Week: 42 van 17 tot en met 23 oktober 2010


Nieuws van Internet:
 • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gecertificeerd
 • Rampenplannen kunnen minder verfijnd
 • De 240 kilo van burgemeester Wolfsen
 • Brandweer oefent ontruiming met gehandicapten
 • Wijkveiligheid Visbuurt Den Helder blijft punt van aandacht
 • Niks mis bij opslag gevaarlijke stoffen
 • Meer op bordje van de burger
 • Nieuwe leden brandweerkorps Heerhugowaard
 • Betuwse gemeenten investeren in veiligheid
 • Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening
 • Integraal Veiligheidsbeleid Delfzijl
 • Personeel Schiphol-Oost waarschuwde leiding
 • Grote rampenoefening in tunnel
 • Gemeenten niet klaar voor omgevingsvergunning
 • Zoetermeer: VVD vragen over brandveiligheid
 • Pensions in Goes moeten brandveiliger
 • Staatssecretaris Teeven opent Veiligheidshuis Alkmaar
 • Aanpak onderbouwing CO2-opslag Barendrecht akkoord
 • Ingestort gebouw al 22 keer gecontroleerd


 • Onderwerp: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gecertificeerd
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 oktober 2010
  Bron:
  http://www.rtvnh.nl/nieuws/31403/Veiligheidsregio+N-H+Noord+voldoet

  Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is de eerste regio van het land die zich volledig gecertificeerd mag noemen. De ambulancezorg, meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de regionale brandweer Noord-Holland Noord en het veiligheidsbureau zijn getoetst. Alle bedrijfsonderdelen hebben het verplichte certificaat behaald. Daarmee is de veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de eerste van de 25 regio's in het land, die officieel aan alle normen voldoet.

  Onderwerp: Rampenplannen kunnen minder verfijnd
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 oktober 2010
  Bron:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/7958127/___Rampenplan_kan_minder_verfijnd___.html?sn=binnenland

  Rampenplannen in Nederland kunnen veel efficiënter worden opgesteld. Ze zijn nu te gedetailleerd, vindt Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
  Hij zegt dit naar aanleiding van de uitlatingen van de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen vorige week over rampenplannen. Hij vindt die veel te uitvoerig. Bovendien worden ze in de praktijk vrijwel nooit gebruikt, vertelde Wolfsen tijdens de dag van de rampenbestrijding in zijn stad, georganiseerd door het Nederlandse Rode Kruis.
  Jong denkt dat de plannen minstens voor 20 procent kunnen slinken, maar zoals Wolfsen het voorstelt gaat hem iets te ver. "Wat hij zegt geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. Natuurlijk kunnen we er wel eens met de stofkam doorheen, maar in rampenplannen staan alle taken en verantwoordelijkheden die gelden als er sprake is van een ramp. Dat betekent niet per definitie dat iedereen alles moet weten", aldus Jong.
  Rampenplannen zijn er vooral om rampen te oefenen; om je een rampenplan eigen te maken. Als er dan écht iets gebeurt, zou iedere verantwoordelijke moeten weten wat hij of zij moet doen. Zo doet voorlichting het voorlichtingsdeel en is iemand anders weer verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de opvang van mensen. Daar hoeft een voorlichter natuurlijk niet alles van te weten, schetst Jong het scenario. Hetzelfde geldt voor een detail als wie de sleutel heeft van de sporthal waar mensen moeten worden opgevangen?
  Gemeenten hebben nu allemaal hun eigen rampenplan. Dat verandert nu er sprake is van 25 zogeheten veiligheidsregio's. Elke veiligheidsregio moet komend jaar een rampenplan hebben. Daarmee verdwijnen de plannen die de gemeenten ooit voor zichzelf opstelden. Dat betekent ook dat de plannen vermoedelijk minder gedetailleerd zullen zijn. Jong: "Dat is in ieder geval wel de ambitie van de opstellers."

  Onderwerp: De 240 kilo van burgemeester Wolfsen
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 18 oktober 2010
  Bron:
  http://www.burgemeesters.nl/node/2847

  Burgemeester Wolfsen sprak vorige week op een congres van het Rode Kruis over de overvloed aan rampenplannen in zijn gemeente. In totaal keek hij bij zijn aantreden als burgemeester van Utrecht tegen een stapel van 240 kg papier aan.
  In het kader van de nieuwe Wet Veiligheidsregio's die per 1 oktober jl is ingegaan, wordt gelukkig ook flink gesneden in het aantal rampenplannen. De plannen worden dunner, overzichtelijker en generieker, zodat ook de onderlinge bijstand tussen gemeenten soepeler kan verlopen. Gemeenten maken niet langer hun eigen plannen, maar pakken dat regionaal op. Tegelijkertijd geeft de 240 kg aan planvorming ook een vertekend beeld. Veel plannen zijn zogenoemde rampbestrijdingsplannen, waarin voor specifieke risico's zoals een chemische fabriek in detail staat beschreven wat de procedures en afspraken zijn. Bij een ramp elders in de stad blijft dat plan onaangeroerd en valt de gemeente terug op het generieke rampenplan.
  Verder bevat het plan ook deelplannen voor specifieke onderdelen in de rampenbestrijding. Een burgemeester hoeft ook daar niet alle details van te weten. Zo hoeft hij niet te weten hoe het plan Opvang & Verzorging in elkaar zit, zolang de eindverantwoordelijke voor dat plan maar weet wie er bij betrokken zijn, wat de afspraken zijn en waar de sleutel van de opvanghal kan worden gevonden. Sterker nog, een burgemeester die zich druk gaat maken over de sleutel van de opvanghal bemoeit zich met details waar hij in het gemeentelijke crisisteam niet over zou moeten (willen!) gaan.
  De belangrijkste waarde rond planvorming zit vooral in het voortraject: door te oefenen komen de plannen tussen de oren te zitten van de mensen die ermee moeten werken. Tijdens de ramp verwacht niemand van Aleid Wolfsen dat hij de 240 kg aan plannen op tafel legt. Dan kan hij terugvallen op het Vademecum voor Burgemeesters van de Veiligheidsregio Utrecht. Dat is met 30 pagina's toch al een stuk overzichtelijker.

  Onderwerp: Brandweer oefent ontruiming met gehandicapten
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 20 oktober 2010
  Bron:
  http://www.webregio.nl/noord-kennemerland/regionaal-nieuws/artikel/1828903/brandweer-oefent-ontruiming-met-gehandicapten.aspx

  Brandweer Kennemerland heeft dinsdagavond 12 oktober oefeningen gehouden bij Odion Woonvoorziening Cronenburcht in Heemskerk die moeten helpen bij het uitvoeren van een ontruimingsplan. Bij Cronenburcht bevinden zich woonvormen voor mensen met complexe lichamelijke of verstandelijke handicap.
  Het gaat hier om niet zelfredzame personen die bij een calamiteit afhankelijk zijn van de inzet van de bedrijfshulpverlening (BHV) van de instelling. Het regelmatig oefenen van het ontruimingsplan is van levensbelang.
  De oefeningen waren vooral gericht op het beoefenen van de Bedrijfshulpverleningsteam van de woonvoorziening en de onderlinge communicatie, interne procedures, veiligheid en de opvang van bewoners en de samenwerking met de brandweer verbeteren.
  Het scenario van de oefening was als volgt: een brandalarm werd afgegeven voor een 'echte brand' waarop de aanrijdende eerste bevelvoerder meteen opschaalde naar middelbrand. Dit heeft als gevolg dat de tweede tankautospuit en de autoladder ook aanrijden. De oefening is naar verwachting van iedereen goed verlopen.
  De brandweer is tevreden en meldt: "We hebben onze leerpunten ondervonden en de bewoners hebben vertrouwen in de zorg voor hun veiligheid. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat er met enthousiasme meegewerkt werd aan de oefening."

  Onderwerp: Wijkveiligheid Visbuurt Den Helder blijft punt van aandacht
  Thema: Handhaving
  Datum: 20 oktober 2010
  Bron:
  http://www.denhelderactueel.nl/19/10/2010/wijkveiligheid-visbuurt-blijft-punt-van-aandacht/

  De Belangenvereniging Visbuurt, politie, brandweer en gemeente willen zich samen sterk blijven maken voor de veiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de Helderse Visbuurt. Dat is de algemene conclusie van een evaluatie van het wijkveiligheidsplan Visbuurt 2006-2009. Met de evaluatie willen de betrokken partijen een nieuwe start maken. En dat is nodig ook, want uit de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek 2010 is weliswaar gebleken dat de bewoners tevreden zijn met hun woonomgeving en de buurtbewoners, de inrichting van de openbare ruimte en de handhaving blijven punten van aandacht. Eind 2005 is een leefbaarheidsonderzoek gehouden voor de Visbuurt. De resultaten daarvan zijn gebruikt voor het opstellen van een wijkveiligheidsplan Visbuurt 2006-2009. In dit plan zijn diverse projecten benoemd die de Visbuurt veiliger, leefbaarder en aantrekkelijker moesten maken. Projecten die bijvoorbeeld te maken hadden met het verkeer, de handhaving, politie en hulp van bewoners. Begin dit jaar is er opnieuw een leefbaarheidsonderzoek gehouden onder de bewoners van de Visbuurt. De resultaten daarvan zijn verwerkt in de evaluatie. Algemene conclusie is dat de noodzaak tot samenwerken tussen de Belangenvereniging Visbuurt, politie, brandweer en gemeente blijft bestaan. Vooral de eerste twee jaar is er veel op het gebied van schoon, heel en veilig gebeurd. Verlichting is aangepast, straten zijn gemaakt, optuindagen werden georganiseerd en de onderlinge verhoudingen, ook tussen de bewoners, waren goed. De deelname van bewoners in het project was prima. Sinds medio 2008 zijn er echter minder resultaten behaald. Het vertrouwen van de bewoners in de deelnemende instanties werd op de proef gesteld. "Die problemen zijn inmiddels opgelost en met de evaluatie is het tijd voor een frisse start", zo laat de gemeente weten. Die nieuwe start bestaat eruit dat de deelnemende instanties per jaar een uitvoeringsprogramma opstellen waarin één of twee thema's worden aangepakt. Voor 2010 is gekozen voor het bestemmingsplan Stadshart Zuid 2011, waarvan de Visbuurt onderdeel uitmaakt.

  Onderwerp: Niks mis bij opslag gevaarlijke stoffen
  Thema: Brandveiligheid
  Datum: 20 oktober 2010
  Bron:
  http://www.omroepbrabant.nl/?news/1441591043/Nieuw+onderzoek+verwerking+gevaarlijke+stoffen.aspx

  Bij een hercontrole op een bedrijf in Gemert dat eerder in de fout was gegaan bij de verwerking van gevaarlijke stoffen zijn geen overtredingen geconstateerd. De gemeente Gemert-Bakel heeft dit gemeld. Begin deze maand werd bekend dat het in deze gemeente schortte aan de brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen. Het betreffende bedrijf kreeg de hercontrole vorige week maandag. Eerder woensdag kondigde het provinciebestuur aan dat het zelf opnieuw bedrijven gaat onderzoeken die gevaarlijke stoffen produceren, opslaan of vervoeren. Ditmaal gaat het om bedrijven die niet eerder onder het gezag van de provincie vielen. Gedeputeerde Staten willen met de inspectie bereiken dat de risico's voor burgers in Brabant beperkt worden. De provincie heeft in het verleden al bij andere bedrijven bekeken of ze zich aan landelijke veiligheidsregels houden. De VROM-Inspectie verklaarde begin deze maand dat de brandveiligheid bij grote opslagen van gevaarlijke stoffen in ruim de helft van de gevallen 'niet aantoonbaar is gewaarborgd.' De inspectie baseerde zich op een onderzoek in de eerste helft van dit jaar. Ook een bedrijf in Gemert-Bakel zou in de fout zijn gegaan. Volgens de gemeente was er echter niet veel aan de hand. Er zou bij zowel de gemeente als de VROM-inspectie administratief wat mis zijn gegaan.

  Onderwerp: Meer op bordje van de burger
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 oktober 2010
  Bron:
  http://www.destentor.nl/regio/zwolle/7482772/Meer-op-bordje-burger.ece
  Een bewuste burger die zelf maatregelen treft om brand, overstroming of diefstal te voorkomen. Daar streeft de gemeente Zwolle naar in het net gepresenteerde Beleidsplan Fysieke Veiligheid. Die voornamere rol voor burgers past in de landelijke trend waarbij het accent verschuift van het bestrijden van incidenten naar het voorkomen ervan. De kans is dan ook groot dat deze aanpak in de gehele Veiligheidsregio IJsselland wordt uitgerold. Grote opgave is, benadrukt de Zwolse brandweercommandant ArnePoirot, het bewuster maken van de burger van de eigen rol op veiligheidsgebied. "We zijn er niet meer alleen om brand te blussen, maar willen de samenwerking met burgers en anderen zoeken." Daarnaast neemt de gemeente Zwolle preventieve maatregelen en worden publiekscampagnes gedraaid om de burger te informeren.

  Onderwerp: Nieuwe leden brandweerkorps Heerhugowaard
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 20 oktober 2010
  Bron:
  http://www.echo.nl/dk-dk/buurt/redactie/1085221/nieuwe.leden.brandweerkorps/

  Zes nieuwe leden voor het brandweerkorps Heerhugowaard zijn vorige week officieel voorgesteld. Twee van de leden zijn vrouw en dat wordt door het korps zeer gewaardeerd. Zowel Jolanda Staring als Judith Jonker geven aan veel zin te hebben in het volgen van de brandweeropleiding. In het dagelijks leven werkt Judith bij de Marechaussee en Jolanda werkt bij een directmail bedrijf in Heerhugowaard. De andere vier nieuwe leden hebben allen reeds een brandweerachtergrond waardoor ze ook snel inzetbaar kunnen zijn voor het Heerhugowaardse korps. Met deze nieuwe leden bestaat het korps weer uit 60 vrijwilligers die bij nacht en ontij klaar staan. Martijn Aten en Wilfred Zuidhof hebben een beroepsfunctie bij brandweer Zaanstad respectievelijk Veiligheidsregio Kennemerland. Erwin Breed en Peter van der Vorst werken beiden bij brandweer Haarlem. De laatste twee zijn overigens ook nog eens inzetbaar als brandweerduiker. Daarmee krijgt de duikploeg van Heerhugowaard de gewenste versterking. Het vak van brandweerduiker is een extra specialiteit waar niet zo maar iedereen voor geschikt is. Brandweer Heerhugowaard is daarom extra blij met deze nieuwe duikers. De nieuwe leden hebben overigens zichzelf aangemeld zonder dat hier een wervingscampagne voor nodig was. Iets dat zeer wordt gewaardeerd door de brandweercommandant Jan Wiebe Land en burgemeester Han ter Heegde, die de officiële aanstelling aan de nieuwe leden heeft uitgereikt.

  Onderwerp: Betuwse gemeenten investeren in veiligheid
  Thema: Veiligheidshuis
  Datum: 20 oktober 2010
  Bron: http://www.gelderlander.nl/voorpagina/betuwe/7477712/Betuwse-gemeenten-investeren-in-veiligheid.ece

  Overbetuwe denkt dat vanaf 2011 jaarlijks 15 cent per inwoner nodig is voor deelname aan het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC), wat neerkomt op 6.750 euro in totaal. Lingewaard rekent op 6.860 euro.
  In Nederland komen elf van deze centra tegen vermenging van onder- en bovenwereld. Aanvankelijk was een hoger bedrag nodig maar nu Overijssel en Gelderland samen een centrum krijgen worden kosten bespaard.
  Overbetuwe en Lingewaard sluiten ook aan bij het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) dat vooral winkeldiefstal wil tegengaan. Ook gaan ze bijdragen aan Veiligheidshuis Arnhem. Daarin werken instanties samen tegen onder meer huiselijk geweld.

  Onderwerp: Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening
  Thema: Bedrijfshulpverlening
  Datum: 21 oktober 2010
  Bron:
  http://www.rendement.nl/arbo/nieuws/id2989-bedrijfshulpverlening-wordt-basishulpverlening.html

  Nog tot en met 5 november kunt u meedenken over een conceptbesluit voor basishulpverlening. Dit is bedrijfshulpverlening, maar dan niet alleen gericht op arbeidssituaties. Zo kan in allerlei omstandigheden de noodzakelijke eerste hulp worden geboden aan aanwezigen: hulpdiensten inschakelen, brand blussen, eerste hulp bij ongelukken verlenen en het gebouw ontruimen.
  De nieuwe basishulpverlening lijkt hiermee erg op bedrijfshulpverlening zoals die nu in de Arbeidsomstandighedenwet staat. Er was echter behoefte aan een meer algemene regeling zodat ook in niet-arbeidssituaties er genoeg basale hulpverlening aanwezig is voordat de hulpdiensten arriveren. Dat gaat nog wel eens gruwelijk mis. Denk bijvoorbeeld aan de brand in het cellencomplex op Schiphol. Daarom wordt de hulpverlening aan werknemers en niet-werknemers in geval van calamiteiten en wie daarvoor verantwoordelijk is, vastgelegd in een wettelijk besluit op basis van de Arbowet, de Woningwet en de Wet veiligheidsregio's.
  De taken van de basishulpverleners komen overeen met die in de Arbowet. Alleen het informeren van hulpdiensten was geen wettelijke taak van bedrijfshulpverleners. In de praktijk nemen zij dit vaak al wel op zich, maar straks wordt dat wettelijk verplicht. En bedrijfshulpverlening verandert in basishulpverlening, al blijft de afkorting hetzelfde.
  Op internet kunt u het conceptbesluit inzien en erop reageren. Daar vindt u ook alvast een handreiking in welke situaties wie verantwoordelijk is voor de basishulpverlening en hoe deze er dan uit moet zien.

  Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid Delfzijl
  Thema: Externe veiligheid
  Datum: 21 oktober 2010
  Bron:
  http://www.nieuwsbank.nl/inp/2010/10/20/R279.htm

  De gemeente wil structureel investeren in de veiligheid van haar burgers en heeft dit vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan 2010-2014.
  Deze kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2014 noemt de belangrijkste veiligheidsthema's. Deze thema's zijn: Kwaliteit woonomgeving; Alcohol en drugs, specifiek op jongeren gericht; Huiselijk geweld; Overlastgevende jeugdgroepen; Uitgaan/horeca; Evenementen; Drugs- en alcoholproblematiek (algemeen); Bestuurlijke handhaving; Rampen- en crisisbeheersing; Externe veiligheid; Verkeersveiligheid.
  Doelstelling van de gemeente is de leefbaarheid en veiligheidsbeleving te verbeteren en de criminaliteit te verminderen. Uitgangspunt daarbij is dat gezamenlijke inzet meer resultaat oplevert dan individuele inzet. Integrale veiligheid betekent in Delfzijl samen met de inwoners en partners zoals de politie, brandweer woningbouwcoöperaties, welzijnsinstellingen werken aan de veiligheid van de inwoners.
  Om de doelstellingen te halen gaat de gemeente een Lokaal Integraal Veiligheidsplan (LIVP) maken. Ook dit plan betekent met de eerdergenoemde partners samenwerken, onder regie van de gemeente. In het LIVP komt per veiligheidsthema's te staan wat van alle partners verwacht wordt en wanneer dat gerealiseerd moet zijn. Te denken valt aan het alcoholmatigingsbeleid waarin de gemeente het beleid bepaalt, dat welzijnsinstellingen met jongeren in contact treedt, de politie jongeren aanspreekt op afwijkend gedrag, en scholen in de preventieve zin bezig zijn.

  Onderwerp: Personeel Schiphol-Oost waarschuwde leiding
  Thema: Brandveiligheid
  Datum: 21 oktober 2010
  Bron:
  http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3261895.ece/Personeel_Schiphol-Oost_waarschuwde_leiding.html

  Personeel van het cellencomplex op Schiphol-Oost trok enkele weken voor de Schipholbrand in 2005 aan de bel over een gebrek aan leiding. Dat staat in een boek over de brand, schrijft Trouw. De Onderzoeksraad concludeerde in 2006 dat meer aandacht voor brandveiligheid slachtoffers had kunnen schelen.
  Bewaarders op de dag van de brand waren niet voldoende getraind en stapelden fout op fout. Zo kregen ze niet alle cellen open en lieten ze de celdeur van de cel waar de brand ontstond openstaan, waardoor de brand sneller verspreidde.
  Volgens de auteurs van het boek De Schipholbrand werd in correspondentie ook gesproken over onervarenheid van collega's en over allerlei technische mankementen in het cellencomplex. Op de dag van de brand werd nog een lekkage in een meterkast ontdekt in de vleugel waar de brand uit zou breken.
  Bij de Schipholbrand in oktober 2005 kwamen elf mensen om het leven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wees naar de gebrekkige brandveiligheid. Een Libische gevangene werd in 2009 veroordeeld voor brandstichting. Twee bewaarders en de gevangenisdirecteur gingen vrijuit.

  Onderwerp: Grote rampenoefening in tunnel
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 21 oktober 2010
  Bron:
  http://www.hoofddorpsecourant.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Grote-rampenoefening-in-tunnel.610550.news

  Hulpdiensten oefenen donderdagavond 21 oktober een verkeersongeval in de Abtijtunnel, een bustunnel tussen Hoofddorp en Schiphol. De oefening wordt georganiseerd door de Veiligheidsregio Kennemerland in samenwerking met Amsterdam Airport Schiphol, Provincie Noord-Holland, Connexxion, Koninklijke Marechaussee Schiphol en Politie Kennemerland.
  De oefening begint om 20.30 uur en eindigt rond 23 uur. De nadruk ligt op de samenwerking en de communicatie tussen de operationele hulpdiensten.
  Meerdere keren per jaar wordt er in de regio Kennemerland multidisciplinair geoefend. Daarbij voeren alle betrokken partijen de benodigde handelingen uit. Door regelmatig te oefenen zijn hulpverleners goed voorbereid op het moment dat er echt iets aan de hand is.
  Deelnemers aan de oefening zijn Brandweer Kennemerland, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), operationele diensten van Amsterdam Airport Schiphol, waaronder Brandweer Schiphol, district Koninklijke Marechaussee Schiphol, Politie Kennemerland, Connexxion en Provincie Noord-Holland. Aan de oefening doen 125 hulpverleners en 60 figuranten mee.
  Connexxion rijdt een omleidingsroute van 18.30 uur tot de volgende dag 5.00 uur. Daarbij zijn er haltes vervallen en vervangen door tijdelijke haltes. Voor meer informatie: Connexxion en 9292. Ook zal er een verwijzing zichtbaar zijn op de haltedisplays.

  Onderwerp: Gemeenten niet klaar voor omgevingsvergunning
  Thema: Omgevingsvergunning
  Datum: 21 oktober 2010
  Bron:
  http://www.deboomkwekerij.nl/nieuws/5887/gemeenten-niet-klaar-voor-omgevingsvergunning

  Een op de vijf gemeenten is nog niet in staat volledig de omgevingsvergunning in te voeren, hoewel dat wettelijk per 1 oktober geregeld zou moeten zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Eindhovense adviesbureau Telengy.
  De omgevingsvergunning is een bundeling van 26 regelingen, waaronder de bouw- en milieuvergunning. Zo hebben ondernemers nog maar te maken met één vergunning, één loket, één besluit en één procedure. Bovendien kan de aanvraag digitaal worden ingediend via Omgevingsloket online.
  De totale administratieve lastenverlichting komt uit op ruim €105,5 miljoen per jaar voor bedrijven.

  Onderwerp: Zoetermeer: VVD vragen over brandveiligheid
  Thema: Brandveiligheid
  Datum: 22 oktober 2010
  Bron:
  http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/oktober/21/vvdvragen_over_brandveiligheid_

  De Zoetermeerse VVD-fractie heeft vragen gesteld over de brandveiligheid van grote opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen. Dit naar aanleiding van een recent rapport van de VROM-Inspectie. In het rapport wordt geconstateerd dat de brandveiligheid van grote opslaglocaties in Nederland in meerderheid onvoldoende is. De VVD wil weten hoe het zit met Zoetermeerse opslaglocaties.
  Nederland kent landelijk strenge eisen voor de opslag van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Dit omdat brand in deze opslaglocaties ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor omwonenden. Provincies en gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat speciale voorschriften in de milieuvergunningen van de opslaglocatie worden opgenomen en dat deze nageleefd.
  De VROM-Inspectie heeft onderzocht of in de milieuvergunningen van de opslaglocaties is voorgeschreven dat er jaarlijks een onafhankelijke controle van de brandveiligheid moet worden uitgevoerd. Daarnaast is er onderzocht of de overheid toetst of deze controle echt plaatsvindt. Bij 58% van de gecontroleerde opslaglocaties bleek de brandveiligheid onvoldoende. Vooral de naleving van de vergunning lijkt niet goed te gaan, schrijft de VROM-Inspectie.
  De VROM-Inspectie beveelt aan dat de overheid meer prioriteit geeft aan het op orde brengen van brandveiligheid bij omvangrijke opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen. Daarnaast dient het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid te nemen voor het uitvoeren van voorschriften.

  Onderwerp: Pensions in Goes moeten brandveiliger
  Thema: Brandveiligheid
  Datum: 22 oktober 2010
  Bron:
  http://www.pzc.nl/regio/bevelandentholen/7489819/Pensions-moeten-brandveiliger.ece

  Twee uitzendbureaus die buitenlandse werknemers huisvesten in panden aan de Gouden Muilstraat en de Van der Spiegelstraat in Goes, moeten zorgen dat de brandveiligheid daar op orde wordt gebracht.
  Het college van burgemeester en wethouders heeft hen dat deze week laten weten. Volgens burgemeester Dick van der Zaag zijn er op het gebied van brandveiligheid enkele onvolkomenheden, zoals het ontbreken van een brandblusser.

  Onderwerp: Staatssecretaris Teeven opent Veiligheidshuis Alkmaar
  Thema: Veiligheidshuis
  Datum: 22 oktober 2010
  Bron:
  http://www.nieuwsbank.nl/inp/2010/10/22/R113.htm

  Met het ophangen van het `drie ringen logo' aan (een foto van) de gevel verrichtte staatssecretaris Teeven op 21 oktober de officiële opening van het Veiligheidshuis Alkmaar.
  In zijn toespraak refereerde Teeven aan zijn persoonlijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Veiligheidshuizen. `Als officier van justitie in Amsterdam was ik in 1997 zeer nauw betrokken bij de opzet van het eerste Justitie In de Buurt-kantoor aldaar, in de Van Woustraat.' Als Tweede Kamerlid bleef Teeven de doorontwikkeling van JIB-kantoren naar Veiligheidshuizen volgen - kritisch volgen: `Samenwerking in de Veiligheidshuizen lijkt me in beginsel prima, maar ze is voor mij geen doel op zich. Die samenwerking moet leiden tot serieuze, stevige interventies op maat. En tot resultaten: daadwerkelijke afname van de criminaliteit en overlast.'
  Die resultaten verwacht Teeven ook van Alkmaar, waar inmiddels onder meer een goedlopend casusoverleg mensenhandel draait en - in het verlengde daarvan - veel aandacht is voor de aanpak van `pooierboys'. Problemen die de gehele regio Noord-Kennemerland aangaan, benadrukte de Alkmaarse burgemeester Bruinooge: `Van de 17 mensenhandelzaken die hier afgelopen jaar speelden, waren er slechts twee afkomstig uit Alkmaar; de overige 15 kwamen uit de regio.' De omringende gemeenten zien de meerwaarde van de integrale aanpak vanuit het Veiligheidshuis inmiddels dan ook duidelijk in.
  Staatssecretaris Teeven onderstreepte de potentiële kracht van de Veiligheidshuizen nog eens, door te verwijzen naar het recente evaluatierapport `Vastpakken en niet meer loslaten' van criminoloog Peter Nelissen. Uit onderzoek naar het functioneren van de zes Veiligheidshuizen in Limburg blijkt dat de samenwerking loont. Er is in Limburg sprake van een `betekenisvolle afname' van de recidive onder zeer hardnekkige veelplegers. Dat leidt niet alleen tot minder criminaliteit en overlast, maar ook tot aanzienlijke besparingen. `Elke euro die je investeert in het Veiligheidsprogramma', zo haalde Teeven het onderzoek aan, `betaalt zich terug in een maatschappelijke kostenbesparing van ruim drie euro.'

  Onderwerp: Aanpak onderbouwing CO2-opslag Barendrecht akkoord
  Thema: Externe veiligheid
  Datum: 23 oktober 2010
  Bron:
  http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=120084

  De locatiekeuze moet nader onderbouwd worden nu de rijksoverheid de ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht wil vastleggen in een rijksinpassingsplan. De aanpak die in de notitie 'Voornemen Project CO2-opslag Barendrecht' hiervoor wordt voorgesteld, biedt volgens de Commissie voor de m.e.r. een goede basis. De veiligheid van het project, waaronder de kwaliteit van de afdichtende laag in Barendrecht, is naar haar mening eerder voldoende onderzocht. Mogelijke effecten op natuurwaarden bij Carnisselande en de effecten van de CO2-transportleiding in de geplande leidingvoorziening naast de A15 vragen nog aandacht.
  Met het voornemen van de rijksoverheid om de realisatie van de CO2-opslag bij Barendrecht vast te leggen in een rijksinpassingsplan, staat de nadere onderbouwing van de locatiekeuze centraal in een op te stellen plan-MER. Er is al veel onderzoek uitgevoerd voor het project: de AMESCO-studie, het project-MER, de TNO locatiestudie en een second opinion van Det Norske Veritas. Deze onderzoeken worden opgenomen in het plan-MER.
  In het advies over de inhoud van het plan-MER geeft de Commissie m.e.r. aan dat de locatiekeuzecriteria zoals opgenomen in de notitie 'Voornemen Project CO2-opslag Barendrecht' een locatieonderbouwing mogelijk maken. De milieueffecten externe veiligheid en geologie, komen voldoende aan bod. Andere selectiecriteria zoals tijdigheid en opslagcapaciteit gaan gemotiveerd worden.
  In april 2009 oordeelde de Commissie m.e.r. dat in het project-MER op juiste gronden is geconcludeerd dat het project voldoet aan de Nederlandse normen voor externe veiligheid. In de recent ingediende zienswijzen wordt opnieuw de zorg uitgesproken over de veiligheid van het project; specifiek dat de afdichtende laag te dun is. De Commissie m.e.r. wijst er op dat niet alleen de dikte van de afdichtende laag maar ook de structuur en textuur bepalend zijn voor de kwaliteit van de afdichting. In het project-MER uit 2009 is op goede gronden geconcludeerd dat de afdichtende laag van Barendrecht voldoet.

  Onderwerp: Ingestort gebouw al 22 keer gecontroleerd
  Thema: Wabo
  Datum: 23 oktober 2010
  Bron:
  http://frontpage.fok.nl/nieuws/410931/1/1/100/ingestort-gebouw-al-22-keer-gecontroleerd.html

  Het gebouw dat donderdag in het centrum van Rotterdam instortte, was al 22 keer gecontroleerd door de gemeente sinds het begin van de bouw. Op papier was er niets mis met de bouwplannen, de vergunningen en de constructie door bouwbedrijf J.P. van Eesteren. Dat schrijft De Telegraaf vrijdag.
  Uitgerekend de stempels, die de vloer op hun plaats moeten houden, worden bij de bouw niet door de gemeente gecontroleerd. Dat is de verantwoordelijkheid van de aannemer. De stempels dienen om een betonnen vloer die wordt gestort te ondersteunen. Er wordt gespeculeerd dat met die stempels iets mis is gegaan.
  Bij de instorting raakten zes bouwvakkers gewond, van wie vijf ernstig. Het lichtgewonde slachtoffer kon ter plaatse worden verzorgd; de anderen liggen nog in het ziekenhuis. Drie slachtoffers liggen nog op de intensive care, maar verkeren niet in levensgevaar.
  De tien winkels rond het ingestorte gebouw, die na de instorting werden gesloten, gaan vrijdag weer open. Een woordvoerder van de politie zegt vrijdagochtend dat alleen het getroffen gebouw zelf nog afgezet is. Daaromheen zou geen sprake meer zijn van gevaar.

  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.