Week: 41 van 10 tot en met 16 oktober 2010


Nieuws van Internet:

Onderwerp: Brandweer: een veilige omgeving
Thema: Veiligheidsregio
Datum: 10 oktober 2010
Bron:
http://www.veiligheidsregio-rr.nl/smartsite.dws?ch=new&id=10380

Op donderdag 7 oktober om 10.00 uur heeft de heer Wilson het OK-punt in de brandweer kazerne Groene Tuin officieel in gebruik genomen. De heer Wilson is voorzitter van de deelraad van de deelgemeente IJsselmonde. Een OK-punt is een openbare gelegenheid die een veilige plek biedt aan mensen die slachtoffer of getuige zijn van geweld op straat. De kazerne Groen Tuin is een van de zes brandweerkazernes die de Brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft aangemeld als officieel 'OK-punt'. De regionale brandweer ziet de zorg voor de veiligheid van burgers als een van haar eigen kerntaken. Met de aansluiting van de zes kazernes aan de keten van OK-punten wil de brandweer een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid in de regio. Volgens de heer Wilson is de de brandweer is van nature een veilige omgeving. Mensen zullen snel het gevoel hebben dat ze daar terecht kunnen met het probleem wat zich op dat moment voordoet.

Onderwerp: Te weinig toezicht op chemische bedrijven in het Noorden
Thema: Externe veiligheid
Datum: 12 oktober 2010
Bron:
http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article6463344.ece/Te-weinig-toezicht-op-chemische-bedrijven-in-Noorden

Winschoten De gemeenten Borger-Odoorn, Meppel, Oldambt en Veendam houden te weinig toezicht op bedrijven die werken met chemische gevaarlijke stoffen. De brandveiligheid bij deze bedrijven zou daardoor niet goed geborgd zijn, stelt de Vrom-inspectie. Die gaat de vier gemeenten in Drenthe en Groningen nu juridisch aanpakken. Brand bij dergelijke bedrijven kan grote consequenties hebben voor de directe omgeving, laat de Vrom-inspectie weten. Volgens de inspectiedienst zou de handhaving en de vergunningverlening niet op orde zijn. Bij de vier gemeenten wordt met verbazing gereageerd. "Het is wel goed geregeld bij ons", stelt een woordvoerder van de gemeente Borger-Odoorn. GroenLinks in Meppel stelde inmiddels vragen aan het college. Ze willen onder andere weten of er geen acuut gevaar is voor de volksgezondheid, de brandveiligheid en het milieu.

Onderwerp: Brandveiligheid Gemert-Bakel ten onrechte slecht genoemd
Thema: Brandveiligheid
Datum: 12 oktober 2010
Bron:
http://www.gemertbakel.com/201010113732/nieuws/brandveiligheid-gemert-bakel-ten-onrechte-slecht-genoemd.html

Gemert-Bakel staat door een 'ongelukkige samenloop van omstandigheden' ten onrechte bij het ministerie van VROM op de lijst van gemeenten die de brandveiligheid van grotere bedrijven niet op orde hebben. Naar nu blijkt is er helemaal niets aan de hand met die brandveiligheid. Gemert-Bakel is op de lijst van gemeenten gezet die de milieuvergunningen nog niet goed geregeld hebben, door miscommunicatie van zowel de gemeente als het ministerie. Dat zegt de woordvoerder van Gemert-Bakel in een reactie op het negatieve rapport dat VROM maandag heeft gepubliceerd. Er staan veertien gemeenten, provincies en bedrijven op vermeld waar de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen te wensen over laat.

Onderwerp: Brandweer en John Jones langs de deuren in Amsterdam
Thema: Brandveiligheid
Datum: 10 oktober 2010
Bron:
http://www.blikopnieuws.nl/bericht/119767/Brandweer_en_John_Jones_langs_de_deuren_in_Amsterdam.html

De bewoners in Amsterdam kunnen de komende weken thuis bezoek verwachten van de brandweer en John Jones, acteur en tevens brandweerman. Dit heeft de brandweer bekendgemaakt. De brandweermensen controleren de woning op brandveiligheid, beantwoorden vragen en hangen als uitsmijter een rookmelder op. De huisbezoeken vinden plaats in de maand oktober tijdens de Nationale Brandpreventieweken. John Jones is bekend als acteur en presentator. Minder mensen weten dat hij zijn brandweeropleiding heeft voltooid, actief is bij de vrijwillige brandweer en bezig is met het maken van een 16-delige documentaireserie over de brandweer. Tijdens de Nationale Brandpreventieweken zet hij zich, namens Brandweer Amsterdam-Amstelland, in om de aandacht te vestigen op brandveiligheid en -preventie.

Onderwerp: Brandpreventieprogramma's voor Limburgse scouts
Thema: Brandveiligheid
Datum: 12 oktober 2010
Bron:
http://www.scoutingnieuws.nl/brandpreventieprogramma-voor-limburgse-scouts

De staf- en jeugdleden van de scoutinggroepen in het Limburgse Mook & Middelaar zullen vanaf zaterdag 9 oktober mee doen aan een brandpreventieprogramma. De scoutinggroepen die in de gemeente hun blokhut of wachtschip hebben, worden met behulp van het programma bewust gemaakt van brandveiligheid. In de periode november tot januari worden verschillende activiteiten georganiseerd. Onder begeleiding van de Brandweer Mook & Middelaar zullen de stafleden leren wat te doen om brand te voorkomen en bij een onverhoopte brand in de blokhut, aan boord, op kamp of thuis veilig te ontvluchten en de brand veilig te bestrijden. Het programma bestaat verder uit een expeditie brandveiligheid in de eigen blokhutten en wachtschepen van de scouts. Ook ontruimings- en blusoefeningen staan op het programma. Na het volgen van het programma kunnen de scouts ook nog een training volgen voor het scouting vaardigheidsinsigne brandpreventie.

Onderwerp: Inspectie brandveiligheid opslagen gevaarlijke stoffen ondermaats
Thema: Brandveiligheid
Datum: 12 oktober 2010
Bron:
http://www.logistiek.nl/warehousing/veiligheid-onderhoud/nid10810-inspectie-brandveiligheid-opslagen-gevaarlijke-stoffen-ondermaats.html

Lokale en provinciale overheden zijn te passief bij de controle op brandveiligheid van opslaglocaties voor gevaarlijke stoffen. Ook neemt het bedrijfsleven onvoldoende zijn verantwoordelijkheid, stelt demissionair minister Huizinga op basis van een recent brandveiligheidsonderzoek. De VNCW reageert dat bij burgers 'opnieuw onnodig angst wordt veroorzaakt'.
Begin dit jaar werden alle bevoegde instanties dringend verzocht de milieuvergunningen van betrokken bedrijven op orde te brengen meldt de website Gevaarlijke Lading. Uit door gemeenten en provincies aangeleverde informatie bleek, net als in eerdere onderzoeken in 2007 en 2009, dat bij ongeveer de helft van de 340 bedrijven de borging van de brandveiligheid onvoldoende is.
De uitkomsten staan in het rapport van de VROM-Inspectie 'Brandveiligheid bij opslagen van gevaarlijke stoffen, resultaten landelijke inventarisatie 2010'. Een aantal gemeenten is naar aanleiding van dit rapport al overgegaan tot actualisering van de vergunning of tot handhaving. De minister wil echter tegen de gemeenten Oldambt, Gemert-Bakel, Apeldoorn, Meppel, Den Haag, Anna Paulowna, Borger-Odoorn, Hilversum, Noordoostpolder, Ferweradiel, Veendam en Dordrecht een juridische procedure starten om ze te dwingen beter te handhaven.
Huizinga bekritiseert de houding van gemeenten. "Dit nalevingstekort is immers al een aantal jaren duidelijk en er is faciliterend instrumentarium beschikbaar. Toch is pas actie ondernomen nadat daarover een formele brief is gestuurd met het dringende verzoek vergunningen en handhaving op orde te brengen."
De Telegraaf pakte afgelopen vrijdag groot uit naar aanleiding van het rapport met het artikel dat 'tienduizenden mensen op een bom wonen'. De Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) een reactie weten dat deze berichtgeving te kort door de bocht is. "Als branchevereniging heeft de VNCW het afgelopen jaar meegedacht bij het oplossen van de problematiek. De problematiek is in de praktijk vaak taaier dan zo lijkt. Zo worden veel systemen jaarlijks wel onderhouden maar is er nooit gecertificeerd omdat het simpelweg nooit een eis was. Het op deze manier opnieuw angst aanjagen van de burger leidt nergens toe", aldus de VNCW in een persbericht.

Onderwerp: College van Almere neemt kennis van regionaal risicoprofiel
Thema: Veiligheidsregio
Datum: 12 oktober 2010
Bron:
http://www.almere.nl/de_stad/actueel/content/_rp_kolom1-1_elementId/1_1624375

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om in te stemmen met het door de veiligheidsregio opgestelde ontwerp risicoprofiel. De Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, politie, brandweer en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en heeft als doel de veiligheid van de Flevolanders tijdens een ramp of crisis te vergroten. In 2010 wordt de nieuwe Wet veiligheidsregio's van kracht. Eén van de vernieuwingen die de wet introduceert, is het regionaal risicoprofiel. Om als veiligheidsregio adequaat beleid te voeren is het noodzakelijk inzicht te hebben in de aanwezige risico's. Met het risicoprofiel kunnen de veiligheidsbesturen strategische besluiten nemen over het gezamenlijke beleid van de veiligheidsregio en haar partners om risico's te verminderen en beter voorbereid te zijn op rampen en crises.
Het college van B en W heeft kennis genomen van het regionaal risicoprofiel. Het college doet de aanbeveling aan de gemeenteraad om aan het bestuur van de veiligheidsregio te vragen een vervolgonderzoek te starten naar de risicoperceptie onder de Flevolanders in relatie tot de feitelijke risico's die ze lopen. Ook stelt het college voor om een plan van aanpak op te stellen voor de locaties waar mogelijke blindgangers (niet-ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog) kunnen worden gevonden. En er wordt een overzicht gevraagd wanneer incidentbestrijdingsplannen en convenanten voor vitale infrastructuur kunnen worden verwacht.

Onderwerp: Veiligheid moet vanzelf gaan werken
Thema: Externe veiligheid
Datum: 13 oktober 2010
Bron:
http://www.logistiek.nl/nieuws/nid10819-veiligheid-moet-vanzelf-gaan-werken.html

Regelmatig zijn externe medewerkers de oorzaak van onveilige situaties op de magazijnvloer. Bij het vaste personeel levert dat een gevoel van onbehagen op. Zij melden dit bij de leiding en willen zien dat er iets aan gebeurt. In de special Veiligheid in Magazijnen - deze week bij Logistiek Magazine - luchten veiligheidsdeskundigen hun hart. Geert Schwering (Caterpillar Logistic Services) signaleert een nieuw verschijnsel tijdens een ronde tafelgesprek over arbeidsveiligheid. Twee jaar geleden won zijn bedrijf de prijs Het Veiligste Magazijn. "We hebben er alles aan gedaan om er voor te zorgen, dat medewerkers het 'leuk' vinden om met veiligheid te scoren. Zo wordt het een spel en gaat het vanzelf werken. Vaak zijn het externen die echter voor onveilige situaties zorgen. Reparatiebedrijven bijvoorbeeld."
Jaarlijks vallen een aantal dodelijke slachtoffers in magazijnen. "Met de juiste procedures, goede middelen en een veilige inrichting kan dat bijna niet gebeuren", zegt Sebastian Borsje (Corus), de prijswinnaar van vorig jaar. "Toeval speelt echter ook een rol en handhaving is heel belangrijk", zegt prof. René de Koster (Erasmus), juryvoorzitter van Het Veiligste Magazijn. "Eén van de leukste prijzen om uit te reiken, want veiligheid kost vaak weinig geld, maar levert wel veel op." Volgens Jacques van Dortmont (Crepa) zien bedrijven veiligheid als iets vrijblijvends. "Mogelijke sancties van de Arbeidsinspectie zijn niet zwaar. Je krijgt een paar maanden de tijd om te herstellen. Misschien dat daarna een inspecteur nog een keer komt kijken. Misschien ook niet."

Onderwerp: Handreiking verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid
Thema: Externe veiligheid
Datum: 12 oktober 2010
Bron: http://www.oranjewoud.nl/index.cfm/site/Oranjewoud/pageid/48CCE543-E081-2F5B-4244D89EE6EC509B/index.cfm

Een samenspel tussen veiligheid, ruimtelijke ordening en milieu
Een regionaal brandweeradvies over de veiligheid in een plangebied is een lastig onderdeel van ruimtelijke ordening. Het brandweeradvies is namelijk moeilijk ruimtelijk weer te geven. Bij milieuvergunning speelt vaak hetzelfde probleem. De Handreiking Verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid geeft duidelijkheid! De handreiking gaat over brandweeradvies bij ruimtelijke plannen en milieuvergunningen. Dit brandweeradvies is verplicht bij de groepsrisicoverantwoording volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen. De systematiek in de handreiking is ook bruikbaar bij de groepsrisicoverantwoording bij transportroutes en buisleidingen. Oranjewoud had een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de handreiking. In de handreiking worden twee belangrijke aspecten behandeld. Het eerste aspect is het concrete brandweeradvies. Hoe komt het tot stand, waar gaat het over en waarom zit het zo in elkaar? Dit aspect bevat ook een voorbeeldadvies (in het good-practice document). Het tweede aspect is breder en gaat over de samenwerking tussen gemeente, provincie en brandweer. Welke taal wordt gesproken, welke belangen en wettelijke taken worden ingevuld en hoe zorg je voor een goede samenwerking? De handreiking geeft antwoord op deze vragen. De handreiking is een praktisch hulpmiddel om het brandweeradvies goed in te passen in de besluitvormingsprocedure. Als medeauteur van de handreiking kan Oranjewoud adviesprocessen begeleiden of aanvullend advies geven over het toepassen van de handreiking in de praktijk.

Onderwerp: Gratis rookmelder voor wie buitenaf woont
Thema: Brandveiligheid
Datum: 13 oktober 2010
Bron:
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/achterhoek/7441186/Gratis-rookmelder-voor-wie-buitenaf-woont.ece

De gemeente Bronckhorst verstrekt gratis rookmelders aan mensen die zo buitenaf wonen dat de brandweer niet binnen acht minuten bij hen thuis kan zijn. De rookmelders worden uitgedeeld op informatieavonden over brandveiligheid in Drempt, Hummelo, Halle en Hengelo. Enkele duizenden mensen die buitenaf of in de kleine kernen wonen, zijn hiervoor per brief uitgenodigd. Op de avond zal worden toegelicht wat burgers kunnen doen om het risico van brand te verkleinen.
De gemeente Bronckhorst heeft met 30.000 hectare zo'n groot oppervlakte, dat de brandweer onmogelijk overal binnen de gewenste acht minuten kan zijn. Daarvoor zouden twee extra brandweerkazernes nodig zijn, aldus burgemeester Aalderink, maar daarvoor ontbreekt het geld.
Reden temeer voor bewoners om alert te zijn op brand of rook, redeneert de gemeente. De gedachte is dat burgers dankzij de rookmelder misschien een beginnende brand nog zelf kunnen blussen.

Onderwerp: Nieuw handhavingsbeleid voor BEL-gemeenten
Thema: Brandveiligheid
Datum: 13 oktober 2010
Bron:
http://www.echo.nl/lc-nh/buurt/redactie/1082512/nu.nieuw.handhavingsbeleid.voor.alle.bel.gemeenten/

De BEL-gemeenten hebben per 1 oktober een nieuw handhavingsbeleid. De insteek voor het nieuwe beleid is een integrale - BEL-brede - aanpak. Dat betekent dat de werkprocessen van Blaricum, Eemnes en Laren zoveel mogelijk zijn geüniformeerd om de BEL Combinatie zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. De drie gemeenten hebben wel de ruimte om zelf te bepalen waar de 'eigen' prioriteiten liggen. Wethouder Ineke de Joode-Baljet: 'Als gemeente nemen wij onze handhavingstaak serieus. Het gaat immers om de veiligheid van mensen! Of het nu gaat om controle van een bouwvergunning, een milieu-inspectie of het handhaven van een parkeerverbod. Wanneer we dat samen doen met de andere BEL-gemeenten kan de uitvoering een stuk efficiënter en minder versnipperd. Het is dus absoluut winst om één gezamenlijk handhavingsbeleid hebben.' Burgemeester Roland van Benthem: 'Ik ben erg gelukkig met het nieuwe Handhavingsbeleid. Het grote voordeel is dat er nu integraal, dus samen, gewerkt gaat worden. Belangrijkste element vind ik de voorlichting richting onze inwoners en bedrijven: Wat zijn de regels en waarom is het belangrijk dat iedereen zich hier aan houdt. Regels stellen we nu eenmaal niet om mensen te pesten of dwars te zitten, maar om te zorgen dat ons mooie Eemnes voor inwoners en bedrijven leefbaar blijft. We wonen immers samen in deze gemeente en dat vergt soms wat aanpassing en regels. Voor de enkeling die niet wil luisteren is het beleid eenvoudig: we gaan streng doch rechtvaardig handhaven.' Wethouder Evert de Jong: 'Ik ben blij met de totstandkoming van het handhavingsbeleid. We hebben samen met Blaricum en Eemnes goed samengewerkt om dit op elkaar af te stemmen. Het mooie van de samenwerking was ook dat we ieder onze eigen prioriteiten konden stellen. Daarmee kunnen we het handhavingsbeleid ook op de maat van Laren toepassen. Niet om de burgers te plagen of dwars te zitten, maar om ons dorp ook blijvend mooi te houden. En dat is zeker winst.' Het handhavingsbeleid beschrijft de prioriteiten die de BEL-gemeenten stellen aan handhaving van de regels op het gebied van onder andere bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, gebruiksvergunningen en APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Het is namelijk niet mogelijk om alle regels 100% te controleren. Dat is ook niet wenselijk omdat burgers en bedrijven ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om te voldoen aan de regels. De controles op bouwen, brandveiligheid en milieu krijgen hoge prioriteit in Blaricum, Eemnes en Laren. Een hoge prioriteit betekent dat er intensief gecontroleerd zal worden. Bij een gemiddelde prioriteit is het toezicht en handhaving beperkt. Een lage prioriteit betekent dat er niet actief wordt gehandhaafd maar dat er alleen wordt opgetreden op basis van klachten.

Onderwerp: De burger mag verbranden van Utrecht
Thema: Veiligheidsregio
Datum: 13 oktober 2010
Bron:
http://www.blikop112.nl/bericht/13588/'de_burger_mag_verbranden_van_utrecht'.html

Op 1 oktober 2010 werd de Wet op de Veiligheidsregio's van kracht die een standaardbemanning van 6 man per spuitauto voorschrijft. Op 12 oktober creëert B&W Utrecht een wettelijke basis voor een bemanning van 4 man per auto voor 3 vrijwillige posten. Verwacht wordt dat veel gemeenten zullen volgen. Vakvereniging VBV reageert ontstelt op dit besluit. Belachelijk vindt woordvoerder Van Beek. De Minister bepaalt en het College gaat een andere kant op. VBV zal nauwgezet onderzoeken of aan de wettelijke voorwaarden waaronder een locale overheid mag afwijken van de landelijke wet is voldaan. Die voorwaarden zijn: de zorg van de burger mag niet achteruitgaan, de veiligheid van de brandweerman moet geborgd zijn en de GO en OR (personeels-vertegenwoordiging) moet akkoord zijn. Utrecht zegt aan die voorwaarden te hebben voldaan. Woordvoerster Bredero van de gemeente Utrecht stelt dat het besluit is genomen op een voorstel van de Veiligheidsregio Utrecht district Utrecht zelf. Gebleken is dat bij 90% van de oproepen met een kleinere bezetting kan worden volstaan. Het merendeel kan zelfs met een bezetting van 2 man worden afgedaan is de ervaring. Beter vooraf inschatten is echter niet altijd eenvoudig, zo geeft ook Maud Bredero toe. VBV stelt dat de 6-koppige bezetting 2 taken in 2 teams heeft, blussen en redden. Met 4 man kan men óf niet redden óf niet blussen. 'Van Utrecht mag dus de burger verbranden, of de brandweerman mag gevaar lopen', aldus Van Beek. Rukt men met een 2e auto uit en is er daarbij geen wachttijd op de 2e auto heeft VBV geen enkel bezwaar tegen 4 man, maar de heer Van Beek meent te weten dat het besluit van Utrecht uit nood geboren is doordat men te weinig mankracht heeft. De veiligheidsregio Utrecht was niet bereikbaar voor commentaar. De VNG heeft over dit besluit geen mening daar het binnen de wettelijke mogelijkheden valt.

Onderwerp: Toezicht op majeure risicobedrijven efficiënter
Thema: BRZO
Datum: 14 oktober 2010
Bron:
http://www.vnci.nl/actualiteit/nieuwsbrief/nieuwsbrief-artikelen/10-10-14/Toezicht_op_majeure_risicobedrijven_effici%C3%ABnter.aspx

Het toezicht op bedrijven met majeure risico's wordt efficiënter en effectiever. Het Bestuurlijk Overleg (BO) heeft de plannen goedgekeurd om de 2 verbeterprogramma's BeteRZO en VT Chemie vanaf 2011 inhoudelijk te verbinden en organisatorisch samen te voegen. Het BO bestaat uit bestuurders van bij de chemiesector betrokken overheden.
De afgelopen jaren zijn 2 ontwikkeltrajecten ingezet voor het toezicht op bedrijven met grote risico's voor de omgeving en werknemers: BeteRZO, gericht op verbetering van het BRZO-toezicht (Besluit Risico Zware Ongevallen), en Vernieuwing Toezicht (VT) Chemie. Vanwege de grote overlap in doelgroep, doelstelling en aanpak, en omdat beide trajecten eind 2010 aflopen, is besloten om ze vanaf 2011 samen te laten vloeien. Met de samenvoeging wordt de inzet van overheidsmiddelen efficiënter en de toezichtlast verminderd. Het bedrijfsleven profiteert daarnaast van afgestemd en eenduidig toezicht op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en water. De uitvoering vindt op lokaal niveau plaats, waarbij in de huidige 4 BRZO-regio's samengewerkt gaat worden. Deze samenwerkingsverbanden worden belast met de organisatie en afstemming van het toezicht. Een bijzonder aandachtspunt is de verbinding met de achterliggende organisaties. Het BO is in principe bereid om een landelijk programma gezamenlijk te financieren. Een definitief besluit wordt in het volgend Bestuurlijk Overleg (januari 2011) genomen aan de hand van de uitkomsten van een business case.

Onderwerp: Stallen beter beveiligd tegen brand
Thema: Brandveiligheid
Datum: 15 oktober 2010
Bron:
http://www.hartvannederland.nl/nederland/gelderland/2010/stallen-beter-beveiligd-tegen-brand/

De brandveiligheid in stallen moet drastisch worden verbeterd. Daarvoor pleit de Dierenbescherming in een vandaag gepresenteerd onderzoek. Daaruit blijkt dat de afgelopen jaren bij stalbranden honderdduizenden dieren zijn omgekomen. Zondagochtend nog was het raak bij Henk Jansen uit Otterlo. Zijn stal met 500 kalfjes, van amper tien weken oud, brandde volledig uit. De boer is er kapot van, want geen van de dieren heeft het inferno overleefd.

Onderwerp: Veiligheidsregio breidt samenwerking met RTV Rijnmond uit
Thema: Veiligheidsregio
Datum: 15 oktober 2010
Bron:
http://www.papendrecht.net/nieuws/2010/10/15/6604/veiligheidsregio-breidt-samenwerking-tv-rijnmond-uit.html

Radio Rijnmond en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werken al jaren samen. Radio Rijnmond is al jarenlang de officiële rampenzender. Sinds 12 oktober is daar ook TV Rijnmond bij gekomen, met een tickertape (lichtkrant) en teletekst. Waarschuwen begint altijd met de sirene. Zodra de sirene gaat wordt voor de inwoners in het betreffende gebied informatie verstrekt op Radio Rijnmond (93.4 FM of kabel). Nieuw is nu dat voor alle inwoners van Zuid-Holland Zuid nu ook de informatie via TV Rijnmond beschikbaar komt. Als de sirene gaat, gaat op TV Rijnmond ook een tickertape of lichtkrant lopen. Dit is een tekstbalk met informatie die onder in beeld verschijnt en continue over het televisiescherm loopt. Via deze tekstbalk worden de inwoners in het kort geïnformeerd over wat er aan de hand is en wat men moet doen. De tickertape wordt elke maand getest tijdens de sirenetest, elke eerste maandag van de maand. Bij grote incidenten of rampen kunnen inwoners nu ook op teletekstpagina 112 (één-ééntwee) van TV Rijnmond informatie vinden over wat er aan de hand is en wat men moet doen. Wanneer er geen (dreigend) gevaar is, wordt de pagina gevuld met algemene informatie over wat men moet doen als de sirene gaat. Deze pagina is op elk moment van de dag te raadplegen.

Onderwerp: Bouwvergunningen worden waardeloos
Thema: Wabo
Datum: 16 oktober 2010
Bron:
http://www.cobouw.nl/nieuws/2010/10/15/-Bouwvergunningen-worden-waardeloos-.html

Risico's op onveilige situaties nemen toe onder de Wabo. Dat stelt Wico Ankersmit, aankomend directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Al tijdens de realisatie van een nieuwbouwproject kan een bouwplan vergunningvrij worden aangepast, en dat gaat best ver. Niet alleen kan het invloed hebben op de EPC of de daglichtberekening. "Je kunt een hele hoek uit een huis slopen en uitbouwen zonder dat daar een vergunning voor nodig is. Of het oppervlak van een woning uitbreiden waardoor de wapeningsverdeling en de constructieve berekening verandert", meent Ankersmit. Een projectontwikkelaar kan voor een wijk van 100 woningen een kaal plan indienen voor de vergunning en vervolgens alle vergunningvrije gedeelten aanpassen. Niet alleen kunnen ontwerpen direct na vergunningverlening worden aangepast, ook is het niet nodig om vergunningsvrije onderdelen op te nemen in de bouwtekeningen. "De gemeente kan daardoor niet beoordelen of de juiste gegevens zijn toegepast. Het risico op fouten en ongelukken neemt toe", legt Ankersmit uit. Zo zijn bouwvergunningen volgens hem in de praktijk waardeloos geworden door de Wabo.

Onderwerp: Nieuwe locatie Veiligheidshuis Alkmaar
Thema: Veiligheidshuis
Datum: 16 oktober 2010
Bron:
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2010/10/21/H030.htm

Het Veiligheidshuis Alkmaar opent donderdag 21 oktober 2010 officieel zijn nieuwe locatie aan de Pettemerstraat 14. Dit gebeurt op symbolische wijze in Hal 25, die schuin tegenover de nieuwe locatie ligt. Het Veiligheidshuis Alkmaar is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Alkmaar als regiogemeente, politie Noord-Holland Noord, Openbaar Ministerie en andere justitiële partners zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Slachtofferhulp Nederland, Penitentiaire Inrichtingen en reclasseringsorganisaties. Ook zijn welzijnsorganisaties betrokken bij het veiligheidshuis.

Actueel:


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.