1.5 Plagen

Maatschappelijk thema
Natuurlijke omgeving

Incidenttypen
- Ongedierte (1.5.10)

Omschrijving
Denk aan ratten, boktor, eiken-of processierups.

Voor dierziekten overdraagbaar op de mens (zoƶnosen, zoals ziekte van lyme door teken of ziekte van Weil door ratten) zie crisistype 6.3.

Netwerk
Risicobeheersing: geen rol voor de VR; behalve in relatie tot zee-en luchthavens Crisisbeheersing: GGD nauw betrokken (vanaf 2010 onderdeel veiligheidsregio), communicatie belangrijk.

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

2.1

doden

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Allergieƫn, infecties,

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

3.1

kosten

x

Met name de landbouw

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Voedselvoorziening verstoord

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

5.3

sociaal psychologische impact

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
-

Brondocumenten
- IHR (international Health Regulations)

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.