebied (voldoende zoet water en waterpeil), veilige kust, Waddengebied en overstromingsrisico's in nieuwe stadswijken die voor een deel buitendijks liggen.
  Via het Deltafonds komt vanaf 2020 elk jaar 1 miljard euro beschikbaar. In de jaren daarvoor komt er geld uit de reguliere begroting. Volgend jaar hoopt Atsma meer duidelijkheid te hebben over de investeringen. Atsma wil op een slimme manier samenwerken met bedrijfsleven en wetenschappers. "Alle hens is nu aan dek, maar het kan niet alleen van de overheid komen." Hij wil dat rijksoverheid, waterschappen, provincies en gemeenten intensief gaan samenwerken voor een doelmatig waterbeheer. "We mogen de veiligheid van onze dichtbevolkte delta niet in gevaar brengen."
  Bernard Wientjes, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW, zei dat het bedrijfsleven graag wil samenwerken. In de 'waterbusiness' gaan wereldwijd honderden miljarden om. Een flink deel van die omzet komt van Nederlandse bedrijven. Volgens Wientjes is het een belangrijk exportproduct en biedt het volop kansen. "We hebben veel kennis in huis."

  Onderwerp: Wateroefening Bronkhorst door geldgebrek afgelast
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 5 november 2010
  Link naar de bron

  De grootscheepse wateroefening die op vrijdag 12 en zaterdag 13 november zou plaatsvinden bij het stadje Bronkhorst is afgelast.
  Reden is dat het ministerie van Defensie geen geld meer had om leden van de Landmacht en het bijbehorende materieel naar het stadje aan de IJssel te sturen.
  Alle 22 gemeenten in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (waaronder de zeven Achterhoekse gemeenten) zouden meedoen aan de oefening, evenals het waterschap Rijn en IJssel, waterschap Veluwe en Rijkswaterstaat Oost-Nederland.
  De afgelasting van de oefening was al begin september bekend, maar komt nu pas naar buiten omdat eerder geen bekendheid is gegeven aan de oefening.
  Leden van de Landmacht zouden op 12 november een nooddijk langs de rivier aanleggen, waarna
  bewoners van het kleine stadje Bronkhorst de dag erop geëvacueerd zouden worden. Door de afgelasting kunnen Bronkhorsters nu op 13 november rustig in hun huizen blijven zitten.
  Eenzelfde oefening staat nog niet gepland. Volgend jaar moet er volgens een woordvoerder van waterschap Rijn en IJssel wel een theoretische oefening komen. Daarbij wordt niet op locatie geoefend, maar wordt gekeken of ambtelijk overleg soepel loopt als er een ramp is.

  Onderwerp: 2011 jaar voor de duidelijkheid waterveiligheid
  Thema: Waterveiligheid
  Datum: 5 november 2010
 • Link naar de bron

  Het 1e Nationale Deltacongres heeft staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) benut om de Nederlandse waterwereld duidelijk te maken dat het Deltaprogramma een belangrijke hoeksteen is van het waterbeleid van dit kabinet. "Waterveiligheid heeft bij mij prioriteit en wat mij betreft wordt 2011 het jaar van de duidelijkheid voor waterveiligheid. Duidelijkheid over wat er aan investeringen nodig is om Nederland veilig te maken voor de toekomst", aldus staatssecretaris Atsma.
  Zorgen voor voldoende zoetwater en zorgen dat Nederland ook over decennia uitstekend beschermd is tegen het water vereist voortdurende inzet en investeringen. Tegelijkertijd zijn de beschikbare middelen begrensd. Atsma erkent dat de realiteit niet rooskleurig is. De kosten voor het lopende programma voor versterking van de duinen en dijken die in 2006 zijn afgekeurd, worden hoger dan voorzien. De voorlopige resultaten van de recente keuring van de waterkeringen leiden naar verwachting tot een extra verbeteropgave. En er is meer dat de omvang van de investeringsopgave beïnvloedt. Een taskforce onder voorzitterschap van Ernst ten Heuvelhof komt nog met een advies hoe de kosten beter te beheersen zijn. Met de waterschappen wil de staatssecretaris zo snel mogelijk een bestuursakkoord sluiten om taken over te dragen. En in 2011 zal duidelijk worden of de veiligheidsnormering moet worden aangepast en wat daarvan het prijskaartje is.
  Het komende jaar is nodig om op de verschillende punten meer duidelijkheid te krijgen. "Eind 2011 moet het mogelijk zijn de balans op te maken van de totale investeringen die nodig zijn om Nederland ook voor de toekomst veilig te maken. We mogen de veiligheid van onze dichtbevolkte delta niet in de waagschaal stellen. Met uiterste creativiteit, slimme oplossingen en inzet van zowel de overheid als de Nederlandse watersector zullen we het maximale moeten halen uit elke geïnvesteerde euro", aldus Atsma. De stap naar structurele financiering van het waterbeleid wil Atsma zo snel mogelijk maken, maar uiterlijk in 2020. De Deltawet voorziet in een Deltafonds met minimaal 1 miljard euro vanaf 2022 voor waterveiligheid.

  Onderwerp: Fina Antwerpen volledig ontruimd
  Thema: Bedrijfsbrandweer
  Datum: 5 november 2010
  Link naar de bron

  In de haven van Antwerpen is vrijdag Fina Antwerp Olefins volledig ontruimd. Dat maakt het bedrijf zelf bekend in een communiqué. Zo'n 1.400 werknemers werden geëvacueerd.
  Omstreeks 12.10 uur werd het algemeen ontruimingsalarm afgekondigd na een probleem bij Nafta kraker 1. De installatie, die nafta omvormt tot ethyleen en propyleen, is door een storing in het productieproces uitgevallen en dit in combinatie met het uitvallen van de fakkelfunctie. Hierdoor werd het kraakgas onverbrand afgefakkeld. De gasemissie kon vrij snel gestopt worden. De bedrijfsbrandweer en de gespecialiseerde interventiediensten zijn ter plaatse om de situatie zo snel mogelijk te verhelpen. De Antwerpse brandweer ontving vanuit Kapellen verschillende oproepen voor geurhinder. "Momenteel zijn we nog bezig met metingen, maar de eerste resultaten wijzen niet op gevaar voor de bevolking", zegt een woordvoerder. Maandag werd de raffinaderij ook al eens ontruimd. Toen was een gaslek de boosdoener. (LEE)

  Onderwerp: Minder geld voor veiligheid
  Thema: Veiligheidshuis
  Datum: 5 november 2010
  Link naar de bron

  De Nijmeegse burgemeester Thom de Graaf is bezorgd over de dalende budgetten voor de veiligheidszorg in Nijmegen. Hij vindt dat het kabinet met twee monden spreekt.
  "In Den Haag roepen ze dat het cameratoezicht versterkt moet worden, maar tegelijk dalen de bijdragen om de overlast in de publieke ruimte te verminderen. Ook belooft het kabinet betere aanrijtijden door de politie, maar geld hiervoor blijft uit."
  Hij wees er deze week in de raad op dat Nijmegen de afgelopen jaren 1,8 miljoen per jaar kreeg voor bijzondere veiligheidsmaatregelen. Volgend jaar is dat stukken minder en voor 2012 resteert slechts 6 ton. Over 2013 is nog niks bekend.
  De afgelopen jaren kreeg de gemeente onder meer extra middelen voor het inzetten van straatcoaches in wijken met extreem veel jongerenoverlast. Die budgetten dreigen (deels) te verdwijnen. "De vraag is of wij dit uit eigen middelen kunnen aanvullen. Misschien dat we toch met andere oplossingen moeten komen, zoals een andere inzet van het Bureau Toezicht."
  De Graaf vindt het verder onbegrijpelijk dat het openbaar ministerie (OM) nu al kort op de bijdrage voor het in 2009 opgestarte Veiligheidshuis. In dat centrum werken professionals van corporaties, gemeente, jeugd- en verslavingszorg, politie en justitie met elkaar samen om de aanpak en zorg te verbeteren voor veelplegers, criminele jongeren, huiselijk geweldsplegers en ex-gedetineerden.
  Het rijk heeft destijds het initiatief genomen voor deze centra die overal in de grote steden moeten komen. Het Nijmeegse Veiligheidshuis is succesvol. Toch schrapt het OM nu al 30 procent van het budget. "Een zorgelijke ontwikkeling", aldus De Graaf.

  Onderwerp: Regionalisering brandweer: politici sputteren tegen
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 6 november 2010
  Link naar de bron

  Regionaal brandweercommandant Marijke van Veen is ervan overtuigd dat er één regionale brandweerorganisatie in Gelderland-Zuid moet komen. Het viel haar donderdag 4 november echter niet mee de commissie Bestuur en Middelen daar ook van te overtuigen.
  De brandweerregio Gelderland-Zuid bestaat uit achttien gemeenten, waarin zeven brandweerclusters zijn gevormd, zoals het cluster Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal (GNL). Volgens Marijke van Veen, teven directeur Veiligheidsregio, gaat de brandweer het in de toekomst niet redden met deze clusters alleen. In opdracht van de burgemeesters het bestuur van de Veiligheidsregio onderzoekt ze de mogelijkheid van regionalisering van de brandweer in Gelderland-Zuid. Daartoe heeft ze de projectorganisatie Samen Sterker! opgericht. ,,Schaalvergroting is dé manier om samenwerking te verbeteren en het betaalbaar te houden", vertelde ze bij een presentatie van dit project tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen.
  Ton van Maanen, commissielid namens de SGP, vroeg zich echter hardop af of regionalisering wel gewenst is. ,,Waar zit de winst? Wat is voor Geldermalsen tastbaar? Waar zit het pluspunt in samenwerking met anderen?" Van Maanen kwam tot zijn vraag omdat Van Veen kort daarvoor had geschetst dat het cluster GNL het juist behoorlijk goed doet, zeker afgezet tegen het gemiddelde in Gelderland-Zuid. Daarom concludeerde de SGP-voorman gevat: ,,We zijn een probleem aan het creëren voor een antwoord dat we al hebben. Ik krijg de indruk dat er gewoon een ordinaire bezuiniging moet plaatsvinden."
  Burgemeester Van Schaijck schoot Van Veen te hulp en schetste de spanning tussen de afname van vrijwilligers en oplopende kosten. VVD-commissielid Kees van den Tempel was echter niet onder de indruk: ,,Het voelt als bangmakerij." Volgens Van Veen heeft het echter niks met bangmakerij te maken. ,,Als Geldermalsen er goed voorstaat, staat het er goed voor. Maar u denkt dat de tijd stil blijft staan. Regionalisering is echt niet de heilige graal, maar ik weet nu al wat de komende tijd op de regionale korpsen af komt. Dat ga je in je eentje niet redden. "
  Ter geruststelling vertelde Van Veen dat de clusters ook als er één regionale organisatie komt gewoon blijven bestaan. ,,GNL dus ook, want dat hebben de gemeentebesturen aangegeven. Maar bepaalde specialismen worden op grotere schaal in stand gehouden, bijvoorbeeld duikteams. Het beheer komt op regionaal niveau, de uitvoering blijft lokaal." Het nam in ieder geval bij Ed Goossens van Dorpsbelangen de nodige zorgen weg: ,,Kijk hiermee wordt het voor ons wat concreter."
  Op dit moment wordt nog onderzocht wat de regionalisering gaat kosten. De gemeenten besluiten in 2011 op grond van het kostendocument over de voortzetting ervan. Volgens Van Schaijck komt het stuk pas in mei, op zijn vroegst april in de commissie.


 • Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.