3.3 Kernincidenten

Maatschappelijk thema
Technologische omgeving

Incidenttypen
- Incident A-objecten: centrales (3.3.10)
- Incident A-objecten: nabije centrales grensoverschrijdend (3.3.20)
- Incident A-objecten: scheepvaart met kernenergie en nucleair defensiemateriaal (3.3.30)
- Incident B-objecten: vervoer grote eenheden radioactief materiaal (3.3.40)
- Incident B-objecten: overige nucleaire faciliteiten brandklasse i (3.3.50)
- Incident B-objecten: nucleaire faciliteiten brandklasse ii (3.3.60)
- Incident B-objecten: overig vervoer en gebruik nucleaire materialen (3.3.70)
- Incident militaire terreinen en transporten nucleair materiaal (3.3.80)

Omschrijving
Onder dit crisistype vallen de incidenten met nucleaire installaties en vervoersincidenten met radioactief materiaal en radioactieve bronnen. Daarbij worden de volgende soorten onderscheiden (aansluitend bij het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding 1989):

A-objecten

 • in Nederland: met name de kerncentrale Borssele, alsmede de stilgelegde centrale in Dodewaard en de onderzoeksreactoren in Petten. De onderzoeksreactor in Delft is eveneens als A-object aangemerkt. De operationele activiteiten komen in dit geval echter beter overeen met die van een B-object van brandklasse I.;
 • Nabij Nederland: kerncentrales Doel, Emsland en Tihange;
 • Soortgelijke nucleaire faciliteiten op grotere afstand, alsmede (havens met) schepen of ruimtevaartuigen die gebruik maken van kernenergie en nucleair defensiemateriaal;

  B-objecten,

  waarbij incidenten in principe alleen lokaal tot zeer plaatselijk gevolgen kunnen hebben. Deze groep wordt hier als volgt nader onderscheiden:
 • Vervoer van grote eenheden radioactief materiaal in verband met opwekking van (kern)energie;
 • (overige) nucleaire faciliteiten van zogenoemde brandklasse i onder andere de verrijkingsfabriek te almelo en enkele andere pettense objecten;
 • Nucleaire faciliteiten van brandklasse ii, meest laboratoria;
 • Overig gebruik en vervoer van radioactieve materialen (meest medische en technische bronnen).
  Deze leidraad en dit crisistype gaan niet in op de gevolgen van al dan niet opzettelijk gebruik van kernwapens. Ook andere grote buitenlandse kernrampen, zoals die van Chernobyl (1986) komen in deze Leidraad als zodanig niet in beeld.
  De effecten van dit soort gebeurtenissen kunnen ver reiken en overstijgen de regionale en nationale schaal. Netwerk
  n.v.t

  Impactcriteria

  1.1

  aantasting van de integriteit van het grondgebied

  x

  Besmet gebied, hangt samen met aard en mate deposiet uit bron

  2.1

  doden

  x

  Prognose via rekensimulaties

  2.2

  ernstig gewonden en chronisch zieken

  x

  Prognose via rekensimulaties

  2.3

  lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

  x

  p

  3.1

  kosten

  x

  Denk ook aan verlies werkgelegenheid

  4.1.a

  langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

  x

  Hangt samen met mate, aard deposiet uit bron

  4.1.b

  langdurige aantasting van milieu

  x

  5.1

  verstoring van het dagelijks leven

  x

  Denk aan evacuatie uit effectgebied

  5.2

  aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

  x

  Complex omdat hier meer bevoegde gezagen betrokken kunnen zijn

  5.3

  sociaal psychologische impact

  x

  Angst

  6.1

  aantasting cultureel erfgoed  Wetgeving
  -

  Brondocumenten
  -

 • Actueel:  Crisis.nl: informatie van
  de Rijksoverheid
  vindt u op crisis.nl
  Klik hier voor crisis.nl >>

  Klik hier voor NL-Alert


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.